Čeští řidiči svou agresitivu projevují prostřednictvím obscénní gestikulace a vulgarismů, nedodržují bezpečnou vzdálenost a jezdí rychle.

Devět řidičů z deseti má zkušenost s agresivním chováním na našich silnicích, jak prokázal průzkum Ústředního automotoklubu České republiky.

Odborníci potvrzují, že obyčejná slušnost, nerespektování práv druhého, nízké povědomí o řidičských povinnostech zůstávají pro některé řidiče stále velkou neznámou.

auto

Jaké typy řidičů, kteří své osobní frustrace nedokážou udržet na uzdě, můžeme na našich silnicích potkat?

John A. Larson rozdělil agresivní řidiče do pěti skupin:

1. Závodník s časem – usiluje o dosažení cíle za co nejkratší časový okamžik, je-li mu v tom bráněno, rychle se rozzlobí.

2. Soutěživý agresor – snaží se zvýšit své sebevědomí tím, že vyvolává soutěžení (rozjezd na zelený signál s řidičem ve vedlejším pruhu, vzájemné předjíždění na dálnici apod.), pokud se mu v závodu nedaří, naroste v něm zlost a dojde k agresivnímu chování.

3. Pasivní agresor – brání ostatním řidičům (při předjíždění, rychlé jízdě, přejetí do jízdního pruhu apod.), tím vzbuzuje zlost u ostatních řidičů, jimž maří jejich záměr.

4. Narcista – řídí se vžitými pravidly, týkajícími se jízdního chování, a je rozezlen, když je ostatní nedodržují.

5. Strážce – považuje se za soudce ostatních řidičů a trestá je za jejich přestupky.

Definice agresivního řízení:

Chování účastníka silničního provozu je agresivní, pokud záměrně zvyšuje riziko kolize a je motivováno netrpělivostí, nepřátelstvím nebo pouze získáním času na úkor ostatních účastníků silničního provozu.

Reklama