Aktivní otcové podporovaní Ministerstvem práce a sociálních (MPSV) věcí uzavřeli kampaň Táto, jak na to? Mezinárodní konferencí. K čemu vůbec kampaň byla a jaké přinesla výsledky, to jsme zjišťovali přímo na MPSV.

jaknato

Je váš partner aktivní otec, nebo ne? Tohle je otázka, kterou jsem položil několika maminkám, a dočkal se dvou očekávatelných odpovědí, která mi potvrdily, že muži mají buď o dítě přirozeně zájem, anebo se o jejich výchovu příliš nestarají, jen občas zařvou. Mohla v tomto ohledu nějak změnit přístup mužů v listopadu končící kampaň MPSV a Ligy otevřených mužů (LOM) Táto jak na to? Osobně jsem skeptický...

Táto, jak na to? v kostce

Kampaň vznikla v roce 2010, vyvrcholila první odbornou konferencí na téma aktivního otcovství 6. a 7. 10. 2011 v Hradci Králové.

Motto kampaně zní: Projekt Táto, jak na to? je určen především mužům, kteří berou vážně své rodičovství.

Z praktického hlediska se zdá být nejužitečnější vytvoření internetových stránek www.tatojaknato.cz, které nabízí informace a tipy na téma aktivní otcovství, chápané jako pravidelnou péči o děti včetně domácích prací s tím spojených.

Jinými slovy, dle mého selského rozumu, byla (či stále ještě několik týdnů je) kampaň určena mužům, kteří už o rodinu zájem mají, vychovávají a zapojují se do běžného dění. Byl to vlastně takový inspirační zdroj, kdyby těmto tátům došla invence, což je jistě prospěšné, ale co otcové, kteří zájem nemají? Tam by snad mělo být státem směřovaná nějaké úsilí, ne?

Obrátil jsem se na pana Petra Sulka z tiskového oddělení MPSV s několika otázkami, co mi nedaly spát...

V čem byla prospěšná kampaň Táto, jak na to? Zajímá mě nějaký jeden reálný výsledek...
Cílem veřejné kampaně projektu Táto, jak na to? je zejména vnesení tématu aktivního otcovství do veřejného diskursu, tj. projekt má pomoci vyvolat širší veřejnou diskusi, těžko tak lze měřit reálné dopady. Za „reálný“ výsledek by se dal například považovat vznik internetového portálu (www.tatojaknato.cz) zaměřeného na problematiku aktivního otcovství, kde jsou - zejména - otcům k dispozici informace a tipy na téma aktivního otcovství a kde vznikla hojně využívaná právní poradna, je to však pouze jedna z mnoha aktivit.

Kolik (zhruba) otců o tuto kampaň projevilo zájem?
Aktivit v rámci projektu Táto, jak na to? je řada - mediální kampaň, mediální výstupy, spolupráce s neziskovými organizacemi, které poskytují služby pro rodiny,... - ne všechny jsou však vzhledem k povaze samotného projektu vůči specifické cílové skupině měřitelné. Lze však například říci, že návštěvnost webového portálu dosáhne do konce roku pravděpodobně počtu cca 15.000 návštěv (přičemž webový portál je v provozu teprve od dubna tohoto roku).

Jaké finanční prostředky na ni byly „z veřejných peněz“ vynaloženy? Opět mi stačí odhad...
Na projekt Táto, jak na to? bylo vynaloženo celkem 7 628 000 Kč, přičemž 85 % z této částky bylo financováno prostřednictvím dotace OP LZZ (Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) Evropského sociálního fondu, 15 % ze státního rozpočtu.

Toliko tedy pan Sulek. Vnitřně musím říct, že jsem stále na vážkách, jestli takovéto kampaně, které (řekl bych) postrádají reálnou možnost výsledku, mají smysl a mají být financovány z peněz daňových poplatníků. Ale soud nechám na vás, milé čtenářky.

Kam dál?

Reklama