Varování docenta Jana Měšťáka je alarmující! Plastický chirurg, uznávaný odborník, který je též známý jako porotce Miss České republiky, upozorňuje na možná nebezpečí při výkonu estetické chirurgie.

plast

Docenta Jana Měšťáka, primáře Kliniky plastické chirurgie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Na Bulovce, nejspíš nemusím sáhodlouze představovat. Známý je například z televizních obrazovek, neboť zasedal v porotě Miss České republiky. Je také spolumajitelem kliniky plastické a estetické chirurgie Esthé (viz www.esthe-plastika.cz). Podařilo se mi účastnit se konference, na které měl pan docent přednášku o nebezpečích a možných řešeních při výkonu estetické plastické chirurgie.

Snad nejdůraznější varování zní: Špatně vykonaný zákrok a následné pooperační komplikace mohou končit ohrožením života pacienta! Měšťák k tomu dodává: „Jednou z nejčastějších příčin pooperačních komplikací je odborné selhání estetického chirurga. Dále nedostatečná pooperační péče a nedodržení hygienického režimu na pracovišti. Stále narůstající počet reoperací z jiných pracovišť je tomu důkazem.“

Jak rizika vznikají?

plast

„Zásadním rizikem pro ohrožení zdraví pacienta v průběhu operace a v pooperačním období je nezohlednění jeho zdravotního stavu, a to zvláště k náročnosti výkonu,“ upozorňuje Jan Měšťák, podle nějž je důvodem upřednostňování ekonomického profitu. „Některé operace by vůbec neměly být vykonávány na soukromých pracovištích, kde není dostatečně zajištěna adekvátní pooperační péče,“ zdůrazňuje Měšťák: „Patří k nim rozsáhlé operace stěny břišní, extrémní liposukce u obézních žen či velká redukce a modelace obrovských prsů. Zásadní pro předcházení rizika operace je vyčerpávající interní předoperační vyšetření, které však nemůže vždy odhalit případnou vrozenou nebo jinou vadu.“

Na co by se mělo, podle docenta Měšťáka, pamatovat při rozhodování o operaci kosmetické vady...

  • Při hormonální antikoncepci je doporučeno, pokud operace bude při celkové anestezii trvat déle než 30 minut, vysadit antikoncepci 6 týdnů před operací. Pokud se nevysadí, potom by měla být podána bezprostředně před operací k prevenci tromboembolické nemoci látka snižující výskyt trombů.
  • Naproti tomu i krvácivé stavy, vysoký krevní tlak, sklon k žilní trombóze, cukrovka, onemocnění štítné žlázy, srdeční a plicní onemocnění nebo těžké alergické reakce na léky a velká tělesná nadváha mohou způsobit závažné operační komplikace až ohrožení na životě.
  • Kouření, užívání návykových látek či psychické poruchy mohou být příčinou špatného pooperačního hojení a neuspokojivého výsledku operace.
  • Velkým rizikem pro operaci je i zatajování užívání některých léků, nebo dokonce navádění k poskytování lživých informací o plánované operaci v souvislosti s interním předoperačním vyšetřením, což lze bohužel vysledovat z některých diskuzí na internetu.
Reklama