Příběh čtenářky Simony, která se na nás obrátila s dotazem ohledně vaginoplastiky, má své pokračování. Tiskový mluvčí VZP nám upřesnil postoj pojišťovny a plastický chirurg Jan Měšťáknás nechal nahlédnout do lékařské praxe...

pohlaví

V minulém týdnu jsme uveřejnili příběh čtenářky Simony, která řeší problém s jizvami v klíně po prodělané operaci (viz: Mám zjizvené pohlaví). Původně strohé vyjádření VZP, kde jsme se ptali, zda a v jakých případech je vaginoplastika hrazena z veřejného pojištění, nám upřesnil tiskový mluvčí VZP Jiří Rod...

Chápeme, že problém, který vaše čtenářka řeší, je z hlediska jejího věku poměrně zásadní. Nejprve si ale ona sama - možná i za odborné pomoci psychologa - musí uvědomit, co vlastně chce. Tedy zda svůj problém nebude řešit invazivně - operačním zákrokem, ale naučí se se svou vadou žít - psycholog by jí mohl velmi významně pomoci v tom, že by jí jednak samotnou naučil přijmout svou vadu jako součást sama sebe a ještě by jí poradil, jak nejvhodněji se svým problémem seznámit partnera tak, aby to pro oba nebylo obtěžující, nebo dokonce i překážkou vztahu.

A pak je tu druhá možnost, že by se skutečně rozhodla pro zákrok - tedy navštívila by plastického chirurga, který by ji po podrobné prohlídce a konzultaci nastínil léčebný plán - tedy vysvětlil jednotlivé zákroky, které by byly nutné a výsledek, který by od toho mohla očekávat.

Co se týče úhrady ze zdravotního pojištění, tak se domníváme, že na základě souhlasu revizního lékaře by měly být tyto zákroky uhrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se sice o estetický zákrok, ale nikoli z rozmaru pacientky, ale na základě předchozího chirurgického zákroku. Pokud je to pro pojištěnku traumatizující, mohlo by to být i z indikace psychiatrické.

Jinými slovy, pokud je Simona z jizev nešťastná, má se nejprve podle pojišťovny obrátit na psychoterapeuta a po té, když se s jizvami nesžije, na revizního lékaře, který jí buď uzná či neuzná nárok na vaginoplastiku z veřejného pojištění. Jiný postup (daleko rychlejší) doporučuje docent Jan Měšťák...

Praxe je jiná: Odstranění jizev po operaci je u Měšťáka automatické

Čtenářka se na nás obrátila s příběhem, kdy má po operaci jizvy v klíně. Znáte z praxe případy, kdy je vaginoplastika hrazena z veřejného zdravotního pojištění?
Jde-li o psychickou újmu, dělá se to automaticky na pojišťovnu. Čtenářce bych doporučil, ať jde za psychiatrem, a ten jí to napíše jako psychickou újmu. Anebo ať se staví za mnou na Bulovce a já jí to udělám rovnou.

Moment, na pojišťovně jsem se dozvěděl, že to musí rozhodnout revizní lékař...
To se nesmíte hned obracet na pojišťovnu. Ta žena z toho má velké trauma, tady není na co čekat.

Máte nějaký konkrétní příklad?
Dělal jsem rekonstrukci prsu ženě, která si prošla šíleným martýriem od pojišťovny po revizního lékaře, a nikdo jí nechtěl uznat, že má na operaci nárok. Bylo to hrozné, jak ta žena trpěla, měla obrovské psychické potíže a u psychiatra se svěřila s tím, že uvažuje nad sebevraždou, než takhle žít dál. Až poté jí revizní lékař operaci povolil. Od té doby se neptám a jizvy po jakýchkoli operacích odstraňuji automaticky.

Kam dál?

Reklama