Nejstarší SOS dětská vesnička v Dubí hledá nové matky – pěstounky. Budoucí matka – pěstounka projde školením, bude se aktivně účastnit života rodina v roli „tety“ a následně jí bude přidělena skupina vlastních dětí, které bude mít v pěstounské péči až do jejich dospělosti.

matky

Vzdát se svého současného života a přijmout tak velký a těžký úkol je velká výzva. Pěstounská péče si žádá celého člověka, vyzrálou, harmonickou osobnost s hlubokou motivací pomáhat a přijmout za své cizí děti, milovat je a připravit jim dobrý životní start. Ženy pěstounky ale ve svém konaní nejsou osamoceny – jsou obklopeny pevnou sítí, tvořenou psychology, ostatními matkami a personálem vesničky, vždy ochotným pomáhat.

„…musíme učinit profesi matky – pěstounky v SOS dětské vesničce atraktivní jak v intelektuálním, tak i v duchovním smyslu. Tím vytvoříme novou moderní ženskou profesi podobnou profesi zdravotní sestry nebo sociální pracovnice.“
Hermann Gmeiner, zakladatel SOS dětských vesniček

Jaké ženy hledáme?

Naším cílem je najít ženy zralé, plné síly, kterým není lhostejný osud dětí v ústavní výchově. Zároveň je pro nás důležité, aby byly tyto ženy schopny vytvořit nový láskyplný domov přijatým dětem na mnoho let (cca 10 - 15 let). Matka - pěstounka by měla být duševně i tělesně zdravá. Výhodou bývá také zkušenost s dřívější výchovou vlastních dětí. Pozice matky – pěstounky také klade vysoké nároky na osobnostní vlastnosti a schopnosti.

Kromě osobnostních předpokladů zájemců jsou také podstatné i další okolnosti, z nichž některé znemožňují ucházet se o pozici pěstouna v SOS dětských vesničkách. Jednou z nich je aktuální péče o vlastní dítě, které je na péči rodičů dosud závislé. Pěstounská péče je velmi náročná a vyžaduje plné nasazení pěstounů. Vlastní děti již tedy musí být úplně či značně samostatné, aby péče mohla být věnována přijatým dětem.

Jaké ženy se zajímají o práci SOS matky - pěstounky?

Existují 3 skupiny žen ucházejících se u nás o pěstounství. V první skupině jsou svobodné ženy bez závazků, většinou starší třiceti let, které dosud nezaložily vlastní rodinu. Důvodem jsou často partnerské vztahy, které nevyšly, nedostatek příležitostí aj. Tyto ženy by si rády naplnily mateřství prostřednictvím profese mámy v SOS vesničce. Ve druhé skupině jsou rozvedené ženy a vdovy, které již vychovaly vlastní děti. Po osamostatnění a odchodu jejich dospělých dětí z domova chtějí dále smysluplně využít své síly a práceschopnost. Často cítí „prázdné hnízdo“ a tak nabízí své srdce a péči jiným dětem, které takové rodinné hnízdo nikdy nepoznaly. Třetí skupinou jsou ženy, které se potřebují hmotně zabezpečit. Bohužel i to se stává. Ženy láká vidina bydlení v rodinném domě, materiálního zabezpečení a pravidelného finančního příjmu. I když je pochopitelné, že spousta žen samoživitelek se chce touto cestou postarat i o vlastní rodinu, přesto SOS vesnička není charita ani azylový pobyt. Tato informace by však neměla odradit zájemkyně toho času bez práce, pokud je jejich motivace čistá a zdravá. Vše se individuálně posuzuje.

Kolik žen se hlásí?

Ze statistik za poslední roky vyplývá, že o informace žádá asi 80 žen ročně. Do samotné SOS vesničky nastoupí po roční přípravě 2 – 4 ženy.
Náborová kampaň probíhá vždy na podzim ve všech regionech ČR. I přes snahy zvýšit počet uchazeček prostřednictvím náborové kampaně téměř polovina zájemkyň nereaguje na inzerát v novinách. Tyto ženy mnohdy již několik let uvažují o takovéto životní cestě a v okamžiku, kdy nazrají okolnosti, samy během roku kontaktují naše Sdružení.

Jak probíhá výběr a příprava matek – pěstounek?

Prvním krokem je nezávazné osobní setkání, při kterém se ujasní vzájemné představy a požadavky. Schůzka se zpravidla koná v prostorách Národní kanceláře v Praze. Zájemkyně má možnost v rámci rozhovoru s národní poradkyní zjistit všechny podmínky a okolnosti péče o děti v SOS dětských vesničkách a dostat odpovědi na všechny své otázky.

Dále zájemkyně absolvují psychologickou diagnostiku, neboť pozice matky – pěstounky klade vysoké nároky na osobnostní vlastnosti a schopnosti. Diagnostika vedená odborným psychologem, který dlouhodobě spolupracuje s SOS vesničkami, probíhá v Olomouci v rozsahu 3 – 5 hodin. Na diagnostiku bude navazovat individuální práce (cca 20 – 25 hodin) zájemkyně s psychologem – průvodcem, zaměřená na osobnostní rozvoj i přípravu na vstup do SOS vesničky. Tento průvodce podporuje kandidátku po celou dobu až do chvíle, než se stane matkou – pěstounkou. Kandidátka tak má v každé chvíli jednu konkrétní důvěrnou osobu, na kterou se může kdykoliv obrátit.

Pro vybrané zájemkyně bude následovat teoretický kurz pořádaný Sdružením v rozsahu 12 dní. Kurz bude zahrnovat všechna důležitá témata týkající se např. specifik pěstounské péče, SOS dětských vesniček, vývojové psychologie, práce s týranými či zneužívanými dětmi, deprivace, ale také sebezkušenostní část. Se zájemkyněmi budou pracovat nejen externí lektoři, ale také pracovníci SOS dětských vesniček či přímo matky – pěstounky.

Do této chvíle probíhá celý proces přípravy na pozici matky – pěstounky současně s výkonem běžného zaměstnání zájemkyně. Teprve po absolvování teoretické přípravy vstupují vhodné kandidátky do konkrétní SOS dětské vesničky na 6měsíční praxi a jsou zaměstnány na pozici kandidátky (“rodinné asistentky“). Pod dohledem zkušené matky – pěstounky a s pomocí odborného týmu a ředitele vesničky se připravují na život zde, zvládání běžných denních povinností a na péči o děti. V průběhu této praxe kandidátka žádá o zařazení do Evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny u příslušného krajského úřadu.

Z kapacitních důvodů bohužel není možné, aby všechny zájemkyně absolvovaly teoretickou i praktickou přípravu a teprve poté se rozhodovaly, zda vůbec chtějí vstoupit do SOS vesničky. Samozřejmě, že konečné rozhodnutí je na Vás a my rozumíme tomu, že nemusíte být pevně rozhodnutá od začátku. Naší snahou je však vybrat ty nejvhodnější kandidátky na pozici matky – pěstounky a výběr kandidátek tedy probíhá průběžně během celého procesu. Kdykoliv je možné vzájemnou spolupráci ukončit na žádost jedné nebo druhé strany. Činíte velmi důležité životní rozhodnutí a naší snahou je Vám co nejvíce pomoci.

Kdy uchazečka o profesi matky - pěstounky vstupuje do vesničky a kdy dostává první děti?

Uchazečka po absolvování teoretické přípravy nastupuje do vesničky ve funkci „kandidátky“ a půl roku pracuje jako teta (viz výše). Pokud je vše v pořádku a cítí se připravena, pomáhá jí tým vesničky (psycholog a ředitel) se zařazením do Evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny, který je veden jednotlivými krajskými úřady. Zařazení do Evidence je nezbytnou podmínkou pro přijetí kandidátky na pozici matky – pěstounky v SOS dětské vesničce. V té chvíli se hledají děti umístěné v ústavní péči, pro které by byla pěstounka vhodnou náhradní maminkou. Jsme si vědomi, že od prvního kontaktu se Sdružením až po příjem dětí to je dlouhý proces, ale jeho délka i kvalita je v zájmu dítěte i fungování budoucí pěstounské rodiny.

Jaké mám možnosti, pokud pro mě SOS dětské vesničky nejsou to nejlepší variantou?

Může se stát, že toužíte přijmout do své péče opuštěné dítě nebo dětí, ale necítíte pro sebe SOS dětskou vesničku jako tu nejvhodnější variantu. Nebo jste vstoupila do procesu výběru pěstounů do SOS dětských vesniček, ale v jeho průběhu jste se rozhodla Vy nebo Sdružení z různých důvodů dále nepokračovat.

Skutečnost, že jste aktuálně nebyla vybrána jako pěstounka do SOS dětské vesničky, neznamená, že nemůžete být dobrou náhradní mámou. Je pouze na Vašem rozhodnutí, zda budete chtít přijmout dítě do své individuální pěstounské péče či adopce. Více informací Vám podá sociální odbor obce s rozšířenou působností.

Čtěte také:

Více informací najdete na http://www.sos-vesnicky.cz/

Reklama