Současní patnáctiletí chlapci jsou v průměru o 27cm vyšší, než bývali jejich vrstevníci na konci 18.století.
Pozadu nezůstávají ani dívky.
A to nemusíme chodit ani tak hluboko do historie.Stačí se podívat třeba na šaty našich prababiček.Dnešní dívky by se do nich asi těžko vešly.
Není bez zajímavosti, že růst člověka neovlivňují jenom geny.Ty mají vliv asi do tří let věku dítěte.Pak ovlivňuje tělesný vývoj vnější prostředí-zdravotní péče, kvalita výživy a úroveň hygieny.
Česko se řadí k několika málo zemím s dlouholetou tradicí antropologických výzkumů.
Poslední měření z roku 2001prokázala, že průměrná tělesná výška osmnástiletých chlapců je 180cm a dívek 167cm.

Tak to jsem ještě hluboko pod průměrem :-)
Reklama