pratele

Jacobs aktuální průzkum zjišťoval, jakou roli hraje v našem životě přátelství. Jak jste na tom vy?

Zeptejte se, co znamená „přátelství" a získáte sto různých odpovědí. Jako přítele představujeme svého partnera, za přítelkyni považujeme nejbližší kamarádku (zatímco ostatní jsou jen naši známí), virtuální „přátele" si přidáváme na facebooku do své „sítě" atd. Většina z nás se ale jistě shodne na tom, že mít alespoň jednoho dobrého přítele je k nezaplacení. Zajímavé statistiky k tomuto tématu přináší průzkum značky Jacobs, značky prémiové kávy s královským aroma, kterou si vychutnáte nejlépe právě ve společnosti svých nejbližších.

Vztahy mezi ženami jsou důvěrnější

Výsledky průzkumu ukázaly, že muži do okruhu svých nejlepších přátel řadí 3 - 5 lidí, zatímco ženy považují nejčastěji za své nejlepší kamarády maximálně 3 osoby. Muži si také dokážou na své kamarády najít v průměru o 4 hodiny měsíčně více času než jejich ženské protějšky a své přátele vídají několikrát do týdne. Zatímco s přáteli (bez partnerky) se pravidelně setkává 13 % mužů, na popovídání s kamarádkou si pravidelně najde čas jen 3,9 % žen.

Mezi ženami je větší počet samotářek, které tráví svůj volný čas bez partnera i přátel. Ženy obecně kladly větší důraz ma kvalitu přátelství (důvěrnější vztah) než na kvantitu (počet přátel a délku času s nimi strávenou).

Partner má před přáteli přednost

Kamarádka se vdala nebo otěhotněla a najednou nemá na nic jiného než na rodinu čas? Jacobs průzkum potvrdil předpoklad, že sezdané páry mají méně přátel než svobodní muži a ženy. V průměru ztratí lidé, kteří se rozhodnou pro vstup do manželství, jednoho přítele či přítelkyni. Obdobná situace nastane i po narození dítěte, kdy většina dotazovaných potvrdila, že se počet přátel (alespoň těch považovaných za nejbližší kamarády) snížil.

Volný čas ve všední dny pouze s dětmi (bez partnera) naopak tráví pravidelně téměř 11% žen. Muži tráví pouze s dětmi (bez partnerky) v drtivé většině čas jen o víkendech (1 % dotázaných).

Smysl pro humor a spolehlivost

Téměř každá dívka má nějakou „nejlepší" kamarádku. Ač je tento fenomén spojen především s mladším školním věkem, Jacobs průzkum ukázal, že přátele „na celý život" si nejčastěji najdeme až později, nejčastěji na střední či vysoké škole, případně v prvních letech zaměstnání. Čeho si na svých přátelích nejvíce ceníme? Dobré přátele spojuje často smysl pro humor. Pro většinu dotazovaných je zásadní, že se se svými nejbližšími přáteli znají dlouho a mohou se na ně s čímkoli obrátit. Mají zkrátka někoho, kdo vidí jejich situaci objektivně a upřímně poradí.

To potvrzuje také psycholog Jeroným Klimeš, který zdůrazňuje potřebu lidí po kontaktu také s jinou osobou než svým partnerem: „Mezi důležité lidské konstanty patří celková doba povídání za den, která se pohybuje okolo čtyř hodin. Pokud se máme udržet v životní pohodě, je dobré se od této konstanty moc nevzdalovat. Vyhoření si brousí zuby například na psychology, učitele či pracovníky callcenter, kteří jsou nuceni mluvit více jak čtyři hodiny denně. Stejně tak trpí samotářští programátoři, kteří se bojí lidí, a často s nikým nepromluví celý týden. Jak ukázal i výzkum firmy Jacobs, lidé z těchto čtyř hodin v průměru dvě hodiny věnují přátelům, a to je velmi moudré. Chybou je snažit se tuto potřebu celou přenést na partnera. Jeden člověk ji nemůže trvale unést."

Pozvání na kávu jednoznačně vede

Průzkum značky Jacobs ukázal, že ženy přistupují k trávení svého času s přáteli jinak než muži. Zatímco muži jsou poměrně činorodí a nejčastěji jedou se svým nejlepším přítelem na společný víkend, zajdou na pivo nebo grilují, ženy si s kamarádkou nejraději povídají nad šálkem dobré kávy.

Jak dodává psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., rozdíly vyplývají z rozlišnosti mužů a žen. „Role přátelství je u každého pohlaví odlišná a vyvinula se podle nároků, které na toto pohlaví kladla evoluce. Muži se věnovali lovu a válčení. Obě tyto aktivity vyžadují koordinaci stmeleného kolektivu, proto jejich přátelství je spíše skupinové a činorodé. Nevyhledávají až tolik protředí klidných kaváren, jako spíš hlučnějších párty a sportu. Přátelství žen je mnohem více individuální a slouží ke směně informací typu, kde se co šustlo, co je kde výhodně k mání, jak vychovávat děti a jak vyjít s tím neřiditelným buldozerem, kterému se říká muž."

Co je mezi přáteli tabu

Asi nikoho nepřekvapí, že ženy probírají ve větší míře osobní témata a nevyhýbají se ani negativním zprávám, jako jsou nemoci. Mnohem více také rozebírají vlastní city. Z průzkumu značky Jacobs vyplývá, že ženy se spolu nejčastěji baví o každodenních radostech a starostech, dětech a domácnosti a o svých partnerech nebo mužích obecně. Naopak jejich mužské protějšky při společném hovoru více zajímá třeba dovolená a cestování, koníčky, sportovní výsledky, v menší míře rodina a děti apod. Muži se baví více o ženách obecně, rodinné problémy řeší se svými kamarády spíše výjimečně.

V otázkách témat mezi partnery panuje podle Jacobs průzkumu shoda. Ženy i muži uvádějí, že se svými partnery nejčastěji mluví o tom, co se za den událo, o práci, chodu domácnosti a o rodině. Za téma, které je v rozhovoru s partnerem jednoznačně tabu, označili téměř všichni bez výjimky nevěru. Vyhýbat bychom se podle dotazovaných měli i probírání intimních záležitostí jiných lidí.

Reklama