glas

Sklo je 100% recyklovatelné. Donekonečna.

Sklo je 100% a nekonečně recyklovatelný obalový materiál. To znamená, že může být opakovaně zpracováno na nové láhve bez ztráty kvality, čistoty či průzračnosti. Nové sklo totiž může obsahovat až 90 % skla recyklovaného. Jediným omezením je množství a kvalita setříděného skla.

Podle údajů FEVE (Federace evropských výrobců obalového skla) bylo v roce 2008 vhozeno v Evropě do kontejnerů na sklo asi 25,5 miliard skleněných láhví a sklenic. To odpovídá 65% průměrné míře recyklace v evropské sedmadvacítce a téměř 11,5 milionům tun skleněných obalů sebraných v celé Evropě (včetně Norska, Švýcarska a Turecka).

Každá tuna skla, která projde recyklací, ušetří 1,2 tuny surovin. To znamená, že v roce 2008 se díky třídění skla ušetřilo 13,8 milionu tun surovin. Vyjádřeno ve snížení emisí CO2 to odpovídá situaci, jako by přestaly jezdit 4 miliony aut! Podle posouzení životního cyklu FEVE (www.feve.org) se totiž nahrazením 1,2 kg surovin za 1 kg skleněných střepů ušetří 0,67 kg CO2. Je to jeden z největších úspěchů v oblasti ochrany životního prostředí, jakého bylo ve státech EU za posledních 35 let dosaženo.

Recyklace skla může Evropě pomoci dosáhnout cílů udržitelného rozvoje. V průzkumech 86 % evropských obyvatel odpovědělo, že skleněné láhve recyklují, přičemž na špičce je Německo a Rakousko. Sklářský průmysl rozhodně chce šířit povědomí o tom, jak je systém recyklace prospěšný. Ze skla totiž recyklace činí obalový materiál, který skutečně napomáhá udržitelnému rozvoji.

Recyklace skla a ekologické hospodářství

Pokud jde o životní prostředí, recyklace skla snižuje emise CO2 a šetří suroviny i energii. Původní suroviny mohou být ve vsázce do pece nahrazeny recyklovaným sklem, čímž se z různých důvodů významně omezí snížení emisí CO2:

 • K roztavení recyklovaného skla je potřeba asi o 30 % méně energie než k roztavení surovin a jejich přeměně na sklo.
 • Ušetří se energie a emise CO2 související s těžbou a přepravou surovin (1 kg skleněných střepů nahradí 1,2 kg původních surovin). Například 1 tuna recyklovaného skla ušetří více než 300 kg CO2, protože když se taví recyklované sklo, další CO2 se již neuvolňuje.
 • Skleněné střepy se samozřejmě také musí přepravovat, ale v průměru je u střepů přepravní vzdálenost mnohem kratší než u surovin.
 • Recyklování skla také snižuje znečištění ovzduší o 20 % a znečištění vody o 50 %.

Z hospodářského hlediska je recyklace, opětovné využívání a snižování množství odpadu cestou k rozvoji místních komunit. Služby sběru skla a recyklační centra vytvářejí a udržují desetkrát více pracovních míst než skládkování či spalování. Výroba skla z recyklovaného materiálu je také méně nákladná - to jsou úspory, které se mohou přenést na spotřebitele.

K výrobě skleněných nádob může být použito až 90 % skleněného odpadu. Jediným praktickým omezením je jeho množství, které se podaří získat a které je v Evropě vůbec k dispozici. Náročným úkolem pro systém recyklace skla je zrecyklovaní zbývajících 7 milionů tun, které byly v roce 2008 uvedeny na trh, ale ještě nebyly zrecyklovány. Ani v případě, kdy sklo není recyklované, neškodí životnímu prostředí, protože je neutrální. I na skládkách je sklo bezpečné a neznečišťuje oceány ani neškodí životu v moři.

glass

Recyklace v praxi

Sklo se vyrábí ze tří surovin - písku, sody a vápence - které se společně taví za velmi vysoké teploty a pak jsou odlity do tvaru láhví a sklenic. Když je recyklované sklo svezeno, rozdrtí se na menší střepy. Ty se zbaví veškerého neskleněného odpadu, znovu se drtí a přidají se k malému množství surovinové směsi.
Sklo se sice dá recyklovat donekonečna, ale nedá se recyklovat všechno sklo. Všechny čiré, zelené a hnědé skleněné obaly se recyklovat dají. Křišťálové sklo nebo tepelně zpracované sklo (misky, nádobí, varné sklo) by nemělo být recyklováno s obalovým sklem, protože teplota jeho tavení je vyšší. Výsledné sklo by bylo také příliš křehké. K recyklaci rovněž nejsou vhodné žárovky, okenní tabulky a elektronické přístroje obsahující sklo.
Nejlepší využití recyklovaného skla je z láhve na láhev, ale když to není možné, recyklované sklo se běžně používá k výrobě cihel, pouliční dlažby, laminátu, pracovních desek a podlahovin, písku a brusného materiálu, střešních tašek a skleněných korálků.

Věděli jste, že...?

 • glassDevět z deseti Evropanů ví, že sklo se dá donekonečna recyklovat bez ztráty kvality: 82 % spotřebitelů uvádí, že aktivně a z přesvědčení sklo recyklují. V Německu a Rakousku více než 90 % domácností odevzdává láhve do kontejnerů tříděného odpadu.
 • Průměrný podíl recyklace v zemích unijní sedmadvacítky je 65 % (vedou Belgie, Švýcarsko, Švédsko, Finsko a Norsko s podílem recyklace více než 90 %).
 • Skleněný obal se může dostat z kontejneru na tříděný odpad zpět do regálu v obchodě už za 30 dní (zdroj: Glass Packaging Institute).
 • Energie ušetřená recyklací jedné láhve může na 24 hodin rozsvítit 15wattovou žárovku, 25 minut napájet počítač nebo 20 minut barevnou televizi.
 • Dnes jsou skleněné nádoby o 40 % lehčí než před 20 lety (www.friendsofglass.com).
 • Sklo vyrobené z recyklovaného skla snižuje znečištění vzduchu o 20 % a související znečištění vody o 50 % (zdroj: WWF).
 • Egypťané (3000 př.n.l.) vyráběli sklo téměř stejně, jako se vyrábí dnešní sodnovápenaté sklo (www.friendsofglass.com).

Více informací najdete na www.friendsofglass.cz

Reklama