Základy Kabaly kladou historikové nejčastěji do 5. století po Kristu. Podle legendy sdělil bůh toto tajné učení Mojžišovi na hoře Sinaj, a ten je dále předal několika vyvoleným. Jde o židovské tajné učení, jehož základem je esoterní judaismus, podle druhu židovské mystiky. Poslední dobou také o módu, což jí nesluší.

cabalaSamo slovo „Kabala“, které se původně psalo se dvěma „b“, je odvozeno ze slova „kábal“  nebo „kébil“.

Znamená to „obdržet něco“ a souvisí se slovem kibbel“, které znamená „obdržet ústní sdělení“.

Kabala vlastně dává člověku klíč k pochopení mnoha souvislostí. Její myšlenkou je, že:

Svět a člověk jsou analogické skutečnosti. Poznáváním člověka poznáváme svět a ve světě nacházíme promítnutého člověka.

Jde o učení o podobě tvoření světů a je to velice složité.

Už jen proniknutí a bytostné pochopení hesla JAK NAHOŘE, TAK DOLE dá zabrat, když chceme tuhle pravdu nechat prostoupit svým vědomím a pojmout.

Jakmile se nám to ale podaří, vystoupí před námi svět jako zcela něco jiného, prolínajícího se, nekonečného a neskutečně celistvého. Člověk pochopí, že je pouhou součástí něčeho dílem viditelného a hmatatelného a dílem podléhajícího jakémusi pevnému řádu, který je všudypřítomný.

Klíčovým tématem Kabaly je kabalistický strom života, který se jmenuje " (illán). Jde o židovské tajné učení, jehož základem je esoterní judaismus, podle druhu židovské mystiky.

Východiskem Kabaly je hebrejská abeceda. Tvary jejích písem nejsou náhodné. Jedná se o hieroglyfy, které ve vzájemných vztazích vytvářejí symbol a samy o sobě reprezentují čísla.

Každé písmeno je síla spojená s tvořivými silami univerza: Kombinovat hebrejská písmena tedy znamená kombinovat čísla a ideje.

To je i podkladem Tarotu, posvátné knihy Thovtovy, která podává klíč k dvaceti dvěma arkánám světa. Kdo se učí Tarot, jistě si vedle astrologických symbolů, symbolů živlů a dalších detailů na kartách velké arkány, také povšimne právě hebrejských znaků, jejichž význam pro pochopení složitosti každé jedné karty rozhodně musí znát.

Paris Hilton a Kabala?

Kabala v poslední době hodně přitahuje. Zvláště ve Spojených státech je toto prastaré židovské učení momentálně módním kašpárkem.

Říkám kašpárkem, protože hloubka kabalistické filozofie a pojetí světa podle tohoto učení je o něčem zcela jiném než o talismanu a několika frázích.

Ovečky kabalistického guru Philipa Berga, který působí právě ve Státech a který si nechává říkat Rav, což v židovské tradici značí titul respektovaného učitele, rozhodně v dobrých rukách nejsou.

Většina tradičních rabínů a skutečných kabalistů ho považuje za nebezpečného šarlatána a jeho organizaci Kabbalah Centre za škodlivou.

Berg postavil Kabalu jako jakýsi druh náboženství, což je nesmysl. Ve skutečnosti je Kabala zcela něco jiného a její studium je přísně omezeno. Zdaleka ne každý se může stát jejím adeptem.

Philip Berg dělá z Kabaly výnosný obchod. Madonna, Demi cabalaMoore, David Beckhem, Paris Hilton, Ashton Kutcher, Britney Spears či někteří členové Rolling Stones by měli vědět, že nestudují, jen plní kapsy někoho druhého.

V současné době má Bergovo centrum dnes asi 50 poboček ve Spojených státech, Británii a Izraeli.

Zisky z prodeje amuletů, kabalistických propriet, knih a cédéček jsou díky naivitě těchto lidí značně vysoké.

Majetek Philipa Berga se odhaduje na 20 milionů dolarů.

Madonna i ostatní ovečky, ať už z řad celebrit nebo obyčejných lidí, jsou tak pouhými oběťmi, které jsou vedeny na scestí. Mylně věří tomu, že jim studium Kabaly pomůže ke štěstí, úspěchu a zdraví.

Pod vlivem Berga si pořizují drahé kabalistické knihy v hebrejštině a aramejštině, přestože tyto jazyky neovládají. Věří, že jim stačí na text se pouze dívat. Myslí si, že tak získají jakousi přímou telefonní linku k bohu.

Taková interpretace Kabaly je podle židovských učenců nejen nesprávná, ale i značně nebezpečná.

Síly, kterými se takový člověk snaží manipulovat, se totiž mohou snadno obrátit proti němu samotnému.

Doporučila bych jen úvodní, základní zasvěcovací knihu do kabalistického učení, a s amulety by trochu počkali, nebo si to rozmysleli.

K tomu, aby člověk pochopil něco tak složitého, by prakticky nemohl dělat nic jiného, a navíc by se choval zcela jinak.

Kabala odráží průběh stvoření a je jakýmsi průvodcem jeho sil v člověku samém. Umožňuje hledat skryté vnitřní i vnější světy a pravdy, svádí je dohromady a posiluje duchovní růst.

Původně byla předávána pouze ústně, aby se zamezilo jejímu zneužití. A k tomu mnohé jedince přímo svádí.

Některé kabalistické informace jsou také dost možná reálným obrazem naší blízké, velice zajímavé a náročné budoucnosti.

V každém případě otázkou zajímavého image nebo rychlého zisku Kabala rozhodně není.

Reklama