Zdraví

Jak přežít Vánoce (pokud možno) bezbolestně a bez rizika

Konec roku je spojen s mnoha rodinnými a společenskými událostmi, při nichž je sáhnout po sklence s alkoholickým nápojem takřka samozřejmostí. Přípitky se staly součástí rituálů, alkoholem se mnohdy snažíme překonat i předvánoční stres a „zapít“ konec roku i to, že jsme svátky přežili. Alkohol však má svá rizika i o Vánocích. Škodlivé užívání alkoholu je jedním z nejčastějších rizikových faktorů přispívajících ke vzniku hlavních nepřenosných onemocnění, kterým můžeme předcházet. Užívání alkoholu je celosvětově třetím nejrizikovějším faktorem z hlediska předčasných úmrtí a zdravotních postižení.

alkohol

K Vánocům můžeme mít různý přístup: můžeme se na ně těšit, můžeme je nenávidět, můžeme se jich obávat, ale zrušit je nemůžeme. Můžeme se pokusit předstírat, že se nás netýkají, ale to je tak všechno. Stejně na nás útočí všudypřítomná reklama, vánoční výzdoba ulic a výkladních skříní. Obyčejný nákup v supermarketu plného chvojí a zlatých ozdob se pro citlivého jedince stává nadmíru stresujícím zážitkem.

V době všemocné komerce na nás Vánoce působí zcela opačně, než by měly. Místo uklidnění, sdílení příjemných pocitů a radosti se cítíme unavení a frustrovaní. Tak příjemné sáhnout po prostředku, který to šílenství činí snesitelnějším. Po třetí sklínce možná objevujeme i původní smysl Vánoc. Pak vystřízlivíme a přijdou vánoční hosté. Nesnesitelná teta bude o Vánocích stejně nesnesitelná jako ve všední dny (ne-li ještě více), synovci a neteře stejně nevycválaní, zkrátka – chce to životabudič, abychom to přežili. Ještě hůře na tom jsou lidé, kteří tráví Vánoce o samotě (zpravidla s alkoholem a rychle účinkujícími prášky na spaní nebo na uklidnění).

Alkohol se jen zpočátku tváří jako pomocník, ale jeho konzumace má své důsledky i o Vánocích: zvýšené riziko úrazů (i těch domácích), sklon k násilnému řešení nepříjemných situací, depresogenní účinek. Co o alkoholu o Vánocích říkají odborníci?

Krize se Vánocům nevyhýbají

Podle doc. PhDr. Michala Miovského, PhD., (Centrum adiktologie, Praha) představují vánoční svátky obecně vysokou psychickou zátěž. Zejména lidé prožívající právě tíživý problém nebo krizi, které nedokážou vlastními silami efektivně řešit, vnímají své trable díky sváteční atmosféře silněji a citlivěji, prožitek krize je mnohdy akcelerován.

„Alkohol a další návykové látky patří díky tomu logicky mezi rizikové faktory a další zátěž. Utlumit problém, učinit bolest, stres a podobné nepříjemné stavy snesitelnějšími, to představuje velké pokušení. Riziko je o to vyšší, že je mnoho svátečních úkonů a rituálů s konzumací alkoholu spojeno. Popíjení alkoholu obecně patří ke svátkům a zvykům, jde o automatizované, pravidelně se opakující a často společensky podporované a tolerované normy. Tedy například vyšší míra výskytu opilosti, častější přípitky, častější kombinace více druhů alkoholu nebo sáhnutí po více koncentrovaném alkoholu, to vše jsou úkony, ke kterým je během svátků blízko. Záludnost pak spočívá v kumulaci všeho výše řečeného a zvýšené citlivosti a nastavení lidí, patřící k takto významnému a kulturně i hluboce zakořeněnému svátku plného symboliky sounáležitosti, tolerance, pomoci slabším a podobně,“ dodává doc. Miovský.

Proč pijeme, aneb úzkost a depresi alkohol neléčí

Nejen radostná setkání a oslavy jsou důvodem k tomu, že o Vánocích častěji sáhneme po sklence. Pro mnoho lidí je krátící se den, obavy ze samoty o vánočních svátcích, nebo „radostný“ stres vánočního shonu a příprav příčinou úzkostných pocitů, depresivity či skutečné deprese. Na návštěvu odborníka před Vánocemi „není čas“ a samoléčba alkoholem je tak snadná. Co na to říká psychiatr MUDr. Petr Hrubeš z Fakultní nemocnice v Hradci Králové?

Úzkost, tedy strach, který je přehnaný, nesrozumitelný, nemá objektivní důvod, ztrácí význam původního varovného signálu. Úzkost je v současnosti velmi častý problém, který alespoň jednou v životě postihne 25 % lidí, třikrát častěji ženy než muže,“ říká MUDr. Hrubeš. Úzkost může být „převlečená“ za tělesné příznaky.

Tělesné příznaky úzkosti

 • Srdeční: bušení srdce, zrychlený tep, bolest na hrudi, pocit nedostatku.
 • Trávicí: suchost v ústech, obtížné polykání, svírání žaludku, nevolnost, průjem, křeče v břiše.
 • Močové: časté nutkání na močení.
 • Nervové: závratě, pocit nestability, bolesti hlavy, změna čití, mravenčení, zvýšené svalové napětí, třes (vnitřní, vnější), stěhovavé bolesti.
 • Gynekologické: zhoršení klimakterického syndromu (návaly, pocení apod.).
 • Kožní: pálení a svědění kůže, „bolesti vlasů“.

Deprese jako nemoc má svá přesně definovaná kritéria. V popředí bývá smutek, ztráta zájmu o dříve oblíbené aktivity, pocity selhání, vystupňování pesimizmu, naopak pokles sebevědomí a sebeúcty. Dostavují se pocity viny, strachu, sebevražedné myšlenky,“ říká psychiatr. Pravou depresí ve svém životě ochoří 3–5 % mužů a 5–7 % žen. Naproti tomu depresivita, což je stav, který „ještě“ nesplňuje kritéria pravé deprese, ale výrazně narušuje kvalitu života, postihne až 30 % mužů a 50 % žen. Trvá-li špatná – depresivní nálada dlouho, nebo když se opakovaně vrací, jde o chronifikovanou depresivitu, která má velmi nepříznivé důsledky:

 • Až 80 % mužů trpících chronifikovanou depresivitou volí samoléčbu alkoholem.
 • 30 % žen s chronifikovanou depresivitou volí samoléčbu „prášky na nervy“.
 • 15 % žen se syndromem chronifikované depresivity dlouhodobě nadužívá alkohol.
 • Až u 70 % žen závislých na alkoholu diagnostikujeme syndrom chronifikované depresivity.

POZOR na samoléčbu!

Alkohol patří k nejsilnějším depresogenním látkám!

 • Ženy jsou 6x více než muži ohroženy alkoholem indukovanou depresivitou.
 • U mužů je vyšší riziko indukované sebevražednosti v rámci akutní intoxikace alkoholem.

Komplexní účinek antidepresiv

Antidepresiva jsou účinná nejen při pravé depresi, ale pomáhají potlačení úzkostných a depresivních příznaků depresivity. Působí nespecifické zvýšení odolnosti vůči stresu, posílení „sebevědomí“, získání odstupu od zátěžové stresující situace (nemoc, samota, frustrace, nouze). Důležité je, že na rozdíl od rychle účinkujících léků na uklidnění (nebo na spaní), antidepresiva nejsou návyková.

ALKOHOL: psychické a fyzické důsledky nadužívání

Kolik alkoholu je bezpečná dávka?

Rádi bychom věděli, kolik skleniček můžeme vypít, aniž by to ohrozilo naše duševní a tělesné zdraví. Na tuto otázku však primář Oddělení pro léčbu závislostí VFN, Praha, MUDr. Petr Popov říká nekompromisně:

„U neuropsychiatrických poruch a některých jiných neinfekčních onemocnění nebyl v rámci vztahu mezi rizikem a mírou konzumace prokázán žádný konkrétní hraniční účinek, to znamená, že nelze stanovit „doporučenou“, ani „bezpečnou“ dávku.“ (Global Strategy to Reduce Harmful Use of Alcohol. WHO, 2011)

Rizikové a škodlivé pití v ČR

Prim. MUDr. Petr Popov dále uvádí v souhlase s doložitelnými literárními údaji:

 • Na každého člověka staršího 15 let vychází v ČR průměrná roční spotřeba 16,45 litru čistého alkoholu. (Global Status Report on Alcohol and Health 2011)
 • Mezi českými muži pije alkoholické nápoje rizikově a škodlivě 29,2 % a dalších 3,8 %mužů má s alkoholem vážný problém, vyžadující odbornou pomoc
 • U žen se jedná o 9,3 % rizikově a problémově pijících a 0,3 % žen s vážným problémem.

Podle skóre v dotazníku AUDIT, Sovinová H, Csémy L. The Czech AUDIT: Internal consistency, latent structure and identification of risky alcohol consumption. Central European Journal of Public Health,  September 2010, vol./is. 18/3(127-31), 1210-7778.)

 • Nejvíce pijí muži mezi 35. až 44. rokem života. Nejnižší spotřeba je u mužů ve věkové skupině od 18 do 24 let. Rozdíly mezi ženami nejsou tak markantní. Nejnižší spotřebu udávají ženy ve věku nad 54 let.
 • V ČR 32 procent patnáctiletých chlapců a 26 procent stejně starých dívek pije alkohol alespoň jednou týdně.

Jak se pozná závislý na alkoholu?

„Za hlavní diagnostická kritéria v současnosti považujeme touhu, bažení po užití látky, takzvaný craving, a potíže v kontrole užití alkoholu. Bývá přítomen i odvykací (abstinenční) stav, je prokazatelná tolerance. Za kratší či delší dobu dochází k zanedbávání jiných zájmů a k trvalému užívání látky (alkoholu),“ vysvětluje prim. Popov.

Tělesné komplikace při užívání alkoholu

Alkohol je světově nejrizikovějším faktorem pro úmrtí mužů ve věku 15 - 59 let.

Fyzické důsledky užívání alkoholu:

 • akutní intoxikace (předávkování),
 • úrazy, infekce (tuberkulóza, sexuálně přenosné nemoci),
 • orgánová toxicita (játra, ledviny, slinivka, centrální nervová soustava,…),
 • poruchy výživy, karenční stavy (stavy, kdy organismu chybí důležité živiny), avitaminóza, poruchy chrupu, kožní.
 • specifické poruchy:
 • degenerativní změny periferního nervového systému (alkoholová neuropatie) a centrální nervové soustavy (alkoholická demence, Wernickeova encefalopatie, epilepsie...),
 • kardiomyopatie, hypertenze,
 • zánět žaludku, jaterní poruchy, pankreatitida,
 • prokázaný kancerogenní efekt,
 • fetální alkoholový syndrom (poškození plodu).

Choroby duše

U 45 % osob s poruchami vyvolanými škodlivým užíváním alkoholu se vyskytuje minimálně jedna další duševní porucha, či porucha chování. 78 % mužů a 86 % žen závislých na alkoholu splňuje podmínky pro celoživotní diagnózu jiné duševní poruchy, včetně drogové závislosti. Nejčastěji však jde o zmíněnou depresi nebo vystupňovanou úzkost. Riziko je reciproční, duševní porucha predikuje zvýšené riziko pro vznik závislosti na alkoholu a/nebo jiných drogách a naopak.

Encephalos 2009, 46(2):72-78.

   
23.11.2011 - Zdraví - autor: (red)

Komentáře:

 1. [28] FAXÍK [*]

  zajimavý článek, na mne sedí ty příznaky úzkosti

  superkarma: 0 05.12.2011, 16:49:22
 2. [27] Keltka [*]

  všeho s Mírou Sml57Sml30

  superkarma: 0 27.11.2011, 00:04:48
 3. [26] kajinek [*]

  Alkoholu neholduji, občas si dám deci vína.

  superkarma: 0 26.11.2011, 22:51:45
 4. avatar
  [25] hubajda [*]

  knihovna — #20 presne tak Sml67

  superkarma: 0 26.11.2011, 18:31:09
 5. [24] free [*]

  Anai,  můj tatínek má víno a já si vzala jednu sedmičku pro vlastní potřebu.  Za dva týdny jsem vracela prázdnou láhev.  Dala jsem si občas k večeři.  Maminka se pokřižovala a vykřikla, proboha ty jsi opilec.   Tak je to u nás doma, co máme vinohrad jenom na práci. Sml16

  superkarma: 0 23.11.2011, 21:38:41
 6. [23] Anai [*]

  Zřejmě česká specifika, že alkohol se pije proto, aby se člověk opil... Co já bych naopak dala za to, kdybych mohla vypít litr dobrého červeného vína, které miluju a nic, ale absolutně nic bych necítila! Bohužel nealko víno je odporné a silného jižního, které mám ráda, mohu bez známek pocitu opilosti vypít max. dvě skleničky, neb tři, ale to v delším časovém úseku. Dřív jsem "mlsala" sladké, dnes alkohol (panák metaxy mně způsobí euforii taky) Sml57

  superkarma: 0 23.11.2011, 16:46:17
 7. avatar
  [22] tajnostii [*]

  Každý musí znát svoumíru,jak v pítí,tak i v jídle a pak to jdeSml59

  superkarma: 0 23.11.2011, 16:29:50
 8. avatar
  [21] femme [*]

  já poslední dobou alkohol piju minimálně, asi už mám svou vanu vypitou Sml24

  superkarma: 0 23.11.2011, 14:57:52
 9. [20] knihovna [*]

  Všeho s mírou, sklenka čehokoli třeba i denně neškodíSml58, naopak!

  1. na komentář reaguje hubajda — #25
  superkarma: 0 23.11.2011, 14:18:00
 10. avatar
  [19] Barbucháč [*]

  a jak tedy přežít ty vánoce bezbolestně a bez rizika????Sml80

  superkarma: 0 23.11.2011, 13:49:47
 11. avatar
  [18] Alena 12 [*]

  Je to tak alkohol je svin..

  superkarma: 0 23.11.2011, 12:41:45
 12. avatar
  [17] Jindriska8 [*]

  Všeho s mírou po celý rok a o vánocích to taky nepřehánět.Alkohol je svinstvo a pak se od něj utíká špatně.Sice je člověku chvilku krásně,ale pak ty následky.Sml22

  superkarma: 0 23.11.2011, 12:33:26
 13. avatar
  [16] ondrasek74 [*]

  Lukáš Čejka — #15 Zrovna včera jsem si pouštěla 13.komnatu Evy Holubové. Alkohol je pěkné svin....vo to říká jak ona, tak její nejbližší.

  superkarma: 0 23.11.2011, 12:12:06
 14. avatar
  [15] Lukáš Čejka [*]

  Rikina — #2 delas dobre, clanek nezminuje to nejdulezitejsi - v alkoholu je ukryta nadeje Sml22Sml57

  1. na komentář reaguje ondrasek74 — #16
  superkarma: 0 23.11.2011, 11:52:07
 15. [14] sludka [*]

  Vánoce mi kazí supermarkety, když už od října prodávají kolekce a pod. Dříve tot začínalo až koncem listopadu a to jsme potom počítali kolik rýdnů ještě do vánoc a těšili jsme se.

  superkarma: 0 23.11.2011, 11:06:18
 16. avatar
  [13] Suzanne [*]

  delfi.na — #10 no, po tomhle článku mám taky chuť na něcoSml30

  superkarma: 0 23.11.2011, 09:53:12
 17. [12] Rikina [*]

  delfi.na — #10 Sml67 Sml30 

  superkarma: 0 23.11.2011, 09:38:56
 18. [11] Rikina [*]

  Valíčková — #5 no jo, já vím, že to myslíš dobře. Sml80 Ale tahle rada je pro mě nepoužitelná. Nemám ani děti, ani manžela, stokrát omleté pohádky mě nebaví, kávičku nepiju, cukroví nepeču, protože sama pro sebe jsem na to líná, a pořádek doma mám, protože mi tam nemá kdo udělat nepořádek. Sml57 A že se vánocům utéct nedá, to mají v tom článku pravdu, kam se člověk podívá, tam zakopne o tu sváteční pohodu, vnucovanou všema reklamníma prostředkama. Sml54 

  superkarma: 0 23.11.2011, 09:24:17
 19. avatar
  [10] delfi.na [*]

  takže udělám si vaječný koňak, občas svařák nebo grog a budu se tvářit, že nejsem alkoholik Sml16

  1. na komentář reaguje Rikina — #12
  2. na komentář reaguje Suzanne — #13
  superkarma: 2 23.11.2011, 09:07:12
 20. avatar
  [9] kobližka [*]

  datura — #7 To jsou výraziva,co?Mě zase včera dostalo na ČR1,když hlasatelka řekla antiaging.....ono by to asi nešlo říci česky,že jo?Sml57

  superkarma: 0 23.11.2011, 08:35:38
 21. avatar
  [8] kobližka [*]

  Valíčková — #5 Naprostá pravda!

  Každoročně stejné články o nebezpečí přejídání,o zbytečných kaloriích...ale takhle se může člověk chovat i během roku.Myslím,že jsem v jídle rozumná a tak mě poctivý bramborový salát ,smažený řízek a vanilkové rohlíčky s vlašskými ořechy rozhodně neporazí...

  superkarma: 0 23.11.2011, 08:31:34
 22. avatar
  [7] datura [*]

  Rozesmálo mě, že bažení třeba po alkoholu se nazývá craving, je to fakt kravina Sml16

  1. na komentář reaguje kobližka — #9
  superkarma: 0 23.11.2011, 07:41:30
 23. [6] Miroslava Gregorová [*]

  Dvoje vánoce jsem byla sama, nic moc-nedoporučuji, honí se hlavou všechno možné.

  superkarma: 0 23.11.2011, 06:40:50
 24. avatar
  [5] Valíčková [*]

  Rikina — #3 jednoduché - stačí se v klidu dívat na pohádky, zajít si na procházky s dětmi a manželem, uzobávat cukroví a popíjet kávičku nebo vánoční pečený čaj, neřešit nepořádek doma a drobečky od cukroví na koberci po vánocích se stejně uklidí celý byt), prostě užívat si svátky v pohodě - daří se mi to už několik let a jsem šťatná - je to je tak jednoduché  a nestojí to nic .

  1. na komentář reaguje kobližka — #8
  2. na komentář reaguje Rikina — #11
  superkarma: 1 23.11.2011, 06:37:32
 25. [4] posp [*]

  Mám pocit ,že těmi depresemi trpí polovina lidí

  superkarma: 0 23.11.2011, 06:25:55
 26. [3] Rikina [*]

  A jak mám teda ty vánoce přežít, to jsem se tu stejně nedozvěděla. Sml80 Sml54

  1. na komentář reaguje Valíčková — #5
  superkarma: 0 23.11.2011, 02:40:33
 27. [2] Rikina [*]

  Auvajs. Sml57 To je tak trudnomyslný článek, že jdu radši dopít to víno, co jsem si původně chtěla nechat na zítřek. Vlastně teda už na dnešek, vzhledem k pokročilé hodině. A večer si budu muset tudíž otevřít novou lahev. Sml24

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #15
  superkarma: 3 23.11.2011, 02:38:53
 28. [1] tamichita [*]

  Jednou jsem stravila Vanoce s clovekem, ktery trpi depresi... Byly to nejsmutnejsi Vanoce Sml68 delala jsem co jsem mohla, ale strasne me to vycerpalo a dotycnemu jsem vubec nepomohla :(

  superkarma: 0 23.11.2011, 01:44:50

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme