astro

Známý astrolog Milan Gelnar mi zaslal svoji předpověď pro rok 2010 a komentář k událostem, které nás postihly. Přečtěte si zajímavou rekapitulaci, respektivě zpětnou vazbu. Zdá se, že mnohé z Gelnarových předpovědí se vyplnilo...


Pohled na světový horoskop nově se narozeného roku 2010, není věru vůbec optimistický. Na nebi převládají těžké napěťové a nesouladné aspekty, které naznačují, že situace ani v roce 2010 nebude lepší. Spíše naopak. Silné nesouladné vazby mezi nebeskými tělesy naznačují všeobecné trendy k destrukcím, porušování zákonů, pravidel a zákonitostí, stejně jako naznačují ještě další posun k morálnímu i ekonomickému úpadku. Stále silněji se zřejmě budou projevovat snahy mocných vše ovládat, zejména pak materiální zdroje, stejně jako odpor veřejnosti vůči všemu co se nyní děje. Očekávat tak lze mnohé, zejména pak četná omezení, zkoušky a problémy obecně. Jediné pozitivní, co lze z novoročního postavení hvězd vysledovat, je zvyšující se citlivost a vnímavost lidí obecně a možné jsou také nové objevy a skokový pokrok v oblasti poznání. Průběh roku pak zřejmě bude hodně dynamický, a pokud bych byl škarohlíd, tak zejména v druhé polovině až vyhroceně dramatický. Postavení nebeských těles se v první polovině roku udrží na poměrně stejné, ale bohužel docela problémové úrovni, v červnu se pak se vstupem Urana do ohnivého znamení Berana ještě více vyhrotí. Objeví se silné trendy problémy a komplikace řešit rázně, jednoznačně a silou. Ta pak bude mít ohnivé zabarvení a dočkat se tak můžeme ledasčeho. Ohledy a nějaká citlivost půjdou stranou, tvrdě upřednostňovány budou osobní a mocenské zájmy. Tlak se pak ještě bude do desátého měsíce roku zvyšovat. Pak je pravděpodobné, že poleví, ale zřejmě, nikterak velká úleva to nebude.

Co se týká České republiky, tak situace se mi nejeví zase až tak dramatická. Připadá mi, že budeme, nejspíš jako obvykle, tak nějak „vyčuraně“ za větrem. Naznačeny jsou sice také silné boje a zejména pak sklony ke zjevnému porušování zákonů a pravidel obecně. Nicméně také je zde naznačen sklon ke šťastným náhodám, projevům moudrosti, ale co je potěšitelné pro obyčejné jednotlivce, také individuálních milostných a citových aktivit. Těžkosti a problémy jako by budou na citové úrovni lidi spíše stmelovat než rozdělovat. Je tak možné, že ti, kteří doposud jen přihlíželi a neměli se chuť do ničeho zapojit, se vzchopí a budou se alespoň v rámci svých možností snažit nastolit nějaký lepší řád a pořádek. Kupodivu v době největších světových tlaků by právě v Čechách mělo být relativně nejklidněji. Respektive vypadá to, že ze světových komplikací bude Česká republika nějak těžit. To by při typické české vynalézavosti a šikovnosti našinců nebylo nic divného. Zdá se, že i přes všechny problémy, které si Češi obvykle vyrábějí sami, si budeme žít v závětří, poměrně v klidu a možných komplikací využívat k sebeprosazení.

horoskop

Astroposouzení dnů v době povodní (začaly z pátku 6. 8. na sobotu 7. 8.)

  • Pátek 6. 8.

Pátek se může jevit poněkud houpačkově. Na jedné straně se bude projevovat značné napětí, na straně druhé dostatek energie, elánu a iniciativ na jeho zvládání. Pozor bychom si měli dávat na sklon k milostným úletům, porušování dohod a pravidel a sklony k nehodám a náhlým událostem destrukčního charakteru.

  • Sobota 7. 8.

Sobota zřejmě bude velmi napjatá. Nadít se ve své podstatě budeme moci čehokoli. Větší bude podrážděnost a nervozita, sklon k destrukčním událostem, úrazům a podobným jevům, zřejmě bude velký. Dobře by nám ale měl fungovat rozum, výtečně by měla být prožívaná sexualita a docela dobře by měla fungovat intuice.

  • Neděle 8. 8.

Neděle bude podobná sobotě, ale měla by být o něco klidnější. Sklon pak může být k určité pasivitě a možná melancholii. Energie zřejmě moc nebude, projevovat se může určitá váhavost a neschopnost konat akčně a dynamicky. Větší bude sklon k porušování zákonů, pravidel a zákonitostí. Obtížně se bude udržovat řád a disciplína.

  • Pondělí 9. 8.

Pondělí bude vcelku vyrovnané. Objevovat se budou jak věci souladné a příjemné, tak věci napěťové a nesouladné.

  • Úterý 10.8.

Úterý bude dnem poměrně náročným. Napětí na nebi je značné a to se samozřejmě bude také podepisovat na dění na zemi. Dočkat se tak můžeme lecčeho.

  • Středa 11. 8.

Středa by mohla být o něco klidnější než den předchozí. Napětí sice bude vládnout na nebi stále, ale věci budou uzemněnější a stabilnější. Orientace bude na věci praktické a pragmatické!

  • Čtvrtek 12. 8.

Čtvrtek zřejmě bude značně neklidným a náročným dnem. Věci se budou komplikovat a zašmodrchávat, nic zřejmě nepůjde snadno a samo. Možné budou sklony k úrazům a nehodám, větší bude sklon k závislostem.

  • Pátek 13. 8.

Pátek, nejen proto, že bude 13, bude ještě náročnější než den předchozí. Očekávat můžeme opravdu leccos. Velký bude sklon k nervozitě, nerozhodnosti a napětí. Setkávat se častěji můžeme s problematikou smrti, ale také porušováním zákonů, pravidel a zákonitostí. Dobré bude zachovávat si nadhled, klid a vnitřní pohodu.

  • Sobota 14. 8.

Sobota by měla být přece jen o něco příznivější než pátek. Napětí sice bude stále značné, avšak jeho hroty by měly být otupeny a měli bychom to zvládat. Na místě však bude opatrnost, ohleduplnost a vstřícnost.

  • Neděle 15. 8.

Neděle bude opět vyhrocená. Pravděpodobné jsou nejrůznější napěťové události, komplikace atp.. Rozumné tedy bude nic zásadního neřešit, nesnažit se věci lámat přes koleno a raději se soustředit na odpočinek, relaxaci a případně věci rutinního charakteru, kde člověk ví, že nic moc nemůže pokazit.

Jaký je zatím ten váš rok 2010?

lupa

Reklama