Rodina

Jak matky přicházejí o víru v objektivnost soudů, politiků i medií

kid

Když jsem si přečetla v Reflexu č 1. text J.X. Doležala: Jak otcové přicházejí o děti, lekla jsem se, že je zase před volbami. V předvolebním období se s pravidelností JXD věnuje protifeministickým tématům, přehání a zastrašuje-onehdy například vytasil těhotného muže. Potom jsem zjistila, že nějaký poslanec uvažuje o povinné střídavé péči. A je to tu - volby, nevolby, hlavně jim (ženám) to pěkně nandejme! Mají sedět doma, zahřívat krb, nechat muže řešit svět, a ne se strkat do politiky nebo kariéry, a hlavně mají pečovat o děti. No jo, ale když jim „povinně“ vezmeme každý druhý týden ty děti? Tak ženy si jistě poradí, něco si už najdou, ale pardon - kdo se vlastně o ty děti bude každý druhý týden starat?

Reflex č.1 JXD - Jak otcové přicházejí o děti: „Soudní praxe v České republice masivně diskriminuje otce rozvedených manželství, jež se jejich bývalá partnerka rozhodla vynechat z výchovy společného dítěte.“
Realita

Soudní praxe již pár let z hrůzy, že bude na veřejnosti pranýřována za diskriminaci otců, toužících se starat o svoje potomky, masivně diskriminuje potomky i jejich matky a naprosto nebere v potaz názor těch, kterých se to vše týká nejvíc - dětí. Navíc naprosto nemá nástroje na to, jak zjistit vhodnost, kompetenci rodičů, žádajících děti do střídavé péče, a rozlišit schválnosti mezi bývalými partnery.

Mateřská „dovolená“
V České republice je po porodu 98 % dětí doma s matkou většinou do tří až čtyř let a státní politika je v tom podporuje. Poradce ministra Nečase p. Joch patří k největším propagátorům tohoto nastavení. Není to však jen státní politika, ale třeba i čeští psychologové, kteří se zuby nehty drží svého oblíbeného mýtu „3 roky výhradní a nepřetržité mateřské péče o dítě“, a ten šíří tak usilovně, že mu podléhá většina obyvatel ČR a patří k nejoblíbenějším mantrám. Kde vzali čeští odborníci ony magické 3 roky? Proč se toto přesvědčení traduje jen u nás?
V období mateřské jsou ženy, žijící v tradiční rodině, velmi zranitelné. Nejsou už odpovědné jen samy za sebe a současně jsou existenčně závislé na muži, na jeho odpovědnosti, osobnostní zralosti a přístupu k rodině. Od žen se předpokládá, že po celou dobu oněch „tří let“ budou výhradně pečovat o své děti a domácnost (bez nároku na dovolenou, víkendy, pracovní dobu (na mateřské se jedou čtyřiadvacítky sedm dní v týdnu). Na druhé straně společenská očekávání od mužů jsou velmi vágní - tedy s výjimkou onoho živitelství. Ačkoli jsou muži také rodiče, kolik procent z nich se ve svém volném čase mimo práci skutečně věnuje svým dětem v nejranějších letech života dětí výrazně na úkor svých koníčků, přátel a jiných volnočasových aktivit? A je jejich „péče“ kvantitativně srovnatelná s tím, co poskytují dětem ženy? A kolik procent mužů od odpovědnosti utíká k milenkám a koníčkům?

Skloubení práce a rodiny - koho že se to vlastně v naprosté většině u nás týká?
Pokud ženy nemohou, nechtějí být finančně závislé nebo prostě rodina potřebuje druhý plat, pak ty, které chtějí pracovat dříve, nebo hned po mateřské dovolené (slovo dovolená se mi příčí napsat) většinou hledají práci z domova, sdílená místa, zkrácené úvazky. Jaká je zde vůbec šance podobně zohledněné pracovní místo najít? Platí si tedy chůvy, využívají státních i soukromých zařízení ve stylu jeslí, babiček... a asi jen 2 % se vystřídají se svými partnery-otci dítěte. Proč?
Kolik procent mužů otců například využije možnost zkrátit si úvazek (a tedy i peníze, odměny i šanci na postup) do šesti let věku dítěte? Osobně o žádném nevím, výjimky ale jistě jsou. Žen, které mají zkrácené úvazky, aby stihly dělat taxikářky po koníčcích dětí, aby stihly kontrolovat úkoly, připravit tašky, svačiny, nakoupit, vyprat, vyžehlit, jít s dětmi do divadla, do kina, přivézt kolo z opravny atd., je však většina.

Péče o děti po rozvodu.
Většina matek tedy má děti po rozvodu ve své péči.
Proč? Pokud si to shrneme, většinu péče o děti v manželství (partnerství) v dnešní době zastávají ženy, tedy logicky děti mají výrazně silnější pouto k nim, ačkoli by mohly mít obdobně silné pouto i k otcům.
Vím, že jsou určitě i otcové, kteří se umí postarat o své děti stejně dobře jako matky, jsou schopni a hlavně ochotni si snížit úvazek, být na rodičovské dovolené. Ale je jich stále v celkovém poměru zoufale málo. Proč? Protože k tomu nejsme my ženy ani muži vychováni. Protože se od školky stereotypně předpokládá, že holky si hrají s panenkami a kluci staví hrady a prohánějí auta, aby se připravili na své „přirozené“ role! Žena patří k dětem a do rodiny, muž do světa a politiky. A teď nám najednou tyhle stereotypní hlášky nějak přestávají vyhovovat. A většinou ti, kteří ještě před nedávnem tvrdili, že žena má vrozené pečovatelské sklony, měla by být s dětmi doma, nejlépe co nejdéle, se najednou diví, že k nim jejich děti necítí to, co k matkám, a matky nepadají radostí a úlevou na kolena, když si otcové najednou vzpomenou, že budou hrát otcovskou roli a to hned střídavě třeba po měsíci či týdnu a tříletý potomek s ním nebyl dosud sám déle než hodinu u pohádky v TV.

Reflex č.1 Adéla Knapová: Jakou strategii volí ženy: rozvodem pro peníze.
„Statistiky jsou neúprosné: ze 70 % o rozvod žádají a rodinu rozbíjejí ženy. A to z jednoduchého důvodu: rozvodem drtivá většina z nich nespravedlivě zbohatne.“

Kdo žádá o rozvod?
Je bohužel pořád praktické ponechat veškeré „bezplatné pečovatelství“ o děti, muže a třeba i staré rodiče a domácnost na ženách, a za to jim nabídnout finanční závislost na muži bez právních záruk, pokud by je manžel opustil, a s mizerným důchodem, nebo špatně placenou práci (protože matky jsou pro zaměstnavatele obtížné). Ale jak dlouho tohle ještě může vydržet? Faktem ale je, že se potom nelze divit, že ty děti, které znají otce z fotek v mailu a vyprávění matek bez těch zaneprázdněných a vydělávajících otců dokážou existovat i nadále. A když už pečovatelce dojde trpělivost a síla dětem neustále vysvětlovat a mlžit, proč tatínek pořád není doma, a když konečně sežene po x letech s praxí v domácnosti práci, má samozřejmě při stejném vzdělání se svým partnerem naprosto nestejné peníze, a je jí jasné, že například akceptovat mnohoženství (alkohol, agresi, nezájem, atd.) otce svých dětí prostě už nedokáže, podá žádost o rozvod. A to přesto, že ví, že si partner převedl obě auta na firmu, dům je psaný jen na něj a kvůli alimentům klidně přivede firmu do konkursu. On se totiž zásadně rozvádět nechce. Jemu nic nechybí, vše mu vyhovuje a hlavně, „jde mu přece o děti“! Takže „neúprosné statistiky“, které říkají, že 70 % žen rozbíjí rodinu, aby nespravedlivě zbohatly na rozvodu, jak píše paní Knapová, mají další číslo - další žena rozbíjí rodinu! Jen nějak nechápu - kdy ji čeká to „nespravedlivé zbohatnutí“. Po soudním martyriu u nás v Česku určitě nikoli. Pro většinu žen znamená rozvod pokles životní úrovně a pro mnohé z nich dokonce neustálé balancování na hranici chudoby. Tohle všechno ovšem vzhledem k atmosféře ve společnosti i podobným textům, jako je ten A. Knapové, dnes u soudu většinou nikdo v potaz nebere ve strachu z mediálního pranýřování.

Střídavá péče je in a poslední hit nějakých poslanců: nejlépe, když bude povinná!
Někteří otcové potom demonstrativně dávají žádosti o střídavou péči, a většinou ti, kteří o svých dětech do rozvodu nic nevěděli, protože je „in“ dokázat, jaká je ta jejich bývalá mrcha, že je chce připravit o děti. Potom návrh velkoryse stáhnou, mají přece rozum, na rozdíl od hysterické bývalé ženy nebudou dál dětem ubližovat dalšími soudy, tahanicemi... A který časopis po takovém soustu neskočí? A znovu se omlouvám těm, kteří to myslí se střídavou péčí upřímně, a nejsou vyslyšeni.

A ptá se někdo dětí, co chtějí ony? Vyslyší je někdo?
Zda se chtějí každý týden stěhovat, měnit školu, kamarády, postel, pokoj a partnery rodičů? A když se děti vyjádří, že třeba prostě nechtějí, je velmi obvyklé nebrat jejich přání v potaz s tím, že jsou matkami zmanipulovány. Pokud chtějí obě strany a hlavně děti, skvělé - nezbývá než jim držet palce. Ale takových „rodin“ je zatím u nás žalostně málo.
Když se ptám matek, které tohle s dětmi zažívají, proč nereagují do medií, neozvou se, nezaloží podobné skupiny jako K2, neprotestují... odpověď je stejná: nemají na to čas ani sílu, musí zajišťovat zbylou rodinu a platit za soudní tahanice o děti, majetek atd. V mém okolí opravdu neznám žádnou ženu, která by na rozvodu vydělala, a také neznám ženu, která by nedala přednost rozumné dohodě s otcem svých dětí a troše zaslouženého odpočinku, pokud to jen trochu jde. I když znám případ, že žena dokázala dítěti opravdu otce vygumovat ze života, ale těchto případů je asi tak stejně jako je otců na rodičovské dovolené.

Máme se co učit
Naučme tedy muže - a omlouvám se těm, kterých se to netýká, že péče o děti nezačíná rozvodem a otcovství je také kariéra, že je to fuška, za kterou se ale nemusí stydět, naopak, je... vlastně měla by být společností ceněná a o období nejintenzivnější péče nemluvme jako o dovolené, naučme je, že k péči o potomky patří i zástěra, nákupní tašky, taxikaření a převážení z piana do skauta a mezitím dvě hodiny čekání, a naučme je také, že utíkat z práce se má nikoli od rodiny třeba na tenis či bowling, ale do rodiny.
Naučme taky ženy, a omlouvám se těm, kterých se to netýká, že za péči o děti a o dům nejsou odpovědné jen ony, že je to fuška, na kterou jsou ale dva, že i když jim léta vnucovali, že ony jsou ty pořádné, pečující, od přírody - jinak jsou špatné ženy a matky - že to tak vůbec být nemusí, a pokud jsou více úspěšné v práci než v kuchyni, neměly bychom se za to stydět.

Naučme ženy, že jejich cena neklesá s počtem neumytého nádobí a nevypraného prádla, že muži dokážou děti stejně dobře přebalit, napsat úkoly s dětmi a dát nádobí do myčky - jen jim to musíme dovolit a také k tomu naše syny vychovat.

A až potom prosím čile diskutujme o povinné střídavé péči.

   
20.01.2011 - Rodina - autor: Irena Hlaváčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [33] danca79 [*]

  vladka006 — #7 Jo a to trestni oznameni na poruseni prav ditete dotycnej zkousel taky. A nic z toho.

  superkarma: 0 07.02.2011, 00:51:36
 2. avatar
  [32] danca79 [*]

  vladka006 — #7 Vladko segre drzim palce. Kdyz vidim jak soudy fungujou, tak mi je blivno. Ten pripad o kterem vim ja je naopak, a chlap zadal o setkani s detmi na pude Fondu ohrozenych deti, a socialka rekla matka si to nepreje a nazdar - prestoze od soudu o tom tehda zadny rozhodnuti nemeli. Takze teoreticky kdyby sel a deti "ukradl", tak z pravniho hlediska by to bylo v poradku - jenze s tim jak to vsechno pokracovalo, by ho urcite ex obvinila z unosu (i kdyz logicky, kdyz neni rozhodnuti soudu o peci, o zadnej unos nejde). Je to proste bordel nad bordel.

  superkarma: 0 07.02.2011, 00:51:03
 3. avatar
  [31] danca79 [*]

  Boze tohle me zas nadzvedlo. Chapu ze stridava pece neni vhodna pro kazdy dite, ale tam venku jsou mraky otcu, co deti nevideli x let, protoze to matka nedovoli - i kdyz to treba byla ona, co se rozhodla vztah ukoncit...Osobne smekam pred zenskymi, co prestoze jim chlap odesel za jinou, porad berou otce svych deti jako otce svych deti a umozni mu prcky videt. Kazdy dite si zaslouzi mit oba rodice, tecka. Kazdej machruje tema extremnima pripadama, jenze kolik je tam venku rodicu, co vubec extremni nejsou, a diky soudum deti nikdy nevidi a nemaji dovolani.

  Kdybych podobnej pripad nevidela na vlastni oci, asi bych mozna taky veci brala jinak, ale znat chlapa, kteryho manzelka opustila kdyz byl v nemocnici v ohrozeni zivota, nasledne vybrala vsechny konta, ke kterym mela pristup, a vzapeti se zacla soudit o vyzivne pro deti a pro ni, a kdyz nahodou prislo o den pozdeji (protoze bankovni prevody trvaji par dni), hned mel dotycny na krku exekutory, pricemz deti za celou dobu rozvodu (viz nez 2 roky) nevidel, a soudkyni to bylo uplne fuk, a socialce taky, prestoze matka deti bezne fackuje a pul dne ze dne na ne krici, a vyklada jim jak je tata blbej, a neposila dost penez. Hnus.  Takze jo, v tomhle pripade ta zenska sla fakt do rozvodu kvuli penezum, a dosahla toho, ze dotycnej zije x mesicu pod hranici zivotniho minima, a nebejt jeho rodicu a znamejch, uz by byl na ulici, protoze z nejakejch dvou tri tisic mesicne dospelej chlap proste mesic nevyzije (a to nemluvime o bydleni, ze...) - no a nez to soud prezkouma, mesic co mesic si bude muset pujcovat na alimenty, protoze pravnicka dotycne zdrzela aby rozsudek o skonceni vyzivneho pro manzelku nabyl pravomoci, a tudiz dokud tak nenastane, chlap plati jak mourovatej, i kdyz sam nema, jelikoz jinak ho exekutori oberou i o spinavy slipy....

  superkarma: 0 07.02.2011, 00:45:34

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [30] Eva_CZ [*]

  Mickey Mouse — #29 sukal bys, vid?

  superkarma: 0 20.01.2011, 19:41:02
 2. avatar
  [29] Mickey Mouse [*]

  ToraToraTora — #20 Také vás chci potkat v Brně. Sml24 Od koho získám inormace příp. pozvání Sml58?

  1. na komentář reaguje Eva_Fl — #30
  superkarma: 0 20.01.2011, 16:15:31
 3. avatar
  [28] Knopper [*]

  S clankem v Reflexu nesouhlasim a clanek od Adely Knapove povazuju za spatny vtipSml24

  superkarma: 0 20.01.2011, 15:10:21
 4. avatar
  [27] Lukáš Čejka [*]

  kareta — #26 ty to taky pekne schytas Sml52

  superkarma: 0 20.01.2011, 14:31:32
 5. avatar
  [26] kareta [*]

  Lukáš Čejka — #24 to mi připadá rozumné...Sml80 Raději pracovat v dole, než pařit na automatech! Kázeň musí bejt!Sml67

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #27
  superkarma: 0 20.01.2011, 14:27:13
 6. avatar
  [25] Lukáš Čejka [*]

  ToraToraTora — #23 samozrejme, hrdinu jsou plne hrbitovySml54

  superkarma: 0 20.01.2011, 14:17:52
 7. avatar
  [24] Lukáš Čejka [*]

  kareta — #22 nj ale tam uz v tom veku pracujou a devcata se vdavaj Sml32Sml54

  1. na komentář reaguje kareta — #26
  superkarma: 0 20.01.2011, 14:16:21
 8. avatar
  [23] ToraToraTora [*]

  Lukáš Čejka — #21 Máš bobky, co?

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #25
  superkarma: 0 20.01.2011, 14:15:20
 9. avatar
  [22] kareta [*]

  Chlapci do 7-9 let a dívky do puberty matce, pak přejít k otci jako to mají muslimovéSml57

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #24
  superkarma: 0 20.01.2011, 14:14:21
 10. avatar
  [21] Lukáš Čejka [*]

  ToraToraTora — #20 kdepak, ja za slavny Lukasuv val cestuju jen zridka Sml54

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #23
  superkarma: 0 20.01.2011, 14:14:03
 11. avatar
  [20] ToraToraTora [*]

  Lukáš Čejka — #14 Stav se vlétě na srazu v Brně a probereme to Sml54

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #21
  2. na komentář reaguje Mickey Mouse — #29
  superkarma: 0 20.01.2011, 14:12:18
 12. avatar
  [19] Lukáš Čejka [*]

  vladka006 — #17 nj chce to proste dobreho advokata Sml54

  superkarma: 0 20.01.2011, 14:07:46
 13. avatar
  [18] maje [*]

  vladka006 — #17 můj švagr taky chtěl děti jako šprajc. a dopadlo to tak, že si děti "rozdělili" on staršího syna, ona mladšího. a ten starší syn vyrůstal u mé tchýně - jeho babičky. táta na něj nikdy nepřidal ani korunu. tchýně ho živila, šatila, učila se s ním, psala úkoly,...

  superkarma: 0 20.01.2011, 13:57:26
 14. avatar
  [17] vladka006 [*]

  Lukáš Čejka — #16 Těch chlapů znám víc, ale tento je asi jedinej, co si vzal dítě k sobě jako šprajc bejvalce. A soud podle mě rozhoduje podle toho, kdo si o dítě zažádal první. Jak si zažádal otec první, děcko dostal. A ani k jednomu z otců nemůžu říct, že by se o dítě nedokázal postarat. Znám i jednoho, co má ani ne roční holčičku.

  1. na komentář reaguje maje — #18
  2. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #19
  superkarma: 0 20.01.2011, 13:51:06
 15. avatar
  [16] Lukáš Čejka [*]

  vladka006 — #7 to je ten ex jeden z mala pripadu, kdy dostal do pece dite otec, vetsinou vim jen o pripadech, kdy dite skonci u matky

  1. na komentář reaguje vladka006 — #17
  superkarma: 0 20.01.2011, 13:34:43
 16. avatar
  [15] fialinka [*]

  jo, taky mne ten článek dost vytočil. resp. ještě víc ten nesmysl od Adély Knapové...

  superkarma: 0 20.01.2011, 13:26:58
 17. avatar
  [14] Lukáš Čejka [*]

  ToraToraTora — #10 ty uz mluvis jako ja, jen abys to tu pekne neschytala Sml54

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #20
  superkarma: 0 20.01.2011, 13:15:54
 18. [13] Bébina [*]

  Ja jsem partnerovi uz nekolikrat durazne zopakovala, ze pri pripadnem rozchodu podavam zadost k soudu o svereni ditete do jeho pece, beru kocky a stehuju se zpet k mamince.Sml57 Jinak si myslim, ze pokud jeden ci druhy patrner neni idiot a jsou schopni se domluvit, muze dite ze stridave pece profitovat. To ovsem vyzaduje od rodicu, ze se neodstehuji na druhy konec republiky ale ani mesta a budou mit bydliste blizko sebe, tak aby dite nemuselo menit skolu. Ze rodice striktne nebudou na nicem trvat, ale budou schopni operativne vyresit nenadale situace ke spokojenosti ditete.

  superkarma: 0 20.01.2011, 13:05:46
 19. avatar
  [12] ToraToraTora [*]

  jastura — #11 Sml30 V návalu písmenek v článku jsem na to málem zapomněla.Sml30

  superkarma: 0 20.01.2011, 12:54:02
 20. [11] jastura [*]

  ToraToraTora — #10 Copak nevíš, že země vznikla jen díky myším a jejich pokusu o nalezení prvotní otázky? Sml57(Stopařův průvodce..)

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #12
  superkarma: 0 20.01.2011, 12:44:11
 21. avatar
  [10] ToraToraTora [*]

  Kdyby ten nahoře toužil po absolutní rovnoprávnosti, vymyslí si hermafrodity a ne ženu a muže.

  1. na komentář reaguje jastura — #11
  2. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #14
  superkarma: 0 20.01.2011, 12:30:56
 22. avatar
  [9] Mickey Mouse [*]

  Podle toho, co tady i jinde čtu, se většina těchto případů týká rodin, kde si pořídili děcko rodiče, co na ně nebyli připravení. Pak to skutečně dopadne tak, že ženská je uvázaná doma, manžel je uvázaný v práci a společná péče o dítě neexistuje ani před rozvodem ani po něm.

  Nakonec si ženská s chlapem dělají naschvály a oba navádějí děcko, jak má odmítat péči toho druhého. V téhle situaci to má vždy matka snazší, protože děcko bude chtít zůstat s ní, bez ohledu na to, kde by mu bylo lépe a kdo se o ně lépe postará. Děti totiž nepřemýší do budoucna a bojí se změn.

  Nejlepší řešení podle mne? Budoucí rodiče by se měli dobře domluvit na způsobu výchovy a podílení se na péči ještě předtím, než si děcko pořídí. Zatím to totiž nejčastěji je tak, že jeden si děcko přeje a druhý jen ustoupí, ale ani jeden nepřemýší, jak se o děcko postarají. Sml68

  superkarma: 0 20.01.2011, 12:01:10
 23. avatar
  [8] vladka006 [*]

  maje — #5 Můj muž, když jsem mu holku svěřila na vykoupání, tak holka brečela Sml30. Vlítnu do koupelny, jestli nespadla a on namydlenou houbu a drhnul obličej. Jó, to nebylo takové jemňoučké umýváníčko jako od maminky.

  Přebalit zvládnul taky, dokonce látkovejma plenkama. Zvládnul to zašmodrchat, když mu plínka padala, tak obvázal provázkem a bylo.

  Hlavně, že si poradí.

  superkarma: 1 20.01.2011, 10:03:27
 24. avatar
  [7] vladka006 [*]

  tAk. Hroznou tahanici prožívá moje ségra. Po rozchodu jí ex sebral dítě. Jako truc. Holčičce byly dva roky. Už dýl jak rok ségra holku neviděla. Teď je holčičce 6. Do těch jejích 5 let byl imrvére problém s předáváním. Sociálka slepá, hluchá. Veškeré stížnosti se jim asi i po 3 letech dodnes válejí na stolech. Ségry ex zakázal styk s naší mamkou, holčičky babičkou, protože když u mamky holčička byla, tak zavolala vlastní mámě a on si nepřeje jakýkoliv kontakt holčičky s mámou. Po tomhle incidentu jsem hlídala holčičku já. Dost jsem se s tím exem pohádala, protože holčička mi tady brečela, že chce vidět mámu, aspoň na 5 minut. Chce mámu, chce bydlet u ní, u brášků, chce k jezdit k babičce, k tetém a nemůže se ani na jedinou hodinu vidět se zbytkem rodiny, protože udržujeme kontakt s holčičky mámou. Teď už se půl roku válí trestní oznámení na soudě za porušování práv dítěte. Jsem zvědavá, jak to dopadne. Každopádně je mi na blití z exe a ze soudů. Jó, ale to, že jim chce vláda snížit platy, to se kurňa rychle páni soudci rozhodli, že je to nezákonné.

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #16
  2. na komentář reaguje danca79 — #32
  3. na komentář reaguje danca79 — #33
  superkarma: 0 20.01.2011, 10:00:04
 25. avatar
  [6] Julianna [*]

  Ex chtěl také střídavou péči, co je pračka, sporák, kroužky do té doby - rozvodu - nevěděl, on je přece unavený z práce a musí si jít lehnout, že já chodila do práce od synových 1. narozenin a že syn byl v práci se mnou / vlastním krámek, mohla jsem si to takto dovolit/, no a co???Teď má syn 8 a nechce k němu chodit, návštěvy u otce se pro něj rovnaly výslechu - co mají nového, kde chodíte, proč...a nadávky, že na sociálce neřekl, co táta chtěl, že u výslechu nelhal. Syn ho miloval, měl ho za vzor, do té doby, než mě napadl v 6. měsíci těhotenství a synek se sesypal. Od té doby k němu nechce, a co na to pan soudce??? Rád se poslouchá, tudíž mně pořádně nedovolil ani promluvit, na mou otázku, co mám dělat, když ho tam co 14 dní posílám - a to je pravda, a on mi doma brečí, že tam nechce, prosí mě, ať pro něj přijdu do školy, nenechávám ho tam, řekl, že neplním nařízení soudu a že mi ho sebere. ...táta má přece právo na syna, jaká je ale jeho výchova a působení na syna, to nikoho nezajímá. Navádí jej k ničení našich věci, vyhazování klíčů oknem, k útěku, ubližování sestřičce, kterou před synem nazývá zmetkem, Hitlerem, svištěm...toto nikoho nezajímá.

  Chtějí po mně, ať si sedneme a promluvíme za asistence někoho, o čem se s ním mám bavit??? Vyšetřuje ho kriminálka za ubližení na zdraví, léčba mé krční páteře trvala 3 měsíce, ale on to přeci neudělal, vůbec tam nebyl, zmlátila jsem se sama, chce mě oškubat o majetek, vlastním 1/2 rekr. nemovitosti, byt je družstevní, garáž a auto společné, už 2 roky jsem nic z toho neviděla, protože to přece není moje..., odstěhovala jsem se dobrovolně, tak co, poté, co mi bral pracovní peníze, vyhrožoval, útočil a to vše před synem, vyhrožuje mi, ponižuje mě....

  Trochu couvnul poté, co mu syn napsal dopis, nechtěla bych něco takového dostat od svého dítěte, závěr: "nemyslel jsem si, že mám tak zlého tatínka, musíš se změnit, přestat lhát a ubližovat lidem...." to tatínka dle slov socky a jeho právníka dostalo. Nechtěl syna ani na Vánoce, ani dárek mu najednou neposlal. Přišel o svou loutku, nástroj k získání majetku a obvinění mě ze špatných mravů, příkoří...

  Omlouvám se, ale jsem toho plna, nikdo nebere v potaz skutečné přání dětí a hlavně to, co je pro ně do života přínos, teď nemyslím finanční zázemí, ale prostou výchovu ke slušnosti, lásce, pokoře ...

  superkarma: 0 20.01.2011, 09:34:49
 26. avatar
  [5] maje [*]

   chlap se postará o dítě taky, jen trošku jinak. moje dcera se těší na volno se mnou, ale i s manželem. sice si s ním nemusí pořádně rozčesávat vlasy, ale udělají takový kokrhel, že to drží. na výlet si vybírá oblečení jen ona (bez ohledu na to, zda je to čisté nebo ne). oběd může nahradit zmrzlina nebo párek,... takže možná se nám to líbit nemusí, ale chlap se postarat umí. nebo aspoň většinou.

  OlgaMarie — #4 ani já jsem nedokázala vysvětlit, jak si dcera rozsekla hlavu o topení. to bylo teď.Sml24Sml24

  1. na komentář reaguje vladka006 — #8
  superkarma: 0 20.01.2011, 09:07:59
 27. avatar
  [4] OlgaMarie [*]

  S manželem jsme se brali opravdu mladí, což pokládám za úžasnou výhodu. Byli jsme oba tvární, ochotni se potřebám rodiny přizpůsobit. Vše, co se týče rodinného života jsme se učili a dělali spolu. Manžel seděl na vaně, jednou rukou máchal plínky, ve druhé držel skripta a učil se. Byl vždy schopen postarat se o děti a nebylo mu zatěžko k plačícímu dítěti v noci vstát. Ale! Chlap není schopen současně jedním okem hlídat dítě a druhým sledovat, zda se mu něco na plotně nepálí a na tom trvám! Dodnes mi nebyl schopen manžel vysvětlit, jak mu mohl dvaapůlletý syn spadnout šikmo na 1,5m vzdálený radiátor topení s houpačky přišroubované mezi dveřmi a rozbít si hlavu. Syn mi nebyl schopen vysvětlit, jak jeho čtyřletý syn spadl na rozkládací stojan na sušení prádla z postele, když šňůry byly o 60 cm nad úrovní postele, ve které spolu leželi.Sml80Oba svorně tvrdí, že skočit by jim nedovolili, vždyť byli u nich! 

  Jak se řeší při střídavé péči nemoc dítěte, když u jednoho onemocní? Je u něho po celou dobu nemoci nebo si ho nemocné předávají?

  1. na komentář reaguje maje — #5
  superkarma: 0 20.01.2011, 08:35:55
 28. avatar
  [3] selinka [*]

  selinka — #2 ale no jóó, já vím, že tam má být našli Sml58

  superkarma: 0 20.01.2011, 08:04:49
 29. avatar
  [2] selinka [*]

  Jednou se hecnu a napíšu, čím jsem si prošla PO rozchodu...jako názornou ukázku, že střídavá péče ve všech případech fakt není nejlepší řešení Sml32

  Eva_Fl — #1 ad ty maminky a babičky to sedí, ač moje mamka byla výjimka a bráchové vaří, perou, žehlí... a pochopitelně že si našly ženské, které toho silně zneužívají Sml68

  1. na komentář reaguje selinka — #3
  superkarma: 0 20.01.2011, 08:03:04
 30. avatar
  [1] Eva_CZ [*]

  Sml67 Velky souhlas s poslednim odstavcem. Protoze jak jsme si je vychovaly ( my, slepice ), takove je mame. Neni to jen o manzelkach, je to o JEJICH matkach i babickach. A je to spatne. Mistni kachny jsou casto doma. Ne na materske, proste se dobre provdaji a nechodi do prace. Fajn. Jejich napln je zalostna - mani a pedi a kadernik a fitko, nebo TV a zradlo, ale ten jejich prijde domu ( casto z xteho prac.pomeru ) a neni vyjimkou, ze uklizi doma bordel, na kterej ona nesahla, vstava v noci k decku, protoze jsou prece OBA rodice atd. Tohle je jinej extrem a ne vsechny nechodej do prace, ale ty, ktere nahodou chodej, se doma veru nestrhnou. Sml23 Kdyz jim vypravim o zivote ceske zenske, nechteji mi verit. A v takovym bordelu, jakej maji doma ony, nebydlej ani cigosi. Sml23 Hnus.

  1. na komentář reaguje selinka — #2
  superkarma: 0 20.01.2011, 03:25:16

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme