Bulvár

Jak se vyznat v novém zákonu o sociálních službách?

 
Tentokrát se můj článek nebude týkat jen osobní asistence, ale hlavně nového Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který začne platit od 1.1.2007 - jeho plný text najdete na TÉTO adrese

Úředníci často neodpovídají na vaše otázky, protože ještě neměli školení. Nechci tvrdit, že vím o novém zákonu všechno, ale několikrát jsem si ho podrobně prostudovala, stejně tak spoustu internetových stránek, které se týkají nových příspěvků na péči, a ráda bych svým článkem aspoň pár lidem pomohla.
Ráda bych také poděkovala Tanzánii, která založila auditorium (diskusi) o sociálních službách - najdete jej ZDE.

Tam už jsme také řadu nejasností probraly. Vzhledem k tomu, že jsem informace sbírala z různých zdrojů, může se stát, že některé z vás budou mít odlišné nebo další informace. Veškeré připomínky přivítám. Tento článek píši hlavně proto, že některé dotazy se v uvedeném auditku opakovaly, takže by mělo jít o pokus o souhrn nejdůležitějších informací.

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 108/2006 Sb.
 
Tento zákon přináší dlouho očekávaný systém finančních příspěvků handicapovaným lidem na základě míry jejich postižení.
 
NÁROK NA PŘÍSPĚVEK
Podle zákona se dospělí dělí do 4 skupin podle míry závislosti a stupně bezmocnosti s nároky na měsíční příspěvek ve výši:
I. lehká závislost - částečná bezmocnost                2000 Kč
II. středně těžká závislost - převážná bezmocnost    4000 Kč
III. těžká závislost - úplná bezmocnost                    8000 Kč
IV. úplná závislost - plná bezmocnost                    11000 Kč
U dětí a mládeže je to podobné, ale nevychází se ze stupně bezmocnosti a finanční částky jsou vzhledem k náročnosti péče o něco vyšší:
I. lehká závislost                3000 Kč
II. středně těžká závislost   5000 Kč
III. těžká závislost              9000 Kč
IV. úplná závislost            11000 Kč
 
NÁROK NA VÝPLATU PŘÍSPĚVKU
Zákon uvádí: § 13
Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku, na který vznikl nárok podle odstavce 1, není-li řízení o jeho přiznání zahájeno z moci úřední. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku."
Zahájit řízení je tedy možné až od 2.1.2007 (1.1. je Nový rok).
Ještě poznámka k řízení z moci úřední:
To znamená, slovy zákona: § 23
Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem; pokud není osoba schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z úřední moci."
 
Protože informace o tom, kdy bude na úřadech k dispozici formulář na příspěvek, se na různých stránkách internetu lišily, rozhodla jsem se e-mailem zeptat přímo na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Asi za týden jsem dostala tuto odpověď:

Formulář žádostí bude k dispozici až od 1.1.2007 na obcích tzv. třetího typu." (obce s rozšířenou působností)
Ne všichni však musí o příspěvek na péči žádat, neboť v přechodných ustanoveních zákona 108/2006 Sb. v § 120 jsou upraveny ty případy, kdy dojde k přiznání příspěvku na péči automaticky ze zákona a příjemce o něj nemusí aktivně požádat."

Přečetla jsem si zmíněný § 120, který je až na samém konci ZSS v Přechodných ustanoveních, přičemž v celém zákonu na něj není jediný odkaz, a v tomto § 120 se skutečně píše:
§ 120 (klikni)
 
Pro jistotu jsem se zeptala znovu, jestli jsem odpovědi správně rozuměla a jestli osoby, které dostanou příspěvek automaticky, potom musí projít sociálním šetřením a lékařským vyšetřením. Odpověď byla:

V § 120 je upraveno přechodné ustanovení, které určité skupiny oprávněných osob vyjímá z povinnosti žádat o dávku a PŘIZNÁVÁ JI AUTOMATICKY. Tyto oprávněné osoby nemusí tedy podávat žádost, nebudou pro první přiznání dávky posuzovány a pro ně by mělo vše proběhnout pouze na úrovni upřesnění výplaty dávky (jak a kam peníze posílat). Pro ostatní platí dikce zákona a musí žádat."
 
Zákon o sociálních službách tedy stanoví, jakým způsobem přechází automaticky zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu od 1.1.2007 na příspěvek na péči:

1) Příjemci zvýšení důchodu pro bezmocnost náleží příspěvek na péči ve výši 2000, 4000 a 8000 Kč podle stupně bezmocnosti (viz výše).
2) Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči bude považováno za osobu ve III. stupni závislosti a náleží mu příspěvek ve výši 9.000,- Kč.
3) V případě příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu poskytovaného ke dni 31.12.2006 z důvodu péče o osobu, která je příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost:
     - při částečné bezmocnosti pečované osoby starší 80 let jde o osobu v I stupni závislosti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni II = 4000 Kč.
     - při převážné bezmocnosti pečované osoby jde o osobu ve II. stupni závislosti, ale příspěvek na péči se poskytne ve výši odpovídající stupni III = 8000 Kč. V tomto případě je omezena doba poskytování po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona a po 2 letech by mělo být provedeno nové posouzení zdravotního stavu.
Ostatní osoby nebo jejich zákonní zástupci musí podle zákona o příspěvek žádat.
 
Zákon neuvádí další možnost - uvádí ji TENTO dokument (dokument vydal Krajský úřad Moravsko-slezského kraje).
V případě příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu poskytovaného ke dni 31.12.2006 z důvodu péče o osobu, která není příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost, pečující osobě náleží příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (bylo-li o něm pravomocně rozhodnuto do 31.12.2006) až do doby podání žádosti oprávněnou osobou o příspěvek na péči, nejdéle však do 31.12.2008. Nutno upozornit, že příjemci příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu po 1.1.2007 nebudou v důsledku novely zákona o důchodovém pojištění účastni důchodového pojištění, ani se jim doba péče vykonávané po 1.1.2007 nebude zohledňovat jako náhradní doba.
 
Pobíráte-li již v současné době zvýšení důchodu pro bezmocnost, dostanete (asi jste již dostali) oznámení o poslední výplatě zvýšení důchodu pro bezmocnost a dále dopis od České správy sociálního zabezpečení, kde Vám oznámí, že příspěvek na péči vám bude automaticky přiznán, aniž byste o něj museli žádat. Příspěvek na péči vám bude vyplácen Obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebude již součástí důchodu a bude doručován každý měsíc zvlášť, počínaje lednem 2007. (Pozn. - mně tento dopis přišel 12.12.)

Dále obdržíte dopis z obce s rozšířenou působností s oznámením o výši příspěvku, na který máte nárok, budete poučeni, abyste Obecnímu úřadu oznámili, kdo Vám bude poskytovat péči a jakým způsobem si přejete příspěvek na péči vyplácet. Dopis potvrdíte podpisem, do 15 dnů odešlete na obec s rozšířenou působností a jinou žádost již nebudete muset podávat. Příspěvek Vám na základě toho začne být vyplácen.
Předpokládám, že u zákonných zástupců zdravotně postižených dětí a mládeže, které mají nárok na automatické přiznání příspěvku, to bude podobné - tedy že dostanou podobné vyrozumění jako handicapovaní dospělí.

Žádost na Obecní úřad s rozšířenou působností budete muset podat v případě, že nyní nepobíráte zvýšení důchodu pro bezmocnost nebo žádáte o přeřazení do vyššího stupně závislosti. Ze znění zákona vyplývá, že žádost budou muset podávat také zákonní zástupci dětí, které podle míry postižení náleží do skupin I a II.
Osoby, které nebudou mít automaticky nárok na příspěvek na péči (§ 120 ZSS), musí podat žádost o příspěvek již v lednu 2007, pokud chtějí vyplatit příspěvek za leden. Zpětně není možno žádat.
 
 
Další informace můžete najít na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz , dále na stránkách Národní rady zdravotně postižených (NRZP)  http://www.nrzp.cz , případně na stránkách Svazu paraplegiků http://www.paraple.cz . V prosinci 2006 a lednu 2007 bude zákonu věnován pořad ČT „Neznalost zákona neomlouvá“. NRZP zřídila info linku k zákonu o sociálních službách – tel.: 266 753 422, e-mail: info@nrzp.cz .
 
Další zajímavé odkazy:
Národní rada zdravotně postižených
Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy
 
Národní rada zdravotně postižených - Skok do reality 3/2006 - obsahuje rady pro získání 4. stupně závislosti
 
MPSV - pracovní znění vyhlášky k provedení některých ustanovení ZSS
 
   
15.12.2006 - Společnost - autor: Odborný článek

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [62] pupik paja [*]

  Mamku ( tchýni ) to čeká v lednu také bude všechny papíry vyřizovat pro tetu ( ona není naše teta , ale moc pomáhala mamce s klukama a dcerou ) a ona jí teď posluhuje ( nosí nákupy a se vším jí pomáhá.

  superkarma: 0 17.12.2006, 23:36:53
 2. avatar
  [61] Wolly [*]

  Tanzánie: Ano,diky a hekou nedeli

  superkarma: 0 17.12.2006, 07:12:35
 3. avatar
  [60] Tanzi [*]

  Wolly: chceš přístup na auditko?

  superkarma: 0 16.12.2006, 19:53:52
 4. avatar
  [59] Wolly [*]

  Tanzánie: Moc dobre to vim,mam nenocneho syna.A do dnes virizuji tyto veci a moc dobre vim jake to je behat po uradech ,doktorech,a cekat jak to dopadne.Proto jsem rada ze vim o novych zmenach.

  superkarma: 0 16.12.2006, 16:58:57
 5. [58] oriska [*]

  taky zatím neeee

  superkarma: 0 16.12.2006, 14:11:33
 6. avatar
  [57] Kikinka001 [*]

  neřeším

  superkarma: 0 16.12.2006, 12:36:12
 7. avatar
  [56] Tanzi [*]

  abby: a to jako proč si myslíš.
  kdyby jsi si přečetla ty odkazy nahoře, tak zjistíš, že pomoc tady je.

  superkarma: 0 16.12.2006, 11:40:36
 8. avatar
  [54] blesksoft [*]

  taťka přišel i o parkovací místo pro invalidy

  superkarma: 0 16.12.2006, 09:31:09
 9. avatar
  [53] renike [*]

  tak jak vas ctu,tak jsem rada,ze zatim nic takoveho ja nepotrebuji vedet

  superkarma: 0 16.12.2006, 08:16:46
 10. avatar
  [52] blossom [*]

  átéčko: tak k tomuhle se nedá ani nic dodat...až mě u srdíčka zabolelo... ...snad to tady ty frajerky konečně pochopily...

  superkarma: 0 16.12.2006, 00:01:50
 11. avatar
  [51] monca13 [*]

  pastel.ka: díky, jsem ráda, když můžu někomu pomoci a že ten článek byl k něčemu dobrý. A nebyla bych taková, kdybych neutrpěla úraz. Ne, že bych byla dřív zlá nebo necitelná, ale až do 36 let se mně nějak "nepodařilo" mluvit nebo jinak komunikovat s někým na vozíku, nevidomým nebo s jiným zdravotním problémem. Teď to prostě vidím a cítím jinak.

  superkarma: 0 15.12.2006, 23:54:23
 12. avatar
  [50] pastel.ka [*]

  Jsem hrozně ráda, že se článek a rady uveřenily.Moje maminka v 83 letech taky pláče, že přišla o příspěvek na bezmocnost a neví si rady. Právě jsem ji vytiskla a budu ji radit. I zákon na který byl odkaz jsem prostudovala.
  Díky za vše.

  superkarma: 0 15.12.2006, 23:14:11
 13. avatar
  [49] átéčko [*]

  Vivian: Ale i ty "dávky na děcka" jak píšeš. my jsme rodina, co žije už od doby komunistů pořád v minimu. Ať děláme co děláme. Nároky ne cokoliv většinou ztrácíme. A každá koruna schází. poznáš to, až budeš mít vlastní domácnost po nekolika letech, kdy ti začne všechno odcházet. pokazí se nějaký spotřebič, nebo se začnou hromadně rozsypávat ručníky a povlečení. Dá se přežít z mála, dá se z toho i žít, ale já takto žiju 29 let. Na kontaktní místo nechodím, je to opravdu nedůstojné, dokazovat, že máš zaplacený byt...
  Takže třeba já jsem se hodně lekla, když mi měli podle zákona snížit příjem o více než 2600kč. Pro někoho je to prd, pro nás, co takhle žijeme je to podstatná částka.
  Dokážeš si představit si opravdu nemoci někam zajít. já jsem byla včera na koncertě, na lístek pro syna jsem 330kč prostě neměla! A on sám jít nemohl. Najdi řešení.
  Najdi sílu, když o tvém postiženém děcku se vyjadřují jako o "TOM". Najdi sílu se nezbláznit za 5, 10, 30let.
  Obracím se na tebe, ale nyslím to tak, že bys to byla ty, kdo neví.

  superkarma: 0 15.12.2006, 22:35:04
 14. avatar
  [48] Evik8 [*]

  Je dobré mať aspoň nejaký prehľad o veciach.Akurát,že vyznať sa v tom úplne je šialené

  superkarma: 0 15.12.2006, 22:29:45
 15. avatar
  [47] monca13 [*]

  donny0007: máš představu, kolik se právníkům platí? Já to vím a tady se jedná většinou o lidi, kteří nemají moc peněz, mají právo na některý z příspěvků a mají právo na bezplatné poradenství sociálního pracovníka. Takže mám pocit, žes ten článek taky nečetl(a).

  superkarma: 0 15.12.2006, 21:06:35
 16. avatar
  [46] monca13 [*]

  Tanzánie: spíš jenom loví body

  superkarma: 0 15.12.2006, 21:01:06
 17. avatar
  [45] Tanzi [*]

  monus: Wolly: víte alespon trochu o čem se nahoře psalo?

  superkarma: 0 15.12.2006, 20:53:22
 18. avatar
  [44] Wolly [*]

  superkarma: 0 15.12.2006, 20:05:38
 19. avatar
  [42] 801926027 [*]

  dobrý info

  superkarma: 0 15.12.2006, 17:29:11
 20. avatar
  [41] Věrulinka [*]

  díky,že to sem redakce dala

  superkarma: 0 15.12.2006, 16:21:59
 21. [40] Pavlačková [*]

  Tyto informace sice nevyužiji, ale znám někoho, komu se hodí.

  superkarma: 0 15.12.2006, 16:09:47
 22. avatar
  [39] LidusP [*]

  takové informace se vždy hodí, díky za ně. Člověk nikdy neví kdy je bude potřebovat.

  superkarma: 0 15.12.2006, 15:50:26
 23. [38] donny0007 [*]

  sehnat si právníka

  superkarma: 0 15.12.2006, 15:41:15
 24. avatar
  [37] sweety77 [*]

  Je bezva, že tu jsou i takovéhle příspěvky a díky za ně

  superkarma: 0 15.12.2006, 13:10:11
 25. avatar
  [36] Markýza [*]

  Vivian: já vím, taky pár takových znám, a je mi jasné, že ani v tomhle se nevyznají, a stejně se budou "vychytávat mouchy" za pochodu. Mejhorší je, že jsme rozstrkaný na tři různé úřady - SSZ (důchody) má vlastní úřad, pak SSP (přídavky, rodičák, soc. příplatek a pod.) pod úřady práce a sociální odbory na obecních úřadech - no a z toho ještě něco dělají úřady s rozšířenou působností a něco pověřené v tom se nemůže ani prase vyznat, natož někdo, kdo je v nouzi, nikdy se o to nezajímal a najednou potřebuje pomoc

  superkarma: 0 15.12.2006, 13:03:05
 26. avatar
  [35] Vivian [*]

  Markýza: jo a nechtěla jsem se nikoho dotknout... Jen že jsem slyšela o několika případech, kdy člověk dostal na SSZ od úředníků různé pokyny (každý mu řekl něco trochu jiného) nebo že mu nedokázali poradit a on kvůli nim nedostal to, na co měl nárok... Nemyslím, že jsou takoví všichni, ale člověk na někoho takového může narazit...

  superkarma: 0 15.12.2006, 12:50:29
 27. avatar
  [34] Vivian [*]

  Tanzánie: já myslela třeba nějaké ty dávky na děcka... Pokud vím, tak je to pár stovek, a to většinu výdělečně činných lidí asi nevytrhne...

  Markýza: já teď nemyslela konkrétně ty dávky, o kterých se píše v článku...

  superkarma: 0 15.12.2006, 12:48:05
 28. avatar
  [33] Markýza [*]

  Vivian: nejde o pár stovek a věř tomu, že ti úředníci, kterých se to týká, se v tom vyznají, ono jem ani nic jiného nezbyde

  superkarma: 0 15.12.2006, 12:35:36

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [32] Tanzi [*]

  Vivian: pokud by jsi to opravdu nepotřebovala /tvůj zdrav.stav či tvých blízkých), tak by jsi stejně nic nedostala, i kdyby jsi to znala zpaměti.

  superkarma: 0 15.12.2006, 12:26:28
 2. avatar
  [31] Tanzi [*]

  Natálka73: zrovna v tomto článku je to dobře vysvětleno, jak to nadále s bezmocností (která zaniká) bude.
  myslím, že kamarádka nemusí mít strach
  http://www.kr-moravskoslezsky.cz/aut_obec_1004.wnv.html

  superkarma: 0 15.12.2006, 12:24:56
 3. avatar
  [30] Vivian [*]

  Tak si říkám, že jestli to doopravdy nebudu potřebovat, tak se na nějaké příspěvky vyprdnu, než abych třeba kvůli pár blbým stovkám studovala takovouhle změť pravidel ... Nespoléhala bych na to, že se v ní orientujou všichni úředníci, to se snad ani nedá...

  superkarma: 0 15.12.2006, 12:16:51
 4. [29] Natálka73 [*]

  SKVĚLÉ KOPÍRUJI ZROVNA JEDNA HOLČIN NA JINÉM SERVRU PLÁČE ŽE JI SEBRALI PŘÍSPĚVEK NA BEZMOCNOST MAMINKY KTERÉ JE 80 A NEMŮŽE ANI CHODIT.DÍKY

  superkarma: 0 15.12.2006, 12:12:21
 5. avatar
  [28] aiša [*]

  takové informace se hodí vždy

  superkarma: 0 15.12.2006, 11:23:11
 6. avatar
  [27] Tanzi [*]

  tyto informace můžou využít i lidi co mají např staré rodiče, nebo vzhledem k nemoci bezmocné.

  superkarma: 0 15.12.2006, 11:18:59
 7. [26] FAXÍK [*]

  zatím tyto informace nepotřebuji,ale díky za ně

  superkarma: 0 15.12.2006, 11:01:35
 8. [25] Martíšek [*]

  moc děkuji za informace,budou se mi hodit

  superkarma: 0 15.12.2006, 10:26:57
 9. avatar
  [24] _zelvicka_ [*]

  Výborné rady, dík redakci
  Jen podotknu, že když se dostavíte na nějaký ten úřad, tak jsou převážně velmi "nepříjemní" úředníci.

  superkarma: 0 15.12.2006, 10:08:09
 10. avatar
  [23] Tanzi [*]

  MOnča13 - díky moc za dobrý článek, myslím, že je tam skoro vše co se v spoučasné době na netu dá najít.

  Markýza: přesně tak.

  superkarma: 0 15.12.2006, 09:14:47
 11. avatar
  [22] Markýza [*]

  MartinaC: hele než začneš něco napadat, měla bys vědět co - tady se píše o zákonu, který by měl - podotýkám BY MĚL umožnit zdravotně postiženým lidem důstojně žít - to je něco, co si ty jako "normální" ani neuvědomíš. Takže sem nezatahuj rasisticky nesnášenlivé názory. Sem ne. Do této diskuze o tomto článku a zákoně. Víš hovňouseko tom, jaké to je, starat se o někoho postiženého - nejhorší možná situace je, když je to tvoje vlastní dítě - nebo, když máš sama takové vážné zdravotní problémy, že ti neumožní "normální" život. třeba zajít si do kina, na večeři s někým blízkým, nebo na pivo s kamarádama, ale ani nemáž možnost vybrat si peníze z bankomatu, dostat se do obchodu, zatelefonovatsi z VEŘEJNÉHO automatu, zatít si na VEŘEJNÉ WC, přejít silnici, kde se ti zamane - sedíc na vozíku.
  Koukni se svět kolem sebe a uvidíš tolik bariér, že ti z toho bude až úzko.

  No a jestli se ti nelíbí, že někteří naši spoluobčané tyjí z našich daní a odvodů, obrať se na svého voleného zástupce.

  superkarma: 0 15.12.2006, 09:04:41
 12. avatar
  [21] blossom [*]

  MartinaC: dobře,ale vysvětli mě jaký je rozdíl mezi postiženým tmavé,žluté nebo bílé pleti?

  superkarma: 0 15.12.2006, 08:57:43
 13. [20] MartinaC [*]

  blossom,Markýza,monca13:zlaty retezy na krku bylo mysleno obcany tmave pleti, na ty se stejne nevztahujou zadny zakony ci prispevky ty dostavaji vice nez normalni co by to potrebovali, takhle to bylo mysleno.

  superkarma: 0 15.12.2006, 08:52:56
 14. avatar
  [18] monca13 [*]

  blossom: už jsem o tobě psala Tanzánii, dostaneš od ní vzkaz a už by ses na to auditko měla dostat - o tom příspěvku o stupeň vyšším tam píše Markýza (pracuje na sociálce), ale já bych se klidně zeptala na tom městě znovu - už je polovina prosince

  superkarma: 0 15.12.2006, 08:37:15
 15. avatar
  [17] blossom [*]

  monca13: no,víš ptala jsem se na úřadě odkud jsou mě dávky vypláceny...

  superkarma: 0 15.12.2006, 08:20:48
 16. avatar
  [16] monca13 [*]

  blossom: jo, já jsem zapomněla, je to zamčené, pošli vzkaz Tanzánii, že bys tam chtěla. Jestli ji neznáš - nick Tanzánie .

  superkarma: 0 15.12.2006, 08:13:10
 17. avatar
  [15] monca13 [*]

  blossom: teď už by snad měli vědět víc - a když píšeš na městě, myslíš pověřenou obec (dřív to byla okresní města)?

  superkarma: 0 15.12.2006, 08:11:13
 18. avatar
  [14] blossom [*]

  monca13: chtěla jsem se kuknout na to auditorium,ale píše mě to,error a že nemám k tomu přístup...

  superkarma: 0 15.12.2006, 08:11:05
 19. avatar
  [13] blossom [*]

  monca13: dcera má 10 let...A na městě jsem se ptala někdy v listopadu,ale bohužel ještě nikdo toho moc nevěděl.Zdá se mě to postavené na hlavu,když ani kompetentní osoby nejsou schopny poradit...jinak děkuji za článek.Myslím,že tě to stálo hodně sil než jsi to pozjišťovala..

  superkarma: 0 15.12.2006, 08:08:07
 20. avatar
  [11] monca13 [*]

  blossom: podle zákona (pokud je dcera dospělá a pobírá bezmocnost) by to tak mělo být. A le nevím, jestli si přece nebudeš muset podat žádost - čekám až mi odpoví átéčko (= taky jedna žena-in), která má asi 29letého syna, ZTP/P, 2. stupeň bezmocnosti a protože jí přišel stejný dopis jako mně (je uveřejněný na auditku http://www.zena-in.cz/auditoria/auditorium_osobni.asp?str=25&aud_uzivatel=&id=1612&stranka=1 ), podle něj by měla dostat jen 4000, takže by na tom byla hůř než dnes. Proto si to zjišťovala na sociálce a ujistili ji, že přechází do 3. stupně, ale nevím jestli automaticky. To si budeš muset zjistit u vás na pověřené obci nebo počkat do půlky ledna, jestli ti to z obce napíšou. Ale já bych se tam radši zeptala.

  superkarma: 0 15.12.2006, 08:01:02
 21. [10] standa1 [*]

  jsem rád, že ho zatím nepotřebuju znát a studovat.

  superkarma: 0 15.12.2006, 07:55:55
 22. [9] standa1 [*]

  Je jasný, že zdraví je nej... Ale asi na tento zákon čekali hlavně ti, kdo ho už moc nemají, buď u sebe, a nebo u dětí. To je pak každá koruna dobrá.

  superkarma: 0 15.12.2006, 07:55:29
 23. avatar
  [8] kouzelnice [*]

  mám stejný názor jako Markýza

  superkarma: 0 15.12.2006, 07:52:50
 24. avatar
  [7] Markýza [*]

  MartinaC: nech se vyšetřit --- radši budu bez jakéhokoliv příspěvku, ať už na sebe nebo na děti, hlavně když jsme zdraví!!!!!!!!!! Neměnila bych to ani za statisícové příspěvky!!!!!

  superkarma: 0 15.12.2006, 07:49:05
 25. avatar
  [6] monca13 [*]

  MartinaC: Jo, a stalo se mně to v 35 letech, teď je mně 43.

  superkarma: 0 15.12.2006, 07:48:59
 26. avatar
  [5] monca13 [*]

  MartinaC: mám ochrnuté celé nohy, trup a částečně ruce (od zápěstí po konečky prstů - nedokážu se ani pořádně podepsat). Potřebuji aby se o mě někdo staral a pomáhal mně 16 hodin denně. Na to ani těch 8000 Kč měsíčně, co dostanu, nebude stačit. Ráda si to s tebou vyměním - brala bys to?

  superkarma: 0 15.12.2006, 07:45:42
 27. avatar
  [4] blossom [*]

  MartinaC: doufám,že to nemyslíš tak,že ti co se starají o postižené jsou nenormální? ...mimochodem jedem zlatý řetízek mám na krku,ale kdo ho dnes nemá?

  superkarma: 0 15.12.2006, 06:35:36
 28. avatar
  [3] venckulina [*]

  no bude to síla alespoń ze začátku-než se do toho "vpluje"...

  superkarma: 0 15.12.2006, 06:30:36
 29. [2] MartinaC [*]

  tak moc tomu nerozumim, ale zase urcite na nas normalni se nic nedostane, kdyz bude clovek potrebovat a na ty co se flakaji doma a nikdy delat nebudou ty se budou mit jak prasata v zite a na krku samy zlaty rete

  superkarma: 0 15.12.2006, 06:25:39
 30. avatar
  [1] blossom [*]

  monca13:jestli to chápu dobře:když pobírám příspěvěk na dceru,která je nyní ve II.stupni tak automaticky přecházím do III.stupně?

  superkarma: 0 15.12.2006, 06:24:18

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme