Porouchá se vám pračka nebo se rozpadnou boty, jenže ouha! Byt už je převrácen vzhůru nohama, ale záruční list či účtenka nikde. Co teď? Rozhodně nad rozbitými věcmi nemávněte rukou. Originální doklad o koupi totiž k reklamaci nutně nepotřebujete.

Zákon o ochraně spotřebitele hovoří jasně: Při reklamaci musí zákazník dokázat, že u daného prodejce zboží koupil. Co z toho vyplývá? Jednoznačně to, že jako doklad při reklamaci nemusí zdaleka sloužit pouze záruční list nebo originální papírová účtenka, jak jsme zvyklí. Prokázat nákup můžete i jinak.

  • Kopií či fotografií dokladu o koupi, nemusíte předkládat originál.
  • Jestliže platíte kartou nebo bankovním převodem, můžete doložit nákup zboží u obchodníka i výpisem z účtu.
  • U některého zboží lze nákup u konkrétního obchodníka prokázat originálním obalem či specifičností zboží, pokud jej nikdo jiný neprodává.
  • Pokud nemáte v ruce vůbec nic, může vám pomoci alespoň výpověď svědka, který potvrdí, že jste zboží v daném obchodě skutečně zakoupili.
  • Za pořízení zboží v určitém obchodě se dokonce můžete zaručit svým čestným prohlášením.

Možností, jak prokázat nákup zboží u konkrétního obchodníka, existuje celá řada. Platí ale, že čím krkolomnější postup zvolíte, tím spíše si koledujete o potýkání se s nevolí některých prodejců. Ne všichni jsou totiž vstřícní a bohužel ne všichni vaše práva znají a hodlají připustit. Někteří se dokonce snaží už předem upravovat pravidla podle svého. Vězte ale, že ne vždy je vlastní reklamační řád daného podnikatele platný.

shoping

Česká obchodní inspekce totiž praví:

Je třeba upozornit, že tak jako se dle § 2168, resp. § 1814 písm. a) občanského zákoníku nemohou (pod sankcí neplatnosti) sjednané podmínky uplatňování odpovědnosti za vady odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele, tak i informace podané spotřebiteli ohledně jeho práv nesmí ani v reklamačních řádech zužovat okruh jeho zákonných práv a tak jej uvádět v omyl. Proto ani případný souhlas spotřebitele s reklamačními řády konkrétních obchodníků nemá žádnou právní relevanci.

Reklamační řády mohou sloužit spíše jako určitý kodex postupu prodávajícího při vyřizování reklamací, který podrobněji specifikuje nároky z odpovědnosti za vady a reklamační postupy spotřebitele vyplývající ze zákona.

Jak si usnadnit průběh reklamace?

„Nejjednodušší je mít uloženou elektronickou účtenku, ať už originální, nebo kopii té papírové. Nezabere to žádné místo a prodejce by měl tento doklad bez problémů uznat,“ říká Jan Pivoda z právního oddělení Air Bank s tím, že lidé o této možnosti často nevědí a stále spoléhají výhradně na papírové účtenky. Jenže ty se ztrácejí a někdy i blednou, takže jsou pak údaje nečitelné. A jak ukázal průzkum, právě tahle komplikace byla v minulosti pro 56 % lidí důvodem k tomu, aby jakýkoli pokus o reklamaci předem vzdali. To je ale chyba.

Lepším řešením, než skladovat papírové účtenky v krabicích, je tak pořizování jejich elektronických kopií, třeba tím, že je vyfotíte. V počítači nebo na online úložišti vám rozhodně překážet nebudou a snadno je dohledáte. Službu takovéhoto ukládání účtenek už nabízejí i některé banky.

Čtěte také:

Reklama