.

Jak se bránit manipulátorům a energetickým upírům? Odpovídá psychoterapeutka

Magie

Jak se bránit manipulátorům a energetickým upírům? Odpovídá psychoterapeutka

K rozhovoru s Karin Řehákovou, psychoterapeutkou, arteterapeutkou, speciální pedagožkou a snovou terapeutkou (v pohádce o Harry Potterovi by Karin Řeháková vyučovala obranu proti černé magii) mě vedl nepříjemný zážitek s třídní učitelkou mého 11letého syna.

ilustrační fotoNa půdě školy jsme vedli jako rodiče jednání s výchovnou poradkyní, zástupkyní ředitele a touto třídní učitelkou, jelikož jsem měla důvodné obavy, že se neřídí závěry z ped.-psych. poradny a že našemu synovi  v učení nepomáhá - spíše naopak. Když jednání, které bylo velmi vyhrocené a velmi nepříjemné, skončilo, došlo mi, že jsem se setkala vědomě s jistou formou černé magie. Bytostně jsem cítila, jak se mě tato paní snaží silou svého projevu ovládnout, vmanévrovat mě do své moci a totálně ochromit moji vůli. Takové jednání jsem opravdu ještě nikdy nezažila, v jazyce magiků by se jí říkalo černý kouzelník či mág, v jazyce dnešním je to manipulátor, který se snaží o to obrat Vás o vlastní vůli a místo ní pak nastolit svou vlastní.       

Jak z tvého pohledu přeložit výraz černá magie v komunikaci 
Spojení těchto dvou pojmů zní možná trochu nezvykle,ale je výstižné... V tomto případě je jasné, že se nejedná o temného čaroděje s hůlkou,ale o intenzivní negativní energii, která nás v komunikaci s určitou osobou může oslabovat až emočně i funkčně paralyzovat. Slovo má neuvěřitelnou moc a sílu, a to jak v rovině negativního působení, tak i v rovině uzdravující a posilující. Známe to všichni z pohádek - sílu kleteb neboli uřknutí sudiček nad kolébkou, či naopak přiřknutí vlastností, které umožní zázraky. I ta nejčernější magie má vždy svůj bílý protipol. Schopnost nebo potřeba vzbuzovat v druhém negativní pocity. jako např,pocity viny, nekompetentnosti a nehodnoty s určitým záměrem je obyčejná manipulace. Manipulátor se může v tu chvíli cítit jako vítěz situace,,ale je to velká komunikační prohra,nenaváže možný vztah.

Čtěte také:

Jak rozeznáme, že se s námi pokouší někdo manipulovat? 
Velmi citlivým ukazatelem je naše tělo. To často předběhne rozumové vyhodnocení situace. Naší nevýhodou může být, že nepříjemné jednání se bude odehrávat v instituci, která našeho komunikačního partnera odborně zaštituje. Často v komunikaci s odbornou personou jsme tendenční příjmat jeho odborný názor, který je posvěcen jeho vzděláním. Ale ve chvíli, kdy naše tělo začne vysílat zprávy o své nepohodě, je jasné, že je něco špatně. Třesou se nám nohy, nedýcháme, svírá se krk nebo se nám zvedá žaludek. Tyto fyzické vjemy nesou informace o tom, co skutečně prožíváme i v rovině duševní. (Nejraději bych utekla,něco nemohu VYDÝCHAT, je mi z toho zle...) Zvláště dech je v tomto případě stěžejním faktorem. Čím mělčeji a méně dýchám, méně okysličuji mozek - tudíž mi to „méně myslí“ a můj hlas je skřípnutý a zalykám se. Čili pravý opak, co bych v této situaci potřebovala. Zkrátka - pokud se necítím jako rovnocenný komunikační partner, je čas tento způsob rozhovoru zastavit a pokusit se ho změnit.

Lze se tomuto vůbec bránit, a pokud ano, jakým způsobem?
Jak jsem již zmínila, existují „protikouzla“. Hůlkou bílého kouzelníka může být asertivita.

Lidová moudrout praví, že štěstí přeje připraveným. V tomto případě to platí dvojnásob. V ideálním případě – když víme, že nás čeká nepříjemný pohovor, tak se na něj důkladně připravíme. Jasně si stanovíme, s jakým cílem do komunikace vstupujeme a s jakým výsledkem z ní chceme odejít...

Základ je rozpoznat, že je se mnou manipulováno. Ve chvíli, kdy si tuto skutečnost uvědomím, mám šanci tok nagativní energie, kterou cítím, přerušit a vyjádřit potřebu tento způsob hovoru změnit. Pokud naše situace vyžaduje, aby vztah s komunikačním partnerem v budoucnu pokračoval, ujistím ho o tom, že mám skutečný zájem problém řešit, ale nerozumím sdělenému. Někdy stačí jen slovo nerozumím. Co se stane? Zastavím rozjetý proces (někdy promyšleného a připravovaného sdělení) a dávám šanci, aby byla pro mne nepříjemná informace přeparafrázována (sdělena jinými slovy), která nebudou zatížena silným emočním zabarvením, a pro mne tudíž přijatelná. Změní se energetické pole. Další možností je vlastní parafrázování sdělené informace „rozumím správně tomu, že…?) Zjednodušeně řečeno - hlavní kouzlo, jak ustát manipulaci, je PEČLIVĚ ODDĚLIT VLASTNÍ INFORMACI OD EMOCÍ -TEDY REAGOVAT POUZE NA INFORMACI. Možností je celá řada. Nutno však dodat, že to, jak reagujeme na manipulaci, často souvisí s naším vlastním pocitem hodnoty, zkušenostmi z rodinných systémů a prožitých podobných situací a spoustou dalších faktorů. A to je věc, kterou nevyřeší sebelepší techniky či literatura. Důležité je trénovat a vnitřně si osvojovat zdravé životní postoje. Ty se pak mohou stát těmi zázračnými předměty či pomocníky, které v pohádkách pomáhají vyhrávat těžké úkoly, nebo onou bílou magií...

A situace, která se vyvine náhle?
Nenechat se vtáhnout do nevýhodné pozice, kdy jsme zaskočeni. Nereagovat - neodpovídat ihned. Získat čas na rozmyšlenou. Nebát se být autentický - slovně popsat, že jsem nastalou situací překvapena a dohodnout si jiný termín, kdy se na řešení mohu připravit. Pokud to není možné, tím, že přeparafrázuji sdělené vlastními slovy (tím se ujistím, zda jsem opravdu dobře pochopila sdělené), získám čas na rozmyšlenou. Samozřejmě čím více je zasažena osobní rovina, tím je těžší impulzivně nereagovat. Ale i tyto situace a dovednosti se dají dobře natrénovat.

Domníváte se, že bychom takovou průpravu pro život potřebovali všichni?
Jednoznačně ano. Myslím, že i naše doba, kdy ve velké míře komunikujeme formou mailových zpráv a sms, nahrává tomu, že se můžeme v přímé komunikaci poněkud obtížněji orientovat. Ráda bych připoměla význam neverbální komunikace, která je často v přímém hovoru to ono zásadní, co může i banální informaci významě zkomplikovat. A jako terapeut musím dodat, že zdravé sebevědomí je tím nejlepším ochranným či obranným štítem proti černým mágům a energetickým upírům. :-)

   
29.10.2013 - Magie - autor: Klaudie Lišková

Komentáře:

 1. [25] sisinapipi [*]

  Sml80Sml80

  superkarma: 0 05.11.2013, 08:51:57
 2. [24] králíček19111 [*]

  Sml15Sml80

  superkarma: 0 03.11.2013, 08:34:02
 3. [23] alice.smajlik [*]

  Sml80

  superkarma: 0 01.11.2013, 16:14:34
 4. [22] ellienka [*]

  pajda — #5 já mám zase špatnou zkušenost s výchovou pí učitelky, kdy z mého syna - od malička otevřeného, společenského a komunikativního - vychovali neurotického introverta, který není schopen odpovědět na otázku dospělého člověka, neboť s dospělými není radno se bavit. Když např. u doktorky mlčí, nebo jen potvrdí slabým ano její názor a nedokáže sám říct, co má za problém, pak už jde i o zdraví - nejen duševní. Paní učitelka každou jeho společenskou konverzaci vždy přijímala jako drzost a svou autoritu budovala na poznámkách v žákovské. Podotýkám, že učitelka byla stejného věku jako já, u starších bych to ještě pochopila - při dřívějším způsobu studia pedagogiky.

  superkarma: 0 30.10.2013, 09:37:53
 5. [21] Pavla_b [*]

  Radek Kříž — #19 aha Sml30 chudák slečna, mně připadá sympatická

  superkarma: 0 30.10.2013, 09:02:08
 6. avatar
  [20] hanika [*]

  čurda — #18 naprostý souhlas Sml22

  superkarma: 0 30.10.2013, 09:00:16
 7. avatar
  [19] Radek Kříž [*]

  Pavla_b — #14 Je to ilustrační foto, grafičce připomínala upírku...

  1. na komentář reaguje Pavla_b — #21
  superkarma: 0 29.10.2013, 19:31:07
 8. avatar
  [18] čurda [*]

  setkala jsem se s takovým člověkem, ano tak to v praxi opravdu chodí a ano, jsme každý schopen se s tím poprat, především bychom se opět měli naučit poslouchat především naše vlastní těla, která k nám promlouvají, každý by si měl umět před sebou a kolem sebe vytvořit a představit lvastní obranný neprostupný štít, přes který se na nás nikdo nedostane a ani nám nebude schopen díky němu vysát kapku dobré energieSml22Sml16

  1. na komentář reaguje hanika — #20
  superkarma: 0 29.10.2013, 15:33:56
 9. avatar
  [17] mmysulka [*]

  trochu připomíná týranou ženu

  superkarma: 0 29.10.2013, 14:26:36
 10. avatar
  [16] gerda [*]

  vintage — #15 co bych tě mínusovala, holka, vždyť máš pravdu. Taky nesnáším takové spratky.

  superkarma: 0 29.10.2013, 14:19:19
 11. [15] vintage [*]

  no, musím se té učitelky trochu zastat. pokud matka byla takový ten typ dnešních křečovitě se držících zásady volné (západní, demokratické) výchovy svých rozjívenců, chápala bych postoj učitelky, "zaštítěné" prostředím. zrovna včera  v jedné restauraci jsem byla svědkem  výstupu (ještě)  malého chlapce, který svým řevem a hlučným chováním rušil většinu osazenstva. matka si nerušeně užívala rozhovoru s kamarádkou a zmohla se na pouhé "vojtíšku, uklidni se", na což malý naprosto nereagoval . tak jsem si říkala, jak se asi chová ve školce a co s ním zmůžou vychovatelky/učitelky, pokud nemá už od malička vštípené zásady slušného chování (na veřejnosti). nakonec - afektovaní rodiče vychovají afektované děti. a můžete si mě mínusovat, jak chcete :D svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého.

  1. na komentář reaguje gerda — #16
  superkarma: 2 29.10.2013, 14:02:07
 12. [14] Pavla_b [*]

  souhlas s pajdou a RikinouSml22

  BTW na fotografii je paní psychoterapeutka, třídní učitelka nebo matka dítěte? Sml80Sml57

  1. na komentář reaguje Radek Kříž — #19
  superkarma: 0 29.10.2013, 12:51:45
 13. avatar
  [13] pajda [*]

  Suzanne — #10 ano, jenže to by matinka nesměla považovat pevné trvání si na svém za magii...ona je totiž manipulace a manipulace. Dotyčná učitelka to nemusela vůbec myslet ve zlém.

  Jinak rady v článku jsou OK, to ano.

  superkarma: 0 29.10.2013, 12:38:16
 14. avatar
  [12] ToraToraTora [*]

  No a to si vemte, jaké asi jednání bylo s Vámi z pohledu učitelky nebo pedagogického pracovníka, když výsledným poznáním ze schůzky je, že za to může černá magie. Sml24

  superkarma: 1 29.10.2013, 12:34:16
 15. [11] kirisityna [*]

  Sml80

  superkarma: 0 29.10.2013, 12:30:54
 16. avatar
  [10] Suzanne [*]

  gerda — #8 "čáry" jsou hlavně myšlenky, je jedno, jak tomu kdo říká Sml33 Každá baba jedubaba je "překvapená", co dokáže. 

  Když odmyslím, že se diskuse stáčí k výchově, ty rady v článku jsou moc dobré. Nenechat se zmítat emocemi, nereagovat hned, vzít si chvilku času na rozdýchání, to je dobrý recept všeobecně.

  Nicméně i když pominu různé názory na výchovu, je v moci dobrého pedagoga vysvětlit rodičovstvu problém tak, aby nebyli všichni nasraní. Alespoň já na to měla kliku, že jsem to kdysi rodičům dokázala několikrát (různým) vysvětlit tak, aby to vzali a konali podle toho. Zažila jsem i druhou stranu jako "šílená matka", kdy jsem skutečně marně vysvětlovala učitelce, že stačí drobná změna ve způsobu výuky a problémy přestanou. Inu, problémy přestaly, když syn dostal jinou učitelku. Otevřenější, ne zarytou. Ten nevzdělatelný syn dnes dělá VŠ Sml24).

  1. na komentář reaguje pajda — #13
  superkarma: 0 29.10.2013, 11:25:26
 17. avatar
  [9] emkop [*]

  Sml80

  superkarma: 0 29.10.2013, 10:43:09
 18. avatar
  [8] gerda [*]

  Chtělo by to hlavně slyšet druhou stranu, možná by byla docela překvapená, že umí čarovatSml30 Souhlasím s názory, že výchova dětí v dnešní době a se svázanýma rukama (škola) je nadlidský úkol, že jsou děti zpovykané (bydlím u školy) a učitelé uštvaní i naštvaní. Jenže o tom článek není. Podotýkám ale, že má první reakce byla na to, co tady čtu a pokládala jsem téměř za povinnost tomu věřit.Sml58

  1. na komentář reaguje Suzanne — #10
  superkarma: 0 29.10.2013, 10:26:01
 19. [7] karimatka [*]

  zcela souhlasím s pajdou

  superkarma: 0 29.10.2013, 10:16:07
 20. [6] Lida 1 [*]

  Děti mám již odrostlé a co se dozvídám od vnuků a vnuček, nechce se mi tomu ani věřit, co si dnešní mládež vůči kantorům dovoluje

  superkarma: 0 29.10.2013, 09:52:33
 21. avatar
  [5] pajda [*]

  Přeloženo do současného moderního jazyka: paní učitelka si byla vědoma, že má pravdu a nenechala se matinkou uřvat...o nějaký závěr poradny bych se vůbec neopírala, to by museli ve většině poraden u nás vyměnit personál. Za tu dobu, co učím, jsem NIKDY nepotkala dítě, kterému by napsali: dítě je nevychované, doma na něj kašlou a potřebuje pevné vedení a jasně stanovené hranice. Přitom u 90% děcek to pomůže...nejhorší je, když vám po deseti letech přijde děcko poděkovat a vypadne z něj: co jsem potřeboval pro život, to umím od vás, doma mi dali akorát prachy...což se mi stalo nedávno.

  A matinku s magií upozorňuji, že ani bílá magie netrvá na tom, že si člověk nechá líbit všechno a že se jí může lehce stát, že jí její "magické přesvědčení" některá učitelka dost tvrdě vrátí.

  1. na komentář reaguje ellienka — #22
  superkarma: 3 29.10.2013, 09:43:55
 22. [4] Rikina [*]

  No, já bych se zastala učitelek - ona taková jezinka, co má pocit, že jejímu robátku je ve škole ubližováno, to je obtížný partner k diskuzi. A když ještě navíc začne s magií, to musí být pecka. Sml57

  superkarma: 3 29.10.2013, 09:28:45
 23. avatar
  [3] janinkab [*]

  myslím, že jsem se s upírem setkala a pobývala v jeho blízkosti dost dlouho...výsledkem byla totální ztráta energie, svobodné vůle a přetrvávající nemoc...

  superkarma: 0 29.10.2013, 09:02:07
 24. avatar
  [2] janinkab [*]

  Srážka s volem je vždycky nepříjemná...a nejhorší hned ráno...a nemusí to být učitelSml57

  superkarma: 0 29.10.2013, 08:59:02
 25. avatar
  [1] gerda [*]

  ačkoliv si nemyslím, že by zmíněná pedagožka vládla temnými silami, rady jak jí čelit, jsou podle mě fajn. Ta ámoska bude podle všeho protivná nesympatická arogantní osoba s osobními problémy, nehledala bych v tom žádné čáry. Učitelka, to je často diagnoza, kdo se aspon s jednou takovou nesrazil...Sml30

  superkarma: 3 29.10.2013, 05:25:33

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme