Střelec patří mezi znamení ohnivá, oheň může hořet a nebrat v úvahu existenci jiných prvků, může vysušit zemi a vodu, použít vzduch jen pro své účely. Střelec, u kterého převládnou špatné karmické vlastnosti, se místo uvolněného jedince stane  marnotratným a  neschopným navázat jakékoliv vztahy. Oddává se bez volby, střelcovy sexuální potřeby pak budou stále exotičtější. Začne sázet všechno na jedinou kartu, hrozí nebezpečí totální ztráty povolání i vztahu. A protože střelec nikdy za nic nemůže, ještě ze svých propadů obviní druhé...

Za svůj život jsem poznala několik střelců - jako přátel, muži v tomto ohnivém znamení byli většinou bezhlaví, nespoutaní ale tolik lákaví. :-) Těžko říci, pod jakým vlivem karmy byli. Ať tak nebo tak, vzpomínám na ně dodnes. :-)

Vyšší moc pamatovala na pomoc střelcům i v podobě drahých kamenů, které mohou jejich dobré vlastnosti umocnit a ty horší potlačit. Zde je nabídka:

kameny

Sodalit - pomáhá střelci soustředit ducha a vyjadřovat své myšlenky a nápady nezávisle na mínění druhých. Posiluje jejich smysl pro realitu a schopnost uskutečňovat své ideály.

Chryzokol - nechává střelce přijímat rovnoměrně energii Země i Nebe a žít  s nimi v souladu. Umožňuje mu zařadit jeho duchovní poznatky do každodenního života a zasazovat se o potřeby a práva přírody. 

Zelený avanturín zprostředkovává střelci klid a sílu. Zaměřuje se ho na energii přírody a seznamuje ho s duchovními silami, jenž v ní v různých podobách působí.

Chalcedon daruje střelci klid, nezbytný k vnitřnímu nazírání a schopnost čerpat inspiraci z vlastního nitra. S jeho pomocí pak může rozšiřovat  klidně a jasně své poznatky. 

Obsidián je střelci přiřazen i podle indiánské tradice. Tento kámen podněcuje schopnost jít do sebe a soustředit se. Ukazuje mu cestu k vědění a světlu, skrytému v hloubi jeho bytosti, aby je mohl objevit také v projevech materiálního světa. 

Ametyst prohlubuje střelcovu víru ve smysl života. Učí ho nejen využívat své vlastní síly, nýbrž se v pokoře svěřit intuitivnímu vedení a dosáhnout tak nové dimenze vědění a zkušeností. Pod jeho vlivem nachází střelec snadněji úkol svého života a usiluje nesobecky o rozvoj lidstva.

Opál otevírá srdce  a rozum tohoto zrozence mnohostranným výrazovým formám života na Zemi a nechává ho rozpoznat ve všem působící světelné síly. Oživuje ve střelci tuto moc světla, ozařující ty oblasti života, které doposud vytěsňoval nebo ještě vůbec neobjevil. Pomáhá mu včlenit do své osobnosti i tyto oblasti a zdokonalovat  tak sám sebe. 

Tmavomodrý safír doprovází střelce na jeho cestě poznání nejvyšší pravdy. Odvádí ho od povrchnosti každodenního života, připomíná mu neustále jeho cíl a pomáhá mu odkrývat jádro jeho bytosti. Tím, že safír zaměřuje pohled střelce na vlastní nitro, prohlubuje jeho vnitřní nazírání a meditaci. Probouzí v něm přání a ochotu vést i ostatní k poznání nejvyšší pravdy a všudypřítomnosti Boha.

Čtěte také:

Reklama