Bulvár

Jsme poslední!


Nový zákoník práce odkazuje v případech diskriminace na zvláštní právní předpis, který není platný. Řekla to na přednášce „Novinky v zákoníku práce“ právnička Gender Studies Eva Fialová. Od 1. ledna 2007 je účinný nový zákoník práce. „Dřívější zákoník práce obsahoval podrobnou úpravu rovného zacházení a zákazu diskriminace, včetně způsobů, jakými bylo možno domáhat se nápravy. Nový zákoník práce odkazuje na zvláštní zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, neboli antidiskriminační zákon,“ říká Eva Fialová. Ten ale doposud nebyl schválen Parlamentem České republiky. Jsme tak poslední zemí Evropské unie, která tento zákon neschválila.
 
V českém právu vznikla mezera, která může být vyplněna pouze přímým účinkem evropských směrnic. Eva Fialová ale upozornila na to, že směrnice EU nejsou adresovány jednotlivcům, ale státům k jejich implementaci. Většina soudců se při rozhodování evropskými směrnicemi neinspiruje.

Poskytnout legislativní zázemí pro oběti diskriminace je povinnost České republiky, zavázala se k němu při vstupu do Evropské unie. Konkrétně se jedná o implementaci evropských směrnic týkajících se rovného zacházení, směrnici 76/207/EHS o zavedení rovného zacházení pro ženy a muže, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání, směrnici 86/613/EHS o uplatnění principu rovného zacházení s muži a ženami zapojenými do činnosti, včetně zemědělství, samostatné výdělečné čilosti a o ochraně samostatně výdělečně činných žen v těhotenství a mateřství a směrnici 2002/73/ES. Tato směrnice je pro rovné šance žen a mužů zásadní. Nakazuje státům zavést instituci, která se věnuje diskriminaci na pracovišti.

Původní zákoník práce, který byl v platnosti do konce roku 2006, obsahoval definici přímé a nepřímé diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování označoval za diskriminaci, zakazoval pronásledování a stanovil možnost finanční kompenzace v případě diskriminace. Návrh tzv. antidiskriminačního zákona navíc postihuje navádění k diskriminaci, stanovuje pozitivní opatření a zavádí instituci, která má problémy diskriminace na trhu práce ve své agendě. V České republice to bude ombudsman, který bude sloužit jako mediátor v případech diskriminace, dále se podle návrhu zákona bude zabývat právní pomocí obětem a potencionálním obětem diskriminace, vytvářením doporučení a předpisů a informováním široké veřejnosti.

Dalším důležitým opatřením antidiskriminačního zákona je, že převádí důkazní břemeno na obviněného z diskriminace i v případech přijímání do zaměstnání. Zatím je důkazní břemeno převedeno na obviněného z diskriminace pouze v pracovně právních vztazích. Při přijímání do zaměstnání přitom dochází k diskriminaci nejčastěji.

Džamila Stehlíková, ministryně pro oblast lidských práv a národnostních menšin, gitĚ k antidiskriminačnímu zákonu řekla: „V současné době je nový návrh antidiskriminačního zákona ve vnějším připomínkovém jednání. Instituce ombudsmana je tímto zákonem rozšířena na otázky diskriminace, a to je velice důležité.  Nečekám lehký průběh schvalování. Tento zákon nás ale přibližuje k Evropě a do nového návrhu jsme zpracovali připomínky Poslanecké sněmovny, proto myslím, že šance, že tento zákon projde hlasováním jsou vysoké.“

Novinkou v letošním zákoníku práce je, že mezi zásady pracovně právních vztahů patří, že „zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoliv diskriminace zaměstnanců, jakož i osob ucházejících se o zaměstnání. Dále musí dodržovat poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžních plnění za stejnou práci stejné hodnoty.“ Eva Fialová upozorňuje na rozdíl od původního zákoníku práce, který se zabýval pouze pracovně právními vztahy. Nový zákoník práce je zaměřen i na osoby ucházející se o zaměstnání. I zakotvení pravidla stejné odměny za práci stejné hodnoty je nové.

Nový zákoník práce tedy na diskriminaci nezapomíná, pouze v otázkách její definice, postižení a kompenzace odkazuje na zákon, který v současné době neexistuje.

Diskriminaci na trhu práce se věnuje i Zákon o zaměstnanosti. Ten zakazuje diskriminaci při přijímacím řízení a stanovuje úřady a inspektoráty práce kontrolními orgány.

Jaké jsou konkrétní novinky v zákoníku práce?

Právnička Eva Fialová, odbornice na rovné příležitosti žen a mužů a diskriminaci na trhu práce, zmiňuje tyto:

-         Ustanovení o mzdě a platu: již zmíněný princip rovné mzdy za práci stejné hodnoty.

-         Postup před vznikem pracovního poměru: zaměstnavatel smí od osob ucházejících se o zaměstnání požadovat pouze údaje bezprostředně související s výkonem zaměstnání (tento postup byl dříve obsažen pouze v Zákoně o zaměstnanosti).

-         Vedlejší pracovní poměr: v novém zákoníku práce již neexistují rozdíly v ochraně zaměstnance na základě vykonávání hlavního či vedlejšího pracovního poměru.

-         Skončení pracovního poměru: nový zákoník práce neochraňuje osamělého zaměstnance pečujícího o dítě mladší 15 let.

-         Pracovní doba: pracovní dobu lze rozvrhnout zavedením tzv. konta pracovní doby, pokud jej obsahuje kolektivní smlouva či vnitřní předpis zaměstnavatele.

-         Ochrana soukromí zaměstnance: zaměstnavatel nesmí narušovat soukromí zaměstnance, nesmí jej podrobovat otevřenému či skrytému sledování, odposlechu a záznamu telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty či listovních zásilek. Pokud zaměstnavatel chce na základě závažných důvodů zaměstnance podrobit kontrole, musí jej o tom předem informovat. Zaměstnavatel nesmí od zaměstnance vyžadovat informace, které bezprostředně nesouvisí s výkonem práce a pracovně-právním vztahem.

-         Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: dohody o provedení práce nesmí přesahovat 150 hodin v kalendářním roce (oproti původním 100 hodinám). Práce, smluvená na základě dohody o provedení práce, nesmí přesahovat 40 hodin týdně.

-         Agenturní zaměstnávání: v případě agenturní práce je zaměstnavatel povinen zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší než podmínky srovnatelného zaměstnance.


K napsání článku byly použity materiály Evy Fialové pro přednášku „Novinky v zákoníku práce“, přednesené dne 20. února 2007 v knihovně Gender Studies v rámci cyklu „Úterky s gender“.

Autorka je externí redaktorkou gitY
Zdroj: www.ta-gita.cz

   
05.03.2007 - Společnost - autor: Markéta Breníková

Komentáře:

 1. avatar
  [10] Meander [*]

  sweety77: Se mnou se v roce 2000 v Londýně hádali, že nejsme Česko ale Československo. A hádali se a hádali.

  superkarma: 0 06.03.2007, 15:08:14
 2. avatar
  [9] sweety77 [*]

  Meander: viz příspěvek č.1 dole :-)) Já jsem teď v Británii a valím oči, jak tu diskriminují - nediskriminují snad všechny, ale co je British, tak to je svatý, ale když se zeptáš mladé angličanky, jestli ví, kde je ČR, tak neví, docela smutný. Už mám téhle země dost, vracím se domů za pár týdnů... (Je to jen můj názor )

  superkarma: 0 06.03.2007, 15:01:22
 3. avatar
  [8] Meander [*]

  sweety77: Tak tohle jsem z tvého příspěvku nepochopila.
  Já považuju gitu a celý ten spolek kolem za zločineckou organizaci.

  superkarma: 0 06.03.2007, 13:49:41
 4. avatar
  [7] sweety77 [*]

  Meander: Asi žádná, protože nejsme stát, o který by někdo stál. Jen jsem se chtěla pozastavit nad tím, že u nás se nadělá tolik s diskriminací a přitom v jiných státech EU na to kašlou...

  superkarma: 0 06.03.2007, 13:18:42
 5. avatar
  [6] Meander [*]

  sweety77: Kolik chytrých Číňanek a blbých Anglánů se v naší kotlině uchází o zaměstnání?

  superkarma: 0 06.03.2007, 10:39:05
 6. avatar
  [5] sweety77 [*]

  Nyotaimori: NO, ale když člověk pak vidí na vlastní oči, že třeba taková číňanka je daleko víc inteligentní než leckterý anglán, kterého jsem potkala, tak si nemyslím, že takové otázky jsou pak na místě

  superkarma: 0 05.03.2007, 19:52:37
 7. avatar
  [4] Vivian [*]

  Džamila nadělá víc škody než užitku.

  superkarma: 0 05.03.2007, 19:16:18
 8. avatar
  [2] Meander [*]

  Džamila Stehlíková by měla zalézt pod stůl a nedělat ostudu ženskému pokolení. A ohledně gity a soudružek z Gender Studies - když budou pořád opakovat, jaké jsou ženy diskriminované, je jasné, že jim na to nějaká slépa skočí. A upřimně řečeno, když vidím nějakou dámu, kterak v médiích propírá svého zaměstnavatele, že ji diskriminuje, věřím tomu, že stráví zbytek života na podpoře. A zaslouženě.

  superkarma: 0 05.03.2007, 17:06:11
 9. avatar
  [1] sweety77 [*]

  Když jsme u té diskriminace, v létě minulého roku jsem si začala hledat práci ve Velké Británii a téměř každý dotazník obsahoval následující věci: Jste bílá, černá, míšenec, asiat nebo jiná; jste na holky, na kluky, bi. Tyhle věci tam podle mě nepatří a Británie je taky v Evropské Unii, jak je to možné??

  superkarma: 0 05.03.2007, 11:07:01

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení

Náš tip

Doporučujeme