Zájemce o poskytování osobní asistence (dále jen OA) by si měl zjistit, jestli v místě, kde bydlí, nebo v jeho okolí existuje organizace, která poskytuje OA. Pokud ji nenajde v seznamu, uvedeném níže v tomto dokumentu, měl by se obrátit na sociální odbor pověřené obce (dříve okresní města). Pokud v jeho městě žádná organizace OA neposkytuje, existují další dvě možnosti.

1. Založit vlastní občanské sdružení, zaměřené na OA.
2. Obrátit se na místní katolickou charitu (případně raději na charitu v pověřené obci) a pokusit se ji přesvědčit o poskytování této nové služby.

Od 1.1.2007 začne platit nový zákon o sociálních službách, podle kterého by zdravotně postižené osoby měly měsíčně dostávat příspěvek na péči a k možnostem osobního asistenta jako zaměstnance a osobního asistenta pracujícího na živnostenský list přibude možnost osobního asistenta, který poskytuje služby jako fyzická osoba (novému zákonu se budu podrobně věnovat v následujícím článku).

V současnosti existují převážně 2 druhy poskytovatelů osobní asistence.
1. Občanská sdružení (často o.s. zdravotně postižených).
2. Právnické organizace církve - charity apod.

Existují i soukromé organizace, poskytující OA např. na živnostenský list, ale tato forma bývá pro klienta často finančně nedostupná.

Ve velkých městech zpravidla bývá aspoň jeden poskytovatel OA, výjimkou je Praha, kde tuto službu nabízí řada organizací. Velký problém často je, pokud zdravotně postižený člověk žije v menším městě, kde taková organizace není.

Kromě obtíží sehnat poskytovatele OA je dalším velkým problémem financování. Doposud byla OA financována ze 4 zdrojů:
1. Z grantů získávaných z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), v posledních 2 letech poskytují finanční granty příslušné Krajské úřady, MPSV financuje prostřednictvím grantů jen organizace s celostátní působností. Tato změna se projevila značným snížením dotací.
2. Z příspěvků (spoluúčasti) klientů OA.
3. Ze sponzorských darů.
4. Z darů nadací - nadací poskytujících příspěvek na OA je ale u nás málo, počet žadatelů je veliký, takže naděje na zisk příspěvku tímto způsobem je malá.

Protože jsem na Internetu nenašla úplný seznam organizací, které poskytují OA, pokusila jsem se tyto organizace vyhledat a sepsat (i když v žádném případě nemohu ručit za úplnost tohoto seznamu). Vycházela jsem z informací na stránkách http://www.paraple.cz a http://www.pov.cz , takto získaný seznam organizací jsem doplnila internetovými adresami (pokud chyběly), tam, kde nebyly, uvedla jsem poštovní adresu a tel. spojení, případně e-mail. Přidala jsem další organizace a především charity. Organizace poskytující osobní asistenci jsou řazeny abecedně podle měst, ve kterých působí, i když na prvním místě je uvedena Praha, v níž poskytuje OA bezkonkurenčně nejvíce organizací. I nadále se budu zabývat sledováním informací o nových poskytovatelích OA, tento seznam chci zveřejnit na stránkách http://www.knihkm.cz/handy .

Organizace poskytující osobní asistenci najdete ZDE.
Reklama