Dorozumívat se můžete nejen řečí, ale i gesty. Signály, které naše tělo vydává, mohou být vědomé i nevědomé. Právě o těch nevědomých je náš seriál, ve kterém jsme se už seznámili se sexuálními výzvami. Nyní si přečtěte o nervozitě!

man

Napadlo vás někdy, proč si asi paní při pohovoru kroutí vlasy? Důvod je jednoduchý, je nervózní. Pokud umíte dobře přečíst a rozpoznat nevědomé signály lidského těla, dává vám to bezesporu v komunikaci s druhými jistou výhodu.

V minulém díle našeho třídílného seriálu jsme si povídali o sexuálních výzvách (viz odkaz níže), nyní přišla na řadu nervozita. Lze poznat, že je člověk, se kterým mluvíte, nebo kterého vidíte, nervózní? Odpověď zní: ano. „Nesmíme ale zapomínat, že řada signálů řeči těla má více než jeden význam,“ upozorňuje David Dale v knížce Řeč těla a dodává: „Neměli bychom tedy dělat ukvapené závěry.“

A jaké tedy signály tělo vydává, když je nervózní, aniž byste o nich věděli?

Řeč těla: nervozita a její nevědomé vnější projevy

Ještě než si povíme o projevech nervozity, je potřeba upozornit na skutečnost, že se mnoho lidí snaží nervozitu více či méně úspěšně skrývat, anebo naopak hrát – i v tom může být drobné úskalí jejího skutečného rozpoznání. Ale, přiznejme si, nervozita se opravdu těžko maskuje a důvodů k jejímu hraní, pokud zrovna nejste divadelníkem, bývá pramálo…

Zde jest tedy seznam nevědomých tělesných projevů jervozity:

 • Odhrnutí vlasů z čela (může též značit naparování či sexuální výzvu)
 • Zastrkávání vlasů za uši (též naparování ve smyslu sexuální výzvy)
 • Odhrnování vlasů na šíji
 • Kroucení pramínkem vlasů
 • Cucání nebo žvýkání pramínku vlasů (nebo též soustředění)
 • Minimální kontakt očí (může též vypovídat o nepoctivosti)
 • Uhýbání očima (též nuda či lhaní)
 • Rychlé mrkání
 • Dotýkání se očí (také pochybnost, nejistota, případně lhaní)
 • Dotýkání se či mnutí ušního lalůčku (též pochybnost či lhaní)
 • Škrábání, mnutí, tření a osahávání nosu (také pochybnosti, údiv, případně prolhanost)
 • Přežvykování (nebo také napětí)
 • Kousání nehtů
 • Sahání na bradu (nebo též lhaní)
 • Vystrčení krku a jeho opětné zatažení (další význam: úzkost)
 • Osahávání krku (také lhaní, pochybnosti)
 • Sevření vlastní ruky druhou rukou
 • „Ždímání“ rukou (až nervózní napětí)
 • Prohlížení si vlastních nehtů (též znuděnost)
 • Tření chodidla jedné nohy o lýtko druhé nohy (a také vnitřní nepohoda)

Existují i zcela individuální projevy nervozity. David Dale udává příklad muže, který si vždy, když byl nervózní, kroutil a upravoval knoflíčky na manžetách. Jednou z klasik je ohryzávání konce tužky, které ovšem může znamenat i zadumání.

Vypozorovala jste na sobě či svém okolí nějaké individuální tělesné projevy nervozity?


Poslední díl seriálu o nevědomých projevech lidského těla, který bude věnovaný agresivitě, si v našem magazínu můžete přečíst v úterý 31. 7. 2012.

Čtěte také...

Reklama