Líbilo by se vám stát se tvrďačkou, která si nenechá foukat do polívky a na každou hrubost, neomalenost nebo slovní útok má vždycky tu správnou pádnou odpověď? Docela šikovné návody nabízí knížka německého psychologa Matthiase Nollkeho, který píše o rozvoji osobnosti a manažerských dovednostech. Knížka se jmenuje Umění slovní sebeobrany a vyšla u Grady v roce 2004.

A co pan doktor tedy radí? Nabízím vám ukázku z kapitoly „Jak se zachovat před rozzuřeným šéfem":

Je nesmírně těžké zachovat si klid, pokud se ocitnete pod palbou výčitek a nadávek rozzuřeného šéfa. Avšak „vnitřní protišoková ochrana" je právě pro tyto situace určená, neboť vztek je nesmírně negativní síla, která zničí všechno, co jí stojí v cestě.
Napadení lidé se většinou zachovají dvojím způsobem:
 - Rozzlobí se také a konflikt se stále zostřuje.
 - Útok snášejí pasivně, nechají se vmanévrovat do role oběti, a pak se cítí ponížení.

Obě reakce - hněv i pasivita - nejsou vhodné pro to, aby dokázaly zastavit nepříčetné chování druhých. Pokud sami upadnete do zuřivosti, celý konflikt jen vyostříte. Právě tak je chybou výbuch zlosti jen tak přejít, zejména když tak řádí váš šéf. Tím byste jen ztratili uznání a respekt.
Zachovejte si chladnou hlavu! Zapněte svoji „protišokovou obranu", nechte po sobě hrubá slova jen tak stékat a nedělejte zprvu vůbec nic. V žádném případě se neomlouvejte a nepátrejte po příčinách konfliktu. To by celou věc jen zhoršilo. Dejte svému protivníku trochu času, aby se vyřádil a vychladl. Teprve když je schopen o záležitosti věcně hovořit, stručně a bez emocí mu odpovídejte.

Příklad:
„Co jste to zas udělal za kolosální blbost?!" burácí rozzlobeně šéf. Pan Novák pohlédne na něj udiveně. Šéf hřmí dál: „To byl ten nejšílenější nápad, o jakém jsem kdy slyšel!" Pan Novák dále vyčkává. Šéf pokračuje: „Chcete naši firmu zruinovat?" Pan Novák stále mlčí. Konečně dojde na věc: „Pročpak jste zadal tu zakázku firmě XY?" -  „Protože předložila nejlepší cenovou nabídku a také její reference byly v pořádku," odpovídá klidně pan Novák.

Nemá vůbec žádný smysl diskutovat s někým, kdo je v ráži a chce nějak vybít svůj hněv. Pan Novák správně vyčkával a odpověděl až ve chvíli, kdy mu jeho nadřízený položil věcně formulovaný dotaz. Problematickou otázku, zdali zruinuje firmu či nikoliv, nechal bez odpovědi. Mlčení pana Nováka tedy nebylo výrazem ustrašenosti, nýbrž sebejistoty a určité taktiky.

Reklama