Bulvár

Jak se nestat bezdomovcem

Včera jsme si v tomto článku povídali o změnách, které nám od nového roku přinese zákon 107/2006. Jistých, a ne bezvýznamných, proměn ovšem došel i Občanský zákoník. Takže co nás v oblasti bydlení a nájmů čeká a jak se v příštím roce nestat bezdomovcem?

Výpověď z práce = výpověď z bytu
Novinkou z kategorie těch rozumnějších je konečně možnost spojit nájemné u služebních bytů s pracovní smlouvou. Podle § 685 tedy jakýkoliv nájem, který je vázán na výkon práce pro pronajímatele, končí se skončením pracovního poměru, pokud tento skončil po 31.3.2006 - a to i v případě dříve uzavřených smluv. Jedinou výjimkou je skončení pracovního poměru nezaviněné nájemcem - tedy v podstatě invalidní a starobní důchod, a poněkud specifická pravidla platí i u propouštění z organizačních důvodů. Pokud ovšem dostanete výpověď například pro hrubé porušení pracovních povinností, musíte služební byt vyklidit nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy jste dostali výpověď.

soutěž Glandin - 3. Kdo nebo co je to ministeriál?

Kauce? Nepoužitelné!
Co nové úpravy zákona naopak komplikuje, jsou kauce. Pronajímatel je povinen uložit kauce na zvláštním účtu a může jít maximálně o trojnásobek nájemného a služeb. Přitom tyto peníze nesmí pronajímatel využít bez písemného souhlasu nájemce nebo soudu s každou konkrétní platbou (nelze dát předem obecný souhlas s využitím například na neuhrazené nájmy), nesmí je využít na placení bankovních poplatků (ani se souhlasem nájemce) a po skončení nájmu musí kauci vrátit i s případným zúročením. Nájemce je naopak povinen doplnit peníze do dohodnuté výše, pokud byly s jeho souhlasem využity, a to nejpozději do jednoho měsíce - pokud tuto podmínku nedodrží, je to důvodem k výpovědi bez přivolení soudu.

A ven!
Výpovědi z nájmu bez přivolení soudu jsou vůbec relativně zajímavým opatřením - na jedné straně chrání pronajímatele před takzvanými „nevystěhovatelnými“ nájemníky, na druhé straně nutí nájemníky, aby byli opatrnější. Důvodem k výpovědi bez přivolení soudu je totiž například nezaplacení nebo pozdní zaplacení tří nájmů v roce, a to i v měsících po sobě nenásledujících, nebo například neohlášení nového člena domácnosti - a to písemně, s uvedením jména a příjmení, data narození a státní příslušnosti, do patnácti dnů od jeho nastěhování se do bytu. Do této kategorie mohou spadat i dlouhodobější návštěvy či třeba partner či partnerka, pokud u vás častěji přespávají, i když mají vlastní byt nebo trvale bydlí jinde. Co je to „častěji“ budou posuzovat soudy, ale jedním z rozhodujících důkazů může být i zvýšená spotřeba vody.

Babička vám umřela moc pozdě!
Poměrně zásadně se mění také pravidla přechodu nájemného - nejen osoby pečující a vyživované, ale i vnuci už musí s nájemcem žít ve společné domácnosti alespoň tři roky, aby měli nárok na přechod nájmu. Navíc pokud jde o osoby, které se do společné domácnosti přistěhují až po sjednání nájemní smlouvy (neplatí v případě vnuků), je přechod nájmu možný jen po písemné dohodě nájemce s pronajímatelem. Pro platnost tohoto zákona je rozhodující datum úmrtí nájemce, nikoliv datum, kdy se osoby do společné domácnosti přistěhovaly (§ 706).

Výměna bytů? Zlý sen!
Problematickou se stává výměna bytů - čistě teoreticky je možné vyměnit dva byty s bývalým regulovaným nájemným tak, aby se v obou nájemné zvyšovalo podle pravidel deregulace (tj. aby oba nájemci vlastně vstoupili do smluv, které měl uzavřené ten, s kým byt mění), ovšem jen tehdy, dají-li k tomu oba pronajímatelé svolení. Pokud pronajímatelé svolení nedají, je třeba věc předložit soudu - ten sice asi rozhodne ve prospěch nájemců, ale až tak za dva, za tři roky.

Ne všechny magistráty jsou zodpovědné
Do prekérní situace se tak dostali ti, kteří žijí v příliš velkých bytech. Jde například o starší lidi v lukrativnějších pražských čtvrtích. Tito lidé po zvýšení regulovaného nájemného zkrátka nemají na to, aby ho z důchodu zaplatili. A protože žijí v příliš velkém bytě, nemají nárok ani na příspěvek na bydlení. Tito lidé by se leckdy rádi přestěhovali do menšího bytu, jenže pokud jim pronajímatel odmítne podepsat souhlas s výměnou, musí jít do bytu se smluvním nájemným - a i když ten bude mnohem menší než byt předchozí, bude zároveň stejně drahý nebo ještě dražší. Magistráty některých měst se zavázaly, obzvláště pokud jde o jejich byty, s výměnou pomoct a zajistit lidem, kterých se tenhle problém týká, vhodné bydlení. Ne všechny magistráty jsou ovšem takto zodpovědné...

 

A na závěr opět několik drobností:

* Ve výpovědi bez přivolení soudu musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta a poučení, že nájemce se může proti výpovědi do 60 dnů odvolat k soudu, jinak je výpověď neplatná!

* Výpověď z nájmu, stejně jako všechny podobné dokumenty, musí být doručena - narážíme zde na stejný problém, jako při zvyšování nájemného - není jisté, co ještě soudy uznají jako dostatečné doručení (určitě doručenku) a co už ne.

* I když má pronajímatel právo k výpovědi bez rozhodnutí soudu, nemůže vystěhovat nájemníka osobně - pokud se nájemník vystěhovat odmítne, musí stejně přizvat k pomoci exekutora a požádat soud, aby nařídil exekuci vystěhováním.

* Existuje i řada situací, kdy může pronajímatel dát výpověď jenom s přivolením soudu - vždy si zjistěte, jestli se tato podmínka právě vás netýká! Pokud totiž podepíšete výpověď dohodou, ztrácíte nárok na náhradní ubytování!

* Ve většině případů (hlavně u výpovědí bez přivolení soudu) už nemusí pronajímatel zajišťovat nájemci náhradní byt - stačí přístřeší, a tím je třeba i ubytovna.

* Vlastník bytu nemůže uzavírat podnájemní smlouvu - smlouva uzavřená s vlastníkem bytu je vždy smlouvou nájemní, i když ji nazvete podnájemní. Podnájemní smlouvu uzavírá podnájemce s nájemcem - a nájemce zodpovídá pronajímateli - vlastníkovi - za to, že podnájemce bude smlouvu dodržovat - třeba platit nájemné nebo nahlašovat další členy domácnosti. Výpověď z nájmu by totiž jinak dostal nájemce (a podnájemce samozřejmě s ním).

A na závěr obligátní, ale stále ještě aktuální varování - dávejte si dobrý pozor, co podepisujete! Mnoho věcí lze už nyní upravovat dohodou, tak abyste pak nebyli překvapeni.

Více informací na www.mmr.cz

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Znáte někoho, kdo se ocitl v problematické bytové situaci? Máte Vy sama kde bydlet? Máte nějaké špatné zkušenosti s pronajímateli, nebo naopak s nájemci?

   
12.12.2006 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. [42] jjajina [*]

  superkarma: 0 13.12.2006, 20:18:56
 2. avatar
  [41] Vivian [*]

  Manx: to je děs, mít takovýhle hyperaktivní sousedy

  superkarma: 0 13.12.2006, 16:08:02
 3. avatar
  [39] medoch1 [*]

  superkarma: 0 12.12.2006, 23:31:56

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [38] edith1975 [*]

  ještě, že máme své.

  superkarma: 0 12.12.2006, 20:07:20
 2. [37] free [*]

  superkarma: 0 12.12.2006, 19:48:18
 3. avatar
  [36] JasiS [*]

  Máme družstevní byt, ale poplatky pořád lezou nahoru.

  superkarma: 0 12.12.2006, 19:35:26
 4. avatar
  [35] suzi.burger [*]

  superkarma: 0 12.12.2006, 17:54:08
 5. avatar
  [34] 801926027 [*]

  svůj byt zatím nemám, ale čím dál tím více mám větší strach. Všechno je to děsně depresivní

  superkarma: 0 12.12.2006, 17:23:34
 6. [33] donny0007 [*]

  to je jako husté tak z ničeho nic skončit na ulici...doufám že kamarádi by se na mě poskládali

  superkarma: 0 12.12.2006, 17:18:06
 7. avatar
  [31] Ťapina [*]

  Manx: U nás jednou za čas koluje po baráku papír, kde se píše počet osob žijících v domácnosti kvůli těm rozpočtům a tak. Takže jednoho dne, když už jsem bydlela s přítelem, přišel papír a najednou jsme tam místo jedničky napsali dvojku, to bylo celý.

  superkarma: 0 12.12.2006, 15:23:52
 8. avatar
  [30] Evik8 [*]

  Príde mi,že dnes aj poctivý človek,ktorý poctivo maká,platí dane,zdravotnú a k tomu hypotéku ak chce byť vo svojom sa môže na ulici ocitnúť len tak,pretože štát a všetké tie poplatky sú predsa proti nám než pre nás

  superkarma: 0 12.12.2006, 15:05:47
 9. avatar
  [28] renike [*]

  no tak to se mi stat nebude..ale mimochodem ta fotka s tou "babickou" je podarena

  superkarma: 0 12.12.2006, 13:39:25
 10. avatar
  [27] aiša [*]

  svý je svý

  superkarma: 0 12.12.2006, 13:39:24
 11. avatar
  [26] Kikinka001 [*]

  já bych teda bezdomovec bejt nechtěla

  superkarma: 0 12.12.2006, 12:35:18
 12. avatar
  [25] Vivian [*]

  mikule: to je lepší si půjčit nebo ještě líp vydělat, než čekat, co kápne od státu...

  superkarma: 0 12.12.2006, 12:33:58
 13. avatar
  [24] mikule [*]

  My jsme se nechtěli zadlužit. Koupili jsme starý domek za téměř babku.Teď je napůl opravený a druhá půlka musí počkat. Možná až bude vyšší mateřská

  superkarma: 0 12.12.2006, 12:23:32
 14. avatar
  [23] ivana.kuglerova [*]

  Rybulka: Inu, jak už jsem psala, když vás vyrazit nechce, tak nevyrazí, ale kdyby u mě někdo pravidelně přespával dýl než těch patnáct dní (krajní lhůta je 30 dní), radši bych to nahlásila - ty spory za to nestojí... Teda, kdyby jednou týdně, asi na to kašlu, to se ještě jako "bydlení" brát nedá, ale pokud třeba každý druhý den... Nebo i častěji... No, neriskovala bych. Radši...

  superkarma: 0 12.12.2006, 12:23:30
 15. avatar
  [22] ivana.kuglerova [*]

  Manx: Trvalé bydliště si partner, návštěva a pod. samozřejmě přehlašovat nemusí - o to nejde. Jde o to, že dotyčný musí být nahlášen jako osoba žijící s nájemníkem v domácnosti - například kvůli rozpočítávání poplatků za výtahy, osvětlení společných prostor a pod.
  Jinak s těmi údaji (jméno, státní příslušnost...) se jedná o novou úpravu, platnou od 31.3.06.
  Ale nájemník by měl mít (raději) trvalé bydliště v místě, kde má nájem - jedním z důvodů k výpovědi z nájmu je třeba to, že dotyčný má nájem či byt ve vlastnictví i někde jinde, což když má jinde trvalé bydliště sice není jisté, ale je to pravděpodobné... Některá družtva dokonce měla ve stanovách, že družstevníci musí mít v bytě trvalé bydliště...
  Na druhou stranu, kde není žalobce... Aneb když vás pronajímatel vyrazit nechce, samozřejmě vás nevyrazí - problém nastane, když chce.

  superkarma: 0 12.12.2006, 12:19:20
 16. avatar
  [21] kouzelnice [*]

  bydlím v družstevním bytě, tak se to dá

  superkarma: 0 12.12.2006, 12:09:33
 17. avatar
  [19] Rybulka [*]

  Manx: To mě taky pěkně zarazilo VZhledem k tomu, že domácí bydlej naproti nám, přítele by asi záhy objevili a vyazili mě v bytu Já se snad začnu radovat, že momentálně s nikym nechodím

  superkarma: 0 12.12.2006, 11:35:24
 18. avatar
  [15] dzijana [*]

  určitě mi není líto těch ,co chlastali,nepracovali a neplatili nájem.

  superkarma: 0 12.12.2006, 10:48:58
 19. [14] FAXÍK [*]

  Zadlužili jsme se na 20 let a koupili si byt,jak nebudeme platit,tak z nás budou bezdomovci.

  superkarma: 0 12.12.2006, 10:07:25
 20. avatar
  [13] _zelvicka_ [*]

  Ještě, že máme svůj domek. Rady jsou to dobré a sem tam je okolo sebe vidíme. Těmto lidem není co závidět.

  superkarma: 0 12.12.2006, 09:55:49
 21. [11] jitkamarsalkova [*]

  ještě, že mám zadní vrátka v podobě bydlení u rodičů

  superkarma: 0 12.12.2006, 09:46:07
 22. [10] Beruska123 [*]

  naštěstí bydlím v rodinném domku, ať už s rodičema a nedávno jsme dostavěli nový domeček s přítelem, ale ráda jsem si včerejší a dnešní článek přečetla

  superkarma: 0 12.12.2006, 09:36:44
 23. avatar
  [9] fodorka [*]

  zda se az neuveritelne, ze neco takoveho se muze stat normalnim lidem, ale stava se:-(

  superkarma: 0 12.12.2006, 09:33:51
 24. avatar
  [8] Věrulinka [*]

  Moc ožehavé téma.

  superkarma: 0 12.12.2006, 09:21:53
 25. avatar
  [7] vora [*]

  Bydlím ve svém.

  superkarma: 0 12.12.2006, 09:21:15
 26. [6] MartinaC [*]

  no jeste ze mame kde bydlet, ale kdyz byl manzel bez prace kvuli stehovani tak to bylo tak tak splaceni

  superkarma: 0 12.12.2006, 08:15:26
 27. avatar
  [5] venckulina [*]

  Pár lidí znám.
  Díky rodičům, kde bydlet mám.
  Problémy s nájemci-no samozřejmě...bohužel smutné na tom je, že to byla rodina

  superkarma: 0 12.12.2006, 08:08:36
 28. avatar
  [4] ALUDNEV [*]

  Bydlím zatím v podnájmu ale jednou ve svém.

  superkarma: 0 12.12.2006, 07:28:49
 29. avatar
  [3] sobina [*]

  neznám nikoho, byt jsme si koupili, tudíž nemáme problémy s pronajimateli. Ale myslím, že bezdomovcem se člověk stane snadno, párkrát mu nevyjdou finance na nájem a je z bytu.

  superkarma: 0 12.12.2006, 06:21:17
 30. avatar
  [2] monca13 [*]

  1) osobně neznám
  2) naštěstí mám
  3) naštěstí nemám

  superkarma: 0 12.12.2006, 06:09:05

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme