Asi 60 000 lidí v České republice trvale užívá v rámci prevence vzniku život ohrožujících krevních sraženin antikoagulační léky. Jejich počet se bude pravděpodobně neustále zvyšovat v důsledku špatného životního stylu, nesprávných stravovacích návyků a stárnoucí populace.

Každý rok zemře v ČR kolem 60 000 lidí na následky trombózy či infarktu. Léky bránicí vzniku krevních sraženin jsou u nás naštěstí běžně dostupné. Antikoagulační léčba však přináší svá vlastní rizika…

Krevní sraženina, trombus a jejich následky

V populaci je řada lidí, kteří jsou ohroženi tvorbou sraženin krve v srdci nebo žilách dolních končetin. Uvolnění těchto sraženin (označujeme jako trombus) do krevního proudu může vést ke katastrofálním důsledkům, jako je trvalá invalidita nebo náhlá smrt.

Léčba

Cílem léčby je zabránit krevní sráženlivosti. Za tímto účelem se v posledních zhruba padesáti letech používají léky - antikoagulancia. O tom, zda je léčba účinná, vypovídají laboratorní testy. Když léčba překročí hranici účinnosti směrem nahoru nebo dolů, postiženým hrozí krvácení, které může ohrozit život nebo způsobit už zmiňovanou invaliditu. Je proto důležité zachovávat určité účinné, ale i bezpečné pásmo efektu podávaného léku.

Pro koho je antikoagulační léčba určena

Potřebují ji nutně pacienti, kterým byla nahrazena srdeční chlopeň umělou protézou. Takových operací se u nás provádí ročně kolem tisíce. Jsou to často mladí lidé, kteří mají perspektivu, že budou léky užívat po celý život. Další skupinou jsou ti, kteří trpí nepravidelností srdečního rytmu. Patří k nim starší lidé a jejich počet v populaci stoupá. Další kategorii tvoří pacienti po trombózách hlubokých žil dolních končetin a po plicní embolizaci. Početnou skupinou jsou i nemocní se závažným rozšířením srdečních dutin. Protisrážlivá, nebo jak jsme řekli antikoagulační léčba se tedy dotýká velké části pacientů s chorobami srdce a cév.

Kontrola účinnosti a bezpečnosti léčby

Jak už bylo uvedeno, antikoagulační léčba přináší svá vlastní rizika. Pokud je dávka příliš vysoká, může lék způsobit život ohrožující krvácení. Pokud je naopak příliš nízká, léčba nezabrání tvorbě krevních sraženin. Je proto nutné provádět pravidelnou kontrolu hladiny léku v krvi pacienta a dávky antikoagulancia v případě potřeby upravit.

Tato kontrola se většinou provádí testem s názvem „protrombinový čas“. Tato metoda je však zdlouhavá, vyžaduje opakované návštěvy lékaře a laboratorní analýzu…

Naštěstí však existuje i modernější a efektivní způsob měření. Provádí se přenosným bateriovým přístrojem CoaguChek (vyvinula ho farmaceutická a diagnostická společnost Roche) a výsledek testu známe do 2 minut.

Přístroj používá k testu kapku krve z pacientova prstu a testovací proužek. Lékař tak může upravit dávku léků okamžitě na místě a ulevit pacientovi od opakovaných návštěv a nejistoty při čekání na výsledek.

Od 1. ledna 2006 je měření zahrnuto v seznamu výkonů zdravotních pojišťoven.

ZDROJ: tisková konference „Antikoagulační léčba a její sledování“ uspořádána společností Roche Diagnostics, 27.duben 2006 Praha
 

Reklama