Uznávám, že název článku zní poněkud skandálně, ale je to tak! Kačenka je tříletá holčička mojí známé, které velmi pečlivá pediatrička na takzvané tříleté prohlídce objevila částečný srůst poševního vchodu. Kačenka neměla vůbec žádné obtíže, které by naznačovaly, že je něco v nepořádku. Jen její maminka si po rozhovoru s lékařkou zpětně uvědomila, že děvčátko močí podivně dopředu, doslova a do písmene jako kluk. Často z toho bylo doma všeobecné veselí, neboť se holčička nebyla schopná trefit do nočníku. Nikoho ale nenapadlo, že s Kačenkou není něco v pořádku…

 

Co je to synechia vulvae?

Synechia vulvae je slepení a v pokročilejších stadiích až srůst protilehlých sliznic poševního vchodu či malých stydkých pysků. Tato vada rozhodně není vadou vývojovou, žádné děvčátko se se synechií nenarodilo, neboť její vznik je ovlivněn přítomností pohlavních hormonů – estrogenů. V organismu novorozených děvčátek „kolují“ hormony matky, proto je tato vada u novorozeňat vyloučena. Synechia je tedy problém tzv. klidového období, nejčastěji postihuje malé slečny mezi 2–5 rokem života, velmi výjimečně může zaskočit i babičku, které již dlouhou dobu estrogeny chybí. Důsledkem chybějících estrogenů (tento stav je v kojeneckém, batolecím a předškolním věku naprosto přirozený) je sliznice rodidel velmi tenká a jemná. V případě, že se například vlivem nedostatečné, někdy spíše přespříliš opatrné, hygieny slepí, poměrně rychle mizí protilehlé strany a sliznice má tendenci k sobě pevně přilnout. Později vzniká klasický kožní srůst.

 

Typy onemocnění 

Synechia má mnoho tváří, odborná veřejnost ji dělí na několik typů:

Srůst přední (synechia ventralis) – jedná se o poměrně vzácně se vyskytující druh postižení, kdy srostou malé stydké pysky.

Srůst střední (synechia media) – i tento typ srůstu není příliš frekventovaný, vzniká spojením střední části sliznic poševního vchodu.

Srůst zadní (synechia dorsalis)  v posledním případě se dostáváme k nejběžnějšímu a nejtypičtějšímu stavu, kdy se slepí zevní rodidla, ta mohou později dokonce i částečně srůst pevně k sobě. Nejprve přestane být viditelné vyústění pochvy a později i močové trubice. Rodidla vypadají, jako by byla zcela zarostlá.Vždy však zůstává alespoň malý otvor, kterým dochází k odtékání moči. Právě tento stav má za následek netypický směr močení nebo viditelné úsilí, jež musí dítě při vyprazdňování vyvinout.

 

Jak se léčí?

Slepení neboli konglutinace předcházející skutečnému srůstu se odstraňuje velmi snadno a v případě, že jde opravdu jen o konglutinaci, i nebolestivě. Zkušený pediatr či chirurg pouze od sebe sliznice jemným tahem oddělí. Skutečná synechia pak už jednoznačně patří do chirurgické ambulance, kde ji odborník v krátké a zpravidla celkové anestezii odstraní. Pokus o separaci byť jen nepatrně srostlých sliznic bez tišících prostředků je velmi bolestivý a pro dítě většinou nesmírně traumatizující, nicméně jsem se setkala s poměrně velkým procentem maminek, které narazily na opravdového zdravotnického necitu, a ten trhal doslova bez citu… A bez umrtvení!

V některých zdravotnických zařízeních ještě stále přetrvává metoda léčby pomocí krémů s obsahem estrogenů, ty napomohou zesílení sliznice a „rozlepení“ srostlé oblasti. Mnoho odborníků však tento postup nedoporučuje, neboť není vždy účinný a při dlouhodobějším používání mastí s obsahem ženských pohlavních hormonů může u děvčátek docházet k nežádoucím reakcím (zduření prsních žláz).

 

Účinná prevence

Nejúčinnější prevencí je správná péče o dětská rodidla. Každý den v rámci pravidelné intimní hygieny je potřeba od sebe šetrně oddálit stydké pysky a jemně očistit oblast poševního vchodu. MUDr. Jana Skřenková z Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF UK a FVN Praha považuje za nejideálnější mycí nástroj dobře umytou rukou. V té má rodič potřebný cit a není plná mikrobů, jak tomu někdy bývá u mycích žínek. K očistě se hodí šetrné dětské neparfémované mýdlo či syndet, nebo prostě obyčejná tekoucí voda. Na dětská rodidla nepatří prostředky intimní hygieny pro ženy. Tyto přípravky mají kyselou reakci, což je sice výhodné pro dospělé ženy, nikoliv pro malá děvčátka. Dle zkušenosti maminek se po provedeném zákroku či v rámci prevence osvědčuje pravidelné promazávání epitelizačními mastmi, jako jsou např. Bepanthen, Infadolan, Dermazulen či Calcium pantothenicum. Při problémech pečlivě dbejte i na dostatečné máchání prádla, neboť existují domněnky naznačující, že dráždění chemikáliemi obsaženými v pracích prostředcích může mít negativní vliv na vznik tohoto onemocnění. Rozhodně je ale lepší se při sebemenším podezření na synechia vulvae poradit s pediatrem, předejdete tak nejen větším srůstům, ale i pozdějším zánětlivým komplikacím.

 

Zdroj: Hořejší, J.: Může mít Vaše dcerka gynekologické problémy? Praha: Grada, 2003

          Hořejší, J.: Dětská gynekologie. Praha: Avicenum, 1990

          www.praktickagynekologie.cz

Reklama