Bulvár

Jirásek vám, děti, lhal

Lže jako Jirásek, mohlo by se říkat. Jirásek byl totiž, přes svou nemalou oblíbenost u učitelů – především v éře předrevoluční – a mnohdy i u čtenářů, spíše bájeslovcem než autorem dbalým historie. A tak se do povědomí lidu českého dostala řada pověr a předsudků. Že baroko nebylo dobou „jiráskovského“ Temna – kulturního útisku a úpadku, je snad už dostatečně známou skutečností. Nenávistný postoj k jezuitům a jejich spojování s inkvizicí je však stále přežívajícím reliktem z dob školní „jiráskofilie“.

Obávaná inkvizice
A tak si dnes, v den, kdy je připomínána smrt zakladatele Tovaryšstva Ježíšova – tedy jezuitů – Ignáce z Loyoly, pojďme říci něco o dějinách snad nejobávanější církevní instituce – inkvizice, neboli Svatého oficia. Samo slůvko inkvizice pochází z latinského inquaerere – zjišťovat. Nejčastěji tak bývá označována instituce katolické církve, jejímž úkolem bylo bojovat proti kacířství. Málokdo ovšem ví, jak to s inkvizicí bylo v minulosti.

S biskupy to nefungovalo
První inkvizice vznikla v roce 1148 a založil ji papež Lucius III. Byla to takzvaná inkvizice biskupská – nešlo o žádnou centralizovanou organizaci, ale o to, že papež pověřil jednotlivé biskupy bojem proti kacířům, jejichž učení bylo v rozporu s učením církve – především proti katarům a později i proti valdenským. Biskupové ovšem často nesídlili ve svých diecézích a při občasných návštěvách jim svěřených oveček neměli na nějaké vyšetřování čas. Navíc povinnost sdělit obžalovanému jméno žalobce vedla často k rozpoutání krevní msty.

V čele s papežem
Na čtvrtém lateránském koncilu, roku 1215, tedy papež Inocenc III. založil, především proti stále sílícím valdenským, inkvizici papežskou. Jejím vykonáváním byli pověřováni papežští legáti, ale i příslušníci nově vzniklých žebravých řádů – františkáni a především dominikáni. Hlavním úkolem této inkvizice bylo přivést obviněného k doznání a k odvolání bludů. Obviněný mohl na začátku procesu uvést jméno člověka, který ho nejvíce nenávidí, a pokud se toto shodovalo se jménem žalobce, byl osvobozen a před soudem stanul žalobce.

Jak to bylo s mučením?
Obviněný měl také nárok na advokáta, ovšem pokud mu byla prokázána vina, nesměl advokát nadále vykonávat svou profesi, a tak se do této role nikomu příliš nechtělo. V počátcích inkvizice nebylo mučení vůbec povoleno, to však změnil papež Inocenc IV. v roce 1252. I tak však bylo inkviziční útrpné právo na tehdejší dobu velmi mírné – zakázáno bylo prolévání krve a trvalé mrzačení. Rozsudek smrti byl výjimkou a byl považován za selhání inkvizice – obviněného se nepovedlo přivést k pokání. Vykonávala ho vždy světská moc. Běžnějšími rozsudky bylo nařízení pokání a poutí, konfiskace majetku a žálářování.

Inkvizice na španělský způsob
Nechvalně proslulá Španělská inkvizice byla, přes účast některých kněží a počáteční váhavou podporu papeže, světskou institucí, založenou na popud krále Ferdinanda II. Aragonského roku 1478. Tato instituce, kterou posléze následovala inkvizice peruánská a mexická, existovala až do roku 1834. Jejím hlavním úsilím byl boj proti Maurům a Židům a jejich vyhnání ze Španělska. Právě Španělská inkvizice, se svým napojením na světskou moc, vnesla do inkvizičních procesů hojnější užití mučení a především trestů smrti. Ani ona však nestála u vzniku honů na čarodějnice – ty obvykle označovala za duševně choré a propouštěla je.

Kladivo na nepohodlné
Proslavené hony na čarodějnice začaly ve 14. století – do té doby byla víra v čarodějnické sabaty považována za herezi, a svého rozmachu dosáhly až na prahu novověku. Největší podíl na nich přitom mělo právo světské, nikoliv církevní. Nemalý podíl na rozšíření procesů měly také reformované církve – především v Americe. Z církevních řádů se čarodějnickým procesům věnovali především dominikáni – z jejich „dílny“ pocházelo slavné Malleus maleficarum, Kladivo na čarodějnice, které bylo ovšem pouhé čtyři roky po svém vydání odsouzeno inkvizicí jako neetické a z hlediska věrouky bludné.

Moderní inkvizice
Roku 1542 ustanovil papež Pavel III. Svatou kongregaci obecné inkvizice neboli Svaté oficium, která se mělo starat o integritu víry a zkoumat chybné a falešné nauky. Právě tato kongregace, nikoliv jezuité, vedla proces proti Galileovi, praktikovala cenzuru a založila index zakázané literatury. Zároveň však, především pod vlivem absolutismu a protestantské reformace, rychle ztrácela svou moc. Roku 1908 změnil Pius X. její název na Posvátnou kongregaci svatého Officia a v roce 1965 ji Pavel VI. přejmenoval na Kongregaci pro nauku víry, v jejímž čele stával i současný papež, Benedikt XVI.

Četla jste Jiráska? Které z jeho knih? Které se Vám líbily a které ne? Víte, jaké další „bludy“ se nachází v jeho knihách? Měla jste Jiráska jako povinnou četbu? Informovali Vás učitelé o historické nepřesnosti jeho knih?

 

   
31.07.2007 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [50] Dášule [*]

  Inkvizice se zabývala v podstatě dvěma obory - hereze, to znamená odklon od oficiálního církevního učení případně od učení té jediiné právě vládnoucí cirkve a čarodějnictvím. Jako heretik byl upálen například Giordano Bruno - za hlásání teorií, které dnes považujeme za správné, jako čaroděj byl například v Mohelnici upálen děkan Lautner. Tvrzení, že církev je v tomto zcela mimo je blbost. Protože oba popírali nesmysly, které hájila především církev. Nebít církví a nesmyslů, které učí, nebylo by tyto lidi možné upalovat - nebylo by totiž zaco.

  superkarma: 0 12.09.2007, 10:45:03
 2. avatar
  [49] Irad [*]

  přečetla jsem toho hodně, občas mě to bavilo, občas méně.. Jirásek jako povinná četba byl, ale za boha si nemůžu vzpomenout, která jeho kniha.. vím, že už jsem jí měla dávno přečtenou..o nepřesnosti jsme se nebavili, ale je pravda, že jsem to také brala více jako beletrii než literaturu faktů..

  superkarma: 0 15.08.2007, 23:59:26
 3. avatar
  [48] Irad [*]

  Chodové - psohlavci - znak boty

  superkarma: 0 15.08.2007, 23:55:06
 4. [47] Tobbi [*]

  Ehm, on někdo bral Jiráska jako historika? A já si vždycky myslela, že to byl autor beletrie...

  superkarma: 0 02.08.2007, 00:17:45
 5. avatar
  [46] Dášule [*]

  Nyotaimori:Tak teď nevím, jestli píšeš i za Meander, aby ses podporovala nebo si myslíš, že by to nezvládla. Je tady ještě jedna možnost a to že žádná příležitost k jedovatosti pro tebe dost zanedbatelná. Zkus někdy použít argumenty místo útoku.

  superkarma: 0 01.08.2007, 13:29:50
 6. avatar
  [44] Dášule [*]

  Mám to chápat tak, že tě ochránili před školní docházkou?

  superkarma: 0 31.07.2007, 20:03:45
 7. avatar
  [43] Meander [*]

  Je dosti zjevné, kdo absolvoval základní školní docházku v době opravdového temna v padesátých letech minulého století. Brrr, naštěstí dokázali moji prarodiče mé rodiče před tímhle hnusem ochránit.

  superkarma: 0 31.07.2007, 18:25:04
 8. avatar
  [42] Dášule [*]

  Yvaine: Nepomůže, ale může to pomoci živým. Nevím, proč paní redaktorka otevřela tuto problematiku, možná ti to vysvětli ona. Jestli si myslíš, že inkvizice je minulost, potom se hluboce mýlíš. Snad v podobě kata a mučidel, ale Kongeregace pro nauku víry, což je pokračovatel svaté inkvizice, vizhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Inkvizice existuje stále a jejím nejvyšším představitelem byl donedávna dnešní papež. Není tak dávno prošla tiskem zprávy o vymítání ďábla, které stálo mladé ženy život. Nebylo to v Africe, ale jeden případ bylo Rumunsko a druhý Německo.A k tomu, že je to dávno. O tom, co si všechno museli dřív nechat líbit poddaní svědčí například právo první noci. A taky třeba to, že když se služka nechtěla dobrovolně vzát pánovi, tak mohla být potrestána za neposlušnost výpraskem. Není to tak dávno, prošla tiskem zpráva. že ve Walesu má toto právo dosud nástupce trůnu, tedy pric Waleský - Charles. No předpokládejme, že ten výprask za urážku jeho Výsosti by se snad nekonal. Ona by zřejmě zasáhla Camila.

  superkarma: 0 31.07.2007, 18:07:38
 9. avatar
  [41] Dášule [*]

  Nyotaimori: Dějiny středověku se učí na základní škole, možná jsi tenkrát chyběla nebo ti to někdo zamlčel.

  superkarma: 0 31.07.2007, 18:02:11
 10. [39] Yvaine [*]

  gerda: jo, asi jo, ale v čem konkrétně? Copak těm mrtvým to nějak pomůže?

  superkarma: 0 31.07.2007, 14:30:35
 11. avatar
  [38] ivana.kuglerova [*]

  Nyotaimori: Já taky ne . Ale byla jsem varována spoluspiklenci a tak se nenechám nachytat . Ještě by mě někdo přitloukl na rudou hvězdu .

  superkarma: 0 31.07.2007, 14:19:40
 12. avatar
  [37] gerda [*]

  Yvaine: to je dost krátkozraká filozofie

  superkarma: 0 31.07.2007, 14:17:47
 13. [36] Yvaine [*]

  Dášule: A má vůbrc smysl řešit několik set let staré záležitosti? Možná jsem kulturní barbárek, ale mě je ukradený, jestli někoho upálili ve středověku právem nebo neprávem a jemu to taky nepomůže

  superkarma: 0 31.07.2007, 14:16:39
 14. avatar
  [35] gerda [*]

  Meander: vypadl proud?

  superkarma: 0 31.07.2007, 13:58:49
 15. avatar
  [33] Dášule [*]

  ivana.kuglerova: Myslím, že s tebou se nemá cenu se o tomhle bavit. Losinské a Šumperské procesy byly a má je na svědomí církev. Povinnou školní docházku zavedla až Marie Teresie. A to ještě hodně dětí bylo omluveno, protože muselo pomáhat doma. Církev se starala hlavně o sebe, jako to ostatně dodnes dělá. Samozřejmě z tvého hlediska je církev nedotknutelná, takže s tím člověk nic nenadělá. Nesouhlasím s Jiráskem ve všem, ale tady je naprosto jasně pozorovatelná snaha popřít všechno, o čem psal. Nakonec se dovíme, že tady nebyli ani Braniboři /týká se knihy na Chlumku/ a J.A. Komenský nemusel opustit Čechy a odešel sám, protože se mu tady nelíbilo, nebyl konfiskován majetek jinověrců a Koniáš měl tiskárnu na bratrské knihy. A ti upálení na severu Moravy byli upáleni právem, protože létali na Petrovy kameny - děkana Lautnera totiž mj. vinili z toho, že tancoval na Petrácích s hostií v botě.

  superkarma: 0 31.07.2007, 13:48:31

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [32] Pavla_b [*]

  Meander: ztracený budoucí talent

  superkarma: 0 31.07.2007, 13:21:32
 2. avatar
  [31] Meander [*]

  Pavla_b: Pozdě. Už tvoří základ umělého vesmíru v popelnici

  superkarma: 0 31.07.2007, 13:20:03
 3. [30] Pavla_b [*]

  Meander: tak ji tam ještě nech a pak ten román můžeš vydat a budeš třeba slavná

  superkarma: 0 31.07.2007, 13:16:34
 4. avatar
  [29] Meander [*]

  ivana.kuglerova: Zatím ne, ale nechat ji tam o týden déla, kdo ví...

  superkarma: 0 31.07.2007, 13:02:44
 5. avatar
  [28] ivana.kuglerova [*]

  Meander: A napsala ta svačina nějaký román?

  superkarma: 0 31.07.2007, 13:01:00
 6. avatar
  [27] Pentlička [*]

  ivana kuglerová: myslím, že to Temno Jirásek bral i z hlediska šířící se germanizace našeho národa.
  Já si myslím, že ve své době Jirásek udělal hodně pro český národ, pro to, aby lidi naučil znát a milovat historii našeho národa. Z hlediska člověk 21. století se to může zdát zastaralé a tendenční. Hodně se taky na neoblibě Jiráska podepsali komunisti, kteří si ho bohužel vyvolili za "svého" autora, ačkoliv Jirásek s komunisty ani sociálními demokraty neměl nikdy nic společného.
  No, ale na mě nehleďte, já mám Jiráska ráda, mám pro něho velkou slabost .

  superkarma: 0 31.07.2007, 13:00:14
 7. avatar
  [26] Meander [*]

  gerda: A to nic není. Já navíc našla v lednici svačinu, kterou jsem tam zapomněla před dovolenou...

  superkarma: 0 31.07.2007, 12:59:55
 8. avatar
  [25] gerda [*]

  Meander: Dneska si nevybereš - máš tu Jiráska, červíky na podnose...

  superkarma: 0 31.07.2007, 12:58:42
 9. avatar
  [24] ivana.kuglerova [*]

  Dášule: Eh, tak tohle je typická ukázka pověr z Jiráskova kotle... A kdo asi tak učil lidi číst a psát? Hodní feudálové? Nebo se to lidé učili sami?

  I přes mnohá negativa a chyby byla církev po staletí baštou vzdělanosti, a ostatně i úcty k člověku. Většina vědců, ač se později třeba dostali s církví do sporu, pocházela z mnišských řádů... Byly to církevní školy a řádoví bratři a sestry, kdo šířil vzdělání, budoval špitály, staral se o nemocné a chudé...

  Teze o udržování lidu v nízké vzdělanosti a zaslepenosti je komunistický blábol.

  superkarma: 0 31.07.2007, 12:47:06
 10. avatar
  [23] Meander [*]

  Je mi zle.

  superkarma: 0 31.07.2007, 12:43:10
 11. avatar
  [22] Dášule [*]

  Je otázkou, ze kterého postu se člověk na dobu baroka dívá. Pro věřící jiné než katolické církve to temno bylo. A pro nevolníky taky, ti totiž nemohli odcejít za hranice. A platilo, že čí země, toho náboženství. Nebýt jejich dřiny, nebyly by dnešní krásné památky. Neměl by je stavět kdo a za co. Tedy pro někoho doba temna, pro jiného ne. Jirásek nikdy netvrdil, že to byla doba temna i pro šlechtu. Co se týče inkvizice, je tady kniha V. Kaplického Kladivo na čarodějnice, která vychází ze skutečnosti /ve filmu byly některé věci změněny/. Děkan Lautner čekal více než 300 let, než církev velmi nerada uznala, že opravdu nebyl čaroděj. Dokonce na to musela být ustavena komise, která to zkoumala. Jeho doznání bylo vynuceno na mučidlech a olomoucký biskup, který o tom věděl, nehnul prstem pro jeho záchranu. Jen nízká vzdělanost a zaslepenost, ve které byli lidé udržováni katolickou církví, způsobila, že se něco takového jako na Losinsku a Šumpersku mohlo dít.

  superkarma: 0 31.07.2007, 12:36:38
 12. avatar
  [21] ivana.kuglerova [*]

  Nyotaimori: A to já zas jo - já bych ho půjčila těm "zlejm" inkvizitorům, heretika jednoho českého .

  Pentlička: No, je fakt, že na to jsem asi nejalergičtější - na tohle "národopisectví" aneb vlastenecké lhaní... V bleděrůžovém to pak převzali komunisti...

  superkarma: 0 31.07.2007, 12:06:32
 13. avatar
  [20] gerda [*]

  gerda: jak člověk nemá klid na psaní, hnedle něco vynechá, toto tam mělo být na konci

  superkarma: 0 31.07.2007, 11:38:56
 14. avatar
  [19] gerda [*]

  Nyotaimori: jen počkej, Lojzík tě bude v noci strašit. Ten ti dá, pohrabáčem....žhavým!

  superkarma: 0 31.07.2007, 11:36:16
 15. avatar
  [17] Meander [*]

  Áááááá, tu ho máme! Největšího grafomana českých dějin.

  superkarma: 0 31.07.2007, 11:05:33
 16. avatar
  [16] gerda [*]

  Jééé, holkýýý to se mi líbí ! Na Jiráska nešahat!

  superkarma: 0 31.07.2007, 10:57:24
 17. avatar
  [15] Ťapina [*]

  ivana.kuglerova: Já myslím, že historický román JE beletrie zasazená do historické doby. Věrná má být historická literatura faktu, třeba ozvláštněná příběhem, ale román je román.

  superkarma: 0 31.07.2007, 10:55:10
 18. avatar
  [14] Pentlička [*]

  ivana kuglerová: já myslím, že Jirásek, jakožto profesor historie na gymnáziu, tudíž vystudovaný historik, mnoho těch kopanců nenadělal. To, co napsal, po faktografické stránce určitě sedí, vím, že třeba když psal Psohlavce, strávil mnoho času srudiem historických materiálů v archivu. Jiná otázka je jeho posouzení historických událostí. Tam je to dáno jistě dobou, kdy byly romány psány (19. století, nebo začátek 20.) a také tím, čeho chtěl dosáhnout (popularizace českých dějin).

  superkarma: 0 31.07.2007, 10:48:22
 19. avatar
  [13] gerda [*]

  ivana.kuglerova: tak to bych autorovi prominula, pokud by byl zbytek v pořádku - je to sice chyba, ale ne tak zásadní. Souhlasím, že by se měl autor držet dobových reálií, ale jestliže je příběh jinak originální a strhující, bramboračku vem ďas! Já jsem jako dítě šíleně milovala Hoffmeistrův Život v pravěku. Díky té knize jsem získala ponětí o fauně té doby, dávno předtím, než k nám spolu s Jurským parkem vtrhly všelijaké dinosauří obludy. Dnes jsem se do pravěkých příběhů podívala po čase znovu, jinýma očima...a usoudila jsem, že se to nedá číst! Všecko má svůj čas, a Hoffmeister svůj úkol splnil docela dobře, i když byl určitě hodně nepřesný.

  superkarma: 0 31.07.2007, 10:44:24
 20. avatar
  [12] ivana.kuglerova [*]

  gerda: Když podlě mě by se mělo rozlišovat mezi historickým románem, kde by měly sedět alespoň základní reálie doby, a beletrií... A úplně jiný žánr je pak sci-fi... Od toho ty žánry jsou.
  Když se něco tváří jako historický román, nemaj tam být kopance typu "dal si bramboračku" ve 13. století (o což jsem tůdle zakopla v jedné historizující povídce...).

  superkarma: 0 31.07.2007, 10:36:00
 21. avatar
  [11] gerda [*]

  ivana.kuglerova: no a co? Když člověk potřebuje věrohodné informace, je nepřeberné množství literatury faktu. Když čtu Válku světů, nenapadá mě osočovat Wellse, že je ignorant a že na Marsu žádné potovory nikdy nežily . Robinson je taky hodně dobásněný, kdepak vysazený námořník, padouch - na ostrově přece ztroskotal mladičký nerozvážlivec! A co Zikmund Winter a jeho Mistr Campanus, to taky sedí nafous?

  superkarma: 0 31.07.2007, 10:22:21
 22. avatar
  [10] ivana.kuglerova [*]

  Fazol: No jo, ale když se ta knížka tváří jako historický román, tak by buď měla být více méně přesná, nebo na nepřesnosti upozornit v předmluvě... Sir Walter Scott to tak dělal. Akorát v Čechách to moc není zvykem - Loukotková se také neobtěžovala...

  superkarma: 0 31.07.2007, 10:04:25
 23. avatar
  [9] femme [*]

  Jiráskovy knížky jsem četla ráda

  superkarma: 0 31.07.2007, 09:39:02
 24. avatar
  [8] Fazol [*]

  Pentlička: Taky mám ráda tyto knížky a nad věrohodností jsem nikdy neuvažovala.Kniha je zábava.

  superkarma: 0 31.07.2007, 08:54:02
 25. avatar
  [7] arjev [*]

  Jiráskovy romány mám přečtené všechny.Nejvíce se mi líbilo U nás.
  Moji rodiče měly jeho tvorbu v malíčku,maminka Jiráska obdivovala.Líbilo se jí,jak se dovedl obout do krále Zikmunda.Bohužel neměla možnot si přečíst jiné knihy,knihy faktů.Za komunistů se to nenosilo.

  superkarma: 0 31.07.2007, 08:42:08
 26. [6] dkd [*]

  Jiráska jsem nečetla a přitom ho mám komplet celého doma (dědictví), o jeho historické nepřesnosti mě nikdo neinformoval a já to taky nezkoumala. Líbil se mi (a to tak , že velmi) seriál F.L.Věk s Brzobohatým v hlavní roli.

  superkarma: 0 31.07.2007, 08:35:05
 27. [5] Pavla_b [*]

  Pentlička: Jako bych to psala já - F.L. Věk, u nás, Filozofská historie...Taky Proti všem jsem překousala, i když tam bylo hooodně těch typických Jiráskových popisů.Mám ty knížky moc ráda .

  superkarma: 0 31.07.2007, 08:29:22
 28. avatar
  [4] OlgaMarie [*]

  Dnes je nejaktuálnější inkvizice na český způsob.Viz kauza ministryně Dana Kuchtová versus bývalý prezident organ.výboru Liberec 2009 Roman Kumpošt,nazvaná v týdeníku EURO Prachonoš a lyžníci.Paní ministryně četla Jiráska buď velmi pilně nebo vůbec.

  superkarma: 0 31.07.2007, 08:10:40
 29. avatar
  [3] gerda [*]

  Mám ráda Staré pověsti české. V dětství jsem četla jeho povídky, líbili se mi třeba Skaláci. O historické věrohodnosti jsem tenkrát nepřemýšlela, básnickou licenci mu i tak odpouštím, protože přece nejde o učebnice historie, ale o romány a příběhy. Určitě to není autor hodný zatracení - přivede čtenáře k zájmu o naši historii, málokdo přece vystačí pouze s ním. Buďme vlastně rádi, že podobné autory máme, přece si nezaplevelíme knihovny Pilcherovou, Kingem a spol. - jako kratochvilné čtení to na chvilku nebo při chřipce vyhoví, ale trvalou hodnotu to nemá.

  superkarma: 0 31.07.2007, 07:46:26
 30. avatar
  [2] Pentlička [*]

  Jiráska mám přečteného téměř celého. Nejvíc se mi líbil F.L.Věk, U nás, Filozofská historie. Byl to dlouhá léta můj nejoblíbenější spisovatel, zvlášť v období puberty. Kvůli němu jsem si moc přála vystudovat historii, což se mi bohužel nepovedlo. V současnosti ho už nečtu, je přece jen na naši dobu hodně rozvláčný.

  superkarma: 0 31.07.2007, 07:33:48

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme