Dobrý skutek, pomoc druhým či záchrana života. To jsou nejčastější asociace, které si lidé vybaví v souvislosti s dárcovstvím krve. Společensky je hodnoceno jako nepostradatelná součást fungujícího zdravotnického systému. Jak ale ukázal průzkum veřejného mínění Všeobecné zdravotní pojišťovny, lidé nemají dostatečnou motivaci. Pouze 30 % populace bylo někdy darovat krev, opakovanými dárci je jenom 8 lidí ze sta.

blood

Lidé si nejčastěji žádají osvětu a informace. Vstříc jim vychází VZP v rámci svého projektu Daruj krev s VZP. Prostřednictvím speciální mobilní aplikace přináší potenciálním dárcům všechny zásadní informace přímo do mobilního telefonu. „Uživatelé aplikace mají k dispozici nejen dostatek informací, ale i možnost naplánovat si odběr na svém domovském transfuzním oddělení či se podívat, jaký je stav krevních zásob v celé ČR,“ vysvětluje Kateřina Pulkrábková z oddělení externí komunikace VZP.

Motivaci Čechů darovat krev zkoumala VZP v průzkumu veřejného mínění. Jako faktor, který by pomohl zpopularizovat dárcovství krve, respondenti nejčastěji uváděli podporu ze strany zaměstnavatele, ať už v podobě benefitů, úlev či pouhé příležitosti jít krev darovat. Ne každý zaměstnavatel však tuto formu dobrovolnictví podporuje. Lidé chtějí také více informací, zejména o tom, jak konkrétně odebraná krev dále pomáhá. „Pokud se někdo rozhodne krev darovat, chce přirozeně znát její další osud. Nejčastější motivací pro darování krve je potřeba někomu pomoci. I proto lidi zajímá, komu pomůže a jak bude využita,“ komentuje výsledky průzkumu Kateřina Pulkrábková z VZP.

Znalost průběhu odběru či následného procesu zpracování krve je pro dárce stěžejní. 72 % dotázaných tvrdilo, že mají celkem jasnou představu o průběhu samotného odběru krve. To je ale jen malá část celého procesu. „Podrobnosti o zdravotním stavu a způsobilosti dárce či informace o testování, rozborech a následném zpracování krve lidé neznají,“ potvrzuje MUDr. Vít Řeháček, předseda Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP. Tyto informace mohou dárci získat například na webových stránkách www.transfuznispolecnost.cz.

„Prvodárci kvůli nedostatečné informovanosti často žijí v domnění, že krev může darovat jen zcela zdravý jedinec, a jít darovat je ani nenapadne. Přitom darovat krev mohou bez problémů osoby s některými dobře zaléčenými chorobami, jako jsou alergie, lehké astma, vysoký krevní tlak, aj. Naopak, pokud se dárci dostaví k odběru např. s virózou, bezprostředně po návratu z rizikových zemí nebo do 4 týdnů po odstranění přisátého klíštěte, musíme je odmítnout a jejich odběr odložit na pozdější termín, až pominou důvody pro dočasné vyřazení z dárcovství,“ upřesňuje MUDr. Řeháček.

bloodDaňové zvýhodnění dárců krve vítá 55 % dotázaných a 52 % respondentů chce za darování krve získat náhradní volno či dovolenou. Ať už jsou uváděné motivační faktory jakékoliv, více než polovina dotázaných připustila, že v darování krve jim brání hlavně strach. Následují špatný zdravotní stav, fobie z jehel či infekcí. Naopak 12 % respondentů se přiznalo, že dárci krve nejsou zejména z důvodu lhostejnosti či lenosti.

Mobilní aplikace Daruj krev s VZP je určena pro operační systémy iOS (iPhone, iPad) a Android. Je zdarma ke stažení na AppStore a portálu Google Play. Podrobnější informace o projektu Daruj krev s VZP naleznete na www.facebook.com/darujkrevsvzp nebo na www.vzp.cz/daruj-krev.

Reklama