Martin se probudil ještě za tmy. Světélkující číslice zelené jako hřbety ještěrek mu sdělily, že je ještě brzy na vstávání, ale zároveň už pozdě na znovunavázání přetrženého snu. Zůstal chvíli ležet na zádech a pozoroval odlesky venkovních světel vytvářející na temném stropě abstraktní černobílé malby.

Pootočil hlavu na levou stranu, kde schoulená na boku tiše oddychovala Kristýna. Její blonďatá, nyní temně vyhlížející rozcuchaná kštice jí překrývala celý obličej. V té klidné chvíli si pronikavěji než kdy jindy uvědomil, jak pevnou a neodmyslitelnou součástí jeho života je tato drobná dívka. Zvedl se na lokti a zlehoučka ji políbil na temeno. Ani se nepohnula.

Opatrně vstal a po špičkách se tiše kradl do koupelny. Rázně shodil pyžamo a vkročil pod sprchu. Ještě než pustil vodu a než za sebou zatáhl mléčně zabarvenou přední stěnu, prohlédl si odraz svého nahého těla v protějším rozměrném zrcadle. Byl zcela spokojen.

Pod proudem vlažné vody bylo probuzení dokonalé. Důsledně drhnul každý kousíček opálené pokožky, až zavadil o svoji ranní erekci. Několikrát se jemně pohladil, a pak už nevzrušeně pokračoval dál v očistě. Když uslyšel pozvolna se otevírající dveře, zrovna měl ve vlasech bohatou dávku pěny.

Já snad nikdy Kristýnu nenaučím, aby mi sem nechodila, když se sprchuji…!

Spláchnul si hlavu a pohlédl na rozmazanou dívčí siluetu. Z náhlého popudu zprudka zavřel přívod teplé vody, energicky odtáhl posuvné dveře a namířil studenou sprchu na záda mírně nakloněná nad umyvadlem. Kristýna vykřikla, protože ji ledový proud skoro bolestivě udeřil, ale neutekla ani nezačala ječet, jak by se nejspíš dalo očekávat, jen se bleskurychle otočila. Studená voda promáčela i přední díl krátké košilky a učinila ji tak zcela průsvitnou. Bráníc se nepříjemnému přívalu dlaněmi rozevřenými před tělem, Kristýna se probojovala za Martinem do sprchy.

Ta holka vždycky udělá něco jiného než předpokládám…

Zastavila vodu, opřela se zády a ploskou jedné nohy o mokrou chladnou stěnu a bez jediného slova výčitky si zálibně prohlížela obnaženého Martina, který stále ještě držel sprchu a zdál se být poněkud zmaten.

Co jí mám teď říct?

Momentální prázdno v hlavě mu ovšem nijak nebránilo, aby velice intenzivně vnímal krásu štíhlého těla rýsujícího se pod mokrou tenkou látkou: dva vystupující temné terče, něžnou oblinu bříška, kalich klína. Téměř zoufale zatoužil po doteku. Než si však Kristýnu stačil přitáhnout k sobě, klečela už ve velmi zneklidňující pozici a Martin shora hleděl na místečko ve vlasech, kam ji před chvilkou, ještě spící, políbil. Rukou přidržel bohatý pramen světlých vlasů nad čelem, ona k němu zvedla oči, ústa plně zaměstnaná – dobře věděla, že takhle ho to obzvlášť vzrušuje – a najednou se ocitl zcela na pokraji.

Ne, ještě ne!

Rychle poklekl, přitáhl Kristýnu pevně k sobě, našel svými rty její vlhkou pusu, poznamenanou jeho jazyku nepříliš lahodící chutí, jež se však v dlouhých polibcích brzy beze zbytku rozplynula; náhle si uvědomil, že stále ještě svírá hlavici sprchy a opatrně pustil teplou. Kristýna stáhla ramínka mokré košilky, vyprostila nevelká, ale pěkně tvarovaná ňadra, pak povstala, aby se mokrého hadříku zbavila zcela. Martin naplnil dlaň sprchovým gelem a zvolna přejížděl důvěrně známé líbezné křivky.

Jsi nádherná!

Vlny rozechvění probíhající jejím tělem byly přímo hmatatelné, touha obou vystupňovaná až do krajnosti. Nezdržovali se utíráním; než rozvášněná těla spočinula v pohodlné posteli v přítmí ložnice, bylo po stěnách i na podlaze plno mokrých skvrn. Jejich několikanásobné milostné splynutí rozlilo jezero rozkoše a přineslo dokonalé oboustranné uspokojení.

Když potom Martin ležel vedle Kristýny, přitisknuté k jeho stehnu horkým vlhkým pohlavím, které dosud pulsovalo v rytmu srdce, proběhla mu hlavou myšlenka:

A já blázen nechtěl, aby za mnou Kristýna chodila do koupelny!

 

Poznámka redakce.
Přibližně do dvou hodin odpoledne budou soutěžní příspěvky vycházet. Poté najdete na hlavní straně článek s anketou a budete moci dát svůj hlas té povídce, která se Vám líbila nejvíce. 

Reklama