Zdraví

Já mám bol – alkohol!


Alkohol. Láhev vína. Dvě, tři, pět, sedm piv. Kola s vodkou. A ještě jedna. A ještě...

Ilustrační foto

 

Alkohol žel patří neodmyslitelně k našemu způsobu života. A naším blízkým společníkem se stává stále častěji. Situace si to žádá...

 

Proč vlastně pijeme? „Trávit“ se alkoholem je přece proti lidské přirozenosti! A znáte jiné živé tvory, kteří by alkohol vyhledávali dobrovolně? Jistě, samozřejmě, že se někteří živočichové z nedostatku potravy pouštějí do konzumace kvasících plodů. A ani u nich na sebe následky nenechají dlouho čekat.

 

Ilustrační fotoNapříklad v zimě přemrzlá bobule dokáže „opít“ kdejakého ptáčka, a ti pak padají z větví jako podťatí a nezřídka i umrznou... (V takové Skandinávii by o tom mohli vyprávět!)

Ale pro příklad nemusíme chodit tak daleko. Opíjí se i lesní zvěř, nebo jen obyčejný pašík v chlívku, když mu naservírujete v pomyjích koktejl ze zkvašených jablek a slupek z brambor...
 

 

Alkohol

Slovo alkohol pochází z arabského al-kahal, což se dá přeložit jako jemná substance. Alkohol vzniká působením kvasinek při kvašení cukrů. Tento proces je v přirozeném prostředí možný nejvýše do 14 %, protože pak jsou kvasinky ničeny svým vlastním produktem. A dalším procesem už vzniká ocet.

 

Motto: „Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství...“  

 
„Alkoholy jsou skupinou látek s charakteristickou strukturou. V organizmu lidí i zvířat se vyskytují zcela přirozeně – fyziologicky – jsou součástí metabolických pochodů,“ říká psychiatrička a terapeutka MUDr. Eliška Hellerová.

 Ilustrační foto

„Pod pojmem alkohol však většina z nás rozumí ethanol – tedy alkohol obsažený v nám známých nápojích,“ vysvětluje častý laický omyl.

„Alkoholické nápoje jsou čím dál víc vyhledávány pro schopnost povzbudit – což nastává už po vypití menšího množství," dodává odbornice na alkoholovou závislost.

„Při pokračující konzumaci se však rychle objeví nežádoucí účinky, kterými organizmus reaguje na počínající otravu,“ popisuje negativní projevy lékařka Hellerová.

 

„Mezi tyto projevy patří útlum činnosti centrální nervové soustavy (mozku), pokles dýchání, snížení tělesné teploty způsobené utlumením termoregulačního centra, popřípadě až celková anestezie (utlumení, znecitlivění).“

Alkoholismus

 

Alkoholismus (závislost na alkoholu) je chronické opakující se onemocnění, postihující nejen celou osobnost postiženého jedince (po stránce psychické a fyzické), ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky.

Patří mezi nejzávažnější a – bohužel – i nejrozšířenější formy závislosti.

Obecně lze o něm hovořit tehdy, dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď samotnému pijanovi, společnosti, nebo oběma.

Tuto nemoc lze jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit. Průběh závislosti na alkoholu je různý. Odlišuje se mimo jiné podle toho, jaký alkohol je zneužíván.

„Who is who“?

1) Abstinent – buď ze zásady, či z nějakého konkrétního důvodu (nedělá mu dobře, nechutná mu, 
   zná odstrašující příklad atd.) odmítá konzumaci alkoholu, ve společnosti se často setkává s
   nepochopením

 

2) Konzument – jedná se o většinu populace – lidé pijící pouze příležitostně (společenská „nutnost“,
   pro chuť a uvolnění)

 

3) Piják – přímo vyhledává alkohol – cítí se lépe než v přirozeném stavu, vyhovuje mu uvolnění a
   euforie, snazší společenský kontakt

 

4) Alkoholik – pije cokoliv, hlavně že vymizí nepříjemné abstinenční příznaky, alkohol konzumuje
   denně, je na něm závislý 

 

Motto: „Já mám bol, a ten bol mě bolí! Alkohol – všechny rány zhojí...“  

 

Stadia opilosti v závislosti na zkonzumovaném alkoholu

a)
1–1,5 ‰ – člověk se cítí spokojený, je sdílný, veselý, projevuje se živou mimikou, výřečností,
    rozpustilostí, směje se, je přátelský a sebejistý – cítí se lépe, jeho starosti jsou „lehčí“Ilustrační foto

 

b) 1,5–3 ‰ – za tohoto stavu je piják nekritický, netaktní,
    křičí, zpívá, nedbá na okolí, je impulsivní, nenaslouchá
    ostatním, charakteristickým znakem je erythema
    (zčervenání) obličeje, krku a výstřihu, stoupá tep
    (tachykardie), pohyby jsou neuspořádané (ataxie), opilý
    člověk poráží sklenice, vrávorá, trpí diplopií (rozdvojené
    vidění)

 

c) 3‰ a více – dostavuje se únava, ospalost, často zvracení,
    obličej naopak bledne, opilý člověk může zemřít i při zcela
    banálních situacích, které by za střízliva hravě zvládl (lze se utopit v mělké kaluži), při takto vysokých
    dávkách se dostavuje narkotický efekt – bezvědomí, necitlivost, inkontinence (pomočení, pokálení),
    tep slabý, objevuje se bradypnoe (zpomalené dýchání), mydriáza (rozšíření zornic) nereagující na
    přímé světlo, v nejhorším případě dochází zcela k zástavě dechu

Motto: „Ať chlastám, co chlastám – hlavně, že se motám...“  

Pijácká kariéra má čtyři vývojové fáze. Pro každou jsou typické různé příznaky.

Stadia alkoholismu

1) Počáteční – piják poznává účinky alkoholu. Má potřebu zvyšovat jeho dávky, aby se dostavily
    pocity dobré nálady. Alkohol mu prozatím „dává, ale nebere“.

 

2) Varovné – častá podnapilost a opilost. Nikdo (ani piják, ani okolí) neodhadují nebezpečnost
    častého pití. Opilost se dostavuje znovu a znovu. Člověk pije častěji, přechází od méně
    koncentrovaných alkoholických nápojů (pivo) k lihovinám.

    „Okénka“ zatím nebývají častá. Pokud by piják pil o samotě, byl by nápadný. To si uvědomuje.
    Hledá společníky, které v budoucnu označí jako „špatnou společnost“,  která ho k pití přivedla.

 

3) Rozhodné – roste tolerance, pro tuto fázi jsou zde typická „okénka“ (tím se liší od předchozího
    stadia). Alkohol se dostává z periferie pozornosti do centra. Přestává ovládat alkohol, alkohol již
    ovládá jeho.

Ilustrační fotoZas a znova (nejčastěji den po té, kdy byl opilý) slibuje sobě a svým blízkým, že již pít nebude, ale tento slib permanentně porušuje.

Pokud delší dobu abstinuje, nabývá dojem, že má pití „pod kontrolou“. Může to trvat týdny nebo měsíce.

Pijan si v této fázi neuvědomuje, že se vlivem častých a opakovaných dávek alkoholu ocitl jeho nervový systém v situaci podobné té, kdy škrtnutím zápalky vybuchne celé skladiště trhavin.

Pokud v tomto momentě začne pít, přestane vnímat hranice a už nepřestane.

 

4) Konečné – nastává etapa výrazně snížené tolerance na alkohol – závislý se opije častěji (nikoli
    z menšího množství alkoholu!). Opíjí se i při nevhodných příležitostech (v práci, před důležitým
    jednáním, schůzkou, událostí).

    Pije i několik dní – toto období označujeme jako „tahy“. Alkohol konzumuje už od rána. Dostavuje
    se stadium „debaklu“: bez alkoholu to nejde, a s ním také ne! Bludný kruh se uzavírá. Tady
    může pomoci už jen psychiatr v protialkoholní léčebně nebo ambulantní středisko pro alkoholismus
    a toxikomanii (AT středisko).

 

40 nejčastějších znaků alkoholismu

 

 1) Okénka (výpadky paměti na dobu v opilosti) s postupnou narůstající frekvencí

 2) Tajné pití

 3) Trvalé myšlenky na alkohol          
 4) Překotné pití
(nekontrolované)
 5) Pocity viny

 6) Vyhýbání se narážkám na alkohol

 7) Změněná kontrola pití (neschopnost přerušit nebo zdržet se pití)

 8) Vysvětlování důvodů k pití (tzv. racionalizace)

 9) Nárůst sociálních obtíží

10) Velikášské chování jako kompenzace ztráty sebeúcty

11) Nápadné agresivní chování

12) Trvalý pocit zkroušenosti

13) Období abstinence vynucené tlakem okolí

14) Změny způsobu pití (aby alkoholik předešel nepříjemnostem)

15) Ztráta dosavadních přátel nebo rozchod s nimi

16) Změna (změny) zaměstnání

17) Vše se točí kolem alkoholu (podřizování zájmů)

18) Ztráta zájmu o vnější svět

19) Nápadná sebelítost

20) Úvahy (či dokonce realizace) o úniku z dosavadního prostředí

21) Změny v rodinném prostředí – odcizení

22) Bezdůvodné námitky alkoholika proti členům rodiny

23) Vytváření tajných zásob alkoholu doma (na pracovišti)

24) Zanedbávání přiměřené výživy

25) Hospitalizace pro poruchy na tělesném zdraví

26) Pokles sexuálního pudu

27) Alkoholická žárlivost

28) Pravidelné ranní doušky

29) Výskyt prodloužené intoxikace – „tahy“

30) Etická deteriorace (dočasné, krátkodobé snížení rozumových schopností)

31) Postižení mentálních schopností

32) Alkoholické psychózy

33) Styky s morálně postiženými osobami

34) U nižších společenských vrstev pití technického alkoholu (lihové čisticí prostředky)

35) Snížení tolerance – lepší snášenlivost, pozdější opití

36) Nedefinovatelné úzkosti

37) Třasy

38) Pití nutkavého rázu

39) Zhroucení racionalizačních systémů – „debakl“

40) Lhaní, dokonce i kriminální činy, krádeže

  

Motto: „Chlast – slast!“  

 

Ilustrační fotoZávislými na alkoholu jsou v České republice desítky tisíc lidí. „Problém“ s alkoholem má podle statistiky 25 % mužů a 10 % žen v ČR. Vcelku přesné odhady říkají, že je u nás přibližně 26 tisíc alkoholiků! Alarmující je i neustálý nárůst mladistvých alkoholiků do 18 let a dokonce i nezletilých.

 

Fenomén „alkoholismus“ je na okraji zájmu veřejnosti a zastiňuje ho viditelnější drogová problematika. Je nutné konstatovat, že alkohol i přesto, že je legální, pořád zůstává drogou srovnatelnou s heroinem nebo opiáty. Nabaluje na sebe celou řadu negativních jevů jako je kriminalita, rozvodovost, sekundární chronická až smrtelná onemocnění.

 

 

Jak často pijete alkohol? Jste abstinent, konzument, piják, nebo alkoholik? Pijete jen ve společnosti, anebo i v skrytu – sama doma? Myslíte si, že máte pití pod kontrolou?

   
17.09.2008 - Zdraví - autor: Marie Šrámková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [53] saruz [*]

  v létě si dám pivko ke grilu a jinak občas večer s manželem 2 deci dobrého vínka, troufám si říci, že pití mám pod kontrolou Sml22

  superkarma: 0 27.02.2013, 10:47:52
 2. avatar
  [52] Dante Alighieri [*]

  Manx 48: Kdepáák Asi v 15 jsem se poprvé napila šampaňského a čuchla k pivu (ale neochutnala ), v 17 vodku a tím to končilo.

  superkarma: 0 17.09.2008, 21:47:43
 3. avatar
  [51] Vivian [*]

  Dante Alighieri: tyhle řeči jsou fakt na pěst

  superkarma: 0 17.09.2008, 17:20:15
 4. [50] Rikina [*]

  To jsou dotazy... piju, když mám na to chuť. Asi budu něco mezi pijákem a konzumentem, podle okamžité nálady a okolností. Tím, že piju i sama doma, se netajím, nic špatného na tom nevidím, sousedy si k tomu zvát nebudu, a hodlám u toho zůstat, dokud mi to tak bude vyhovovat. Ostatně to činím decentně, žádná okénka ani následná kocovina. Pít se taky musí umět.

  superkarma: 0 17.09.2008, 16:58:51
 5. avatar
  [49] Majka.P [*]

  Tak já taky moc nepiju, ale pár oken jsem v životě měla a vzpomínám na ně s oroseným čelem (to jak se stydím).

  superkarma: 0 17.09.2008, 16:01:26
 6. avatar
  [47] Dante Alighieri [*]

  Mimochodem když se dostanu někam do společnosti, nesnáším dotazy typu A PROČ NEPIJEŠ? TY OPRAVDU VŮBEC NEPIJEŠ? PROČ??!! TAK TO BUDEŠ MUSET ZAČÍT... A že těch dotazů není málo.

  superkarma: 0 17.09.2008, 14:57:49
 7. avatar
  [46] Dante Alighieri [*]

  Asi od 17 let jsem totální a absolutní nealkoholik. Nepřipíjím si ani na Silvestra. Důvod je prostý, zkrátka mi to nechutná. Nevím, proč bych měla pít něco kyselého, hořkého nebo něco, co mi vypálí díru v krku.

  superkarma: 0 17.09.2008, 14:55:37
 8. avatar
  [45] Landriel [*]

  ToraToraTora: tam by mi to asi stres a strach z ostudy nedovolil - doma holt byla pohoda - tehdy ještě...

  superkarma: 0 17.09.2008, 13:13:30
 9. avatar
  [44] Vivian [*]

  Meander: no jo, když já nejsem odborník. A netrénuju

  superkarma: 0 17.09.2008, 13:02:03
 10. avatar
  [43] Meander [*]

  Vivian: Blbě jsi to smíchala. Slivovice se snese s vínem, pivo chce tequilu

  superkarma: 0 17.09.2008, 12:53:13
 11. [42] Bellana [*]

  Vivian: To je zanedbaný trénink Když jsem chtěla mít chytré děti, tak jsem devět let nevzala alkohol do úst. Pak jsem si dala jedno deci vína, a málem jsem to nepřežila. Po dvaceti letech už mám natrénováno, jen tak něco mě nesloží. Ale fakt je, že okno jsem měla jednou v životě. Co okno, výkladní skříň. Teď jsem konzument. Ráda si dám šláftrunk, ale mít ho nemusím.

  superkarma: 0 17.09.2008, 12:50:55
 12. avatar
  [41] ToraToraTora [*]

  Landriel: Tak doma to je ještě dobrý, představ si, kdybys usnula po dvou deci v restauraci

  superkarma: 0 17.09.2008, 12:46:23
 13. avatar
  [40] Landriel [*]

  Vivian: uaa, to se nedivím
  Tlusťoch si zase vždycky stěžoval, že když si večer otevřeme víno, první sklenku pijeme společně a pak najednou pije sám. Na mě vždycky přišlo spaní, tak jsem to šla zalomit.

  superkarma: 0 17.09.2008, 12:29:46
 14. avatar
  [39] Landriel [*]

  ToraToraTora: tak já taky piju vlastně pouze víno, panáka jsem měla naposled snad, když jsem odešla od rozvodového soudu. Ale za abstinenta bych se neoznačila.

  superkarma: 0 17.09.2008, 12:28:23
 15. avatar
  [38] Vivian [*]

  Ze mě by alkoholik díkybohu asi bejt nemohl... V sobotu jsem pojala záměr, že se večer s Jirkou ožereme (po x letech), večer jsem vypila dvě desítky a dva velký panáky slivovice a bylo mně taaak špatně , že teď zase delší dobu nechci alkohol ani cejtit Když si na tu slivovici jen vzpomenu, naježej se mně chlupy.

  superkarma: 0 17.09.2008, 12:27:17
 16. avatar
  [37] ToraToraTora [*]

  Výjimečně piju pivo nebo víno, jinak nic, takže spíš abstinent, ale nevadí mi to a ve společnosti s tím problémy nemám. Když někdo nutí panáky a nedá si říct, že ne znamená ne, je to u mě hulvát a nemám si s ním co říct

  superkarma: 0 17.09.2008, 12:22:11
 17. avatar
  [36] Meander [*]

  *Kotě*: Která ležela velmi dlouho ve vlhkém sklepě

  superkarma: 0 17.09.2008, 12:20:37
 18. [35] Tini [*]

  Kjuk: To je mi lito . Myslim, ze alkohol je velice nebezpecna droga..

  superkarma: 0 17.09.2008, 12:00:17
 19. avatar
  [34] Mipe [*]

  Jsem asi něco mezi abstinentem konzumentem piju velmi zřídka,vždy s mírou a vybírám si neb mi dost věcí nechutná

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:59:53
 20. avatar
  [33] Petrushe [*]

  Anai: Pu erh piju často, chutná mi, i když na poprvé jsem se musela přenést přes ten odér, který mi už nevadí (říkám tomu puch-erh ) Já ho piji spíš kvůli jeho příznivým účinkům na játra a ledviny, někde propagují, že je dobrý na hubnutí, ale spíš si myslím, že s dobře fungujícími vnitřnostmi se prostě lépe tuk odbourává, takže bych neřekla, že přímo likviduje tukové zásoby...

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:59:15

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. [32] Kjuk [*]

  Mamka pila už v 5ráno a za den vypila i 5litrů vína,alkohol nám s bráchou zničil dětství a trpíme dodnes,tatka pije také a nemá o nás moc zájem.Smekám a vážím si lidí,co se vyléčili a přestali pít.Škoda že moje maminka to nedokázala

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:56:39
 2. avatar
  [31] *Kotě* [*]

  Anai: zapomněla jsi ovšem dodat varování, že to voní i chutná jako vyuzená, počůraná sláma

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:54:09
 3. [30] Anai [*]

  Už jsem to tu někde psala, ale objevila jsem úžasné účinky čaje pu ehr - fakt to funguje, holky, kdo se nehce opíjet, ačkoliv chce, či musí pít, tohle odbourává alkohol z krve (a prej se po tom i hubne , piju to krátce, nemohu potvrdit )

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:49:50
 4. [29] Anai [*]

  Asi budu druh "pravidelný konzument", ale já fakt nepiju kvůli tomu, abych byla veselá, či měla "snažší společenské kontakty", tím já oplývám i bez toho ... Já piju proto, že mně to moc chutná, bez dobrého vína si nedovedu představit dobrou večeři, nebo oběd v době volna (v práci si k salátu, který si vyrobím jasně víno nedávám a taky mně to chutná). Aperitivek, či digestivek je taky radost a vůbec tady nejde o účinky alkoholu! Ty mně naopak hodně vaděj a hlídám si proto hodně množství, třeba celou láhev sama doma bych nikdy nevypila, to tak max. 3 dcl, když víc, tak ve společnosti za delší časové období - to mně asi čeká teď o víkendu, kdy jedeme na vinobranní do Mělníka. Jsem závislá, ale na CHUTI alkoholických nápojů, ne na jejich účincích, jsem alkoholik??? Podle těch bodů určitě ne, nemám ani jeden problém (okno jsem měla asi 2x v životě)a o alkoholismu v praxi bohužel vím hodně (nevl. otec 3x léčený alkoholik).

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:47:47
 5. avatar
  [28] Kelly [*]

  Co se mne týče, tak jsem na sebe neskutečně pyšná, že jsem sama schopna bez problémů a nějakého nutkání, jestli náhodou nedělám chybu, odmítnout i svému škodolibému 2. já. Když jsem kdysi zpytovala svědomí, kdy to bylo naposled, co jsem vydržela bez alkoholu déle než 1 den, musela jsem si přiznat, že to bylo jen tehdy, když jsem byla nemocná. Naštvala jsem se sama na sebe a už delší dobu nepiju. Netvrdím že už nikdy, ale jen velmi výjimečně.
  Zjistila jsem, že se mi bez něj žije podstatně líp ... a dokonce mi přestal i chutnat.

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:35:17
 6. avatar
  [27] *Kotě* [*]

  Jsem konzument až abstinent - alkohol piju tak jednou za půl roku. Chutná mi pouze víno a Baileys

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:25:13
 7. [26] Kjuk [*]

  Mě kvůli alkoholu nedávno zemřela maminka,spadla do toho a nechtěla od nikoho pomoct,ani vnouček jí od pití neodvedl,takže alkohol nesnáším.

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:21:47
 8. avatar
  [25] bookcase [*]

  jsem konzument. V létě pivko, v zimě víno.

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:18:48
 9. avatar
  [24] pajda [*]

  Landriel: tak já bych burčák před zvěří neuhájila. Zbožňujou ho všichni...psi i kočky.

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:12:42
 10. avatar
  [23] gwen [*]

  Nebaví mě pít sama doma. V hospodě si stejně nemůžu dát víc jak 3- 4 piva. Druhej den mi bývá většinou zle. Patrně se mi večer vyplaví všechen serotonin, který mi pak druhej den chybí. Pak mám pocit, že se nedožiju večera.

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:02:45
 11. avatar
  [22] Eliza [*]

  SENSITIVESKIN: a metla vyhání z pekla?
  Jsem typický konzument - 1 pivo při posezení s kamarády, případně sklenka vína k večeři. Velmi vyjímečně destilát. Nicméně nemám pocit že je to nějaká zásluha . Spíš mi přijde, že sklony k návykovým látkám jsou zakotvené až někde v genech a pokud člověk nemá opravdu silné zázemí, tak do toho může spadnout ani neví jak. Já prostě závislák nejsem a asi nikdy nebudu, protože by mě to otravovalo. Navíc nacházím životní uspokojení v jiných věcech a bavit se dokážu i bez "externí" podpory. Ale jak už jsem řekla, považuju to spíš za příznivou shodu náhod, než za zásluhu.
  K lidem se závislostí přistupuju jako jiným nemocným. Pokud se snaží, je to fajn, ale potřebují pomoc a to odbornou. Pokud se nesnaží, ať si nestěžujou, že je jim zle.

  superkarma: 0 17.09.2008, 11:00:13
 12. avatar
  [21] Landriel [*]

  Manx: moje kočka si vždycky přijde čuchnout a pak znechuceně odkráčí. Ani burčákem jsem ji včera neuctila. Ale byla u toho máma a mrně, tak je to dobrý.

  superkarma: 0 17.09.2008, 10:57:11
 13. avatar
  [20] Petrushe [*]

  Manx: Je fakt, že mám taky kocoura, ale spíš se tím myslí, bez lidí

  superkarma: 0 17.09.2008, 10:46:57
 14. avatar
  [19] OlgaMarie [*]

  FAXÍK: Pro celou rodinu těžko. Alespoň jeden si alkoholem dělá radost a že ostatní pláčou, mu je šumafuk.
  Manx: Jednou na mě kočka prosebně koukala, tak jsem jí trochu piva na talířek nalila. Nevím, kdo byl pak větší chudák...Sranda to tedy nebyla.

  superkarma: 0 17.09.2008, 10:45:11
 15. avatar
  [17] Petrushe [*]

  No, já jsem byla piják, když se na to koukám zpětně...2x-3x týdně jsem byla v hospodě nebo jsem si otevřela lahvinku vína doma...a vypila jí. Jsem ráda, že jsem nepřekročila hranici a změnila před pár měsíci svůj životní styl na konzumenta, alkoholu ''doma sama'' se zdárně vyhýbám a ani mi to nechybí, v hospodě jsem se naučila pít nealko pivo. Ale kdybych pokračovala cestou, po který jsem nějaký tři roky šla, kdo ví, kam bych došla Díky bohu mi osud přihrál do cesty člověka, který mi ukázal, že tohle není správná cesta...a i když už v mém životě není, jsem mu hodně vděčná.

  superkarma: 0 17.09.2008, 10:28:14
 16. avatar
  [16] SENSITIVESKIN [*]

  alkohol je metla lidstva

  superkarma: 0 17.09.2008, 09:34:54
 17. [15] Tini [*]

  Tak ja jsem konzument az pijak ...mam rada sklenicku dobreho cerveneho vina k veceri a tu si davame s pritelem skoro denne, ale vic ne, chce se mi potom hodne spat! Jinak kdyz se jde na party mam rada whisky s colou anebo bacardi s colou...
  Opila jsem vyjimecne, jelikoz tento stav nemam rada!!!

  superkarma: 0 17.09.2008, 09:30:54
 18. avatar
  [14] Krišpína [*]

  Kozarka: držím palce ať to vydrží

  superkarma: 0 17.09.2008, 09:28:32
 19. avatar
  [13] Kozarka [*]

  Jsem 8 let vyléčená alkoholička,a vzpomínka na tu dobu,kdy jsem se rozhodla uchlastat,je strašná.Není nic odpornějšího,než zhulákaná ženská.Naštěstí jsem se jednou ráno uviděla v zrcadle celkem střízlivá,tak jsem po tom hrozném pohledu absolvovala léčbu.Dneska je ze mne zase pěkná,pohodová ženská,která neřeší problémy chlastem,ale rozumem.Holky,předejděte takové zkušenosti!

  superkarma: 0 17.09.2008, 09:20:49
 20. [12] soofii [*]

  Jsem konzument..mám ráda červené víno, v létě pivo, z tvrdého alkoholu vodku s džusem, fernet s tonikem... Piju málo a příležitostně, hlavně ve společnosti, ale skleničku vína si vychutnám i sama u televize. Nikdy by mne nenapadlo se s alkoholem skrývat, protože to je nejsnazší cesta k pijáctví....

  superkarma: 0 17.09.2008, 09:12:21
 21. avatar
  [11] wich [*]

  Právě přicházím na chuť Tullamore Dew Víno nebo nějakou sladkou "sračičku" si dáváme večer tak 2-3x do týdne, ale jen jednu malou skleničku a někdy ani tu nevypiji. Opilá jsem tak 1-2x do roka maximálně.

  superkarma: 0 17.09.2008, 09:11:51
 22. avatar
  [10] Pentlička [*]

  Já mám alkohol (některý ) ráda. V teplu mi chutná pivo a klidně si každý den jedno koupím. Když je takhle zima, tak mi zas chutná svařák nebo grog. Jsem typický konzument, piju na chuť a dobrou náladu, ale nepřeháním to.

  superkarma: 0 17.09.2008, 08:56:23
 23. avatar
  [9] arvven [*]

  Nepiju, protože mi to nechutná. A společnost, která by se na mě dívala za to s nepochopením, nevyhledávám.

  superkarma: 0 17.09.2008, 08:37:57
 24. [8] FAXÍK [*]

  alkohol je neštěstí pro celou rodinu

  superkarma: 0 17.09.2008, 08:24:21
 25. avatar
  [6] Landriel [*]

  Evikus: to, že nemám dluhy, znamená, že je nemám ani kvůli chlastu - beru to jako jedno z hledisek.

  superkarma: 0 17.09.2008, 07:53:41
 26. avatar
  [5] Evikus [*]

  Landriel: To, že nemáš dluhy, znamená, že nejsi alkoholik? To jsem nějak nepochopila.
  Já jsem si zrovna včera uvařila na zahřátí čaj s whisky a medem
  Jinak piju tak jednou týdně - buď v hospodě nebo doma. Většinou víno nebo gin s tonicem

  superkarma: 0 17.09.2008, 07:45:30
 27. avatar
  [4] Jupíí [*]

  Jsem jasný Piják, protože do hospodody se těším vždycky, i když tam neskončím moc často.

  superkarma: 0 17.09.2008, 07:37:41
 28. [3] Draco [*]

  Nepiju, jsem abstinent, nikoliv však z přesvědčení prostě mi to nezachutnalo A tak se dobrovolně při akcích řadím mezi "řidiče", kamarádi si zvykli, že se dobře bavím i bez alkoholu a po zdvořilém nabídnutí už mi nic nenutí. No a partner je samozřejmě rád, že se "musí obětovat"

  superkarma: 0 17.09.2008, 07:06:02
 29. avatar
  [2] Landriel [*]

  Tak podle všeho jsem vážně jenom konzument. Piju sice skoro denně, ale zatím jsem většinou na jedné skleničce, na večerní relax. A nedělá mi problém si nedat, když není vhodná "situace". Do práce chodím a daří se mi, úkoly s dcerou dělám, 2x týdně se dokopu do posilovny, občas i častěji, dluhy nemám, tak co?

  superkarma: 0 17.09.2008, 04:43:03
 30. avatar
  [1] Léthé [*]

  Jsem konzument dobrého vína . Často si ho dám i sama, ale jen proto, že jsem často sama. A jsem ráda sama . Poslední dobou totiž zjišťuji, že sedmička vína je lepší než chlap . Vydrží mi totiž mnohem déle .

  Ano…mám pod kontrolou svoje účty, svoje finance a troufám si říct, že i sebe .

  superkarma: 0 17.09.2008, 00:22:23

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme