Po dlouhé a náročné kapitole věnované bezvědomí a resuscitaci dětských pacientů se v dnešním díle seriálu První pomoc u dětí budeme věnovat krvácivým stavům a jejich ošetření.V krevním oběhu dospělého jedince koluje 4,5-6 litrů krve, u dětí tvoří celkový objem krve kolem 8 % jeho hmotnosti. Čím naše ratolesti mohou krvácivé stavy ohrozit? Nebezpečným důsledkem větších krevních ztrát je takzvaný hypovolemický šok (hypo-málo, volum-objem), kdy je krevní řečiště nedostatečně naplněno touto vzácnou tekutinou, která zaručuje mimo jiné i transport kyslíku do všech důležitých orgánů a tkání.
V případě, že není malému pacientovi poskytnuta účinná pomoc, ohrožují ho tedy větší krevní ztráty (kolem 1/3 celkového objemu) doslova osudově. Připomeňme si jen, že zástava masivního krvácení má při první pomoci absolutní prioritu, při ošetření postupujeme co nejrychleji to jde, a to i za cenu nedodržení některých hygienických zásad. I precizní znalost umělého dýchání a nepřímé masáže srdce bude v konečném důsledku zraněnému dítěti k ničemu, pokud nebudete schopny zastavit život ohrožující krvácení.

 

Druhy krvácení

Za nejzákladnější dělení lze považovat rozlišení na krvácení vnitřní (není porušena kůže) a zevní (je porušena kůže).

Vnitřní krvácení – je u malých pacientů nejčastěji způsobeno tupým úderem např. do břicha či hlavy, další příčinou mohou být zlomeniny dlouhých kostí, kdy kost poruší cévní stěnu, a postižený tak může prakticky vykrvácet bez ukápnutí jediné, okem viditelné kapky krve. Příznakem je rozvíjející se šok a někdy nápadné otoky (např. u zlomenin). Šok lze rozpoznat podle bledé studeně opocené kůže, rychlého a mělkého dýchání, slabého a rychlého tepu, nízkého krevního tlaku, pocitu slabosti, neklidu, úzkosti a pocitu neustálé žízně. Později se dostavuje dezorientace a apatie. Dalšími příznaky můžou být i krev ve stolici, moči, zvracení a vykašlávání krve. První pomocí jsou protišoková opatření, která nás čekají v další kapitole, a urychlený transport do zdravotnického zařízení, více bohužel udělat nelze.

Zevní krvácení – dělíme dle závažnosti. Od život ohrožujícího tepenného krvácení (krev je jasně červená a rytmicky vystřikuje či vytéká) - kdy při poškození krční, pažní nebo stehenní tepny snadno dojde k vykrvácení během několika málo minut.

Dalším méně vážným druhem poranění je krvácení žilní (krev je tmavá a z rány volně vytéká). Při rozsáhlejších nehodách je krvácení většinou smíšené (žilní + tepenné). Posledním nejméně nebečeným je krvácení vlásečnicové, tedy nejrůznější oděrky, drobné ranky a „silniční lišeje“. Tyto drobné defekty se o sebe většinou postarají samy, krvácení ustane během několika minut.

 

Jak zastavit masivní krvácení

» Pravidlo číslo jedna je: Krvácející část těla (pokud je to možné) zvedněte do výšky. Tím se sníží tlak krve v místě poranění a snáze se vytvoří krevní sraženina.

» Prsty zachránce stiskne poraněnou tepnu přímo v ráně. Toto je nejrychlejší a nejúčinnější způsob zástavy krvácení. A v případě poranění krční tepny ten jediný. Počítejte s tím, že jak jednou krční tepnu sevřete, pustíte ji až ve zdravotnickém zařízení. Ideální je z hlediska vaší i pacientovy bezpečnosti použít chirurgické rukavice nebo sterilní gázu apod.

» Před začátkem samotného ošetření tepenného krvácení z periferních částí končetin si lze vypomoci stisknutím tzv. tlakového bodu. To je místo, kde vede tepna v blízkosti kosti. Po jejím stlačení směrem ke kosti uzavřeme přívod krve. U dětí i dospělých jsou to oblasti na vnitřní straně paže a třísla.

» Dalším krokem při ošetření je přiložení tlakového obvazu (mimo případů poškození krční tepny). Ten bývá účinný u většiny žilních i tepenných krváceních. První krycí (ideálně sterilní) vrstvu přiložíte na ránu, další hlavní funkční tlakovou vrstvou je např. smotané obinadlo, kapesník nebo šátek. Útvar má být 3-5 cm vysoký. Nakonec celou parádu obvážete, a to ani silně, ani volně. Puls by měl být hmatný. V případě, že obvaz začne prosakovat, je možné navršit další tlakovou vrstvu. Maximálně však 3.

» Nepopulární metodou poslední volby je zaškrcení, tento postup zvolte pouze tehdy, pokud opravdu selhaly všechny předešlé pokusy a zdravotnická pomoc stále nepřichází. Jinou možností užití zaškrcení je pouze dočasné použití v případě neodkladné resuscitace. Rizikem, které aplikace škrtidla přináší, je ztráta končetiny, ale lépe žít bez ruky či nohy než nežít vůbec. Zaškrcení se provádí škrtidlem, to bývá nezbytnou součástí prodávaných lékárniček. Při improvizaci si vypomáháme pruhem tkaniny. Na škrtidlo nezapomeňte vyznačit čas zaškrcení a co nejpevněji ho utáhněte. Upozorňuji, že jde o ošetření poslední volby!

 

Amputace

Stejně jako vy i já doufám, že se u případu amputace nikdy nevyskytnu. Ale těžko na cvičišti, lehko (nebo alespoň lehčeji) na bojišti! Jak tedy postiženému pomoci, a zvýšit tak naději na znovunavrácení končetiny na původní místo?

» Záškrte pahýl, zabraňte vykrvácení.

» Amputovanou končetinu zabalte pokud možno do sterilního obvazu. Není-li sterilní materiál po ruce, poslouží i vyžehlený šátek, kapesník apod. Balíček vložte do plastikovém sáčku, který neprodyšně uzavřete. Sáček s vzácným obsahem dejte do ledu či do nádoby s velmi studenou vodou. Vše i s původním majitelem dopravte co nejrychleji na chirurgii.

 

Ošetření drobnějších poranění

» Nekrvácející ránu desinfikujte (i okolí) 3 % roztokem peroxidu vodíku. Pro děti je ideální nepálivá Betadine. Pozor však na alergii na některé desinfekce, především na ty s obsahem jódu! Drobné kamínky, štěrk a podobné nepříjemnosti je bohužel nutné odstranit (pinzeta, kartáč). V ráně rozhodně nic nenechávejte. Hrozí infekce nebo tzv. tetováž, tedy stav, kdy např. škvára trvale zaroste do tkáně. Poraněná pokožka, která  byla v kontaktu se zeminou (rzí apod.), s sebou nese riziko zanesení infekce. Z tohoto důvodu se vyplatí zkontrolovat platnost očkování proti tetanu.

» V případě, že předpokládáte šití rány, je lepší použít jinou desinfekci než peroxid, chirurgové ho v těchto případech nemají rádi, neboť okraje rány jsou rozleptané a měkké a trhají se.

» Do rány nic nesypte, ničím ji nemažte. Zkomplikujete tak případné další ošetření.

» Poranění sterilně kryjte. Menší doma léčené ranky denně převazujte.

» Bolestivé podlitiny chlaďte. Při neustupující  bolesti raději vyhledejte lékaře. Je možné, že je poraněný kloub či kost.

» I malá rána, (která se nehojí, otéká, hnisá, bolí a v okolí se začnou dělat červené pruhy, dítě má teplotu nebo třasavku, zduřené mízní uzliny) by vás měla urychleně motivovat k vyhledání odborné pomoci.

» Zranění způsobené pokousáním od zvířete vypláchněte mýdlovém roztokem či jinou desinfekcí a sterilně kryjte. Pokud to jde, prověřte zdravotní stav zvířete - očkování.

 

Jak na krvácení z nosu

» Stiskněte kořen nosu (min. 5 minut) a vyzvěte dítě, aby mírně předklonilo hlavu. Neustává-li krvácení, vše opakujte, po 15-20 minutách intenzivního krvácení kontaktujte lékaře.

» Účinným pomocníkem je studený obklad na čelo a zátylek. Umožňuje-li to věk pacienta, vyzvěte ho, ať dýchá ústy, nesmrká a nekašle.

» Nestrkejte nic do nosu - netamponujte.

» Po zastavení krvácení se ještě několik hodin snažte dítěti zabránit, aby si na nos sahalo a mnulo jej.

 

Krvácení z ucha

Pozor, krvácí-li dítě po úderu z ucha, ihned volejte sanitku popř. se odeberte k lékaři. A to především v případě vytéká-li spolu s krví řídká vodnatá tekutina, což bývá příznak poškození mozku. V lepším případě se při prostém krvácení z ucha jedná pouze o poškozený bubínek nebo poranění vnitřního ucha způsobené např. zasunutím cizího předmětu. Malému pacientovi nakloňte hlavu na postiženou stranu a krev nechte volně vytékat.

 

Krvácení z úst

Při silnějším krvácení stiskněte prsty ránu, tlak trvající 10 min. by měl k zastavení toku krve stačit. Ústa nevyplachujte, obnovíte tím krvácení. Vyražený zub vsaďte ihned do lůžka a vyzvěte dítě ke stisknutí. Není-li to možné, zub uložte do vlhkého prostředí (voda, mléko, sliny) a odeberte se na zubní oddělení. Pokuste se zabránit polykání krve, to může vyvolat nevolnost a zvracení. Zvratky s příměsí krve způsobí u rodičů zbytečnou paniku.

 

Zdroje: První pomoc u dětí, MUDr. Pavel Srnský, nakladatelství Grada

            Skripta Vodní záchranné služby -  Základy první pomoci, MUDr. David Kinšt a Mgr. Jan Sedláček

         První pomoc pro přežití – Příručka SAS, Chris McNab

 

Soutěž:

 

 

Reklama