Dnešní díl seriálu První pomoc u dětí bude opět dramatický, neboť se budeme zabývat otravami. Dle statistik je v ČR každoročně přijato na jednotky intenzivní a resuscitační péče kolem tisíce malých pacientů. Což je zhruba jedna pětina zde hospitalizovaných dětí!

Nejvíce ohroženou, ale i postiženou skupinou obyvatelstva jsou v souvislosti s otravami děti ve věku od 1 do 5 let. Největší procento případů najdeme v batolecím věku. Druhou početnou skupinou je pak věková kategorie od 10 let výše, kde velkou roli hrají experimenty s drogami, především s alkoholem.

Dost statistik! Vrhněme se raději ihned do víru chemie, neboť seznam „domácích jedů“ je obsáhlý a nerada bych vás otrávila nepřiměřenou obsáhlostí následujících formací.

 

Otrava léky

Léky jsou naprostou jedničkou, stojící za největším procentem intoxikací malých pacientů. V drtivé většině případů jde o požití náhodné. Nicméně odborníci varují, že nejsou výjimky nehod zaviněných léčebným omylem rodičů, kteří lék podají v nepřiměřeném množství či lék zamění za jiný. Nikdy nepřesvědčujte své batole (ani starší dítě), aby snědlo daný medikament, protože je to bonbónek nebo jiná dobrota. Naopak se svému potomkovi snažte přijatelnou formou vysvětlit, že jde o léčivý prostředek, který má odstranit jeho nemoc.

 

Co tedy dělat? Pokud jste ochutnavače přistihli při činu nebo brzy po konzumaci (neprojevují se ještě známky otravy), pokuste se vyvolat zvracení. Dítě si přehněte přes koleno, hlava je níže než trup, po té podrážděte kořen jazyka. Nepodaří-li se vám zvracení vyvolat, neztrácejte čas a podejte postiženému několik tablet rozdrceného živočišného nebo rostlinného uhlí (čarkl). Tento léčebný prostředek by ve vaší UZAMKNUTÉ či VELMI VYSOKO POLOŽENÉ lékárně neměl chybět!
U kojenců do půl roku zvracení nevyvolávejte,
nemají vyvinutý zvracivý reflex. Některými odborníky doporučené podání solného roztoku k vyvolání zvracení je záležitostí poněkud problematickou. MUDr.Hana Makovcová z Toxikologického informačního střediska (TIS) tuto metodu nedoporučuje u pacientů mladších 12 let, neboť hrozí otrava. V případě, že postižený jeví známky poruchy vědomí (usíná, motá se, nepřiměřeně reaguje), zvracení nevyvolávejte! Hrozí vdechnutí obsahu žaludku a dušení. V této chvíli již není vhodné ani podání živočišného uhlí.

 

Otrava domácími a venkovními rostlinami

Jestliže byl malý gurmán přistižen při ochutnávce jakékoliv rostliny a nejste si jisti, že šlo o nejedovatý druh, opět vyvolejte zvracení. Při neúspěchu podejte několik tablet (rozdrceného) živočišného uhlí a větší množství tekutin. Vyhledejte co nejdříve pomoc lékaře a nezapomeňte s sebou vzít část rostliny (neberte jen bobule či list). Velmi vhodné je kontaktovat TIS (ošetřující lékař tak zcela jistě učiní také). Domácnosti s malým dítětem by jednoznačně neměla obývat známá travička dieffenbachie. Ta obsahuje šťavelan vápenatý, jehož drobné krystalky bolestivě poraní sliznice a způsobí jejich otok. Situace může být poměrně dramatická, neboť dochází k dechové tísni a hrozí udušení postiženého! Podobně působí ještě filodendron a scindapsus. Toxicky působících domácích okrasných rostlin je poměrně mnoho, přehledně zpracovaný seznam najdete např. ZDE.

 

V parcích a zahradách naše potomky nejvíce ohrožují  lákavě vyhlížející bobule nejrůznějších keřů a menších rostlin. Mezi nejnebezpečnější patří bobule rulíku zlomocného a lýkovce jedovatého, kdy stačí k vyvolání otravy jen několik bobulí! Velká řada „parkovních a sídlištních“ keřů je relativně neškodných.

Typickým příkladem jsou plody připomínající borůvky z rostliny s půvabným jménem mahonie cesmínolistá, intoxikace zde hrozí až po požití více než 50 kuliček. Záleží však na váze degustátora. Bílé praskavé „šlapací“ kuličky (pámelník) a černé lesklé kuličky (ptačí zob) vyvolávají obvykle pouze zažívací obtíže. Požití 1-5 plodů nebývá nebezpečné vůbec.

Pozor též na rostliny s plody podobnými červenému rybízu jako jsou zimolez a konvalinky. Lusky jedovatého štědřence, akátu a vlčího bobu mohou malí ochutnavači považovat za hrášek. Peckovice střemchy hroznovité připomínají zralé třešničky a semínka durmanu a blínu zase mák. Hroznové víno bývá někdy zaměňováno za bobule loubince, posedu či břečťanu.

Překvapivě škodlivé mohou být syrové kuličky černého bezu a též i tepelně neopracované fazolové lusky, ale i veškeré druhy okrasných fazolí!

Velmi toxické plody, které se na našich zahrádkách a polích nacházejí dosti často, objevíme na rostlinách brambor po odkvětu. Potencionálně více či méně nebezpečné jsou zelené části a nezralé plody všech užitkových (samozřejmě i neužitkových) rostlin z čeledi lilkovitých - tj. rajčata, brambory a papriky.

 

Otravy houbami

Houbařská sezona je sice daleko, ale mediálně oblíbené otravy houbami nesmíme opominout!  Pro malé děti nejsou z mnoha důvodů houby příliš vhodným pokrmem, pokud dojde k nevolnosti záhy po jejich požití, platí stejná pravidla jako při intoxikaci léky a rostlinami. Opět si zajistěte vzorky, a to klidně i zvratky. Jste-li houbaři, neochutnávejte syrové houby NIKDY před dítětem!

 

Otrava „domácími“ chemikáliemi

V těsném závěsu za nebezpečnou travičskou jedničkou – léky, stojí nehody způsobené komerčními přípravky používanými v domácnosti. NIKDY nepřelévejte žádné chemikálie z originálního balení do PET lahví, neřkuli do dětských lahviček (Jupík apod.)! Mnoho výrobků je pro děti lákavých také svým atraktivním obalem a vůní.

Nejvíce nebezpečné jsou z hlediska otrav látky s leptavými účinky, tedy všechny přípravky obsahující louhy a kyseliny. Ty se nejčastěji používají na čištění odpadů apod. V těchto případech NIKDY nenuťte postiženého ke zvracení, vystavili byste tak pacienta opětovnému poleptání sliznic. Podávání živočišného uhlí není též vhodné (komplikuje vyšetření a v tomto případě nic neřeší)! Látku sami NIKDY nepokoušejte zneutralizovat. Nebraňte postiženému v pití vody (chemikálie se naředí), u výrobků pevné konzistence podání vody částečně zabrání přilnutí k sliznici.
A jak na Savo a další přípravky s obsahem chlornanu sodného? V případě inhalace výparů jděte s postiženým „na vzduch“. Při požití dejte dítěti pít vodu a kontaktujte lékaře.

Nelze opomenout ani početnou skupin saponátů, které při vypití a následném vdechnutí pěny hrozí zápalem plic. Proto NIKDY nevyvolávejte zvracení!

Toto doporučení platí i pro leštěnky a lampové i éterické oleje, kde vdechnutí zvratků ohrožuje malého pacienta víc (poškození plic), než samotná otrava. Velmi nevhodné je podání potravin a nápojů s obsahem tuku (např. mléko), tuky usnadňují zmíněným látkám vstřebání do krevního oběhu.

POZOR! – Silně jedovaté jsou prskavky, a to i vyhořelé. Méně nebezpečné jsou sirky.

A shrnutí? Chemických domácích pomocníků je takové množství, že výše uvedené informace berte prosím spíše jako informativní. Ideální je ihned volat TIS a poradit se o postupu.

 

Otrava „venkovními" chemikáliemi (zahrada, garáž, dílna)

Nejtypičtějším zástupcem tohoto druhu intoxikace jsou otravy sladce chutnajícím Fridexem, který je i v malém množství velice nebezpečný. Opět zde platí zásada nevyvolávat zvracení. Účinným protijedem je v tomto případě alkohol, u dětí nejlépe sklenka piva nebo 40 % destilát – 1,5 ml alkoholu na 1kg váhy dítěte (vždy podávejte ředěné v jiném nápoji, např. džusu).

Dalším potencionálním jedem je benzín, nafta a ředidla apod. Při požití těchto dobrot nenuťte dítě ke zvracení, nepodávejte mléko, tuky ani živočišné uhlí. 

Z hlediska toxicity jsou poměrně nebezpečné zahradní přípravky na hubení plevele, zde je naopak prostor k podání živočišného uhlí.

 

Otrava alkoholem

V případě intoxikace alkoholem je dobré vyvolat zvracení, ale opět za předpokladu, že jste svědky jeho konzumace. Co tedy s nezdárným potomkem? Je-li dítěti nevolno, zamezte vhodnou polohou vdechnutí zvratků, lze podat sladký čaj. Při poruše vědomí vyhledejte lékařské ošetření. Selhává-li dýchání a srdeční činnost, volejte záchranku a zahajte resuscitaci.

 

Otrava plyny (oxidem uhelnatým)

V případě intoxikace jedy v plynném skupenství je opatření poměrně jednoduché, postiženou osobu ihned dopravte mimo zamořený prostor a volejte Zdravotnickou záchranou službu. Za nejčastějším typem otravy plynem stojí oxid uhelnatý, jenž je bez barvy a zápachu. Vzniká při hoření za nedostatku kyslíku a setkáme se sním v uzavřených garážích, místnostech s vadným komínem u kamen, v koupelnách s poškozenou karmou apod.

 

Pokyny Toxikologického informačního střediska rodičům

(z příručky pro rodiče - Dětské otravy , MUDr. Hana Makovcová)

Léky bez výjimky skladujte v uzamčeném prostoru.

Prostředky chemické povahy skladujte v prostorách nepřístupných malému dítěti.

Nenakupujte velké množství přípravků pro domácnost.

Nikdy nepoužívejte pro látky chemické povahy náhradní obaly, zvláště ne od nápojů!
Ve volné přírodě, v parcích a zahradách nenechávejte malé děti bez dozoru.

Stane li se nehoda, vždy vezměte do nemocnice zbytek požitých léků nebo chemického přípravku i s obalem.

U rostlin vezměte vždy větší část rostliny i s listy, ne pouze plody.
Mějte doma vždy alespoň jednu tubu živočišného (aktivního) uhlí!

Podání mléka není většinou vhodné!

Buďte vždy opatrní, nespoléhejte na štěstí.
Mějte vždy u sebe telefonní čísla ošetřujícího lékaře, spádové nemocnice a Toxikologického informačního střediska.

Nouzové telefonní číslo Toxikologický ústav (24 hodin denně): 224 919 293, 224 915 402

 

POZOR, NIKDY NEVYVOLÁVÁME ZVRACENÍ U OSOB S PORUCHAMI VĚDOMÍ!

 

Zdroje: První pomoc u dětí, MUDr. Pavel Srnský

            Skripta Vodní záchranné služby – Základy první pomoci, MUDr. David Kinšt a Mgr. Jan Sedláček

            První pomoc pro přežití – Příručka SAS, Chris McNab

            Dětské otravy (příručka pro rodiče), MUDr.Hana Rakovcová

Reklama