Je začátek školního roku a některé děti usednou do školních lavic vůbec poprvé, kromě toho, že musí mít připravené penály a ořezané tužky, by také měly mít zkontrolované oči, aby dobře viděly na tabuli.

Obvyklé preventivní prohlídky u praktických lékařů však některé oční vady nemusí vždy odhalit, zrak dětí by měl být vyšetřený na odborném pracovišti. Podle statistik má nezjištěnou oční vadu každé 12. dítě ve věku 4 let. S rizikem vzniku tupozrakostí se rodí cca 4 % dětí.

Kid

Zdravé oči jsou pro děti velmi důležité. Je na nás, na rodičích, abychom díky správnému vyšetření dovedli dítě včas svěřit odborníkům, kteří jsou schopní podchytit a řešit skryté oční vady. Některé oční vady jdou vyléčit jen v dětském věku, proto je nesmírně důležité, aby dítě mělo přístup ke kvalitnímu preventivnímu vyšetření.

Zeptali jsme se proto oční lékařky, na naše otázky odpovídala MUDr. Gabriela Pilková z Dětského očního centra Kukátko

Řada rodičů neví, kdy a jakým způsobem by měly dětem kontrolovat zrak a jakým způsobem. Můžete jim poradit?
Součástí každého preventivního vyšetření u pediatra ve 3 a 5 letech by mnělo být i vyšetření ostrosti zraku. Pokud se pediatrovi při vyšetření něco nezdá nebo dítě nespolupracuje, mělo by být dítě odesláno k očnímu lékaři, specialistovi na děti, k podrobnému komplexnímu vyšetření.

Pokud se ale v rodině vyskytují oční vady – krátkozrakost, dalekozrakost astigmatismus, tupozrakost nebo šilhání, ale i pokud se rodičům na dítěti něco nezdá, např. dívá se na předměty zblízka, mne si oči, často zakopává nebo padá nebo natáčí si hlavu je vhodné, aby dítě podstoupilo podrobné vyšetření co nejdříve. Zraková ostrost se u dítěte vyvíjí a včasným odhalením vady tak lze vždy předejít horšímu stavu. Čím dříve se dítě začne léčit tím větší šance je na úspěšný výsledek léčby.

Jsou z vašeho hlediska kontroly zraku u pediatra v předškolním věku dostačující? Jakou máte zkušenost?
Prohlídky u pediatra jsou dostačující, pokud vyšetření probíhá správně. Právě na prohlídkách ve věku 3 a 5 let se často přijde na možný problém. Jsou ale i situace, kdy dítě potřebuje vyšetření dříve – šilhá nebo je v rodině výskyt vysokých dioptrií.
Na druhá straně  i dnes se v naší praxi setkáváme se situací, kdy rodič přijde na vyšetření s dítětem, která na prohlídkách ve 3 ale i v 5 letech při očním vyšetření „nespolupracovalo“ a přesto očního lékaře vůbec nevyhledali, nebo k němu nebyli odesláni. Často také rodiče dětí, které šilhají, odkládají návštěvu očního lékaře z obavy, že dítě je na vyšetření ještě moc malé. Vyšetřit však lze i dítě dvouměsíční!

Jak často by měl být dětem kontrolován zrak?
Pokud má dítě zrak v pořádku stačí vyšetření 1x za rok, pokud se ale léčí s oční vadou, je nutné v úvodu léčby pravidelné sledování každé 3 měsíce a pak se intervaly prodlužují na šest měsíců.

Čeho by si měl rodič všímat v chování předškolního dítěte, co by mělo být varovným signálem, že dítě špatně vidí nebo má nějakou oční vadu?
Varovným signálem pro rodiče by měla být určitě bolest hlavy, ale i mnutí očí, neustálé a  častější mrkání, natáčení hlavy, přibližování si předmětu.

Kid

Pokud jde dítě do školy, měly by s ním rodiče jít na preventivní prohlídku očí? Na jaké pracoviště nejlépe?
Preventivní prohlídka u očního lékaře před nástupem do povinné školní docházky je určitě vhodná. Může se při ní odhalit skrytá refrakční vada, která může dítěti způsobovat potíže při vyšší zátěži zraku do blízka. Nejlepší je podstoupit komplexní vyšetření spojené s cycloplegií u lékaře který se specializuje na děti a to ideálně v návaznosti na preventivní prohlídku pediatrem ve věku 5 let.

Očního lékaře je v každém případě třeba navštívit, kdykoli u dítěte pozorujete šilhání, nepřirozené sklonění hlavy, přivírání jednoho oka, časté mnutí očí, světloplachost, velmi rychlou únavu dítěte při práci nablízko, špatnou orientaci v prostoru a podobně.

Více najdete na www.detskeoci.cz.

Reklama