Ten dělá to a ten zase ono. Dnes vám přinášíme rozhovor s Jonášem Motyčkou, mužem, který věnuje veškerý svůj volný čas dětem bez domova. Je zakladatelem projektu, který funguje a pomáhá tam, kde je to nejvíce třeba. Více o projektu a samotném Jonášovi si právě teď můžete přečíst.

¨sdJonáši, znám tě a vím taky o tvém bohulibém projektu. Pro ty, co nevědí, představ se našim čtenářkám, především pak svůj projekt.
Ahoj, jsem Jonáš Motyčka a jsem tvůrcem charitativního projektu Bohatý sirotek, který podporuje děti z dětských domovů v rámci vzdělání a integraci do společnosti. Napřímo spolupracujeme s osmi dětskými domovy, každý je z jiného kraje, nicméně se snažíme i úzce spolupracovat s Federací dětských domovů ČR, abychom pomohli co možná nejvíce dětem. Naše hlavní zaměření je na děti od 15 let a starší, kdy pro ně přichází nejtěžší období  - příprava na odchod z domova. Snažíme se jim to co nejvíce usnadnit, a to hlavně formou financovaní jejich vzdělání – podporujeme je v jejich nadstandardních vzdělávacích kurzech, v oborech, ve kterých budou pracovat, nebo je vzděláváme o finanční gramotnosti, či financujeme pedagogické programy domovů např. program „Lépe připraven do života“.  

Kde se vzala myšlenka vytvořit Bohatého sirotka?
Myšlenka vytvořit tento charitativní projekt vznikla v období, kdy jsem nebyl spokojen s náplní a aktivitami, které jsem dělal v pracovním i osobním životě. V pracovním to byl, dalo by se říct syndrom vyhoření, a v osobním určitá vztahová stagnace. Jelikož jsem se už tehdy intenzivně zajímal o osobní rozvoj, uvědomil jsem si, že je potřeba od základů změnit prostředí, ve kterém jsem se pohyboval. Proto jsem se rozhodl obklopit se skrze vzdělávací semináře lidmi, které jsem do té doby obdivoval a respektoval v tom, co na poli byznysu, či sportu dokázali tzv. obklopit se úspěšnými a navíc začít vytvářet prostředí i pro druhé a tím jim pomáhat. Sám v sobě mám, zřejmě díky výchově, vypěstovanou chuť pomáhat, možná více než ostatní, a proto jsem už jen hledal takovou sociální skupinu, ke které by můj vztah v rámci pomoci byl nejvřelejší, a tzv. byla nejblíže mému srdci. Za mnohé ve svém životě vděčím své sebedůvěře, která mi byla dána mými rodiči, a proto jsem se rozhodl pomáhat dětem z dětských domovů, kterým se na startu života díky tomu, že nemají rodiči, tolik podpory nedostávalo a v rámci sebedůvěry mají často deficit. Projekt Bohatý sirotek je tady od toho, aby jim ten deficit vyrovnal, a pomohl jim vykročit do běžného života s tím správným sebevědomím a znalostmi.

Začátky většinou bývají hodně těžké, měl si někdy chuť se na to „vykašlat“?
Začátky projektu byly těžké, nicméně pokud tě něco baví, tak v tu danou chvíli náročnost nevnímáš. Start projektu jsem financoval pouze z vlastních zdrojů, jelikož jsem chtěl, aby mi nikdo nemluvil do toho, jak bude Bohatý sirotek vypadat. Nicméně tuhle těžší i nákladnější cestu bych doporučil všem. Pokud máte totiž jasnou vizi a jste perfekcionista jako já, nestane se, že vám někdo jiný, díky své (ne)práci :-), nebo tím, že bude mít rozhodovací právo kvůli poskytnutým penězům, z projektu udělá ve výsledku paskvil. A jestli měl chuť se na to „vykašlat“? Neměl a je to z toho důvodu, že projekt Bohatý sirotek je tak široký svým záběrem činností, že když mě nebavila jedna aktivita, věnoval jsem se jiné. Jsem kreativní člověk, a pokud můžu svou kreativitu uplatňovat prakticky bez omezení a navíc tím i pomáhám, tak to se ti prostě neomrzí :-). 

Jak děti tento projekt Bohatý sirotek vnímají?
Mám velkou radost, že děti vnímají jak projekt, tak mě velmi pozitivně. Dneska jsem z většinou dětí, které podporuji i kamarád. Řešíme společně jejich osobní život, píšeme si na Facebooku a snažím se jim být na blízku, když cokoliv potřebují. Cestu jsme si k sobě našli skrze akce, které pro ně dělám a které se vždy snažím zacílit na to, co už se dětem líbí v tuto dobu. „Necpu“ jim za každou cenu aktivity, které by se líbili jen mě, ale vždy je pro mě prioritou jejich zájem. Pokud se mi totiž podaří získat jejich pozornost, tak vzdělání a informace, které jim pak předáme, si děti zapamatují společně s pozitivní emocí a o to je to hodnotnější.

ds

Jaké například děláte akce?
Naše práce s dětmi se rozděluje na několik částí, budu se to snažit zjednodušit do dvou. Tou první je, že jim zprostředkováváme inspirační zážitkové dny, pod tím si můžeš představit to, že do dětských domovů přijedou známé tváře ze sportu – fotbalisti (měli jsme zde fotbalové reprezentanty ČR – Dočkala, Váchu, Necida, Krejčího), nebo světoznámí thaiboxeři (děti navštívil 11x Mistr světa Nathan Corbett, Mistr Evropy Matouš Kohout) a ti se přímo s dětmi pobaví, zahrají, zatrénují. Tím jim dáváme ty správné vzory, a  ukazujeme, že vše v životě je možné – tzv. nedotknutelnost, neexistuje a i on si může zahrát s osobnostmi, které zná pouze z televize, nebo internetu. Pro sebevědomí dětí je to velmi důležité. Dále děti beru na akce mimo domov, např. děti si zahrály airsoft, byli na Reebok Wellness marathonu, chodíme na hokejové, fotbalové utkání, byli jsme i MS v hokeji, když bylo letos v Praze.

Druhou částí jsou pak aktivity projektu Bohatý sirotek, které dětem krom zážitků přinesou i nějakou hmotnou podporu. Vznikli jsme jako charitativní vzdělávací koncept, pořádáme různé semináře na všemožná témata – např. Rétorika, Motivace, Sebeprezentace, nebo Prodej, výtěžek ze vstupného těchto vzdělávacích akcí pak putuje právě dětem z dětských domovů. Dále se snažíme od partnerů získávat hmotné dary, už několikrát jsme dětem předávali notebooky. A v neposlední řadě vytváříme fundraisingové nástroje, které přilákají pozornost médií a tím i větší obnos peněz pro děti – vytvořili jsme kalendáře na rok 2015 a 2016, dražili jsme fotky se známými osobnostmi a dětmi z domovů, nebo jsme měli charitativní výstavu obrazů.

Ty často oslovuješ i různé známé tváře, setkal ses někdy s tím, že by byla negativní odezva?
S vyloženě negativní odezvou jsem se nikdy nesetkal, s čím se setkávám častěji je buď ignorace, kdy daný člověk nedá zpětnou vazbu anebo pak důvod, který chápu tj. že je spojený s jiným charitativním projektem, kde je například jeho tváří a proto nechce být spojován s žádným dalším.

Určitě znáš spousty dětí, které Bohatým sirotkem prošly, je ale nějaký příběh, který pro tebe osobně je nejsilnější a stále na něj vzpomínáš?
Pokud mám zmínit jen jeden příběh, rozhodně budu mluvit o mém kamarádovi Albínovi z DD Staňkov, který chce být moderátorem a jde si za svým snem. Mám velkou radost, že ho můžeme podporovat, jelikož vždy rád spolupracuji s talentovanými lidmi. Poprvé jsme se potkali na vernisáži naší charitativní výstavy obrazů a od té doby jsme ušli společně dlouhou cestu. Dnes už prakticky není akce Bohatého sirotka, na které by Albín chyběl, často i naše reportáže v TV uvádí on. Skrze náš projekt si tak plní sny a pohybuje se v prostředí, které má rád. Jsem naprosto přesvědčen, že z Albína bude jednou úspěšný moderátor a mám velkou radost, že toho díky podpoře, kterou mu dáváme, ať už je finanční, hmotná, nebo zážitková, můžeme být součástí. V tuhle chvíli Albín píše svou knihu a přiznám se, že se na ni moc těším.

sd

Čeho bys chtěl do budoucna v tomto projektu dosáhnout?
Mnoho cílů jsem si již v projektu splnil, nicméně tím hlavním stále zůstává vytvářet lepší prostředí, a proto bude rok 2016 ve znamení dlouhodobějších projektů a provázanosti zážitkového vzdělávaní a sportu. Připravujeme akci s pracovním názvem FIGHT FOR DREAM, kde se budou děti společně s českou špičkou bojových sportů připravovat na slavnostní galavečer. Jejich více jak půlroční příprava bude zaznamenána jako reality show. Dostanou se tak do prostředí prvotřídních sportovců – mistrů Evropy, mistrů ČR, kde poznají, že boj není o jen o agresi, ale také o cti, technice, fair play. Informace a vzdělání jim budou pak sdělovat lidi, kteří jsou již dnes jejich vzory. Dalším připravovaným projektem jsou pak víkendové adventure výlety na způsob soutěže SURVIVOR, kdy se budou děti zážitkovou formou učit jak obstát nejen na trhu práce a ve vztazích. Týmy dětských domovů pak budou mezi sebou soutěžit. Do tohoto projektu zapojujeme celou Federaci dětských domovů ČR.      

Více na www.bohatysirotek.cz

Čtěte také:

Reklama