Magie

Jak pracovat s Andělskými runami?

Půjdeme rovnou na věc. Při vrhání andělských run, na rozdíl od run severských, není potřeba žádné magické atmosféry, jen pro zlepšení komunikace se vyvarujte prosím umělých vůní…

Zatímco severští bohové jsou silný kalibr, snadno se urazí a jsou mnohdy i marniví, protože mnoho jejich vlastností je lidských, Andělé jsou jemně hmotné energie a jsou vám nakloněni každopádně.

Výroba run

Je jednoduchá a postup je podobný jako u run severských. Jen logicky vybíráte zcela jiné kamínky. Pocitově v tom musí zaznamenat rozdíl i sebevětší pařez.

Zeptejte se pokaždé při hledání vhodného kamínku toho kterého Anděla, který by byl pro jeho evokaci nejlepší, a pak si už klidně nechte vést ruku.

Kamínků potřebujete 26.

Tady jsou symboly

r

r

Na každý kamínek si poznamenejte „kdo si jej vybral“ třeba tužkou nebo něčím, co na něj bude psát, protože patrně budete poletovat venku.

Jestli chcete, můžete si pro ten účel pořídit třeba drahé kameny. I u nich se ale ptejte. Osobně si myslím, že není nad přírodu.

Malování symbolů na kameny je činnost hodně příjemná a výklad andělských run velice jednoduchý. 

Zavolejte Anděly k sobě a požádejte o spolupráci. Vezměte runy do dlaní a poproste o odpověď na otázku. Pokuste se být konkrétní.  

Zavřete oči a pusťte runy na podložku. Pak stále se zavřenýma očima vezměte jednu nebo tři runy a dejte je před sebe. Stále se zavřenýma očima ji ještě urovnejte tak, jak máte pocit, že má ležet. Pak můžete oči otevřít.

Myslím, že Andělé hovoří tak, abychom jejich poselství pochopili.

U tří run se dopracujete povětšinou k jednoduché větě, která by pro vás měla být srozumitelná. Pokud by náhodou nebyla, přidejte jednu runu a poproste o vysvětlení.

Takto můžete postupovat u více otázek.

Jeden vrh je ale vždy jedna odpověď na jednu otázku.

Co sdělují?

 • Anděl strážný: představuje Vašeho anděla strážného a záležitost, na které v tuto chvíli pracuje. Ukazuje také, jste-li zablokovaní, a pokud ano, tak čím. Pokud je anděl strážný vzhůru nohama, znamená to, že ho neberete vážně nebo mu nevěnujete pozornost.
 • Náboženství: znamená blížící se studium, prosby a vypovídá o vašem vztahu k vesmíru. Zvažte možnost vykonání rituálu nebo obřadu jako pomoc při řešení Vašeho problému. Problémem možná je to, jak náboženství vnímáte a jakým způsobem s ním v životě nakládáte. Pokud tato runa leží přední stranou dolů, tak to znamená, že vás příliš zaměstnávaly světské záležitosti, takže jste duchovní dary trochu opomíjeli.
 •  Uriel: Magie. Tato runa vám poví o dobrých i špatných energiích, které na vás byly namířeny. Zvláště pokud je obrácená nebo leží poblíž negativity, svědčí o nepříjemných vlivech. Vypovídá o magii, která nemusela být míněna, aby vám ublížila, ale také vám nijak neprospěje. Znamená to, že i ty nejlepší úmysly vám mohou způsobit velké problémy. Je-li tato runa hlavou dolů, určitě jste terčem negativních myšlenek někoho jiného.
 •  Metatron: Moudrost. Znamená schopnost činit moudrá rozhodnutí (v normální pozici), nebo špatná (hlavou dolů). Podívejte se na ostatní runy a hledejte, jestli vám moudrost zkříží cestu nebo jestli ji máte hledat u přítele nebo rodinného příslušníka. Je-li hlavou dolů, může znamenat zbrklá rozhodnutí, která mohou vést k problémům nebo nepromyšlenému jednání.
 •  Pallas: Meditace. Situaci lépe zvládnete, pokud si naplánujete vhodné kroky. Je-li hlavou dolů, může to naznačovat, že jste do situace nevložili dost pozitivních myšlenek, a možná byste měli začít pracovat na pozitivnějším životním stylu.
 •  Šechina: Svatozář. Představuje vaše Vyšší já, a to nejlepší, co můžete v jakékoliv situaci dosáhnout. V převrácení nemá žádný zvláštní význam. Je to runa duchovního požehnání a energie Bohyně.
 •  Křídla: Poselství. Hlavou vzhůru znamenají dobré zprávy, v převrácení mohou znamenat, že nedostanete zprávu, kterou chcete, nebo že nedostanete vůbec žádnou zprávu.
 •  Negativita: Představuje negativitu projektovanou do určité situace. Může se jednat o klepy, špatné úmysly, skryté záměry, špinavé činy nebo žárlivost, ať už ze strany vaší, nebo někoho jiného. Zkontrolujte okolní runy. Převrácené naznačují možnost, jak situaci překonat.
 • Gabriel:  Začátek jakékoliv situace. V blízkosti rodinné runy znamená možné narození dítěte nebo manželství. Je-li převrácená, potom je naděje na nový začátek zablokovaná a nemusí se projevit.
 •  Azrael: Představuje konec určité záležitosti. Je-li převrácená, potom by situace mohla skončit špatně, pokud rychle něco neuděláte. Může to také znamenat, že konec ještě není na blízku. Objasnění hledejte u okolních run.
 •  Peníze: Zkontrolujte okolí, abyste zjistili množství a zdroj peněz. Pokud se nachází poblíž rodiny nebo dědictví, možná přijde dar od rodinného příslušníka nebo vám úmrtí v rodině přinese dědictví. Pokud se nachází poblíž negativity, dejte si pozor. Někdo se vás chystá vzít na hůl.
 •  Vesta: Inspirace a ochrana. Něco nového vám přichází na pomoc. Mohl by to být nový koníček, nové zaměstnání, nový partnerský vztah atp. Upřesní to okolní runy. V převrácené poloz  znamená, že nemáte dostatek inspirace.
 •  Konflikt: Schyluje se k boji, ať už ústnímu, nebo fyzické potyčce. V blízkosti rodinné runy znamená hádku v rodině. Poblíž negativity otevřený spor. U závislosti může znamenat kriminální čin nebo důsledky jednání závislé osoby. V obrácené pozici znamená, že konflikt již propukl a byly učiněny kroky k jeho nápravě.
 •  Anaelle: Rodina. Vše, co je svázáno krví nebo duchem. Může se jednat o vaše vzdálenější i blízké příbuzné. Pokud je hlavou vzhůru, věci se mají dobře. Převrácená znamená možné problémy nebo dočasnou nerovnováhu.
 •  Rafael: Harmonie. Radost, nadšení, příjemné události, štěstí, láska, sebevědomí. Spojení harmonických energií. Obdržení darů. Převrácená znamená smutek, poškození nebo překážky v oblasti věcí přinášejících potěšení nebo špatné sebevědomí.
 •  Hvězda: Naděje do budoucna, svítí zelená, věci pro vás vypadají nadějně. Nemá převrácený význam.
 • Závislost: na drogách, alkoholu, sexu, obsesivních zvycích, moci, člověku atp. Převrácená runa znamená, že daná záležitost patří minulosti, nebo že daný člověk vyvíjí velké úsilí k překonání daného problému.
 •  Chiron: Karma. Daná situace je karmické povahy. Může to být situace, na které jste pracovali po mnoho životů, nebo taková, kterou jste právě začali. Převrácená znamená odmítání dané situace a neochotu se na ni podívat.
 •  Muž: Představuje muže nebo mužskou energii, která vás nějakým způsobe ovlivňuje. Okolní runy naznačují jeho záměry. V pozici hlavou vzhůru znamená pozitivní vliv, nebo že daný muž je v jádru dobrý člověk. V převrácené pozici znamená bezpáteřního ničemu s nepříznivým vlivem na vás.
 •  Žena: Představuje ženu nebo ženskou energii, která vás nějak ovlivňuje. Okolní runy naznačují její úmysly. Hlavou vzhůru znamená pozitivní vliv, nebo že je daná žena dobrým člověkem. V převrácené poloze znamená hloupou klevetivou slepici s nepříznivým vlivem na vás.
 •  Juno: Partnerství. Spojenectví dvou lidí v lásce nebo obchodě. V převrácené pozici ukazuje, že partnerský vztah skomírá nebo že jsou skutečné city skrývané.
 •  Práce: Představuje práci, která je pro vás v tomto okamžiku nejdůležitější. Může to být vaše zaměstnání, ale i krátkodobé podniky, sociální činnost nebo inspirativní práce. Důležitá je ta, co je teď pro Vás „nejdůležitější“. V převrácené poloze naznačuje, že se v současné době nezabýváte prací, kterou si přejete dělat nebo běžně děláte. Okolní runy také nabízí informaci, o co v práci půjde.
 •  Úplněk: Podle run kolem poznáte, co se stane do příštího úplňku
 •  Novoluní: Podle run kolem poznáte, co se stane do příštího novoluní.
 •  Prázdná: Výsledek je neznámý nebo v dané situaci působí neznámý vliv.
 •  Signifikátor: Představuje vás nebo toho, na koho se ptáme. V pozici hlavou vzhůru říká, že tazatel má oči otevřené a je ochotný a schopný přijmout poselství run. Je schopen vidět a přijmout fakta. V opačné pozici je tazatel zablokovaný a nevidí nebo nechce vidět.

Vždy je dobré poděkovat.

Mimochodem, přítomnost Andělů skutečně poznáte. Bude vám prostě najednou hezky a dostaví se intenzivní pocit přítomnosti dobra, abych tak řekla, v koncentrovaném stavu. Takže přehlédnout to vážně nejde.

Anděly si k sobě ale můžete přivolat kdykoli a pokaždé to člověk zaznamená na těle.

Já je volám, když usínám nebo když je mi smutno.

Přeji všem hodně štěstí.

   
10.02.2010 - Magie - autor: Michaela Kudláčková

Komentáře:

 1. avatar
  [25] prece ja [*]

  nebojím. můžu ti naprosto vědomě říct, že opravdu poznám "z které strany" to je. u mě jsou to léta praxe . a v současné době mám i od jiných "podobně" postižených lidí ověřeno, že ke mě se špatná strana nedostane.mám silnou ochranů andělů, archandělů i Boha.

  konec konců mi to svým způsobem prověřila i Míša.

  superkarma: 0 10.02.2010, 17:39:43
 2. avatar
  [24] Audrey [*]

  prece ja — #23 A nebojíš se? Já kdybych zkusila, jestli se mi v hlavě ozve hlas anděla a on se opravdu ozval a já bych si navíc byla jistá, že jen nemluvím sama se sebou, tak bych se možná taky s prominutím posmolila strachy. Zavání mi to duchařinou. Je to lákavé, ale pěkně strašidelné Sml14

  superkarma: 0 10.02.2010, 17:18:38
 3. avatar
  [23] prece ja [*]

  nevím , jak přesně to vyjádřit. je to něco mezi tím, že ten hlas slyším a že se mi odpověd objeví v hlavě. dnes už není pro mě problém tyto odpovědi od těch mých vlastních odlišit.

  je to i tom pocitu, který u toho mám.

  1. na komentář reaguje Audrey — #24
  superkarma: 0 10.02.2010, 15:00:37
 4. avatar
  [22] paníliška [*]

  prece ja — #21 Ty je slyšíš? Nebo jak si s nimi povídáš?

  superkarma: 0 10.02.2010, 14:19:24
 5. avatar
  [21] prece ja [*]

  gira — #13 přesně tak, když jsem začala být na TY pocity vnímavější , jde to jednodušeji.

  podle "tonu" odpovědí se dá poznat i "pocit nebo nálada "anděla v tom smyslu, že to dotváří jeho odpověd .

  1. na komentář reaguje paníliška — #22
  superkarma: 0 10.02.2010, 14:02:17
 6. avatar
  [20] prece ja [*]

  Athenais — #18 stačí myslet.

  Někdy je přivolávám, někdy se jen zeptám stylem....je tu někdo? a kdo? ....no a pak bud "zapředeme hovor" nebo taky ne.

  superkarma: 0 10.02.2010, 14:00:06
 7. avatar
  [19] Audrey [*]

  Michaela Kudláčková — #12 Dobře, nejspíš to zkusím. Nějaký milý pocit a podstrčená rada by se mi dost hodila Sml16

  superkarma: 0 10.02.2010, 12:51:20
 8. avatar
  [18] Athenais [*]

  Ještě něco mně napadlo Míšo. Přivoláváš je a ptáš se jich nahlas, nebo stačí na to jen myslet?

  1. na komentář reaguje prece ja — #20
  superkarma: 0 10.02.2010, 12:41:17
 9. avatar
  [17] Athenais [*]

  Michaela Kudláčková — #16 Myslela jsem si, že to tak bude Sml16  Díky za odpověď.

  superkarma: 0 10.02.2010, 12:32:48
 10. avatar
  [16] Michaela Kudláčková [*]

  Athenais — #14 ..ne ne jsou i takové věci jako práce a atp., tam je to jen o Tobě - prostě pocitově, vizuelně....mám v ruce kamínek a napadne mě práce například.

  1. na komentář reaguje Athenais — #17
  superkarma: 0 10.02.2010, 12:13:25
 11. avatar
  [15] Michaela Kudláčková [*]

  gira — #13 ..to víš, že ano a včera zrovna jsem se ptala - runami - jestli jsem udělala dobře a jak to bude dál...

  ...rozhodně jsem zřejmě chybu neudělala. Co do vztahu byli ale řekneme hodně opatrní a já tomu i rozumím...

  superkarma: 0 10.02.2010, 12:11:54
 12. avatar
  [14] Athenais [*]

  Ahoj Míšo, hezký článek, díky za něj. Určitě to vyzkouším, taky mám pocit, že mi občas ti andílci něco podstrkují a já nevím co. Tak proč se rovnou nezeptat Sml16

  Jen mám ještě dotaz k tomu vybírání kamínků. Jména těch andělů kterým by se měl kamínek líbit, jsou totožné s těmi symboly na kamenech? Tzn celkem 26 andělů?

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #16
  superkarma: 0 10.02.2010, 11:53:04
 13. avatar
  [13] gira [*]

  Miso, nevim, jestli se nepletu, ale nekdy Ti mam uplne takovy pocit, ze andelicci, nebo so to tedy je :), mi uplne "podstrkuji" vselijake prilezitosti k reseni neceho, co zrovna potrebuju. Takove jakoby "nahody". Kdyz se clovek nauci to takhle vnimat a vsimat si toho, tak je to uplne napadne, a nekdy i skoro trochu legracni, jak pise prece ja. Ja sama na jejich existenci tedy verim, protoze uz se mi stalo spousta veci, ktere si proste jinak vysvetlit neumim. A proto, ze mam opravdu pocit, ze se snazi pomahat, co muzou. I kdyz to tak nekdy zkraje nevypada. A ten hrejivy pocit, ten taky znam. Myslim, ze si to clovek nemuze proste jen tak namlouvat...Sml80

  Ty runy si urcite zkusim udelat, jen bych se chtela zeptat na takovou ciste technickou vec (nema s tim zkusenost) - jake barvy drzi na kamenech?

  A jeste jednu vsetecnou otazku na Tebe, Miso :). Zajimalo by me, jestli ses radila s Andely, kdyz ses rozhodovala, jestli se vratit do Prahy... :).

  Preju vsem pekny den Sml61

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #15
  2. na komentář reaguje prece ja — #21
  superkarma: 0 10.02.2010, 10:55:11
 14. avatar
  [12] Michaela Kudláčková [*]

  Audrey — #8 ...to si klidně vytiskni a vezmi sebou ven. Já skutečně nevím, jestli jsou to Andělé. Každopádně je to něco moc příjemného a hlavně to evidentně ví víc, než my.

  Lidi odnepaměti tenhkle model nazývají Anděly, ale ví Bůh co to je. Každopádně poznáš sama, jak je to milé.

  Není to vidět, ale je to poznat.

  Dávno jsem některé věci přestala řešit. Prostě je beru, že jsou. Jednou se to třeba dozvíme.

  1. na komentář reaguje Audrey — #19
  superkarma: 0 10.02.2010, 10:25:17
 15. avatar
  [11] enka1 [*]

  enka1 — #10 sorry,opět nadržená myšSml15

  superkarma: 0 10.02.2010, 09:00:40
 16. avatar
  [10] enka1 [*]

  Audrey — #8 A toho se při svém HOSIPU děsímSml16.

  1. na komentář reaguje enka1 — #11
  superkarma: 0 10.02.2010, 08:59:52
 17. avatar
  [9] enka1 [*]

  Audrey — #8 A toho se při svém HOSIPU děsímSml16.

  superkarma: 0 10.02.2010, 08:59:51
 18. avatar
  [8] Audrey [*]

  karym — #6 Sml30 nebo domácí skřítci? Určitě nám to Míša ještě vysvětlí. Jen se musím "nazupat" ta jména, abych věděla, co mě má u kamínků napadnout :)

  1. na komentář reaguje enka1 — #9
  2. na komentář reaguje enka1 — #10
  3. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #12
  superkarma: 0 10.02.2010, 08:56:09
 19. avatar
  [7] enka1 [*]

  Audrey — #5 Já v tom taky nejsem nijak kovaná, jen se domnívám a názor si udělám až to zkusím, pokud to zkusím. Najdu si kamínky a poslepu budu vybírat s určitým jménem na mysli. Snad nám to Míša během dne vysvětlí.

  superkarma: 0 10.02.2010, 08:30:22
 20. [6] karym [*]

  Audrey — #5 Proč ne bubáci, že?Sml52Sml79

  1. na komentář reaguje Audrey — #8
  superkarma: 0 10.02.2010, 08:27:53
 21. avatar
  [5] Audrey [*]

  enka1 — #3 Aha :). A jak se s nimi dá komunikovat? V předchozím článku se polovina lidí tváří, že si s nimi běžně vykládají...Vůbec si to nedovedu představit! Co když žádní andělé neexistují a jde jenom o to, že se člověk chvilku soustředí na své myšlenky a odpověď v sobě najde jen on sám? Proč zrovna andělé?

  1. na komentář reaguje karym — #6
  2. na komentář reaguje enka1 — #7
  superkarma: 0 10.02.2010, 08:22:53
 22. avatar
  [4] enka1 [*]

  enka1 — #3 bych

  superkarma: 0 10.02.2010, 08:16:03
 23. avatar
  [3] enka1 [*]

  Audrey — #2 Spíš byh  si řekla - ten by se mohl líbit ... a kdo tě napadne, ti zřejmě napovídáSml80

  1. na komentář reaguje enka1 — #4
  2. na komentář reaguje Audrey — #5
  superkarma: 0 10.02.2010, 08:15:32
 24. avatar
  [2] Audrey [*]

  Já tomu vůbec nerozumím. Najdu si třeba kulatý bílý kamínek, pomyslím si "tak komu se líbí?" a jak pozám, že se líbí třeba Gabrielovi? Sml80

  1. na komentář reaguje enka1 — #3
  superkarma: 0 10.02.2010, 08:04:32
 25. avatar
  [1] prece ja [*]

  já tomu stavu říkám....být růžové vatě.Sml22

  superkarma: 0 10.02.2010, 07:27:02

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme