Magie

Jak vychovávat dítě podle znamení?


Někomu to možná přijde přehnané, ale povahu slunečního znamení lze vypozorovat už od dětství. Osobnost člověka se formuje věkem i prostředím.  Základní kámen každému novému životu položila nejen genetika, ale rovněž i vesmír, jehož je součástí. Fakt, že se někdo narodil v určitý den a hodinu, není náhoda  a děláme dobře, když k tomu přihlédneme, chceme-li o svém potomkovi co nejvíce vědět. Protože čím více informací o té které bytosti máme, tím lépe ji známe a o to snadněji a přesněji na ni můžeme působit.

Berte to prosím jen jako malý návod nebo orientační mapku, protože každý má jiný horoskop a jinak aktivované domy. Jedná se o charakteristiku, nikoli rovnou linku.

Malý Kozoroh

Kým je ? O Kozorozích se říká, že jsou to dospělé děti. Něco na tom je. Kozoroh je vlastně hotový. Jeho pohled je pronikavý a názor si tvoří zásadně sám. Je pevný a zaměřený na praktickou stránku. V jeho povaze je cosi těžkého. Kozorozi vesměs rádi čtou. Kozoroh není žádný komediant. To, co vám předkládá, je holý fakt.

Čím vyniká? Dítě Kozoroh dobře chápe. Většinou se dokáže soustředit a používá výhradně hlavu. Občas i jako zbraň. Jeho nadání se většinou točí kolem techniky a moc se zajímá o to, jak věci fungují.

Co po něm nechtějte? Přemíru citů. Ne, že by je neměl, ale jeho podstata není o emocích. Kozoroh většinou není výrazný mazel. Co se umění týče, je to o horoskopu, ale v zásadě bych ho spíš viděla u počítačové grafiky než s paletou v ruce, a u mixážního pultu spíš než s flétnou.

Jak vás vidí? Jako sobě rovné. Kozoroh nemá rád autority. On sám je autoritou už od mimina. Většinou dosáhne toho, co chce, a dokáže čekat. Nechtějte po něm rychlá rozhodnutí a bezvýhradnou poslušnost. Dejte mu možnost, aby vám ukázal, jak mu to myslí. Stanete se autoritou až tehdy, když to uzná on sám. V dospělosti k vám bude zodpovědný.

Jaký volit přístup? Nechte ho myslet. Rada by měla znít jako možnost, kterou nemusí přijmout. „Rozmysli si, jestli by nebo lepší to dělat takhle. A ty to myslíš jak?" Kozoroh není diplomat. Když nebude souhlasit, většinou přestane komunikovat. Většinu věcí Kozoroh pokládá za samozřejmé, takže se asi nebude nijak zvlášť rozplývat.

Malý Vodnář

Kým je? Je revolucionářem, který miluje pokrok a většinou se nebrání změně. Velice rychle přemýšlí a je bystrý. Mnohdy ale podceňuje učení, které ho netěší. Vodnář není důsledný, ale paradoxně mu dělá dobře, když druzí jsou.

Čím vyniká? Vodnář není zpátečník, který není přístupný rozumnému slovu. Je ale těžko uchopitelný. Stále je v pohybu i duševně. Jeho pozornost se obrací k zážitkům a k tomu, co ještě nezkusil. Patrně ho budete permanentně odněkud sundávat nebo lovit. Rád riskuje. Vyniká v komunikaci.

Co po něm nechtějte? Nesvazujte Vodnáře. Jakmile bude mít pocit, že něco musí, bude hledat způsob, jak to nedělat, a to i v případě, že je to pro něho dobré. Vodnář se bytostně bojí ztráty svobody. Nechtějte po něm opakování stejných úkonů.

Jak vás vidí? Jako něco, s čím žije. Bude milý, zábavný, hovorný a veselý. Chce ve vás vidět parťáka do nepohody, který ho nesvazuje. Může ve vás vidět vzor. Dívá se novýma očima, a tak na vás bude hledat to, co ještě nezná.

Jaký volit přístup? Dejte mu pocit svobody a dojem, že rodina je jeden velký zábavní podnik. Nesmí se nudit, jinak vymyslí nějakou lumpárnu. Potřebuje podněty, nové zážitky, výlety, návštěvy a hlavně možnost volného pohybu. Určitě bude sportovní typ.

Malá Rybka

Kým je? Ryba je od malinka umělec. Její svět je bohatý a nesmírně hluboký. Snad žádné dítě není tak těžko odhadnutelné jako Ryba. To, co jí běhá hlavou, je vesměs těžko uchopitelné a mnohdy pochopitelné jen jí. Její otázky vás zarazí a někdy budete jen těžko hledat odpovědi. Jsou to zajímavé, tajemné děti. Rybí něha je pověstná. Milují zvířata.

Čím vyniká? Především schopností vhledu a soucítění. Jsou to děti citlivé až přecitlivělé. Všechno, co se děje, hodnotí přes pocit, jaký to vyvolalo. Je jemnocitná, empatická, stejně rychle se rozesměje, jako rozpláče. Její duše se stále někde toulá. Její pohled je snivý a krásný. Její pohyb v prostoru je ladný.

Co po ní nechtějte? Příliš praktických věcí. Nechtějte, aby chápala a reagovala ihned, musí to zpracovat. Potřebuje hodně klidu. Ryba umí být sama. Často můžete své dítě pozorovat, jak si hraje zcela o samotě třeba s kusem dřeva. Rybí fantazie je bez hranic. Sama Rybka se ale často pohybuje na hranici extrému.

Jak vás vidí? Vidí vás očima malíře, hudebníka, scénáristy, sochaře, básníka, jen ne reálně. Ryba si může o vás vytvořit svůj vlastní obrázek, který má blízko k ideálu. Tvoříte součást jejích pocitů a hlavně emocí. Vnímá vaše nálady a psychické rozpoložení a jako houba je nasaje a převezme. Děti Ryby v rodině s konflikty či disharmonií doslova trpí a může je to poškodit na celý život.

Jaký volit přístup? Velmi opatrný. Bohužel to, co zkazíte na Rybce v dětství, je nenapravitelné. Ryba je banka pocitů a emocí. Je potřeba poskytnout jí svět obsahující víru v ni, pochopení, dostatek krásy pro její citlivou duši a dávat veliký pozor na alkohol, drogy a jiné prostředky, které otevírají dveře do iluzí. Jestliže Rybka nemá v reálu lásku a pocit štěstí – sáhne po berličce. Rybí psýcha je slabá a snadno se poškodí.

Malý Skopec

Kým je? Beran je aktivní, akční, odvážný, veselý a rychlý. V astrologii je Skopec „nájemný žoldák“. Je to znamení odvahy a touhy být vpředu. Berani jsou prudcí, mluví hlasitě a víte o nich. Berani mizerně tančí. J

Čím vyniká? Především odvahou, neohrožeností a touhou vítězit. Beran nemusí vědět přesně, co chce, ale rozhodně toho dosáhne. Je ochoten změnit své plány, vyžadují-li to okolnosti. Skopec je hybný a miluje začátky. Je to energické dítě obdařené houževnatostí a bývá zdravé. Jeho konstituce je zpravidla silná.

Co po něm nechtějte? Aby seděl tam, kde ho posadíte, a nedutal. Nechtějte, aby u jídla nekýval nohama, nebo si s něčím nehrál. Nechtějte, aby více než pár minut dělal jedno a totéž. Nechtějte, aby mlčel. Patrně bude žvatlat i ze spaní – pokud usne. Beránci málo spí. Jejich aktivita se zdá nevyčerpatelná. Dítě Beran často usne v sedě nebo při jídle. Oblíbená hračka – šavle.

Jak vás vidí? Jako zdroj zábavy, jako výzvu k činům, jako přátele i nepřátele a často jako objekt svých lumpáren. Jestli dáte Beranovi striktní příkaz a on ho vyplní, pak ho to bavilo. Jinak najde způsob, jak ho obejít.

Jaký volit přístup? Beránek potřebuje trochu tvrdší ruku, jinak si z ní udělá maximálně hrazdu. Potřebuje mít pocit, že to, co dělá, někomu pomůže, nebo že je to nadmíru důležitý úkol přímo státního významu. Rád pomáhá, aby dostal vavříny a stál na stupni vítězů. Má nápady, ze kterých budete šediví. A má jich zásobu i do dospělosti. Berani se často živí uměním a hudbou. Rádi zpívají, ale na parket si vezměte dřeváky.

Malý Býk

Kým je? Od začátku do konce praktikem a metodikem. Býk nebude dělat nic, co neuzná smysluplným. Jeho pohyb je rozvážný a myšlení brilantní. Orientuje se na hmotu, zákony a pravidla.

Čím vyniká? Vytrvalostí, sílou charakteru, praktickým vhledem, technickým nadáním a odpovědností k těm, které pokládá za své. Býk je majetnický už jako dítě. „To je moje.“ Malý Býček vám rozebere s přehledem cokoli. Vyniká tím, že to zpravidla dokáže dát zase dohromady. Bývá nadaným počtářem a bude ho bavit například technické kreslení. Pokud si sestrojí letadýlko, rozhodně to nebude proto, aby ho dal do vitríny – bude létat. Má pozorné, zpravidla výrazné oči.

Co po něm nechtějte? Nechtějte po svém Býčkovi, aby někde skotačil a dělal ze sebe kašpara. „Ukaž, jak jsi veliký, zazpívej Pec nám spadla, udělej paci paci,“ zřejmě ohodnotí v duchu jako úchylárnu a přes to, že ví velice dobře, co chcete, zapomeňte, že před tetičkou bude dělat divadélko. Spíše bych očekávala, že strýčkovi během návštěvy udělá z brýlí naslouchátko.

Jak vás vidí? Přesně tak, jak si zasloužíte a jací jste. Bude k vám kritický. Vaše chyby nepřehlíží. Není velkorysý – je realista. Nic vám nedaruje. Býček není idealista. Jestli máte kratší nohu, nebude se tvářit, že to není pravda. Půjde a vyrobí vám zcela nezištně nějakou nástavbu, kterou byste si mohli klidně nechat patentovat.

Jaký volit přístup? Býk není na výchovu náročný, pokud ctíte také jeho názor a jeho potřeby, které nejsou výrazně přemrštěné. O dětech v Býku se říká, že jsou skromné. Ne, že by nic nepotřebovaly, jdou po tom, co je upotřebitelné. Výchova Býka je o důslednosti. Potřebuje a má rád pravidla i určitý řád. Možná vám připomene, že je dvanáct a není na stole. Dejte mu pocit jistoty, a máte ho.

Malý Blíženec

Kým je? Je to malý neposeda a patrně z něho budete mít uši jako karfiól. Neustále potřebuje komunikovat. Ptá se na všechno. Často i několikrát. Ne, že by nechápal. Dělá to z čisté potřeby povídat si. O všechno má zájem a všechno musí vidět. Mluví hodně a dokáže věrně reprodukovat vaše slova. Pozor, až budete pomlouvat souseda. „Hele, maminko, je tu tetička. Ta, co jsi říkala, že si přijde určitě půjčit peníze.“

V čem vyniká? Především schopností dělat spoustu věcí najednou. Mluvit, dívat se na pohádku, prohlížet knížku (zpravidla jen obrázky), a to všechno najednou. Je neúnavný posluchač, ale musí se zapojit do diskuze. Je bystrý. Blíženec vyniká rovněž optimismem a bude brzy mluvit.

Co po něm nechtějte? Klidně si malého Blížence přivažte k plotu. Do několika minut odejde i s plotem. Nechtějte jeho pozornost směrovat jen na jednu věc. Učitelka ve škole by měla vědět, že nestačí jen něco napsat na tabuli a myslet si, že to bezmyšlenkovitě opíše. Bude komentovat každou větu a rozebere téma na prvočinitele. Bude napomínán a poznámky budou často v duchu „ vyrušuje při vyučování“.

Jak vás vidí? Ze všech stran. Blíženec je jediné znamení horoskopu, které je schopno něco dělat a vidět přitom ještě jedněma očima, jak to vypadá. Bude vás pozorovat a často parodovat. Jste pro něho především prostředkem k poznání a partnerem do rozhovoru. Vidí vás střízlivě a bude k vám velkorysý.

Jaký volit přístup? Blížence vychovávejte komunikací a poznáním. Potřebuje diskutovat a projednávat. Potřebuje vám sdělovat, co by rád a jak to vidí. Pokuste se ho zaujmout. Jeho pozornost je těžko udržitelná. Nedokáže se soustředit dlouho na jednu věc, proto mu dávejte často přestávky doplněné podněty. Pokuste se například rozdělit učení na více kratších úseků. Vnímání Blíženců jde předně do šířky.

Snad vás malá charakteristika zaujala. Protože je povídání obsáhlé, zítra doplníme zbylých šest slunečních znamení.

   
01.09.2008 - Astrologie - autor: Michaela Kudláčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [63] kubalova [*]

  ...Jsem po dovolené nějak nepostřehla, že dnes je už vlastně zítra...Ten Beran na tu mou váhu až na pár maličkostí opúravdu sedí líp.

  superkarma: 0 02.09.2008, 11:35:34
 2. avatar
  [62] kubalova [*]

  Jsem býk a tohle na mě sedne. Zato dcera - beran, se mi nějak nezdá. Spíš to sedí na mou druhou dceru- váhy. Pokud ovšem váhy nebudou mít charakteristiku ještě "horší". To se tedy zítra moc ráda podívám.

  superkarma: 0 02.09.2008, 11:31:32
 3. avatar
  [61] Pentlička [*]

  Já jsem Blíženec, ale jako dítě jsem byla úplně jiná, než se to tady píše. Byla jsem spíš tichá, bázlivá, pesimistická a kam mě posadili, tam mě našli. Neuměla jsem komunikovat s dětmi ani s dospělými a celé hodiny jsem si buď tiše hrála nebo četla knížku, případně si malovala. Jediné, co občas vybočovalo byly občasné záchvaty vzteku. Tak nevím ...

  superkarma: 0 02.09.2008, 07:14:38

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [60] GiSt [*]

  Jsem ryba a většina toho popisu na mě pasuje!

  superkarma: 0 02.09.2008, 03:15:11
 2. avatar
  [59] Meander [*]

  Vivian: Právem.

  superkarma: 0 02.09.2008, 00:01:19
 3. avatar
  [58] Vivian [*]

  Meander: mně je člověče tý malý skromný Olinky skoro až líto

  superkarma: 0 01.09.2008, 23:58:59
 4. avatar
  [57] Meander [*]

  Vivian: Ano To už je dávno

  superkarma: 0 01.09.2008, 23:55:43
 5. avatar
  [56] Vivian [*]

  Meander: ty jsi byla skromné, praktické a realistické dítě?

  superkarma: 0 01.09.2008, 23:47:07
 6. avatar
  [55] Meander [*]

  Vivian: Na mě taky. Jsem Býk. Ten na mě taky sedí A vo tom to je

  superkarma: 0 01.09.2008, 23:45:11
 7. avatar
  [54] Vivian [*]

  Meander: podle něčeho se nakládat musí. A když selžou i rady Antona Semjonoviče Makarenka, chytá se zoufalý rodič ledasčeho...

  Nicméně je fakt, že na mě to vodnářské povídání taky sedí

  superkarma: 0 01.09.2008, 23:28:39
 8. avatar
  [53] Meander [*]

  tyrkys: Co už, ať si tomu věří, ale oni podle toho nakládají

  superkarma: 0 01.09.2008, 23:16:35
 9. avatar
  [52] Canadian [*]

  Vivian: ja jednomu bykovi rikam vul docela normalne

  superkarma: 0 01.09.2008, 23:07:08
 10. avatar
  [51] Vivian [*]

  tyrkys: když to mají doma

  superkarma: 0 01.09.2008, 23:04:50
 11. avatar
  [50] tyrkys [*]

  Vy tomu vážně věříte?

  superkarma: 0 01.09.2008, 22:47:49
 12. avatar
  [49] Vivian [*]

  mindulinka: jo, tohle mě na tom mým Kozorohovi taky pěkně sere

  superkarma: 0 01.09.2008, 20:42:26
 13. avatar
  [48] Vivian [*]

  Míšo , BERAN je to, BERAN!! Skopec je kastrát!! Místo Býk přece taky neříkáme Vůl!

  superkarma: 0 01.09.2008, 20:41:50
 14. avatar
  [47] alušenka [*]

  starší syn je blíženec a vše sedí, vykecá mi díru do hlavy za 5 minut a mladší kozoroh, často slýchávám - nežeknu ti nič

  superkarma: 0 01.09.2008, 18:55:43
 15. avatar
  [46] Sonne [*]

  Galina: To teda máš!! Ale beránci jsou zvídavé, chytré a samostatné děti, určitě na něj budeš mockrát pyšná

  superkarma: 0 01.09.2008, 15:17:35
 16. avatar
  [45] Galina [*]

  mindulinka: a nejsi nebo nejste hned nejak koncem prosince nebo začátkem ledna? Taková pravdomluvnost je typická Střelcům, taky s tím mívám problém...tak jste třeba ještě miglí Střelcema, pokud jste zkraje

  superkarma: 0 01.09.2008, 15:12:10
 17. [44] mindulinka [*]

  Jsme s manželem oba kozorozi, ale musím říct, že když s něčím nesouhlasíme, tak to prostě řekneme na plnou pusu - a s tém mám možná malinko problém od mala - až moc upřímná a otevřená, někdy si musím říct: mluviti stříbro, mlčetí zlato.

  superkarma: 0 01.09.2008, 14:57:22
 18. avatar
  [43] Galina [*]

  s charakteristikou Blížence souhlasím, dcera je ukázkou. Teď se nám má narodit Beránek...tak jsem tajně doufala, že si odpočinu víc než u dcerky a koukám, že se mám opět na co těšit

  superkarma: 0 01.09.2008, 14:47:29
 19. avatar
  [42] LídaKo [*]

  No... já mám Kozorožku, Vodnáře i Blížence, a aspoň přibližně sedí jen ten Blíženec... i když je na samé hranici znamení. Ale ti druzí dva jsou něco úplně jiného, než co se tu tvrdí. Uvidíme, co Panna...

  superkarma: 0 01.09.2008, 14:40:11
 20. avatar
  [41] arjev [*]

  Kozoroh není diplomat. Když nebude souhlasit, většinou přestane komunikovat. Je přece umíněná koza.
  Mixážní pult jsem neměl, ale na housle jsme dovedla a ještě dovedu pěkně zahrát.
  Malý Blíženec je hodně podobný dceři.

  superkarma: 0 01.09.2008, 13:32:45
 21. avatar
  [40] shb [*]

  Kerridaenn: hmm... myslím že se to nevylučuje a taky tam má dost velký vliv ten ascendent a i to že jste kluk a holka, dle mé zkušenosti jsou ženský ryby vyloženě ženský ale chlapi ryby?? takovýho bych 100%tně nemohla ....ale míša to ví jistě líp

  superkarma: 0 01.09.2008, 13:26:17
 22. avatar
  [39] ŽELVA007 [*]

  Zdravím Míšo,rybka ve znamení 100% vystihuje mou 5 letou dcerku,těším se zítra na pokračování,mám syna ve znamení panny,tak jsem moc zvědavá,jestli se také tak přesně trefíte,přeji příjemný den.

  superkarma: 0 01.09.2008, 13:12:52
 23. avatar
  [38] SENSITIVESKIN [*]

  Jo, na mého syna - Kozoroha - to přesně do puntíku sedí....

  superkarma: 0 01.09.2008, 12:55:42
 24. [37] Jarulka [*]

  Tak já mám doma blížence a sedí to asi ve všem, má 2 roky, takže se mám na co těšit, hlavně ve škole.

  superkarma: 0 01.09.2008, 12:51:39
 25. avatar
  [36] ToraToraTora [*]

  Míšo, nemohla byste někdy rozebrat výchovu podle vztahu znamení matka/dítě? Kdysi o tom vyšla knížka, ale nemohu jí nikde sehnat. byly v ní i popsány kritické momenty, které mohou poznamenat vztah dítěte k rodiči právě podle znamení. Bylo to zajímavé a sedělo to.

  superkarma: 0 01.09.2008, 12:37:52
 26. avatar
  [35] vendy.r [*]

  Veruška: ale beran tady je už dnes

  superkarma: 0 01.09.2008, 12:04:59
 27. avatar
  [34] Veruška [*]

  míšo ja si pockam zitra na beránka, ale kdyz ctu sebe (blizence), tak to sedi, nosila jsem neustale poznamky, ze vyrusuji jeste mam ty notysky schovany

  superkarma: 0 01.09.2008, 11:47:12
 28. [33] Rikina [*]

  Hm, na mého syna tedy charakteristika "malého Býka" nesedí ani náhodou. Spíš by se jakž takž vešel do té "beraní".

  superkarma: 0 01.09.2008, 11:45:27
 29. avatar
  [32] Kerridaenn [*]

  Pisu trochu narychlo, snad si preklepy a podobne prelozite :)

  superkarma: 0 01.09.2008, 11:24:00
 30. avatar
  [31] Kerridaenn [*]

  shb: a ja jako ryba tvrdim, ze neco malo, co na me sedi, by se naslo i na me... ale neco, co na me sedi, by se klidne naslo i mezi ostatnimi znamenimi A muj bratr, ktery je taky ryba, je uplne ale uplnejinaci nez ja. Ale urcite by se na neho nekde taky naslo neco, co sedi

  Bellana: hlavne ta

  superkarma: 0 01.09.2008, 11:21:38

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme