Zdraví

Je homeopatie věda?

Homeopatie je v posledních letech čím dál tím uznávanější léčebnou metodou. Nejsou výjimkou lékaři, kteří provozují homeopatii. Stále je však i mnoho jejích odpůrců. Jistý můj známý, profesor a psycholog, říká: „Je mi jedno, proč a jak to funguje, ale když to mým pacientům pomáhá, používám to.“ Jak to tedy s homeopatií vlastně je?

Člověk a prostředí
Podle George Vithoulkase, jednoho z velkých zastánců a propagátorů homeopatie, je lidská bytost integrovaný celek, který se projevuje v neustálé činnosti na třech úrovních - mentální (duševní), emocionální a fyzické. Mentální úroveň je přitom tou nejdůležitější a fyzická je nejméně podstatná. Člověk je ovšem zároveň propojen se svým prostředím. Jakákoliv nemoc je pak symptomem - tedy příznakem obranné reakce organismu na prostředí - přesněji řečeno na stav nerovnováhy, který vznikl mezi prostředím a člověkem, nebo na stav nerovnováhy vznikající mezi jednotlivými úrovněmi člověka. Člověk by měl žít v dynamické rovnováze se svým prostředím, přičemž podle Vithoulkase platí, že nerovnováha jednoho vždy poškozuje druhé - tedy pokud je v nerovnováze člověk, poškozuje prostředí, a pokud je v nerovnováze prostředí, poškozuje člověka. Výsledky nerovnováhy - tedy symptomy nemoci - se mohou projevit na všech třech rovinách v závislosti na stavu organismu.

Tři úrovně lidské bytosti
Jak již bylo řečeno, člověk má tři úrovně existence, přičemž mentální je rozhodující, následuje emocionální a potom fyzická. Přitom vše v kosmu je uspořádáno hierarchicky, to jest i úrovně lidské existence a jejich poruchy. Mentální úroveň se vyznačuje třemi vlastnostmi, z nichž nejdůležitější je tvořivost pro sebe i pro druhé, následuje logická soudržnost a jasnost. Poruchy na mentální úrovni pak způsobuje především sobeckost a chtivost. Zápornými faktory emocionální sféry jsou podle Vithoulkase špatné emoce a jakékoliv vášně. V současnosti je člověk nejvíce zraňován právě v emocionální sféře, což je mimo jiné dáno nedostatkem správné výchovy. Ve fyzické sféře se závažnost symptomů posuzuje podle míry nahraditelnosti poškození orgánů.

Cíle léčby
Úspěšná léčba podle Vithoulkase znamená přesun poruch dolů po hierarchickém žebříčku, to jest od poruch mentální sféry k fyzické, od poškození nervové soustavy ke svalové a podobně. Opačný postup je následkem potlačování symptomů a pacientovi škodí. Úspěšná léčba se tedy často nejdříve projeví zhoršením fyzických příznaků. Protože lidské tělo vždy funguje jako jeden celek a tři sféry člověka jsou prostorově propojeny, prolíná se hierarchie závažnosti příznaků v rámci těchto sfér i mezi nimi navzájem a těžiště poruchy se může přesouvat i mezi sférami i v jedné sféře. Organismus vždy vytváří nejlepší možnou obranu a snaží se omezit symptomy na co nejnižší - nejokrajovější - úroveň. Těžiště poruchy - tedy to, kde nemoc propukne - přitom určují dědičné predispozice, intenzita choroboplodných podnětů a míra zasahování potlačující terapií (čímž Vitholukas myslí většinu běžné medicíny). Existují předvídatelné dráhy s obrannými mezistanicemi, podél nichž symptomy postupují. Zdraví pak znamená svobodu od bolesti na fyzické sféře, svobodu od vášní na emoční a tvořivost na mentální sféře.

Vitální síla
Obranný mechanismus organismu využívá fyziologické i chemické mechanismy těla, protože lidský organismus je víc než jen souhrn jeho fyzických částí. Má inteligentní vitální sílu. Tuto energii organismu, odpovídající fyzikální teorii pole, lze zachytit pomocí kiriliánských fotografií i jiných výzkumných metod. Elektrodynamické pole člověka se mění vzhledem k jeho fyzickému i duševnímu stavu a souvisí s akupunkturními body, zatím však neexistují objektivní důkazy vitální síly, ač výzkum bio-elektromagnetických polí pokračuje. Vitální síla je podle Vithoulkase energií s formativní inteligencí, měnící se, prostupující hmotnou substanci, aniž by ji nahrazovala, vytvářející v těle řád a pořádek, spíše kvalitativního než kvantitativního rázu, adaptabilní a konstruktivní. Podle homeopatů vitální energie funguje na stejných principech jako elekromagnetické pole - to jest vlnění, sestávající z frekvence, vlnové délky a amplitudy. Protože však lidské tělo není homogenní substancí, vytváří toto vlnění složitý dynamický plán, který může být měněn rezonací s vlivy z prostředí. Vibrační frekvence organismu je přitom rezonancí (tedy podnětem z vnějšku) změněna okamžitě, ale vyvinutí symptomů nemoci nějaký čas trvá. Změnou frekvence vibrací se také změní náchylnost organismu k onemocněním, rezonuje s jinými vlivy. Člověk může být proti chorobě imunní buď proto, že je zdravý, nebo příliš nemocný, nerezonuje s touto chorobou. I reakce na léčbu závisí na tom, s jakým postupem zrovna organismus rezonuje.

Základní zákon léčby
Dynamický plán vitální síly prostupuje všechny tři sféry lidské existence. Léčba přitom může zasáhnout dynamický plán skrze jednu ze sfér, ale účinnější je posílit dynamický plán a ponechat obrannému mechanismu volný průběh. Podle Vithoulkase přímo na dynamický plán působí jen akupunktura, přikládání rukou a homeopatie, přičemž pouze homeopatie je snadno přístupná a naučitelná. Slůvko homeopatie pochází homeo (podobný) a pathos (utrpení) - homeopatie funguje na základě zákona podobnosti, to jest jakákoli substance schopná vyvolat symptomy u zdravé lidské bytosti dokáže vyléčit tyto symptomy u nemocného - tato substance rezonuje s dynamickým plánem postiženého. Zákon podobnosti formuloval v 18. století zakladatel homeopatie, Samuel Hahnemann, na základě svého pokusu s chininem. Homeopatie si všímá především zvláštních, řídkých a podivných symptomů, které nejsnáze určují rezonanční frekvenci. Každá biologicky aktivní substance, živá i neživá, může člověka ovlivnit jak přímým chemickým účinkem, tak rezonancí elektromagnetických polí, čehož užívá homeopatie. Stupeň reakce organismu závisí na jeho náchylnosti k substanci, je-li vysoká, může působit i takzvaná nepotencovaná substance.

Potencování
Problémem užití látek vyvolávajících příslušné symptomy byla většinou jejich vysoká toxicita a při ředění se zase ztrácela účinnost. Hahnemann vynalezl takzvané potencování, čili dynamizaci. Jde o ředění látky v alkohol/vodném roztoku spojené s protřásáním substance, čímž se ztrácí toxicita, ale vibrační účinek, čili elektromagnetická energie, roste - čím víc se substancí třese a čím víc se ředí, tím je účinnější. Původní látka je také funkční, ale mnohem méně a na kratší dobu. V chemii existuje takzvané Avogardovo číslo, které udává hranici ředění, kdy z roztoku zcela vymizí účinná látka. V homeopatii odpovídá potenci 24 x čili 12 c, dále již není v substanci jediná molekula účinné látky. Přesto se v homeopatii úspěšně užívá ředění až nad 10000 c a účinná síla je daleko vyšší než u původní látky. Podle Vithoulkase se třesením a ředěním (nutné je obojí) zřejmě uvolňují nové formy energie při zachování vibrační frekvence původní látky. Účinnost léku však mizí po vystavení přímému slunci či teplotám nad 43-49°C, nebo vystavení silně aromatickým látkám (například kafr).

S využítím knihy George Vithoulkase - Homeopatická věda.

„Věříte“ homeopatii? Nebo ji dokonce pokládáte za vědecky ověřenou metodu léčby? Máte s ní nějaké osobní zkušenosti? V jakém případě byste dala přednost homeopatické léčbě?

   
20.11.2006 - Zdraví - autor: Ivana Kuglerová

Komentáře:

 1. avatar
  [27] Vivian [*]

  Nesázela bych na "homeopatika" z lékárny, to je spíš komerce než účinná léčba... hlavně je to úplně proti principu homeopatie. Homeopatie neléčí chorobu, ale nemocného člověka, celého člověka. Homeopat vám může dát na stejnou nemoc úplně jiný lék než vaší kamarádce. Protože neřeší tu nemoc, ale vás jako celek, se vším všudy. Protože všechno souvisí se vším. A u každého může být ta příčina problému někde jinde...

  superkarma: 0 22.11.2006, 20:01:28
 2. avatar
  [24] zena [*]

  My taky užíváme homeopatika, resp. můj 3letý syn. Opakovaně trpí na bronchitidu a suchý kašel. Bereme je už od března, a výsledky se snad dostavují. Zatím to syn zvládl bez jakýchkoliv léků, pouze s homepatiky. Můžu vřele doporučit.

  baruna: určitě dojdi s dcerou k homeopatovi. Ale je to běh na dlouhou trať. Výsledky tuhle zimu nepoznáš. Taky máme pokoj v letních měsících, ale v podzim, zim a jaro je děs. Teď zatím dobrý, uvidíme dál

  superkarma: 0 21.11.2006, 21:15:05
 3. avatar
  [23] Henri [*]

  gavi: s myomem bych se chystala ke klasickému doktorovi. Bez srandy. Homeopat, který nás učil říkal - slepé oko ani bolavý zub homeopat nevyléčí. Myom bych tam někam řadila taky.

  superkarma: 0 21.11.2006, 01:05:29
 4. avatar
  [22] Suzanne [*]

  Bellana: Ideální situace

  superkarma: 0 20.11.2006, 22:34:29
 5. avatar
  [21] gavi [*]

  Věřím homeopatii máme skvělého lékaře -homeopata
  synovi "vyléčil" bradavice, manželovi a dceři opakované angíny,a prostřední dceři i noční můry ...já se k němu chystám s myomem na děloze

  superkarma: 0 20.11.2006, 20:01:26
 6. [20] baruna [*]

  bamofi: napiš mi prosím,jaká homeopatika užíváte,dcera měla laryng.prvně předloni před vánoci a od té dobyje každý měsíc(krom letních měsíců)marod,opakovaně užívá různé přípravky na posílení imunity-at na předpis nebo volně prodejné a pořád bez viditelných výsledků.I v solné jeskyni jsme už absol.2.kolo sezení.

  superkarma: 0 20.11.2006, 17:55:03
 7. avatar
  [16] Juana [*]

  Homeopatické léky používám s úspěchem na bolesti v krku a na mořskou nemoc. Naše dětská doktorka je doporučuje i u chřipkových stavů a předepisuje je i například na urychlení průběhu dětských neštovic.
  Nejsem jednostranně vyhraněná, na migrénu si klidně vezmu klasický prášek, ale jinak se snažím přemíře chemie vyhýbat.

  superkarma: 0 20.11.2006, 14:08:02
 8. avatar
  [14] aknelin [*]

  Homeopatie mě pomohla jednou.Na rok jsem měla klid ale na podruhé už nezabrala.Ale určitě bych ji nebrala jako "věř a víra Tvá Tě uzdraví"protože já jí nevěřila vůbec ani poprvé.
  Akupunktura nepomohla vůbec ale ani tu nezatracuji.Jednomu pomoci může, druhému ne.

  superkarma: 0 20.11.2006, 12:38:54
 9. [13] Bellana [*]

  Suzanne: A co takto - když přestaneš organismus otravovat chemickými prostředky, nakonec se zmobilizuje obranný systém a tělo si pomůže samo. (Moje děti své dětstké laryngitidy a bronchitidy nakonec zvládly bez ATB i bez homeopatik.)

  superkarma: 0 20.11.2006, 12:35:15
 10. avatar
  [12] Suzanne [*]

  Homeopatii nepotřebuji věřit - prostě to zabírá. Důležité je najít toho "svého" homeopata, se kterým si sednete, kterému vše můžete svěřit. (ale to je, myslím, důležité, i u klasické medicíny). Synovi je 15, atb měl 2x v životě, když nebyl po ruce homeopat. Já jsem se zbavila mnohých i psychických obtíží.

  Karolka: ale byly i doby, kdy akupunktura nebyla tolik ověřená, nevědělo se o ní a mnoho lidí ji považovalo za šarlatánství (není to tak dávno). Každá úspěšná metoda je hlavně otázkou času.
  Mimochodem homeopatie je s úspěchem užívána i u dětí a zvířat. ...lze mluvit o sugesci?

  superkarma: 0 20.11.2006, 12:14:33
 11. avatar
  [11] bamofi [*]

  Homeopatie je výborná věc,jen to chce mít štěstí na toho správného homeopata. Mým dětem pomohla homeopatie při léčbě opakované laryngitidy. Homeopatiky léčíme u nás doma rýmu, kašel, bolesti hlavy, bolesti v krku. Antibiotika vůbec neužíváme, na všechno existuje homeopatický lék.

  superkarma: 0 20.11.2006, 11:54:44
 12. avatar
  [7] Henri [*]

  Silveig: "bych" překlep

  superkarma: 0 20.11.2006, 08:42:17
 13. avatar
  [6] Henri [*]

  Silveig: zkusila, to bys nic nepsala .

  superkarma: 0 20.11.2006, 08:41:47
 14. avatar
  [5] Silveig [*]

  Henri: a zkusila jsi to?

  superkarma: 0 20.11.2006, 08:06:41
 15. avatar
  [4] kareta [*]

  Tomuhle nerozumím ani se o to nebudu pokoušet, mě stačí, že tomu rozumí můj doktor a že to funguje, na rozdíl od klasické medicíny. Měli bychom mít možnost si vybrat způsob léčení, který nám pojišťovna při jednotlivých problémech proplatí. Kamarádka v Švýcarsku si vybrala MUDr. co dělá reiki. Ne že bych věděla, co to je .

  superkarma: 0 20.11.2006, 07:51:29
 16. avatar
  [3] *Kotě* [*]

  O homeopatii mám pouze velmi základní povědomí... líbí se mi na rozdíl od alopatické medicíny to, že přistupuje k člověku jako celku a snaží se léčit příčinu, nikoli příznaky nemoci. Mechanismus potencování léčiv mi přijde přinejmenším zvláštní, ale pokud vím, dělaly se s homeopatiky podobné testy jako s klasickými léčivy (skupiny účinná látka vs. placebo) a bylo prokázáno, že nefungují pouze jako placebo...

  Nepřestírám, že tomu rozumím, ale pokud homeopatie nemocným pomáhá a neškodí, pak nevidím důvod, proč ji v kombinaci s klasickou medicínou nepoužívat, stejně jako např. akupunkturu.

  superkarma: 0 20.11.2006, 05:28:08
 17. avatar
  [2] Henri [*]

  Nějaký čas jsem studovala homeopatii, ale když mi začali tvrdit, že trpělivým třením písku s cukrem chvilku tam a chvilku zpět ten písek poté rozpustím v jakémkoliv polárním rozpouštědle, opatrně jsem začala vynechávat přednášky, až jsem toho úplně nechala.

  Ostatních kouzel tam bylo víc, ale toto mě přesvědčilo, že nejlepší je zlatá střední cesta a slepá oddanost jak alopatické medicíně, tak homeopatii nikam nevede.

  superkarma: 0 20.11.2006, 00:13:11
 18. avatar
  [1] Blueberry [*]

  Dam prednost JAKEKOLIV lecbe pred lecbou tradicni .

  superkarma: 0 20.11.2006, 00:07:11

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme