Na Tachovsku začali policisté pokutovat neukázněné houbaře. Věděli jste, že už pouhé zastavení na rozšířeném výjezdu z lesa je přestupek. A tak mě napadá, jak parkujete při houbaření vy?

Pokud někdo odstaví vozidlo někde u rozšířeného nájezdu na lesní cestu a nikomu tam nepřekáží, tak to samozřejmě tolerujeme. Jenže taková místa jsou hned zaplněná a řidiči pak parkují, kde se jim zlíbí,“ vysvětluje šéf Lesní správy v Přimdě na Tachovsku Václav Lidický v článku pro Právo. Dodává také, že platí obecně zákaz vjezdu motorových vozidel do lesa.

Z článku plyne, že ačkoli je zákazová cedule druhdy až třeba po pěti, deseti metrech v lese, vjezd na lesní cestu je zakázaný. Moje zkušenost v tomto směru hovoří jasně, byl jsem kdysi poučen policií, když jsem připarkoval k lesu, že jde o veřejný zábor, ježto parkuji na veřejné zeleni. Tenkrát jsme to naštěstí vyřešili jen domluvou.

Druhá strana mince ale zní, kde má tedy člověk parkovat, když jede na houby a u lesa není vybudované parkoviště? Zákonný postup by byl nechat zaparkovaný vůz na krajnici tak, aby v obou jízdních pruzích zbyly minimálně 3 metry průjezdné.

Jak parkujete při houbaření? Vjíždíte do lesa, byť jen do ústí lesní cesty? Napadlo vás, že za to můžete být pokutováni?

Reklama