Nastoupilo vaše dítě do mateřské školy? Je tam spokojené a těší se mezi děti, nebo každý odchod z domova obrečí? Ano, je to pro něj velká změna a časem si nejspíš zvykne, ale možná ještě není na školku zralé.

kid

Nástup do mateřské školy je pro dítě velkou změnou v jeho životě a jen minimum předškoláků přechod z rodiny do mateřinky zvládne bez jakýchkoli problémů.

Jaké jsou nejčastější příčiny špatné aklimatizace? Na to vám nejlépe odpoví dětský psycholog Jiří Šimonek

Příliš silná potřeba prosazení sebe sama. Dítě je z domova zvyklé být středem pozornosti a rodiče si velice často neuvědomí, že přehnaná podpora může také škodit. Dítě si navykne na pozornost, které se mu pak ve školce nedostává, a to na něj může mít negativní vliv.

Škodlivý je i opačný extrém. Slabá potřeba sebeprosazení, která se projevuje výraznou pasivitou a minimální, ne-li vůbec žádnou tvořivostí.

Dítě s nezdravě silnou, ale i slabou potřebou sebeprosazení se bude svým chováním nápadně odlišovat od ostatních dětí v mateřské škole a narážet na nepochopení.

Neschopnost přijmout neúspěch. Dalším citlivým místem je řešení neúspěchu. Některé děti mají přehnané obavy z toho, že se jim něco nepovede, a případný neúspěch neumějí řešit. To v nich vyvolává strach a napětí. Než by riskovalo nezdar, raději se povinnostem a nárokům, které jsou na ně kladeny, vyhnou, a to podvodem, lží, nebo dokonce útěkem.

„Mamánci“ Vazba na ženy je pro malé dítě přirozená. Novorozenec je na matce stoprocentně závislý, ale s rostoucím věkem sílí jeho potřeba osamostatnit se a rodina by ji měla podporovat. Pokud matka na dítěti přehnaně visí, hrozí, že z něj vyroste takzvaný „mamánek“.

Dítě, které je nadmíru vázáno na ženy, bude jen obtížně zvládat změnu prostředí a nároky na samostatnost. V extrémním případě hrozí, že odloučení v něm vyvolá silný strach a úzkost a nebude vůbec schopné samostatně fungovat. Tříleté nebo čtyřleté dítě navíc nedokáže o svých pocitech mluvit a jeho úzkost se navenek projeví pláčem, vztekem nebo třeba i žaludečními potížemi.

Máte pocit, že se některý z výše jmenovaných problémů se týká i vašeho dítěte?

Můj tip: Otestujte si, jak je na tom vaše dítě

Test Profil dítěte byl speciálně vytvořen pro děti ve věku přibližně 3 až 4 roky. Rodičům umožní odkrýt případné slabé stránky dítěte a začít s nimi pracovat.

„Test je unikátní v tom, že z něj rodiče o dítěti získají informace, které se jiným způsobem nemohou dozvědět. Děti mladší šesti let totiž nejsou schopné některé svoje pocity pojmenovat a verbálně vyjádřit,“ dodává psycholog Jiří Šimonek. Starší děti, které již mateřskou školu navštěvují, lze otestovat rozsáhlejší variantou testu s názvem Budu školákem.

Test najdete na www.materinky.eu

Zdroj: DAP

Reklama