Bulvár

Jak a proč se slaví Beltine


Je to jeden z nejkrásnější a zároveň nejdůležitějších svátků. V povědomí lidí byl tak hluboko zakotven, že se církvi nepodařilo jej vykořenit. Postupem času z něho ale velice úspěšně udělala v podstatě paskvil.

Dnes s oblibou říkáme 30. dubnu svátek „upalování čarodějnic“ či „čarodějnice“.

Jdeme-li ale k tomuto ohni s představou oslavy upalování čarodějnic, jdeme oslavit nepředstavitelné, reálné utrpení lidí, kteří zaplatili životem za lidskou hloupost, pýchu, tmářství a zvrácenost všech pánů Heinrichů Bobligů a jim podobných lidských zrůd


Bylo to období fanatismu a temna, kdy na hranicích v plamenech končily celé rodiny i docela malé děti.

Období „upalování čarodějnic“ nepřežilo více než 9 milionů nevinných lidí!

 

 

 300 let vlády dutých hlav

Fakta z dílny těch, jejichž ústa hovořila o lásce k bližnímu, 

fakta, ze kterých mrazí

 

 

 

1484 - papež Inocenc VIII. vydává bulu „Summis desiderantes affectibus“ proti čarodějnictví. Každý, kdo by se jen pokusil popřít existenci  čarodějnic nebo čarodějnictví, byl okamžitě usmrcen. Příčinou k tomuto nelidskému běsnění byl výrok z Exodu: „Čarodějnici nenecháš naživu“ (Ex 22,17)

1486 - vydává papež dílo Heinricha Kramera a Jakuba Sprengera „Malleus Maleficarum - Kladivo na čarodějnice.  Jedná se o příručku k objevení  a trestání čarodějnic, plnou krutosti a  nenávisti k ženám. 

1557 - vydává papež Pavel IV. bulu „Cum ex Apostolatus officio“, v níž se prohlašuje za nejvyššího velekněze a představitele Boha na Zemi s neomezeným právem.

1566 - je zvolen papežem Velký inkvizitor Pius. Píše bulu „Regnans in Excelsis“, v níž mimo jiné prohlašuje i anglickou královnu Alžbětu za kacířku.

1583 - papež Sixtus V. bulou  „Coeli et terrae  creator“ zakazuje astrologii a všechny formy věštění, které označuje za  neuskutečnitelné bez pomoci ďábla.

1589 - vydává katolický biskup Peter Binsfeld návod na stíhání čarodějnic „Tractatus de Confessionibus Maleficorum“. Téhož roku je díky návodu v saském Quendlinburgu během jediného dne upáleno sto třicet tři nevinných žen.

1590 - počínaje a 1680 konče bylo ve Skotsku popraveno na čtyři tisíce čtyři sta žen.

1592 - Je nizozemským dekretem vyhlášeno, že přestože již bylo upáleno mnoho žen, tak počet těch, s nimiž je nutné se vypořádat, je mnohem  větší!!

1600 - Je na příkaz inkvizice zaživa upálen astronom, filosof a básník Giordano Bruno.

1602 - Henri Boguet vydává příručku pro inkvizitory „Discours des Sorciers“. Používá nejkrutějších inkvizičních metod a nepůsobí mu žádné  problémy zahrnout do svých procesů i děti.

1609 - Je jmenován hlavním inkvizitorem v kraji Basků v jihozápadní Francii Pierre de Lancre. Už jen za pouhé čtyři měsíce dal upálit na šest set lidí.

1620 - upaluje biskup ve Würzburku během jediného roku devět set místních žen. Jeho bratranec z Bamberku jich nechá upálit šest set. Preventivně jsou upalovány i mladé dívky a stovky dětí v rozmezí tří až čtrnácti let.

1648 - když Vestfálský mír prohlašuje, že občané, jejichž náboženské vyznání se liší od vyznání jejich panovníků, mají mít stejná práva jako ostatní občané státu, papež Inocenc X. to odsuzuje a katolická církev zavrhuje jako prohlášení škodlivé a nekřesťanské.

1650 - Je jako novinka v Nyse postavena velká pec pro úsporné upalování čarodějnic, která si vyžádá více než tisíc obětí včetně dětí. Podobná pec, asi šedesát metrů vysoká, byla postavena již dříve v Avignonu.

1782 - se konala v souvislosti s čarodějnictvím ve švýcarském Glarusu poslední zákonná poprava.

Čerpáno z  : Britské listy a Glenn Stendheard "Dark in head"  (Tma v hlavě)

 

 

Jak se slaví BELTINE?

 

Beltine oslavuje symbolické spojení Boha a Bohyně, kteří se o dni Ostary potkali a zamilovali. Beltine je svátkem plodnosti, vitality, začátku nového života a lásky tělesné. Oslavuje plodnost a rovnost sil mužského a ženského principu v přírodě.

 

V domech lidé zhasili ohně, aby je, od posvátné hranice po rituálu, zapálili znovu jako oheň nový (mladý).

 

Před setměním se na začátku slavnosti zapálí dva ohně. V každé hranici by mělo zahořet 9 druhů dřeva.

Jeden oheň je mužský – černý a druhý ženský – bílý. Lidé se shromáždí u ohňů a společně odříkají modlitbu a poděkování Zemi za život, úrodu, plodnost, zdraví a vše dobré, co je potkalo během roku. Popřejí Zemi dostatek vláhy a přislíbí ochraňovat všechny živé tvory, které po ní chodí. Zároveň požádají o její přízeň.

Konec modlitby opatří prosbě o zachování zdraví, plodnosti, lásky a „aby každému s ránem i večerem do úst krajíce bylo lze vložit“.

Pije se silné černé pivo a jedí koláčky z ovsa.

 

Během rituálu si lidé na kousky březové kůry napíší svá přání a na jiné kousky kůry to, čeho by se rádi zbavili. Do černého ohně pak vhazují kůru s negativními věcmi a do bílého svá přání. Černý oheň se nakonec uhasí a muži i ženy již slaví jen u bílého. Rozdávají se polibky a drobné dárky.

Milující dvojice se políbí s větvičkou kozlíku lékařského v ústech. To proto, aby jim láska vydržela. Také mohou skládat symbolický „slib manželský“.

Tady je dobré říci, že pohané uzavírali sňatek na dobu určitou. Buď od Beltinu k Beltinu (aby jej za rok obnovili), nebo „dokud láska trvá“.

 

Beltinové zvyky

 

Kdo si večer natrhá větvičky jeřábu a jimi ozdobí svůj dům, tomu se dostane ochrany Bohů.

 

Kdo ráno 1. května vyběhne na kopec a uvítá vycházející slunce, tomu ono požehná zdravím na celý rok.

 

Dívky vstávají za svítání a rosou z hlohu si omyjí obličej. Do vlasů si zapletou větévku jeřábu. Boha a Bohyni pak poprosí o dar krásy.

 

Kdo během obřadu 3x obejde po směru hodinových ručiček menhir a závěrem se pokloní, ten si zajistí bohatou úrodu.

 

Nemocnému dítěti, které v tento den bude proneseno otvorem v kamenech, se vrátí zdraví.

 

K ránu se o Beltinu dvojice milovaly na poli, aby mu ukázaly, jak má plodit.

 

 

Kdo si o půlnoci proskočí nahý ohněm, tomu se dostane celý rok krásy a zdraví.

Ve chvíli, kdy je člověk v tzv. mrtvém bodě nad ohněm, může jej uslyšet, jak šeptá. J 

 
Je vcelku jedno, zda člověk těmto věcem věří, či nikoli.

Jde přece o rituál lásky a poděkování.

Akt, který má spojovat. Jeho smyslem by mělo být přijetí vědomí, že život zdaleka není samozřejmostí.

Že všechno, čeho se nám dostává z přírody, je to, co nám dovoluje žít.

A že si přejeme, aby to tak zůstalo. 

 

 

   
30.04.2008 - Společnost - autor: Michaela Kudláčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [38] Michaela Kudláčková [*]

  OlgaMarie: Já bych řekla, že jakákoli ideologie, zahnaná do demagogického prosazování jediné cesty, jako té správné, vytváření umělých strašidel a vláda na základě vyvolaného strachu a nesvobody, je špatná. A je jedno, jestli se TO jemnuje Církev, nebo Komunismus, nebo Islám....

  superkarma: 0 03.05.2008, 15:29:54
 2. avatar
  [37] shb [*]

  OlgaMarie: jo? třeba v 10 letech?

  superkarma: 0 03.05.2008, 14:27:00
 3. avatar
  [35] OlgaMarie [*]

  shb: Svátky zničili komunisti. Zřejmě jsi je s chutí včetně vánoc nadělávala a radostně budovala lepší zítřky!

  superkarma: 0 02.05.2008, 16:50:32
 4. avatar
  [34] shb [*]

  téměř všechny svátky ta církev zničila, i lidi zničila a jejich myšlení a téměř celý stav dnešní české společnosti je tím decimován a ještě jim teď nacpem miliony do chřtánu...jen tak dál ovce! Taky na vás dojde a těšte se na to svý peklíčko cha cha chá

  superkarma: 0 02.05.2008, 13:56:48
 5. avatar
  [33] pele [*]

  Jo, díky.

  superkarma: 0 02.05.2008, 11:56:38
 6. avatar
  [32] Michaela Kudláčková [*]

  pele: Už to mám. Je to dolmen v místě Lanyon Quoit. Prý u něho podle legendy poobědval král Artuš před bitvou u Camlannu.

  superkarma: 0 02.05.2008, 11:49:47

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [31] pele [*]

  OlgaMarie, vím ale nějak jsem se blbě chytla toho popisu a stejně hloupě to opsala ale stejně by mě zajímalo co je to zač.

  superkarma: 0 02.05.2008, 11:14:06
 2. avatar
  [30] Michaela Kudláčková [*]

  OlgaMarie: To je zajímavé...

  superkarma: 0 02.05.2008, 09:10:36
 3. avatar
  [29] OlgaMarie [*]

  pele: Na ilustračním fotu je DOLMEN. Od včera také hledám odkud je. Irsko? Wales?
  gentiana: S vodou možná menhiry souvisí, neboť vyhodnocování satelitních smímků naznačuje, že některé menhirové řady lemovaly někdejší řečiště a osamocené byly v ohybech dnes již neexistujících koryt potoků. Jedna z legen praví, že menhiry jsou klíče země a nezodpovědným vyvrácením dojde k uvolnění vod a záplavám (Mont Saint-Michel byl prý takto oddělen od pevniny, carnacské řady pokračují do moře).

  superkarma: 0 01.05.2008, 11:33:27
 4. avatar
  [28] Canadian [*]

  idiska: ja jsem jedina, kdo je dnes neslavi (a je v teto budove), ale vyridim

  Dášule: to bych mela rychle zaznam v rejstriku

  superkarma: 0 01.05.2008, 01:22:09
 5. avatar
  [27] idiska [*]

  Dášule: tak tomu se ani nedá věřit ...ale jejich věc

  superkarma: 0 30.04.2008, 22:17:26
 6. avatar
  [26] Dášule [*]

  idiska: Jak to kontrolují, to opravdu nevím, ale v řadě států USA je například zakázán orální sex.

  superkarma: 0 30.04.2008, 21:53:59
 7. avatar
  [25] idiska [*]

  Canadian: všechno nej k narozeninám ...i tvému psovi

  superkarma: 0 30.04.2008, 21:31:39
 8. avatar
  [24] idiska [*]

  uf, jsem se lekla, že jste, p. Míšo, přestala psát ...ty zvyky jsou pěkně popsané, ale v dnešní době jen třežko splnitelné, např. obejít menhir ...nebo ta soulož na poli, jako proč ne, ale co by tomu řekli sousedi

  Dášule: fakt...ve státech mají nějaké zakázané polohy ...a to jako taky nesmí zatáhnout okna, aby je mohli kontrolovat ...protože jinak nevím, jak by na to přišli

  superkarma: 0 30.04.2008, 21:30:06
 9. avatar
  [23] Dášule [*]

  Prohlášení Ažběty I. za kacířku má logiku. Hlásila se k náboženství svého otce, mj. proto, že to z ní dělalo hlavu anglikánské církve, vystupovala ne právě přátelsky vůči katolíkům /narozdíl od sestřičky, která upalovala anglikány/, protože velká část z nich podporovala Marii Stuartovnu. Z hlediska hlavy katolické církve byla opravdu kacířka. V tomto směru si byly církve rovny. Kalvinisté měli stanovené dny, kdy se nesmělo souložit, polohy, ve kterých se nesmělo souložit /jako dnes v USA/ a nesměla se zatahovat okna do ložnic, aby mravnostní policie měla do ložnic nakukovat, jestli se neděje něco špatného. Kacíře čekala hranice. Ale to nebyly hony na čarodějnice. Ve středověku se upalovalo za kacířství /Jan Hus/ a čarodějnictví, což ovšem nebylo totéž.

  superkarma: 0 30.04.2008, 18:19:29
 10. avatar
  [22] OlgaMarie [*]

  michaela.kudlackova: Asi je chyba, že důvod existence menhirů atd. hledají vědci v legendách, které přežily do dnešních dnů. To vede k příliš velkému hledání shody s lidmi, kteří přišli až po stavbách. Běžně se usuzuje, že se jedná o náboženské monumenty. Tento nejasný pojem, který se snadno nabízí, pouze zastírá naše nepochopení.(Volný v ČR nepublikovaný překlad z publikace Menhirs and dolmens od Pierre-Roland Giot.)

  superkarma: 0 30.04.2008, 15:44:42
 11. avatar
  [21] pele [*]

  jo, to bych byla ráda. Už jsme toho v anglii navštívili hodně ale tento neznám.

  superkarma: 0 30.04.2008, 15:18:12
 12. avatar
  [20] RenataP [*]

  kareta: já mám tchýni báječnou, ale manžel je na tom už hůř
  A co slyším v okolí, byl by u hranice asi dneska dost šrumec

  superkarma: 0 30.04.2008, 15:13:38
 13. avatar
  [19] Michaela Kudláčková [*]

  OlgaMarie: To jistě souhlasím. Jde o rituál..

  superkarma: 0 30.04.2008, 14:10:09
 14. avatar
  [18] Michaela Kudláčková [*]

  Dášule:.... také jsem to četla . Salem vydá na samostatný článek .

  superkarma: 0 30.04.2008, 14:08:27
 15. avatar
  [17] Michaela Kudláčková [*]

  ginile: K Beltinovým zvykům patří líbání pod vším možným a nejen to. Jinak od pohanů jsme zdědili mnoho rituálů..

  superkarma: 0 30.04.2008, 14:04:58
 16. avatar
  [16] Michaela Kudláčková [*]

  pele: Moc lituji, byl to ilustrační obrázek z ang. archivu. Stažila jsem se ho najít znovu, ale schoval se. Ještě se podívám večer.

  superkarma: 0 30.04.2008, 14:02:20
 17. avatar
  [15] kareta [*]

  RenataP: to se máš ale věnovat anonymnímu sexu a ne tomu manželskému

  superkarma: 0 30.04.2008, 13:40:38
 18. avatar
  [14] RenataP [*]

  Nebylo by možná od věci rezervovat 30. duben v rámci katolické etiky k nějakému tomu upálení tchýní kdežto čarodějnic a poté se manželské páry budou nerušeně moci oddávat 1. máje té lásce

  superkarma: 0 30.04.2008, 13:20:22
 19. avatar
  [13] kareta [*]

  Žábina: já taky- mám to 150m, to se urvu

  superkarma: 0 30.04.2008, 11:12:27
 20. avatar
  [12] ginile [*]

  patri k beltinovym zvykum i libani pod rozkvetlou tresni na 1. maje

  superkarma: 0 30.04.2008, 10:52:41
 21. avatar
  [11] Dášule [*]

  Ten přehled je dobrý, ale chybí mi tam například Salem. Je to příliš jednostranně zaměřené na katolicismus. I když ti v tom vedou, upalování čaqrodějnic se věnovaly s nadšením i protestantské církve. A stejně krutě jako katolická. To povídání o Beltine se mi loíbilo. Četla jsem knížku Královská dcera z Erinu od BarbaryBartosové-Höppnerové, kde je také Beltine krásně popsán. Opravdu to nemá nic společného s hromadami hořících pneumatik, sudy piva a klobásami.

  superkarma: 0 30.04.2008, 10:47:08
 22. avatar
  [10] Žábina [*]

  tak já si zítra ráno vyběhnu na kopec při procházce s

  superkarma: 0 30.04.2008, 10:26:54
 23. avatar
  [9] pele [*]

  Kudláčková, nevíte co je to za menhir. Je moc pěknej.

  superkarma: 0 30.04.2008, 10:22:10
 24. avatar
  [8] OlgaMarie [*]

  gentiana: Liva: Jasně, že to měli vychytaný. A proto nebyli tak blbí,aby vlekli několika tunový matroš o určitém složení pro nic za nic.
  A čarodějnice jedny k upálení: Na menhiry mi ani nemákněte! Sice jsem se zařekla před 327 lety, že již nikdy nebudu čarovat, ale ...BUBUBU!Nikdy neříkej nikdy!

  superkarma: 0 30.04.2008, 09:36:40
 25. [7] Liva [*]

  gentiana: Tak to je taky možnost...dost pravděpodobná

  superkarma: 0 30.04.2008, 09:20:05
 26. [6] gentiana [*]

  OlgaMarie: Jestli si někdo menhirem nevyznačil, kde je úrodno....

  superkarma: 0 30.04.2008, 08:56:23
 27. avatar
  [5] OlgaMarie [*]

  Jakýsi výzkumák ve Francii už několik let hledá souvislost mezi menhirem a zemědělskou půdou, neboť i v době sucha mají osetá pole, kde je umístěn menhir, dostatek vláhy. Pochybuju o tom, že dostatek vláhy zajistí pouze trojí obejití menhiru. Nebo ano? Spíš ta poklona přírodě, mocné čarodějce.

  superkarma: 0 30.04.2008, 08:44:10
 28. avatar
  [4] kareta [*]

  já se na noc tak těším ..oprášila jsem koště a zaletím na petráky s kamoškama

  superkarma: 0 30.04.2008, 08:39:14
 29. avatar
  [3] Canadian [*]

  Znam nekolik lidi (a sveho psa) co se tento den racili narodit, takze bude mejdan plny vina

  superkarma: 0 30.04.2008, 01:33:13
 30. [2] gentiana [*]

  Nyotaimori: Veru hej. Za sebe dodávám, že první část článku je bohapustě hysterická, druhá prostě... no, někdo lepí letadýlka a furt lepší, než kdyby znásilňoval v parku. Ale dělat z toho ideologii? I když, ta kravka ze včerejška taky byla ateistka, nevěřila na krém proti celulitidě.

  superkarma: 0 30.04.2008, 00:31:41

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme