glass

Skleněné obaly chrání zdraví. Sklo je jasná volba pro zdraví, potraviny i životní prostředí.

glassZdravé stravování nespočívá jen v tom, co jíte a pijete. To, v čem potraviny a nápoje kupujete, skladujete, ohříváte a podáváte, je stejně důležité jako samotné produkty. Dnes probíhá stále rozsáhlejší vědecký výzkum zaměřený na potenciálně nebezpečné účinky obalů potravin a nápojů na zdraví. V USA letos na jaře Panel prezidenta Obamy pro výzkum rakoviny vydal podrobnou zprávu varující před nedostatečnou regulací chemikálií, které mohou mít dalekosáhlé následky na zdraví (květen 2010). Francie a Dánsko již zakázaly použití bisfenolu A v obalech potravin a nápojů určených malým dětem.

Četné studie doporučují používat skleněné obaly a nádoby. Sklo je přírodní materiál, který je neutrální (chemicky stálý) a nepropustný. Díky těmto jedinečným vlastnostem zajišťuje sklo nejlepší a nejzdravější ochranu potravin a nápojů.

Z průzkumů vyplývá, že většina spotřebitelů si je vědoma toho, že skleněné láhve a sklenice mají nejmenší negativní dopad na zdraví (TNS, srpen 2010). Není tedy žádným překvapením, že evropští spotřebitelé dávají jednoznačně přednost potravinám a nápojům baleným ve skle. Smutnou skutečností však zůstává, že mají problém najít v obchodech své oblíbené značky ve skle. Mnoho luxusních a bio značek balí výrobky do skla, mnozí výrobci však nahrazují sklo jinými obalovými materiály.

To vyvolává otázku: Jsou skleněné obaly luxusní záležitostí, nebo právem spotřebitelů? Když jde o zdraví, spotřebitelé by měli mít právo rozhodnout se, co do svého organismu přijmou.

Čisté a přírodní

glass

Sklo je 100% čisté a je vyrobeno ze tří přírodních surovin: písku, sody a vápence. Sklo neuvolňuje toxické chemikálie, takže nepoškozuje přírodu ani lidské zdraví.

Sklo nepotřebuje žádné další vrstvy či přísady, aby chránilo potraviny a nápoje, uchovávalo chuť, nekorodovalo či zachovávalo perlivost nápojů. Neobsahuje bisfenol A (chemikálii, která je podobná estrogenu) či jiné škodlivé látky, které jsou obsaženy v jiných obalových materiálech. Sklo je stoprocentní sklo.

Sklo dokonale chrání

glass

Sklo nejlépe chrání potraviny a nápoje, protože to dobré uchovává uvnitř a to špatné vně, a nepotřebuje k tomu žádné další přísady. Skleněný obal zachová vitamíny, chrání původní chuť, šumivost i čerstvost. Působí jako přirozená bariéra proti bakteriím a brání poškození obsahu v důsledku změny teploty. Výrobci piva a vína používají zelené a hnědé sklo, protože tmavé barvy chrání před ultrafialovým slunečním zářením.

Sklo je také bezpečný a vhodný materiál pro použití v mikrovlnné troubě, snadno se čistí a sterilizuje. Sklo má všechny tyto vlastnosti prostě proto, že nereaguje s potravinami a nápoji, které chrání, a nijak je neovlivňuje. Například laboratoře a farmaceutický průmysl svěřují své produkty sklu, aby je chránilo před chemickou či biologickou kontaminací.

Věděli jste, že...?

  • glassSklo je jediným obalovým materiálem pro potraviny a nápoje, který nepodléhá registraci podle nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Toto nařízení EU vyžaduje od výrobců povinnou registraci všech materiálů a látek, které mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví.
  • Sklo má jako jediný obalový materiál hodnocení GRAS (obecně považováno za bezpečné) od amerického úřadu FDA (Správa potravin a léčiv).
  • Recyklované skleněné obaly jsou podle práva Evropské unie považovány za neutrální: skleněné obaly mohou být bez testování přijímány na skládky neutrálního odpadu.
  • Poslední zpráva Rady pro rakovinu v USA (květen 2010) upozornila na to, že předpisy ohledně chemických látek a jejich účinků na zdraví jsou nedostatečné. Zpráva mimo jiné doporučuje uchovávat vodu v nádobách ze skla či nerez oceli, anebo v plastu, který neobsahuje bisfenol A ani ftaláty (chemické látky používané ke změkčování plastů). Dalším doporučením je používat v mikrovlnné troubě pouze keramické nebo skleněné nádoby.
  • Pokud jde o uchovávání potravin a nápojů, 74 % evropských spotřebitelů dává přednost sklu před plasty, kartony či plechovkami (Insites, 2008). Hlavním důvodem je fakt, že sklo má bezkonkurenční schopnost chránit zdravotní nezávadnost a chuť potravin a zároveň je šetrné k životnímu prostředí (podle dotazovaných spotřebitelů je to „nejzelenější" materiál).
  • Nedávný průzkum v USA (Glass Packaging Institute, duben 2010) ukázal, že většina spotřebitelů (60 %) ví, že ve srovnání s ostatním obalovým materiálem mají skleněné láhve nejmenší dopad na zdraví i životní prostředí. 81 % respondentů vidělo, četlo nebo slyšelo, že některé obaly uvolňují či propouštějí chemické látky, a domnívá se, že u skleněných lahví je takové riziko nejmenší. 68 % respondentů uvedlo, že zdravotní dopad obalu ovlivňuje jejich výběr při nakupování.
  • V celosvětovém průzkumu (IPSOS, 2009) se ukázalo, že rodiče dávají přednost kojenecké výživě ve skle, protože věří, že sklo chrání čerstvost produktu, je bezpečné a zdravotně nezávadné a umožňuje snadné rozpoznání produktu uvnitř obalu.
  • V roce 2010 se Dánsko stalo první zemí Evropské unie, která zakázala nádoby s obsahem bisfenolu A (BPA) určené na potraviny a nápoje pro děti do tří let. Již dříve Kanada a čtyři státy USA zakázaly BPA v kojeneckých láhvích.
  • glass74 % evropských spotřebitelů dává přednost skleněným obalům (TNS, 2010), sklo však přesto z regálů obchodů mizí! Podíl segmentu skleněných obalů poklesl z 32 % v roce 2000 na 26 % v roce 2010.

Více informací najdete na www.friendsofglass.cz

Reklama