S malými dětmi se vám lehce může stát, zejména v letním období, že se dostanou do stavu dehydratace. Mohou málo pít, být dlouho na sluníčku nebo dostat průjem a „odvodnit se“. Jak takový stav poznat a jak dítěti pomoci?

žízeň

Dehydratací rozumíme stav, při kterém je v organismu příliš málo vody. Vzniknout může především v případě, kdy dítě přijímá málo tekutin, častou příčinou bývají i žaludeční a střevní problémy. Zvracení a průjem totiž výrazně odvodňují. Dehydratace ale může značit i potíže s ledvinami nebo cukrovku, nevyplatí se ji tedy podceňovat.

Příznaky dehydratace se u kojenců a větších dětí částečně liší.

U nejmenších to nejčastěji bývá

 • Úbytek váhy
 • Hluboké dýchání
 • Plynatost
 • Propadlá fontanela (vazivový lupínek na lebce kojenců, zcela srůstá až okolo věku dvou let)
 • Mizení tzv. kožního napětí (kůže na břiše se po vytažení jen velmi pomalu vyrovnává do původní polohy)
 • Porucha funkce ledvin, snížená tvorba moči
 • Porucha krevního oběhu - šedá chladná kůže, halonované oči (tj. našedlé kruhy kolem očí, oči široce otevřené, upřené do prázdna, bez mrknutí), propadlý obličej, suché sliznice, zrychlený puls
 • Porucha centrálního nervového systému (apatie až bezvědomí, hypertonie až svalové křeče)

U starších dětí

 • Snižuje se kožní a svalové napětí,
 • děti dýchají neobvykle zhluboka,
 • trpí plynatostí,
 • ledviny přestávají správně pracovat,
 • hrozí i porucha krevního oběhu (chladná našedlá kůže, suché sliznice, zrychlený pulz, snížený tlak krve) a porucha centrálního nervového systému (apatie až bezvědomí, hypertonie až svalové křeče).

Jak pomoci dítěti, které trpí dehydratací?

- Pokud je to možné, začněte dítěti okamžitě podávat dostatek tekutin; vhodné jsou především voda a neslazený čaj,
- v každém případě zajistěte, aby dítě prohlédl lékař.

Setkali jste se s takovou situací? Rady jsme čerpali z knížky Dětské úrazy - První pomoc krok za krokem, o které jsme psali ve článku: Umíte poskytnout první pomoc dítěti, které je v bezvědomí?

Naše hodnocení: Myslím, že knížka je pro rodiče s dětmi velmi praktická. Často se dostaneme do sitace, která vyžaduje rychlé a správné řešení. Naše neznalost nás někdy dostane do paniky, nevíme, jak se zachovat, jak máme postiženému pomoci. Knížku doporučujeme.

Seznam úrazů a rad, jak se zachovat a poskytnout první pomoc, které najdete v knížce Dětské úrazy - První pomoc krok za krokem. Všechny důležité informace si navíc můžete přečíst a zdarma stáhnout na webu www.urazy-deti.cz.

AFEKTIVNÍ ZÁCHVAT
Afektivní záchvaty se nejčastěji objevují na konci prvního a během druhého roku života dítěte. Vždy se vážou k takzvanému provokačnímu momentu a přicházejí pouze ve dne. Přestože mohou vypadat děsivě, neohrožují život.

BEZVĚDOMÍ
Bezvědomí znamená, že postižené dítě nereaguje na žádné podněty. Bezvědomí může mít celou řadu příčin, nejčastěji úraz, otravu léky, drogami, ale také metabolické onemocnění (cukrovka), onemocnění mozku (epilepsie, nádor, krvácení) a četné jiné. Stav bezvědomí může mít různou hloubku a závažnost, základní pravidla první pomoci jsou ale ve všech případech stejná.

BODNUTÍ HMYZEM
V letních měsících jsou hmyzí bodnutí častou nepříjemností. Většina hmyzu způsobuje bolestivé, ale nepříliš závažné potíže. Ve výjimečných případech (zhruba 1 %) se mohou objevit skutečně zásadní zdravotní komplikace. Hranice ohrožení života se u dětí pohybuje okolo padesáti bodnutí.

DEHYDRATACE
Dehydratací rozumíme stav, při kterém je v organismu příliš málo vody. Vzniknout může především v případě, kdy dítě přijímá málo tekutin, častou příčinou bývají i žaludeční a střevní problémy. Zvracení a průjem totiž výrazně odvodňují. Dehydratace ale může značit i potíže s ledvinami nebo cukrovku, nevyplatí se ji tedy podceňovat.

DROBNÁ PORANĚNÍ
poraněníOdřeniny a jiné povrchové ranky můžete ošetřit sami. Pokud si však nejste jisti svým postupem, vždy se obraťte na dětského lékaře nebo chirurga, kteří situaci posoudí.

DROBNÁ PORANĚNÍ OKA
Poranění oka může být velmi bolestivé a v závažných případech může způsobit i ztrátu zraku. Včasná první pomoc proto hraje velmi důležitou roli.

DROBNÁ PORANĚNÍ S CIZÍM TĚLESEM V RÁNĚ
Zaklíněné těleso nikdy sami neodstraňujte, ránu a její okolí jen dezinfikujte, ránu obložte sterilním obvazem (v nouzi použijte i čistý kapesník).

EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT
Epilepsie, které se dříve také říkalo padoucnice, je onemocnění mozku, doprovázené záchvaty. Ty mohou mít různou podobu a intenzitu. Záchvat může vyvolat řada faktorů, mezi nejčastější patří nepravidelný denní režim, nedostatek odpočinku, blikavé světlo (stroboskop), staré televizní obrazovky a monitory počítačů. Blížící se záchvat se může projevit varovnými příznaky, například podrážděností, neklidem, poruchami nálad a halucinacemi.

FEBRILNÍ KŘEČE
Vysoká teplota může někdy, zejména u nejmenších dětí, způsobit febrilní křeče. Jsou obvykle důsledkem velkých teplotních výkyvů, takže hrozí ve chvíli, kdy se dítěti povede srazit teplotu, která však brzy zase stoupne. Febrilní křeče postihují především kojence okolo 8. a 9. měsíce života. V pozdějším věku jejich četnost klesá, po pátém roce věku je jejich výskyt spíše výjimečný. Křeče zpravidla trvají od několika vteřin do pěti minut.

HOREČKA
Horečka je výrazně zvýšená teplota lidského organismu. Mluvíme o ní ve chvíli, kdy se na teploměru objeví 38 °C. Pokud hodnota vyroste ještě o jeden až dva stupně, hovoří medicína o vysoké horečce, která zpravidla značí větší zdravotní problém. Vysoká teplota bývá jedním z průvodních jevů, například virózy, zápalu plic, zánětu středního ucha, angíny, nebo dokonce zánětu mozkových blan či zánětu střev.

KOUSNUTÍ KLÍŠTĚTEM
Kousnutí klíštětem je o to nebezpečnější, že se na první pohled nijak neprojevuje. Proto je potřeba dítě po každém pobytu v přírodě důkladně prohlédnout.

KRVÁCENÍ Z NOSU
poraněníDětské cévy jsou velice křehké a to je hlavní důvod, proč právě ti nejmenší často krvácejí z nosu. Příčinou tohoto v dětství běžného problému je právě poškození větších cév nosní dutiny. Krvácení však může způsobit i zánětlivá infekce, která cévy rovněž poškozuje, stejně jako časté kýchání či smrkání. Za krvácení ale často může i úder do oblasti nosu, případně rýpání v nose a zavedení cizího předmětu do nosní dutiny. U zvídavých dětí je nutné zvážit i tuto variantu.

MASIVNÍ KRVÁCENÍ
Velká ztráta krve může mít tragické následky, proto je třeba prudké zevní krvácení zastavit jakýmkoliv způsobem. Masivní krvácení způsobují především zranění žil a tepen, případně otevřené zlomeniny.

MDLOBA
Mdloba je obrannou reakcí organismu a není životu nebezpečná. Při častém opakování však může signalizovat vážnější potíže. Mdloba reaguje na krátkodobé zpomalení srdeční frekvence a pokles krevního tlaku. K srdci se pak nevrátí žádná krev, mozek je tím pádem nedostatečně okysličen. Mdloba ale může nastat i při náhlém a silném úleku. Pravděpodobnost, že dítě omdlí, je vyšší v letních měsících, při vyčerpání, případně při dlouhodobém stání, především v prostorech, kde se pohybuje větší množství lidí. Citlivější dítě může omdlít i v případě, že prudce a rychle vstane z postele nebo má delší dobu zakloněnou hlavu.

MIGRÉNA
Migréna není pouze silnou bolestí hlavy, doprovázejí ji i další nepříjemné příznaky. Může bohužel postihnout i malé děti, které ale do určitého věku jen těžko popisují, co je vlastně trápí

OMRZLINY
Omrzliny jsou způsobeny vlivem nízkých teplot. V tkáních se vytvoří krystalky ledu, které omezují oběh krve. Neléčené omrzliny mohou způsobit vážné poškození tkání, v extrémních případech je nutné přistoupit k amputacím.

OTRAVA
Především nepropadejte panice. Bez porady s lékařem nikdy nevyvolávejte zvracení.

OTŘES MOZKU
Otřes mozku, jeden z nejčastějších úrazů obecně, může vzniknout při řadě příležitostí. Často jde o různé hry, sportovní aktivity, stačí ale i uklouznutí a nešťastný pád. Otřes mozku může mít různou intenzitu, základní pravidla první pomoci však zůstávají stejná.

PODCHLAZENÍ
Podchlazení je stav organismu, při kterém klesá tělesná teplota pod 35 °C. Lékaři rozlišují dva druhy podchlazení: akutní (teplota klesne náhle, například při pádu do ledové vody) a chronické (například delší pobyt na mrazu).

POPÁLENINY
Popálení může mít vážné zdravotní následky. Rozsáhlé popáleniny ohrožují dítě na životě, mírné popáleniny působí zdravotní potíže nebo kosmetické následky na kůži, z čehož mohou vyplynout i psychické problémy.

PORANĚNÍ ZUBŮ
doktorPoranění zubů patří mezi nejčastější dětské úrazy. Nejsou těmi nejnebezpečnějšími, ale mohou být velice bolestivé a někdy způsobit silné krvácení. K poranění zubů muže dojít takřka kdykoliv, u malých dětí i při chůzi či běhu.

ŠOK
Šokem označujeme stav těla, k němuž dochází při masivním krvácení, při citelné ztrátě tekutin zvracením nebo průjmem, při silném popálení těla, těžkých infekcích či zraněních a těžkých alergických reakcích. Při šoku nefunguje dostatečné prokrvování orgánů a tkání, klesá tlak.

TONUTÍ
Tonutí patří mezi nejčastější úrazy nejen u dětí. V letních měsících jsou kritickými místy především rybníky a koupaliště, k problémům ale často dochází i v bazénech a akvaparcích.

UŠTKNUTÍ ZMIJÍ
Uštknutí zmijí hrozí na teplých a suchých místech, která hadi vyhledávají. Zmije útočí pouze v sebeobraně. Pro dospělého člověka by uštknutí nemělo být nebezpečné, u dítěte ale může znamenat značné nebezpečí.

ÚPAL
O úpalu hovoříme, když je tělo přehřáté vlivem vysokých teplot. Je to stav, který ohrožuje život ítěte. Při přehřátí se může dostavit selhávání různých tělesných funkcí. Děti patří společně se starými lidmi k nejohroženějším věkovým skupinám, je tedy dobré úpalu předcházet podáváním dostatečného množství tekutin, omezením fyzické námahy a ochranou hlavy při pobytu na slunci.

ÚŽEH
Úžeh je přehřátí mozku způsobené slunečním zářením. Příznaky jsou velice podobné jako u úpalu, navíc se může přidat spálená kůže. Účinky úžehu se mohou projevit až po několika hodinách, zpravidla v noci po nadměrném denním slunění. Základem prevence je dobrá péče o hlavu - dítě by mělo nejen nosit čepici nebo klobouk, ale také si průběžně namáčet vlasy.

VDECHNUTÍ CIZÍHO PŘEDMĚTU, DUŠENÍ
Nejohroženější jsou děti ve věku do čtyř let. Při objevování světa si totiž často strkají do úst různé předměty. Nejsou to jen potraviny, ale i gumové balonky, baterie, malé hračky, korálky, uzávěry per, mince, hřebíky, šrouby. Dušení může vyvolat prakticky jakýkoliv předmět, byť na první pohled nevypadá nebezpečně. Druhým závažným problémem může být zdánlivě nevinná nehoda, při které se - zejména nejmenším dětem - nedopatřením ucpou nos a ústa. Kojenci nemají vyvinutý pud sebezáchovy, mohou se velmi snadno udusit.

VÝRONY
K výronu, jednomu z nejčastějších úrazů, dochází především při sportování. Jde o natažení nebo přetržení vaziva, tedy vláknitých tkání, spojujících kosti a klouby. K poranění většinou dojde při prudkém otočení, natažení nebo úderu do kloubu.

ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM
Úraz způsobený proudem patří k nejzávažnějším. Nejde pouze o kontakt s elektrickým vedením, u dětí k němu může často dojít například při neopatrném zkoumání elektrické zásuvky, případně jakéhokoliv elektrického drátu.

ZÁSTAVA DECHU
Zástava dechu může nastat z několika příčin. Nejčastějšími jsou vdechnutí cizího předmětu, prudká alergická reakce, poranění hrudníku, ožehnutí dýchacích cest, zásah proudem a požití jedovaté látky.

ZÁSTAVA SRDCE
O srdeční zástavě svědčí kromě nulové reakce na jakékoliv podněty zejména nehmatatelný pulz. Je-li pulz hmatný, doktornení srdeční masáž nutná, aplikujte pouze umělé dýchání. Pamatujte na to, že dětské tělo je křehké a srdeční masáž užitečná pro dospělého by mu mohla uškodit.

ZLOMENINY
Zlomeniny se nejčastěji přihodí při sportování a při nešťastných pádech.

ZVÍŘECÍ KOUSNUTÍ

Všechny důležité informace si navíc můžete přečíst a zdarma stáhnout na webu www.urazy-deti.cz.

doktor

Reklama