Jestliže jste se někdy cítila oklamána při koupi jízdného, nepochopila jste složitá pravidla a pak měla s cestou jen problémy, anebo vám prostě jen po výletě do města zbyly jízdenky, jistě jste uvažovala, zda je možné vrátit je dopravci. My to zjišťovali v Praze.

ticket

Cestuji občas mimo Prahu do zóny tak zvaných pásem. Když jsem takto cestoval posledně, rozhodl jsem se předzásobit jízdenkami, a tak jsem u nádražního automatu chvíli studoval vylepenou informaci (podotýkám, že byl večer a na malém nádraží nikde nikdo) a ke své permanentce si pořídil jízdenky za 10 korun. Podmínka jejich užití byla: Dvě na sebe navazující pásma mimo hlavní město. To mi stačilo. A tak jsem koupil jízdenek slušný balíček - tedy, nasypal jsem do automatu všechny drobné mince peněženky a na oplátku získal jedenáct lístků. Jenže...

jizdne

Ve vlaku ne!

Řádně jsem si jízdenku označil a nasedl do vlaku, který právě přijel. Usměvavý průvodčí, který záhy dorazil, mi oznámil: „Za deset? Proboha, co to máte, na tohle jet nemůžete!“

„Jak to, nemůžu, vždyť jsem to koupil v automatu na nádraží?“

Průvodčí jen pokrčil rameny: „Nejmíň za čtrnáct. Tuhle jízdenku neuznám.“

Nechtěl jsem se hádat, pořídil jsem si tedy od průvodčího lístek s přirážkou a druhého rána odhodlaně telefonoval na informace pražského dopravního podniku.

Informace až na drátě

Milá paní na informační lince dopravního podniku mi sdělila, že desetikorunový lístek má skutečně, jak jsem zjistil, platnost na dvě navazující pásma, ale nelze ho použít ve vlacích Českých drah: „Máte to napsané v přepravních podmínkách," divila se paní. Oponoval jsem, že nic takového u automatu neviselo, jen leták s informací, kterou jsem jí podal, a že bych chtěl jízdenky vrátit, neb je nepotřebuji.

Paní na infolince můj požadavek vrácení jízdného překvapil. Vůbec netušila, zda je to možné, a dala mi kontakt na „lístkárnu", že prý takové věci vyřizují tam.

Rozpaky

Protože jsem si nebyl jistý, jestli jsem na letáku něco nepřehlédl, ještě jsem si to příležitostně u automatu ověřil. A skutečně, informace o tom, že desetikorunová jízdenka neplatí ve vlacích, nikde. Respektive někde ano - totiž v přepravních podmínkách na internetu. Všechny rozpaky jsem odhodil stranou a se spravedlivým rozhořčením, jak je možné, že v nádražním automatu na jízdenky jsou prodávány jízdenky, které ve vlacích neplatí, jsem telefonoval do „lístkárny". Žel bez výsledku: V „lístkárně" prostě nezvedají telefony. A tak jsem vyrazil přímo do budovy Dopravního podniku.

Jak to celé dopadlo?

Dorazil jsem do ulice Na Bojišti, kde sídlí Dopravní podnik hlavního města Prahy. Tam jsem paní u vracení jízdních dokladů celou situaci znovu vylíčil a ona mě poslala do třetího patra, kde se vracení jízdenek řeší. Byla však skeptická, a to (jak jsem následně zjistil) oprávněně.

Ve třetím poschodí jsem se dozvěděl, že „bohužel žádná služba, která by vracela zákazníkům peníze za špatně zakoupené jízdenky, není. Plnou náhradu poskytujeme za jízdenky nějak poškozené, například špatným tiskem.“

Argumentoval jsem tím, že to přece není moje chyba, když Dopravní podnik prodává na nádraží jízdenky, které ve vlaku neplatí, ale pravda je jiná. Jakožto cestující bych měl znát celé přepravní podmínky, nikoli jen leták u automatu, a v nich to již napsané je. Dostal jsem ale dobrou radu: „Jízdenky nevyhazujte, schovejte si je do doby, až se bude měnit tarif. To vám pak budou proplaceny všechny nevyužité jízdenky v plné hodnotě, většinou k tomu otvíráme pokladnu tady v budově.“

Jak vrátit jízdenky Dopravnímu podniku hlavního města Prahy?

Pokud jste si zakoupila a nevyužila jakékoli jízdenky, nevyhazujte je, uschovejte je a počkejte na dobu, kdy bude Dopravní podnik měnit tarif (cenu jízdného). Potom lze jízdenky vrátit a obdržíte za ně celou zaplacenou částku.

Pokud se vám tedy stane, a buď si pořídíte nepotřebné jízdenky, či vám třeba zbudou z návštěvy větších měst, nebojte se a směle navštivte přepravce. Jistě získáte alespoň dobrou radu, jak s nimi naložit. Mně nezbývá než počkat, až se bude v Praze měnit tarif, pak dostanu svých 110 korun zpátky...


S celým problémem jsem se obrátil na tiskové oddělení Dopravního podniku hlavního města Prahy. Zde jsem zastupující tiskové mluvčí Monice Lojínové popsal problém a položil jednoduchou otázku: Proč jsou na nádraží prodávány v automatu jízdenky s tarifem PID, které neplatí ve vlacích Českých drah jezdících v tarifním pásmu, a tato informace u automatu není uvedena?

Obdržel jsem následující odpověď...

Všechny prodejní automaty na jízdenky a texty, které jsou uvedeny na informačních nálepkách, jsou ve všech prostorách, kde se prodejní automaty nacházejí stejné (ve vestibulech metra, na tramvajových i autobusových zastávkách).

Při cestování MHD by si každý cestující měl nejdříve zjistit, jaké jízdné je platné na území Prahy a v příměstské dopravě, a poté si příslušný jízdní doklad zakoupit.

Cestující naleznou veškeré informace o tarifu nejenom v prostorách nádraží, ale také v každém vlakovém vagónu, kde jsou vyvěšeny.

Asi (stejně jako já) cítíte, že se Dopravní podnik chce odpovědi vyhnout a problém neřešit. Z letáku (viz obrázek výše) není zřejmé, že jízdenka ve vlaku neplat, a pokud jsou někde na nádraží - jinde, než kde je umístěn automat na jízdenky - další přepravní podmínky, pak to nepovažuji za dostatečné. Cožpak by nestačilo napsat k automatu, které jízdenky ve vlaku platí a které ne, když už jsou prodávány na nádraží?

Reklama