Bulvár

Jste týraná? Sbírejte důkazy!

Co je to domácí násilí už víme. Co však dělat, ocitneme-li se v kritické situaci, staneme-li se samy jeho obětí?

Pokud jste fyzicky napadena, ohrožována na zdraví nebo životě:

 • Mluvte, křičte, volejte o pomoc!
 • Pokud jste napadena během volání na policii, nechte vyvěšený telefon!
 • Dochází-li k násilným scénám opakovaně, poučte děti, jak se mají chovat – volat sousedy, utéci, schovat se. Samozřejmě pokud jsou schopny to vzhledem k věku pochopit.
 • Mějte připravenou únikovou cestu.

Sbírejte důkazy!

 • Jakékoli důkazy o fyzickém násilí, fotografie, kde jsou zdokumentovány následky násilí (ať už na vašem těle, nebo v bytě)
 • Mějte seznam důvěryhodných osob, které můžete v krizové situaci kontaktovat a jež jsou ochotny vypovídat.
 • Při jakémkoli zranění navštivte co nejrychleji praktického lékaře, chirurga nebo gynekologa (i pohotovost).
 • Zranění, která vyžadují Vaši sedmidenní pracovní neschopnost a znemožňují vám v této době (nebo i déle) vést běžný život, zakládají trestní odpovědnost pro trestný čin ublížení na zdraví. Pokud si vaše neschopnost vyžádá minimálně 6 týdnů, je možné zahájit trestní stíhání pro trestní čin těžké újmy na zdraví.

Tyto kroky podnikejte, i když nejste právě teď rozhodnuta podávat trestní oznámení. Situace se však může opakovat!

 

Jaké jsou povinnosti policistů?

Policisté by měli zakročit:

 • Pokud už k násilné situaci došlo.
 • Máte-li důvodné obavy, že k takovému jednání dojde, je-li vám vyhrožováno smrtí, těžkou újmou na zdraví.
 • Jsou vždy povinni přijmout oznámení případu domácího násilí a pak provést další služební úkony.
 • Jsou oprávněni vyzvat označenou osobu (násilníka), aby se dostavila k podání vysvětlení, a v případě, že odmítne, mohou dotyčného k řádnému objasnění věci předvést.
 • Mohou otevřít byt, pokud se dostavili k násilnému činu, majitel bytu je odmítne vpustit dovnitř, a je zde důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví napadené osoby.

Vy sama:

 • Trvejte na výslechu odděleně od násilníka.
 • Vyžadujte dokumentaci události.
 • Trvejte na sepsání protokolu o zákroku a provedených policejních opatřeních s tím, že si vyžádáte jednu kopii.

 

Policie by vás měla poučit o možnosti podání trestního oznámení, k němuž musíte dát souhlas. Ve většině případu je přece násilník váš příbuzný, tedy manžel.

Zásah policie může někdy působit i preventivně, zejména jde-li o počáteční stadium „spirály domácího násilí“.

 

To snad je v kostce to nejdůležitější, co byste měla udělat, ocitnete-li se v kritické situaci.

Mnohem více se dovíte v  materiálech organizací, které se tímto jevem zabývají (Profem, AdvoCats for Women, Rosa) nebo přímo při jejich osobní návštěvě.

   
   
22.04.2004 - Společnost - autor: Mirka Kožušková

Komentáře:

 1. avatar
  [8] Drahuška [*]

  Zní to jednoduše, ale skutečnost bývá jiná a hlavně plná emocí, trápení, smutku, zoufalství a bolesti. A bezvýchodnosti. Hanba matkám, které takto vychovaly své syny!
  xenie:

  superkarma: 0 26.04.2004, 13:34:54
 2. [7] xenie [*]

  A nedám pokoj

  ROSA
  Podolská 25
  147 00 Praha 4

  tel./fax: 00420-241 432 466 (po, út 15 - 18)
  tel: 602 246 102
  e-mail: rosa@telecom.cz


  La Strada ČR - prevence a pomoc obětem obchodu se ženami a s ním spojeného násilí na ženách, zajištění sociální, právní, psychologické a lékařské pomoci. Info a SOS linka tel.: 222 717 171. V provozu út a čt 10.00 - 16.00 hod., st 12.00 - 20.00 hod. Pro písemný kontakt: P.O.BOX 305, 111 21 Praha 1, tel./fax.: 222 721 810 - nutno se předem objednat telefonicky.


  Církevní organizace poskytující především azylovou pomoc - ubytování v krizi - hlavně matky s dětmi
  Charita ČR ( Česká katolická Charita, Vladislavova 12, Praha 1, 111 37, tel. 296 243 330), www.charita.cz , provozuje větší počet azylových domů pro matky s dětmi v nouzi po celé ČR. Neustále se otvírají další azylové domy, seznam provozovaných zařízení bude průběžně doplňován.
  1. Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Aš
  Klicperova 4, 352 01 Aš
  tel.: 354528800 fax, zázn.: 354 528 968

  2. Centrum pro matku a dítě, Blansko
  Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
  tel.: 516 411 400 fax: 516 417 351

  3. Domov pro matky s dětmi v tísni, Boskovice
  Kpt. Jaroše 28, 680 01 Boskovice
  tel.: 516 452 943

  4. Domov sv. Markéty pro matky s dětmi,
  Staňkova 47, 612 00, Brno
  tel., zázn.: 541 240 087-8 fax:541 240 089

  5. Domov pro matku a dítě, Český Těšín
  Třanovského 6, 737 01 Český Těšín
  tel.: 558 711 704

  6. Domov pro matku a dítě v nouzi s buňkou napůl cesty, Domažlice
  Havlovice 5, 344 00 Domažlice - Havlovice
  tel.: 379 776 388

  7. Charitní domov pro matky s dětmi, Havlíčkův Brod
  Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
  tel., zázn., fax.: 569 426 070

  8. Domov sv. Magdaleny, Jiřetín pod Jedlovou
  407 56 Jiřetín pod Jedlovou
  tel.: 412 379 211

  9. Domov pro matku a dítě, Karlovy Vary
  Svobodova 348/14, 360 17 Karlovy Vary


  10. Charitní dům pro matky s dětmi, Kroměříž
  Havlíčkova 2995, 727 01 Kroměříž
  tel.: 573 335 528

  11. Charitní domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi, Ostrava-Zábřeh
  Kapitolní 14, 704 00 Ostrava - Zábřeh
  tel.: 596 787 411 fax: 596 621 094

  12. Domov pro matku v tísni, Otrokovice
  Hlavní 1229, 765 02 Otrokovice
  tel.: 577 932 388

  13. Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni,
  Plzeň Čermákova 29, 320 14 Plzeň
  tel.: 377 420 459, 377 423 159

  14. Domov pro matku a dítě, Prachatice
  Sokolovská 408, 224 27 Prachatice
  tel.: 388 310 274

  15. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni, Třebíč
  Manž. Curierových 604, 674 01 Třebíč


  16. Charitní domov sv. Alžběty pro matky s děmi, Veselíčko
  Veselíčko 22, 398 42 Veselíčko u Milevska
  tel.: 382 589 108

  17. Charitní domov pro matky s dětmi, Zlín
  Česká 4789, 760 05 Zlín
  tel.: 577 241 352

  18. Domov pro matky v tísni, Znojmo
  Mašovická 10, 669 02 Znojmo
  tel.: 515 220 755 fax: 515 220 768

  19. Dům pro matky s dětmi (pouze matky s dětmi)
  Dvořákova 21, 736 01 Havířov
  tel.: 596 813 342

  20. Azylový dům (ženy a matky s dětmi)
  Čs.arnády 837 bcd, 794 01 Krnov
  tel.: 554 612 296

  21. Azylový dům (ženy a matky s dětmi)
  U nových válcoven 9, 709 00 Ostrava - Mar.Hory
  tel.: 554 612 296

  22. Azylový dům (ženy)
  Mlýnská 25, Brno
  tel.: 543 212 530

  23. Azylový dům (ženy)
  Nákladní 7, 360 05 Karlovy Vary
  tel.: 353 569 179

  24. Azylový dům (ženy)
  Tusarova 60, 170 00 Praha 7
  tel.: 266 710 477

  25. Armáda spásy (ústředí)
  Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5
  tel./fax: 251 611 229
  http://www.armadaspasy.cz

  Kongregace sester dobrého pastýře-Dům sv. Eufrasie,Ostrava-Ludgeřovice
  Markvartovická 22, 747 14 Ostrava - Ludgeřovice
  tel., fax: 595 052 885

  Diakonie České církve evangelické - provozuje linku důvěry ve všech krizových situacích včetně domácího násilí a azylový dům pro ženy s dětmi v krizové situaci. Adresa pro styk: Belgická 22, Praha 2 120 00, tel.: 222 521 912, http://sos.diakoniecce.cz

  Slezská diakonie - poradna ELPIS - provozuje pobočky ve dvou severomoravských městech v Karviné a v Havířově.
  V Havířově se klientky mohou obracet na: tel./fax 596 812 764, e-mail: elpis_ha@quick.cz, adresa: Opletalova 4, PSČ 736 01, poradna má otevřeno v pondělí a ve středu: 8.00 - 16.00, v pátek 8.00 - 12.00, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 - pouze pro předem objednané
  Karviná - adresa: Fryštátská 168, PSČ 733 01, tel.: 596 323 032, fax: 596 323 031 - provoz poradny je stejný jako v Havířově.

  Násilí na dětech
  Linka bezpečí, Nadace Naše dítě - anonymní poradenství 24 hodin, odborné poradenství a terapie v Krizovém centru po předchozí dohodě, krátkodobá krizová lůžka - Adresa: Ústavní 91/95, Praha 8, 181 00, tel.: 800/155 555, www.nasedite.cz rodičovská linka: 283 852 222, krizové centrum pro děti a mládež: 233 544 117 lb@linkabezpeci.cz

  Linka důvěry Dětského krizového centra - V Zápolí 1250/21, Praha 4, 140 00, tel./fax: 241 480 511, NON-STOP telefon Linky důvěry: 241 484 149 provozuje i internetovou linku důvěry na e-mail adrese: dkc@ditekrize.cz, další informace o nabídce pomoci pro klienty lze získat na: www.ditekrize.cz
  Růžová linka - poradenství pro děti v krizi - provozuje Čs. společnost na ochranu dětí při 3. lékařské fakultě UK - tel. 272 736 263, Adresa: Ruská 87, Praha 10, 100 00

  Uvedená pracoviště jsou schopna zajistit kontakty na místní odborníky na území Čech.

  Centrum rodinné terapie, Dětská psychiatrická klinika FN Motol, V úvalu 84, 150 06 Praha 5 tel. 224 433 478
  PORADNY BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ V ČESKÉ REPUBLICE

  Praha :
  Duškova 20, 150 00 Praha 5
  úterý, středa: 17-20 hodin
  čtvrtek: pro objednané 18-20 hodin
  tel.: 25731 7100
  fax : 25731 7110

  Olomouc :
  Na vozovce 26, 770 00 Olomouc
  každé úterý: 16-18 hodin
  tel: 685416 533

  Ostrava :
  Husova 7, 702 00 Ostrava
  každé úterý: 17-19 hodin
  tel./fax: 696115 822, linka 182

  Brno :
  Slovinská 41, 612 00 Brno - Královo Pole
  každé úterý: 17-19.30 hodin
  tel.: 54121 8122

  Plzeň :
  Americká 42, 301 35 Plzeň
  (v budově Právnické fakulty ZČU)
  každé úterý: 16-18 hodin
  tel.: 019 / 718 41 74
  Pardubice :
  Pospíšilovo nám. 1693, 530 03 Pardubice 3
  každé úterý: 17-19 hodin
  tel.: 040 / 6265 264
  superkarma: 0 22.04.2004, 10:28:20
 3. avatar
  [6] danca79 [*]

  Denča: jo, logicky vzato máš naprostou pravdu, ale pro ty ženy je VÁŽNĚ lepší zmizet někam, kde on o nich nebude vědět. Dokud budou bydlet tam, kde on to zná, ta žena se NIKDY nezačne cítit v bezpečí. Tam ji on totiž vždycky najde!

  superkarma: 0 22.04.2004, 08:34:57
 4. avatar
  [5] Žábina [*]

  jsou to asi dobré rady, ale jak píše kubikm - až se vrátím domů budu mít peklo ještě větší... .

  superkarma: 0 22.04.2004, 08:21:23
 5. avatar
  [3] Denča [*]

  Proto by měly naši poslanci něco udělat, protože ten násilník je stále v právu a obývá byt. Měl by jít z domu on, ne ta žena! Je to jak v kocourkově, Vrátit se, po té, co ho udám ale nevrátit, se, tímpádem přijít o společný byt, majetek...

  superkarma: 0 22.04.2004, 05:46:14
 6. avatar
  [2] kubikm [*]

  no to je hezké, ale pokud je to opravdu násilník, já ho udám a vrátím se do společné do mácnosti, tak mě taky může zabít...

  superkarma: 0 22.04.2004, 00:56:20
 7. avatar
  [1] Léthé [*]

  ajajajajaj

  superkarma: 0 22.04.2004, 00:09:23

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme