Velkým problémem medicíny a vlastně i lidstva jako celku je to, že bakterie se stávají stále odolnějšími proti antibiotikům. Ta kdysi znamenala revoluci. Díky objevu penicilinu a následně dalších antibiotik se z mnoha dříve smrtelných chorob staly jako mávnutím kouzelného proutku nemoci léčitelné.

Ovšem lidé začali antibiotika tak trochu „zneužívat“. Mnohdy se předepisují zbytečně – tehdy, když infekce není vážná a stačil by klid v posteli a horký čaj. Anebo když se vlastně neví, zda infekce není virová (potom je použití antibiotik zcela zbytečné)! Navíc antibiotika „cpeme“ i do zvířat, která následně jíme, aby vydržela někdy velmi nevhodné podmínky, v nichž musejí žít.

senior

Bakterie se ovšem neustále vyvíjejí a postupně získávají proti antibiotikům rezistenci. Lékaři musejí stále častěji sahat po novějších a účinnějších antibiotikách. Ovšem tento „závod ve zbrojení“ může skončit vypěstováním superbakterie, která bude proti jakékoliv léčbě rezistentní.

Co se dá s problémem dělat? Zřejmě by bylo lepší vrátit se k udržitelnému, méně intenzivnímu způsobu produkce potravin, při kterém není potřeba používat množství antibiotik. Toto asi jednotlivec sám nezmění, může však alespoň upravit své spotřebitelské chování a trochu tím ke změně přispět.

Neměli bychom antibiotika užívat zbytečně tehdy, když nejsou potřeba, nedožadovat se jich v ordinaci za každou cenu. Dále je třeba si uvědomit, jak v této situaci roste význam prevence. Pokud například necháme naočkovat děti proti pneumokokům, snížíme riziko, že dítě bude muset být antibiotiky léčeno. Většina rodičů v ČR naštěstí k tomuto kroku přistupuje, i když očkování proti pneumokokům není povinné. Obdobně to platí pro lidi v důchodovém věku, kteří jsou také vystaveni většímu riziku pneumokokové nákazy kvůli své slábnoucí imunitě. Povědomí seniorů o nebezpečí zápalu plic, který tato bakterie může způsobit, a o možnostech prevence formou očkování, je však zatím velmi malé. Zdravotní pojišťovny lidem nad 65 na vakcinaci navíc přispívají.

Bližší informace najdete zde.

Reklama