Bulvár

Jaký je rozdíl mezi „civilem“ a „trestem“?

Už skutečnost, že existuje právo takzvané trestní a právo civilní neboli občanské, je pro některé občany republiky české jaksi záhadou. Nad tím, jaký je mezi těmito dvěma právy rozdíl a jak spolu naopak souvisí si ovšem láme hlavu i lecjaký absolvent vzdělání maturitou zakončeného. Pojďme se tedy podívat oběma těmto „právům“ maličko na zoubek.

Co je trestné?
Zásadním principem trestního práva je, že je jaksi zájmem společnosti, kterou zastupuje stát - tedy stát dohlíží na to, abychom zákony nepřekračovali, a nepáchali tak trestné činy. Toto právo postihuje vztah mezi občanem a státem, patří tedy mezi právo takzvané veřejné. Pokud spácháme trestný čin, je žalobcem stát - přesněji takzvaný státní zástupce - dříve prokurátor - a kromě výjimek (příbuzenské vztahy) je proces veden i v případě, že o to poškozený - tedy oběť trestného činu - nestojí.

Trestní oznámení
Pokud chceme na policii oznámit, že se udál trestný čin - ať už jsme poškozeným či nikoliv - podáváme vždy trestní oznámení, nikoliv žalobu. Podle práva většiny demokratických zemí dokonce máme takzvanou oznamovací povinnost - víme-li o tom, že byl spáchán nebo je připravován trestný čin, musíme to oznámit, jinak se sami dopustíme přestupku či trestného činu, podle závažnosti věci.

O poškozeného nejde!
Na co často zapomínáme je fakt, že v trestním právu nejde o práva poškozeného, ale o potrestání viníka. Soud se příliš nezajímá o to, jestli nám bude nějak nahrazena vzniklá škoda - tedy ne že by se o to nezajímal zcela, ale není to jeho primárním cílem. Z toho vzniká často velmi nešťastná a nepříjemná situace, kdy se na o práva obviněného dbá mnohem více než o práva oběti. Na vině je skutečnost, že zatímco oběť vystupuje maximálně v roli svědka, obviněný je středem zájmu trestního práva.

Co to stojí?
Výhodou trestního oznámení a trestního procesu vůbec je, že nás, pokud podáváme trestní oznámení, nic nestojí - tedy za trestní oznámení nic neplatíme. A i když se policisté občas tváří všelijak, jsou povinni trestní oznámení přijmout. Musíme si ovšem dávat pozor, abychom se nedopustili křivého obvinění - to bychom se snadno mohli změnit ze svědků v obžalované. Jsme-li obvinění, máme většinou - u závažnějších případů - nárok na advokáta zdarma.

Kdy jste žalobce?
Občanské neboli civilní právo na rozdíl od trestního upravuje vztahy mezi jednotlivými občany, případně mezi občany a organizacemi. Jeho výhodou i nevýhodou je, že při troše kreativity v něm lze žalovat prakticky kohokoliv za cokoliv. Jeho zásadní nevýhodou je, že není zadarmo - v civilním sektoru jste vy žalobcem - dokonce ve většině případů ani nemusíte mít advokáta - a stát vystupuje pouze v roli garanta práva. A jako žalobce za podání žaloby platíte - většinou v procentech částky, o kterou se chcete soudit, či nějaký paušální poplatek. A platíte taky za samotný proces - tedy obvykle (ale ne vždy) platí ten, kdo proces prohraje.

Obžalovaný?
I v civilním právu můžete, prokážete-li svou špatnou sociální situaci - získat advokáta zadarmo, je to však mnohem obtížnější. Nejošemetnější na civilním právu je situace, kdy na vás někdo podá žalobu - tedy stáváte se žalovaným. Na advokáta totiž rozhodně automaticky nárok nemáte, a protože pořád platí, že dobrý právník často vyhrává proces, může snadno nastat situace, že zvítězí nikoliv spravedlnost, ale peníze - bohatý zbohatne a chudý ještě zchudne. Aby se to nedělo příliš často, existují různé kontrolní instituce, jako je například ombudsman. Ty však nejsou zdaleka tak spolehlivé, jak by měly být.

bylinka
A na závěr několik zajímavostí:
¤
Trestní právo se zabývá pouze škodou nad 5.000 Kč, u nižších škod se nezahajuje trestní stíhání.
¤ Prakticky vše kolem rozvodů patří do oblasti občanského práva.
¤ To, že byl pachatel v trestním procesu odsouzen, ještě neznamená, že dostanete například zcizený majetek - o náhradu škody musíte často vést civilní spor. A ten můžete klidně prohrát.

Máte nějaké zkušenosti s trestním nebo civilním právem? Poradila byste něco ostatním čtenářkám? Myslíte, že je právní systém ČR dobrý? Připadá Vám přehledný? Nebo ho naopak považujete za katastrofální?

   
10.04.2007 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Komentáře:

 1. [19] lumra [*]

  Když jsem si přečetla tento článek, docela jsem se zhrozila. Jsou v něm zásadní nepřesnosti. Pominu-li nesmysl v podobě trestnosti činu v závislosti na škodě nad 5 000,- Kč, spočívá největší z nich ve spojení nutné obhajoby s právem na advokáta. V trestním řízení má obviněný VŽDY právo být zastoupen advokátem, bez ohledu na to, pro jaký trestný čin je stíhán! Nemůže-li si ho dovolit, ustanoví mu ho soud ZDARMA nebo za sníženou odměnu! Pro úplnost dodávám, že i ustanoveného advokáta si obviněný může vybrat. Co se týče poškozeného v trestním řízení, ten se může k trestnímu řízení PŘIPOJIT s náhradou škody, což znamená že i v trestním řízení lze obviněnému uložit povinnost nahradit poškozenému škodu, což se také běžně děje.

  superkarma: 0 11.04.2007, 07:30:12
 2. [18] Luminar001 [*]

  tak co se týče přehlednosti - trest je v pohodě, tam je TZ, Třád & mladiství občan je horší - bohužel u nás byl v 50.letech zrušen komplexní ABGB, který v podstě v Rakousku platí dodnes. Už několik let se pracuje na komplexní kodifikaci - aby v občanovi byl zahrnut i obchod, rodinné právo etc., prostě aby byl jeden kodex.
  nejhorší jsou asi správní předpisy, které se běžného občana docela zásadně dotýkají - navíc se správa neustále novelizuje....

  superkarma: 0 10.04.2007, 22:54:24
 3. avatar
  [17] Ťapina [*]

  fialinka: Přesně, a ono je hodně obecně vzato přestupků, které spáchány za určitých okolností, jsou už trestnými činy.

  superkarma: 0 10.04.2007, 21:37:38
 4. avatar
  [16] fialinka [*]

  ivana.kuglerova: Oceňuju osvětu, ale pokud už bráníte ty nepřesnosti, tak by o tom chtělo něco víc vědět. Hranice 5.000,- Kč samozřejmě platí, obecně je dobré to aspoň tušit. Nicméně i pokud je škoda menší, ještě může být trestný čin (dejme tomu nejčastější krádež) spáchat vloupáním, případně opakovaně, násilím... apod, pak hranice škody nehraje roli. Takto: § 247

  Krádež

  (1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a
  a) způsobí tak škodu nikoli nepatrnou,

  b) čin spáchá vloupáním,

  c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,

  d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo

  e) byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  superkarma: 0 10.04.2007, 19:11:41
 5. avatar
  [15] Meander [*]

  Jeremi: Odnášet Jiráskovy spisy z knihovny je spíš na hospitalizaci než na cokoliv jiného.

  superkarma: 0 10.04.2007, 15:23:17
 6. avatar
  [14] Jeremi [*]

  ivana.kuglerova: Je to nepřesné i v jiných směrech! Jsou např. i jiné trestné činy než krádež, pro kterou ta pětitisícová hranice platí. Případně, když Vás někdo přepadne nebo vám ukradne peněženku kapesní zloděj v tramvaji, tak je to trestný čin, i kdybyste v té peněžence měla jen 5,50 Kč. A to už ani nemluvím o tom, že ty částky lze sčítat, takže se lze dopustit krádeže postupným odnášením Jiráskových spisů z knihovny, a dokonce to ani nemusí být ta samá knihovna.

  superkarma: 0 10.04.2007, 14:41:08
 7. avatar
  [13] Ťapina [*]

  Nejen o našem právním systému, ale o současném právním systému obecně si myslím, že je přebujelý. Máme moc zákazů a nařízení, člově, který nehodlá věnovat x večerů podrobnému studiu, nemůže ani znát všechny, které se jeho osobně týkají, a z toho plyne ta neúcta k nim a nedodržování.

  superkarma: 0 10.04.2007, 13:59:45
 8. avatar
  [12] Ťapina [*]

  ivana.kuglerova: Inu, protřelí podvodníci znají podrobně zákon, ve svém vlastním zájmu.. Ale nikdo nebrání "slušnému člověku", aby ho znal taky.

  superkarma: 0 10.04.2007, 13:57:44
 9. avatar
  [11] Amálie [*]

  Minulý týden ho odsoudili a mám (doufám) konečně klid.

  superkarma: 0 10.04.2007, 13:18:25
 10. avatar
  [10] Vivian [*]

  Zkušenosti s právem mám sporé, když mně bylo šestnáct, tak jsem chodila s právníkem, a když mně bylo dvaadvacet, tak jsem se rozváděla , jinak díkybohu nic. A rozvodový soud proběhl naprosto hladce, takže zkušenosti mám dobré

  Jinak si myslím, že náš právní systém je docela v pohodě, horší je to s lidma, kteří s ním operují. Zákon sice existuje, ale buď se kašle na jeho dodržování, nebo nikdo nehlídá, jestli se dodržuje, a když už se náhodou přijde na to, že se nedodržuje, tak se s tím stejně nic nedělá... Takže i kdybychom měli legislativu špičkovou, tak jsou všechny právní normy naprd, když se na ně kašle... A začíná to třeba "blbým" přecházením na červenou a rychlou jízdou... Myslím si, že tady v lidech není moc zakořeněná nějaká úcta k právu, takže nejspíš máme, co si zasloužíme.

  superkarma: 0 10.04.2007, 12:17:09
 11. avatar
  [9] ivana.kuglerova [*]

  pajda: To sedí - většinou si to nejvíc odnese relativně "slušný" člověk, který někde šlápne vedle - protřelí podvodníci naopak využijou každou mezeru v zákonech - vědí jak - a že je tam těch mezer jak v Titanicu po srážce s ledovcem...

  superkarma: 0 10.04.2007, 12:02:03
 12. avatar
  [8] Meander [*]

  Mno, jisté zkušenosti mám. A co bych poradila? Pečlivě se vyhýbat veškerým kontaktům s právním systémem ČR.

  superkarma: 0 10.04.2007, 11:49:09
 13. avatar
  [7] pajda [*]

  ivana.kuglerova: to nevím...sousedku popotahovali pro přestupek, dostala tři tisíce pokuty a protže to "nepřekousla" a okomentovala přímo na místě, tak ještě další litr...a přestupky se sčítají, takže dneska je proti ní vedeno trestní stíhání.

  superkarma: 0 10.04.2007, 11:13:19
 14. avatar
  [6] ivana.kuglerova [*]

  Ťapina: Ťapina: Obvykle ne - klasický případ: občan X nechal v restauraci nezaplacenou útratu 4.500 Kč. Přivolaní policisté odmítli zasáhnout, neb škoda nepřekročila 5.000 Kč - zapsali si jméno dotyčného s tím, že věc předají přestupkové komisi. Přestupková komise rozhodovala... Rozhodovala... Až po několika letech rozhodla, že občan X musí uhradit škodu a zaplatit 1000 Kč pokutu. Občana X se ovšem už po té době jaksi nepovedlo dohledat. A snahou hledat někoho pro "pouhý" přestupek policie zrovna nepřekypuje... Ztracené peníze - jak pro restauraci, tak pro daňové poplatníky. Přitom by stačilo chlapce sebrat, šoupnout do cely, ve zkráceném řízení mu přikázat uhradit částku a přidat veřejně prospěšné práce a společnost by získala, ne ztratila...

  superkarma: 0 10.04.2007, 11:01:40
 15. [5] Pigu [*]

  Z vlasní zkušenosti mohu potvrdit,že právní systém v naší republice je absolutně nedokonalý a platí staré známé moudro,že právník je člověk vyškolený k obcházení zákona..netvrdím,že všichni..zatím stále vyhrávají ti,kteří by měli být souzeni a ti,co mají peníze..je to holt tvrdá relita a nejlepší je se chovat tak,abychom právníka nikdy nepotřebovali:-)smutné je na tom i to,že každý občan tyto lidi platí z vlastních daní a jak potřebuje sám pomoci,tak jestě zaplatí za to,že jen hájí svá práva,je to jako byste si ze svých peněz platil ochranku,někdo Vás napadl,a Vaše ochranka Vám rozbije hubu za to,že jste se chtěl bránit...jediná spravedlnost je smrt..ta se neohlíží na tituly,na peníze,na věk..

  superkarma: 0 10.04.2007, 10:27:16
 16. avatar
  [4] Ťapina [*]

  ivana.kuglerova: To nestačí?

  superkarma: 0 10.04.2007, 10:21:46
 17. avatar
  [3] ivana.kuglerova [*]

  Jeremi: Nu, pravda, je to poněkud nepřesné, podat samozřejmě lze, ale je to člověku obvykle houby platné, neb se jedná jen o přestupek... to jest nebude zahájeno trestní stíhání ale pouze přestupkové řízení.

  superkarma: 0 10.04.2007, 09:38:03
 18. avatar
  [2] Jeremi [*]

  Ach jo, když už osvětový článek, tak proč ne bez chyb? V občansko-právním (neboli civilním) sporu se strany nazývají žalobce a žalovaný, obžalovaný je pouze v trestním procesu. A samozřejmě taky není pravda, že trestní oznámení lze podat až pro škodu větší než 5000,- Kč.

  superkarma: 0 10.04.2007, 08:37:25
 19. avatar
  [1] Evikus [*]

  * zatím ne, neměla bych na něj ani peníze, takže jsem ráda, že to napotřebuji a doufám že nikdy potřebovat nebudu
  * nevím co
  * nemyslím si že je dobrý, má velké mezery
  * zase tak jsem to nestudovala abych věděla, zda je přehledný, ale myslím že pro právníky snad ano, pro "obyčejné lidi" asi moc ne
  * mohl by být lepší (mnohem)

  superkarma: 0 10.04.2007, 07:36:57

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení

Náš tip

Doporučujeme