Bulvár

Již od 4 let mohou děti začít s výukou cizích jazyků

Rodiče by měli přistupovat odpovědně k výchově svých dětí a umožnit jim široký rozvoj jejich dovedností. Až budou vstupovat v dospělém věku na trh práce, musí být na tento důležitý krok dostatečně připraveni. Po vstupu do Evropské unie bude znalost cizích řečí významným faktorem pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Ne nadarmo se říká: “Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ To, co jsme zanebali v jazykovém vzdělání my, by neměla zanedbat další generace

V zahraničí funguje výuka dětí předškolního věku již mnoho let. Bývá běžné, že děti opouštějící základní školu již nemají problém se domluvit cizí řečí. Jsou připraveni absolvovat pobyt v zahraničí, kde uplatní dosavadní zkušenosti a znalosti cizího jazyka si dále prohloubí. Pobyt v odlišné kultuře je navíc obohacuje o nové a zajímavé zkušenosti a učí je samostatnosti.

„Pro občany malého evropského státu, jehož hlavní jazyk nepatří mezi světové, je nezbytnou základní gramotností schopnost komunikovat a pracovat kromě své mateřštiny též v jednom nebo více cizích jazycích. V současném historickém období je to především angličtina, která se stala hlavním jazykem světového podnikání, globální ekonomiky, internetu, e-businessu, komunikací a mezinárodního dorozumívání. Současná znalost angličtiny a ostatních cizích jazyků není však u nás ani zdaleka uspokojivá. Jen 15 % Čechů se domnívá, že se domluví anglicky. K prvnímu aktivnímu kontaktu s angličtinou by mělo docházet již v mateřské škole.“

(zdroj: Dokument „Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku“, který zpracoval Národní vzdělávací fond za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, odborníci ze všech sfér hospodářského a společenského života a v poslední době i úřad místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje. Publikováno v únoru 2003.)

Proč je vhodné začít s osvojováním cizích jazyků již v předškolním věku?

Děti nepřemýšlejí o výuce jako o povinnosti. Především formou zpestření a prostřednictvím různých her si osvojují první slovíčka. Nové poznatky, včetně jazykových, vstřebávají rychle a nenásilně. Nemají zábrany mluvit, neznají obavy ze špatné výslovnosti. Aniž by ještě ovládaly čtení a psaní, osvojí si mluvenou formu cizí řeči.

Děti, které ve čtyřech letech nastoupí do školky, jsou schopné vstřebat za jeden rok při výuce 8 hodin týdně až 1 920 slovíček. V praxi se ovšem výuka zaměřuje na používání menšího množství slov, ale v různých situacích. Děti tím lépe pochopí význam slov a naučí se je správně používat. Podporuje se plynulá angličtina, mluvení i poslech. Při výuce si děti navzájem pomáhají, zvyšují tím své sebevědomí, ale učí se respektovat i názory ostatních.

Obsahem učiva jsou praktické příklady, na kterých je ukázána různorodost předmětů a materiálů. Pomocí poslechu pohádek a písniček děti rychle vstřebávají nová slovíčka. Hry a obrázkové knihy rozvíjejí i jejich matematické schopnosti, což jim v budoucnu pomůže při jednoduchých matematických operacích, jako je např. sčítání. Pro zpestření pracují při výuce s přírodními materiály, objevují, jak jsou odlišné. Pomocí her rozvíjejí své fyzické schopnosti, rovnováhu a pohybové dovednosti. V rámci skupiny se zapojují i do divadelních kroužků a malování. Učí se týmové práci a komunikaci s ostatními dětmi.

Během vyučovacích hodin se například naučí: Jak se představit, dokážou popsat školní pomůcky, základní číslovky, ovoce i zvířátka. Učí se názvy hraček a barev. Znají roční období, počasí a dokážou pojmenovat jídlo a pití.

Jazyková škola The Bell School otevírá pro děti předškolního věku (4-6 let), výuku angličtiny v tzv. Sunshine Clubu. Výuka je obohacena o prvky osnov mezinárodního projektu „Výuka cizích jazyků napříč osnovami“. Jedná se o projekt evropské kooperace – Rakousko, Francie, Velká Británie a Česká republika, který respektuje doporučení Rady Evropy posouvat výuku cizích jazyků do nejmladších věkových skupin.

Cílem výuky Sunshine Clubu, je motivovat, povzbuzovat a rozšiřovat výuku, rozvíjet komunikační dovednosti, přispívat k odstraňování jazykových předsudků. Především se vytváří pocit sounáležitosti s okolním světem. Vyučuje se v moderně vybavených učebnách s maximálním počtem dvanácti dětí. Na základě přesných diagnostických testů jsou děti rozřazeny do kurzů. Pravidelně se kontroluje obsah a průběh výuky, který je následně přizpůsoben potřebám dětí. Průběžně jsou děti testovány a sledují se jejich studijní pokroky.

Princip, který si vzala za vlastní i jazyková škola The Bell School při koncipování výuky angličtiny pro předškolní děti a žáky základních škol, je vyjádřen v části Freudensteinnova výroku.

„…nejlepší výsledky při učení cizích jazyků můžeme očekávat, když se pomocí jazyku děti učí obsahu a ne jazyku jako takovému.“

Dnes mají lidé neomezené možnosti. Mohou cestovat i pracovat po celém světě a bez znalosti cizích jazyků tyto možnosti nemohou využít. Naučit se cizí jazyk znamená ovládnout čtení, psaní, mluvení a poslech. Pro lepší pohyb v zahraničí je důležité chápat i místní kulturu a jejich zvyklosti. Právě při studiu cizích jazyků platí dvojnásobně pravidlo: „Čím dříve, tím lépe.“

The Bell School zahájila svoji činnost jako jedna z prvních jazykových škol v České republice již v roce 1990. Stoprocentním akcionářem společnosti je nezisková charitativní organizace The Bell Educational Trust se sídlem ve Velké Británii.

Mezinárodní jazyková škola The Bell School se zabývá výukou cizích jazyků, především angličtiny, a to pro všechny věkové skupiny. Poskytuje služby, které odpovídají potřebám českých klientů, tak aby vedly k co nejefektivnějšímu zvládnutí jazyka a jsou plně v souladu se současnými trendy moderního pojetí výuky. Jako jedna z mála má velké zkušenosti s výukou angličtiny pro děti od 4 let. Realizuje jazykové audity a navrhuje vzdělávání v oblasti cizích jazyků pro obchodní společnosti a organizace. V neposlední řadě se zabývá i distribucí nebo přímým prodejem učebnic a studijních materiálů.

The Bell School je první a jedinou jazykovou školou v České republice, která splnila náročné podmínky a stala se členem prestižní evropské organizace kvalitních jazykových škol EAQUALS. Bell School vyznává principy budování dlouhodobého, korektního a transparentního vztahu s klientem a respektuje práva svých studentů obdržet jasné a přesné informace o všech poskytovaných službách (více informací www.bellschool.cz).

The Bell School je jedním ze zkouškových středisek U.C.L.E.S., která mají oprávnění organizovat a vykonávat mezinárodně uznávané zkoušky ESOL (PET, FCE, CAE, CPE, zkoušky z obchodní angličtiny BEC).

Bell Educational Trust je mezinárodně uznávanou neziskovou institucí zabývající se výukou cizích jazyků po celém světě již více než 50 let. Vlastní čtyři jazykové školy ve Velké Británii a další tři Evropě. Mimo to se podílí na výuce v dalších více než 14 přidružených školách po celém světě. Zabývá se i přípravou a školením kvalitních učitelů cizího jazyka. Školy sítě Bell Educational Trust patří k nejlepším jazykovým školám na světě (více informací www.bell-centres.com).

    
   
05.02.2004 - Společnost - autor: Komerční článek

Komentáře:

 1. [19] jasnenkam [*]

  Mně se výuka jazyků Ostrava pro děti velmi zamlouvá. S děti tam mluví a snaží se, aby děti jazyku porozuměli a vnímali ho jako celek. Neučí je žádná slovíčka, nic... Dost se mi jejich přístup líbí.

  superkarma: 0 30.06.2012, 10:01:42
 2. avatar
  [16] pajda [*]

  *Kotě*: přesně tak...z němčiny si pamatuji ta slovíčka, která mám spojená s určitou představou - naučila jsem se je ve školce a od té doby jsem německy nemluvila, ale těch pár slovíček si pamatuji dodnes...paní učitelka byla z Německa a mluvila převážně německy, i když pomalu...

  superkarma: 0 05.02.2004, 16:55:42
 3. avatar
  [15] Lhasa [*]

  Capelucita: Teď víme, který auditka čteš

  superkarma: 0 05.02.2004, 14:03:57
 4. avatar
  [14] *Kotě* [*]

  Capelucita: jako dítě jsem chodila na angličtinu 3x týdně, paní učitelka jinak než anglicky nemluvila a nikdy jsem s tím žádný problém neměla.

  Jak už jsem psala, myslím, že není tak důležité, jaká konkrétní slovíčka se to dítě naučí, ale je důležité, aby jeho učitel byl rodilý mluvčí, protože dítě pak získá CIT k tomu jazyku. Z vlastní zkušenosti vím, že to pro mě bylo jen přínosem.

  superkarma: 0 05.02.2004, 14:01:18
 5. avatar
  [10] *Kotě* [*]

  kacaba: já jsem se cíleně žádné fráze nikdy neučila... naučila jsem se mluvit stejně, jako bych se učila česky, a pak už jsem se nikdy angličtinu plánovitě neučila, až jsem ji potom šla studovat na vysokou školu. Tam jsem pak měla například velké problémy s výukou morfologie a syntaxe, zkrátka s gramatikou, protože jsem v životě neviděla vnitřek žádné učebnice gramatiky a chovala jsem se jak rodilý mluvčí - vždycky jsem říkala, já vím jak to má být, ale nevím proč. Naše paní profesorka ze mě měla fakt radost.

  superkarma: 0 05.02.2004, 13:24:17
 6. avatar
  [7] kacaba [*]

  Jezis pardon - ty chyby.

  superkarma: 0 05.02.2004, 09:29:42
 7. avatar
  [6] kacaba [*]

  *Kotě*: Vyjadrovaniv cizym jazyce mi prijde nekdy lehci, protoze se clovek pri vyuce cilene uci fraze. Takze mu pri mluveni vybavi ta ktera fraze, coz v cestine tak samozrejme neni (tedy to je alespon ma zkusenost).

  superkarma: 0 05.02.2004, 09:28:30
 8. avatar
  [5] kacaba [*]

  Kdyz jsem maturovala na stredni, tak mi profesorka rekla, ze mi da za jedna, jen kdyz ji slibim, ze nebudu nikdy studovat anglictinu. Tak jsem ji to slibila, pozdeji jsem ovsem studovala preklady v Edinburku, za manzela mam Skota a anglictinou se zivim.

  superkarma: 0 05.02.2004, 09:25:28
 9. avatar
  [4] Olka [*]

  Se školkovou výukou mám zkušenosti, bohužel ne moc dobré. Syn se sice naučil, jak se řekne pero, učebnice či penál (do té doby nevěděl ani česky, co to je, snad jen to pero, ale představoval si ptačí, nikoliv plnicí), nicméně v první třídě ve škole neměl šanci pokračovat, učil se totéž znovu, zase barvy, zase pero a penál (tentokrát už věděl, oč jde), zase části těla a zvířátka.
  I přes tyto zkušenosti chci dceru příští rok na školkovou angličtinu přihlásit, třeba to bude lepší.

  superkarma: 0 05.02.2004, 09:23:27
 10. avatar
  [2] jasmina [*]

  *Kotě*: Mas chytrou maminku . Vetsina rodicu zastava nazor, ze se dite ma ucit cizimu jazyku kolem 10 let az dostane rozum . Blbost!
  Deti se pak ucit nechteji a s ucenim ciziho jazyka maji problemy. Dite by se melo ucit od malicka, usnadni mu to cestu zivotem.
  S AJ jsem zacinala az v 19 letech. Mam ted docela tezke casy . O prizvuku ani nemluvim, je to ztracene. Vsem rodicum, ktere jsou jako tvoje maminka

  superkarma: 0 05.02.2004, 04:10:46
 11. avatar
  [1] *Kotě* [*]

  Maminka mě dala na hodiny angličtiny, když mi bylo 3,5 roku. Měli jsme učitelku Američanku provdanou do Čech. Chodila jsem tam celé dětství. I když jsem třeba v 10 letech neměla tak širokou slovní zásobu jako v češtině, nasála jsem dobře strukturu jazyka, výslovnost i přízvuk, takže dnes ani rodilý Američan nepozná, že jsem cizinka. Angličtina je pro mě jazyk téměř rovný rodnému, v některých oblastech se dokonce vyjadřuju líp anglicky než česky. Znalost jazyka mě i živí. Takže ranou výuku jazyků můžu ze své zkušenosti jenom doporučit.

  superkarma: 0 05.02.2004, 01:06:13

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme