Dnes byla v ČR spuštěna nová osvětová kampaň JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a České kardiologické společnosti. Statistiky ukazují, že v ČR onemocní ročně 40 000 lidí akutním srdečním infarktem. Téměř 40 % z nich však umírá dříve, než dojde k potřebnému prvnímu kontaktu se zdravotnickým systémem, a to i přesto že ČR má jeden z nejlépe propracovaných systémů kardiovaskulární péče na světě.

Jednej rychleSrdeční infarkt je závažné akutní onemocnění, které představuje přímé ohrožení života. Může probíhat dramaticky, stejně tak velmi nenápadně. Příznaky srdečního infarktu se navíc u mužů a žen liší.  Existují různé typy srdečních infarktů, které vyžadují konkrétní léčebné postupy. U každého srdečního infarktu je však hlavní prioritou co nejrychlejší ošetření ucpané koronární tepny. Jedině tak lze zabránit odumření části srdečního svalu s trvalými následky nebo úmrtím pacienta.  Čísla a statistiky jasně ukazují, že 40 % lidí postižených akutním srdečním infarktem umírá v ČR dříve, než dojde k jejich prvnímu kontaktu se zdravotnickým systémem. A to i přesto, že ČR má jeden z nejlepších systému kardiovaskulární péče na světě.

„Jednou z hlavních překážek při léčbě srdečního infarktu je pozdní přivolání záchranné zdravotnické služby samotným pacientem nebo jeho okolím“, vysvětluje MUDr. Petr Kala, který je garantem projektu v České republice, a dodává:Veřejnost musí pochopit, že včasné přivolání záchranné služby je rozhodující pro každého, kdo dostane srdeční infarkt. Jedině rychlé posouzení infarktu a převezení nemocného do nejbližšího kardiocentra mu může zachránit život. Při podezření na infarkt je třeba okamžitě vytočit číslo 155 - tísňovou linku zdravotnické záchranné služby. Pokud se k nám pacient dostane včas, umíme ucpanou tepnu rychle zprůchodnit. Kampaň JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT podle mě představuje významný krok směrem k české veřejnosti, která zatím neumí rozpoznat  srdeční infarkt a v řadě případů také váhá a neví, jak přesně postupovat.

Cílem kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT je zvýšit povědomí o příznacích srdečního infarktu, vysvětlit odlišnosti v jeho projevech u mužů a žen, jaký je význam rychlého jednání a zavolání čísla 155 - tísňové linky zdravotnické záchranné služby. Kampaň cílí na čtyři kritické oblasti, které v případě srdečního infarktu hrají zcela zásadní roli: znalost příznaků, rychlé jednání, přivolání záchranky a zajištění nejvhodnější léčby.  Součástí kampaně jsou nejen informační letáky, vzdělávací brožura „Srdeční infarkt nečeká“, ale také spuštění nových webových stránek pro veřejnost www.infarktneceka.cz.

Vzdělávací kampaň JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT je součástí iniciativy Stent for Life, unikátní evropské platformy zaměřené na zlepšení dostupnosti život zachraňující léčby u pacientů s akutní srdečním infarktem. Stent for Life je společnou iniciativou koalice Evropské asociace pro perkutánní kardiovaskulární intervence (EAPCI), registrované pobočky Evropské kardiologické společnosti (ESC) a EuroPCR. Tato iniciativa je v současné době  aktivní ve  třinácti zemích:  Bulharsku, Portugalsku, Turecku, Španělsku, Itálii, Francii, Srbsku, Egyptu, Rumunsku, Řecku a nedávno přijatými členy se stala Ukrajina, Bosna-Hercegovina a Sibiřský distrikt Ruské Federace. Víc informací o iniciativě Stent for Life naleznete na www.stentforlife.com.

Magazín žena-in je mediálním partnerem tohoto projektu.

Reklama