peníze

OTÁZKA TÝDNE: Je možno požadovat za screeningová vyšetření regulační poplatek? Platí se regulační poplatek za mamografii a kolonoskopii v případě, že je na ně pacient lékařem odeslán pro potíže?

ODPOVĚĎ:

Regulační poplatek je podle zákona vztažen jen k návštěvě, při které bylo provedeno klinické vyšetření, a je stanoven ve výši 30 Kč. Co je klinickým vyšetřením, stanoví Seznam zdravotních výkonů - výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření a konziliární vyšetření. U žádných diagnostických nebo terapeutických výkonů prováděných samostatně se regulační poplatek nevybírá.

Na screeningové výkony se odesílá pacient bez potíží a bezpříznakový, a to pouze na akreditovaná pracoviště, která by měla mít na svém IČZ (IČP) nasmlouvány pouze konkrétní screeningové výkony. Znamená to, že není třeba dělat žádná klinická vyšetření, protože pacient by měl být vyšetřen indikujícím lékařem (tím, který ho na screeningové vyšetření posílá). Výběr regulačního poplatku je tedy zcela vyloučen.

I když nejde o screeningové vyšetření, tak pokud je mamografie nebo kolonoskopie provedena bez předchozího klinického vyšetření, je opět bez regulačního poplatku.

Mgr. Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP ČR

www.vzp.cz

Reklama