Měl Ježíš ženu a děti? To je otázka, nad kterou si lámou hlavu i renomovaní historikové. Tak či onak, církev je na jakékoliv dohady vůči tomuto tématu velmi citlivá. Nová kniha Ztracené evangelium Barrieho Wilsona a Simcha Jacobovici vyvolala a ještě jistě vyvolá další skandální pozdvižení....

Kniha, jejíž název zní: „The Lost Gospel: Decoding the Sacred Text that Reveals Jesus' Marriage to Mary Magdalene“ (Ztracené evangelium: Rozluštění církevního textu, který odhaluje Ježíšův sňatek s Máří Magdalénou) vychází z rukopisu, který byl nalezen v Britské knihovně a který je datován do roku 564 n.l.

Autoři knihy jej přeložili a nyní přicházejí na veřejnost s velmi kontroverzním tvrzením. V knize se totiž uvádí, že Máří Magdalena byla ženou Ježíše a měli spolu dvě děti, jejichž jména budou zveřejněna dnes, kdy se kniha dostane na pulty. Ještě víc šokující je ovšem tvrzení, že Máří Magdalena byla ve skutečnosti Panna Marie. Ta by tedy nebyla Ježíšovou matkou, nýbrž manželkou.

Máří Magdalena je v laické kultuře popisována jako prostitutka a katolická církev ji prezentuje jako ideální typ kajícnice. Zmiňují se o ní všechna čtyři evangelia, byť se v lecčems rozcházejí, ale ani v jednom není popisována jako lehká děva.

vvvv

Dle autorů nové knihy došlo proti Ježíšovi ke spiknutí již 13 let před jeho ukřižováním a oběťmi atentátu se měly stát Magdaléna a její dvě děti. Wilson a Jacobovici dále tvrdí, že Ježíš měl konexe na nejvyšších místech. Údajně byl ve styku dokonce s římským císařem Tiberiem (vládl 14 - 37 n. l.) a velitelem pretoriánské gardy Seianem.
Kniha je unikátní také tím, že jde o první překlad spisu „Církevní historie“ ze syrštiny do angličtiny. Dílo napsal biskup a historik Zachariáš z Mytiléné (asi 465 - někdy po roce 536 n.l.).

Kniha je unikátní také tím, že jde o první překlad spisu „Církevní historie“ ze syrštiny do angličtiny. Dílo napsal biskup a historik Zachariáš z Mytiléné (asi 465 - někdy po roce 536 n.l.).

Reklama