Zdraví

Iva je dřevo a trojka. Co jste vy?


Kdy přijde váš životní úspěch? Tady jsou charakteristiky osob podle metody devíti hvězd. Stejným způsobem jsme stanovili i číslo pro Ivu na začátku jejího hubnutí.

Již jsem se v některých článcích zmiňovala, že systém stravování, podle kterého je nyní sestavován jídelníček pro Ivu, je založen na principu pěti elementů. Je to starověké učení pocházející z Číny, která vykládá jevy v přírodě a roční období, vztahy mezi lidmi, fyzický a psychický stav člověka v termínech základních energií – síly jin a jang a pěti základních elementů - vody, dřeva, ohně, země a kovu. 

Hubnoucí IvaDůraz je na prevenci zdraví, požívání harmonického jídla, které pomáhá člověku se cítit lépe jak po fyzické, tak i psychické stránce. Jako nástroj diagnostiky se používá vyšetření pulsu na šesti různých místech, posouzení jazyka, kvalita nehtů, očního bělma apod. Tím vším Iva prošla na začátku. Také hned poradkyně z Nine Star Ki Studia zjistily, jaké má Iva číslo – nebo jak se říká hvězdu, kterých je devět, proto se nazývá metodou devíti hvězd. Jedná se také o starobylou čínskou metodu, která byla později propracována v Japonsku. Na konci článku naleznete charakteristické rysy jednotlivých osob, tzv. astrotypů, vycházející z energie devíti hvězd, devíti čísel.

Spočítejte si také své číslo

Pro ty z vás, kteří jsou narozeni mezi rokem 1900–99 platí, že číslo – hvězdu získáte, když od čísla deset odečtete poslední dvojčíslí roku narození, které redukujete postupným sčítáním na číslo od 1 do 9.

Podívejme se výpočet Ivy, která je narozená v roce 1970: vezmeme číslo 10 – (7 + 0) = 3
Pokud by to byl člověk narozený třeba v roce 1978, tak výpočet jeho čísla je 10 – (7 + 8) = 10 – (15) = 10 – (1 + 5) = 4.

Při použití této metody rok začíná 4. 2. každého kalendářního roku, pro osobu, která se narodila v lednu, se pro výpočet použije předcházející rok.

Pokud chcete stanovit například číslo pro své dítě narozené od roku 2000, tak se bude odečítat od čísla 18.  Takže výpočet čísla hvězdy pro rok 2002 je následující: 18 – (0 + 2) = 16 = 1 + 6 = 7

Určením čísla můžete poznat charakteristické rysy jednotlivých osob, tzv. astrotypů, jaký element k jakému číslu přináleží a jaké slabší a silnější lidské orgány určitý typ má. Takže teď, když máte číslo – hvězdu spočítané, tak si můžete přečíst i svoji charakteristiku. Podrobněji o elementech si budete moci přečíst další týden, kdy přinesu jednotlivé charakteristiky elementů a stravovací doporučení k nim.

 

číslo prvek silné orgány slabší orgány období chuť
1 voda ledviny srdce, tenké střevo, zima slaná
    močový měch. slezina, slinivka, žaludek    
2 země slezina, slinivka,  ledviny, močový měchýř, pozdní léto sladká
    žaludek játra, žlučník   fádní
3 dřevo játra, žlučník slezina, slinivka, žaludek jaro kyselá
      plíce, tlusté střevo   svíravá
4 dřevo játra, žlučník slezina, slinivka, žaludek, jaro kyselá
      plíce, tlusté střevo    
5 země slezina, slinivka,  ledviny, močový měchýř, pozdní léto sladká
    žaludek játra, žlučník    
6 kov plíce, tlusté střevo játra, žlučník, srdce, podzim pikantní
      tenké střevo   ostrá
7 kov plíce, tlusté střevo játra, žlučník, srdce, podzim pikantní
      tenké střevo   ostrá
8 země slezina, slinivka,  ledviny, močový měchýř, pozdní léto sladká
    žaludek játra, žlučník   fádní
9 oheň srdce, tenké střevo plíce, tlusté střevo, léto hořká
      ledviny, močový měchýř,    


A teď se podívejme na stručné charakteristiky jednotlivých čísel:

Osoba s číslem 1
Její možnosti: dobrý projev (písemný i mluvený), přátelskost, citlivost, společenskost, energičnost, skromnost, přizpůsobivost druhým osobám či různým situacím. Je to dobrý posluchač, touží po svobodě a harmonizaci, většího uznání dosáhne po 35. roce svého života, má umělecké sklony.
Slabiny: rezervovanost, netrpělivost, tajnůstkářství, často uzavřená doma, měla by si dávat pozor na milostné aféry, obtížněji se rozhoduje, není vůdčím typem.
Možná povolání: filozof, právník, politik, spisovatel, lékař, tiskař, malíř, knihkupec, expert na přírodní léčiva, vedoucí kavárny nebo restaurace, vedoucí rybářských výroben nebo plováren.

Osoba s číslem 2
Její možnosti: přístupnost, společenskost, upřímnost, zájem o hudbu, kulturu, filozofie, politiku, sociální a společenské záležitosti, řídí se heslem, že trpělivost přináší úspěch, dosahuje velkých úspěchů při podpoře druhých, ale životního úspěchu se jí dostává později, velký důraz na detaily – perfekcionista, velké zaměření na svoji kariéru, nejraději hovoří o své práci.
Slabiny: více idealista než praktik, velká citlivost, obtížné přizpůsobování změnám, velká uzavřenost, potíže s organizací, se závislostí na druhých, nestálost v zájmech.
Možná povolání: konstruktér, farmář, vedoucí realitní kanceláře, učitel, zásobovač, vedoucí restaurace či obchodu se sklem a porcelánem, dámská móda, vedoucí charity či antikvariátu, návrhář.

Osoba s číslem 3
Její možnosti: poetičnost, emotivnost, idealistický typ se zájmem o estetiku a esoteriku, laskavost, romantičnost, mimořádně silná vůle a hodně energie. Je organizační typ, a to především tam, kde dosáhne finančního uspokojení. Slávu a uznání získá mezi 30. a 40. rokem svého života, střední věk je obdobím stagnace a po 45. roce začíná brát život takový, jaký je.
Slabiny: přehlíží praktický aspekt života, bývá náladová, ulpívá na myšlenkách, tajnůstkářství, má obavy, nesnáší monotónní práci, může být žárlivá, nespokojená, agresivní.
Možná povolání: elektromontér, hudebník, skladatel, zpěvák, počítačový expert, mluvčí, uvaděč, politik, novinář, lesník, vynálezce, chirurg, voják.

Osoba s číslem  4
Její možnosti: Praktičnost, ambicióznost, má hodně společenských kontaktů, citlivost, vciťování do druhých, mívá odlišné a originální pohledy na život, má silnou touhu po svobodě a spravedlnosti, má schopnost agitovat a ovlivňovat druhé. Některé z těchto osobností jsou stratégové, některé romantici. Tato osoba bývá aktivní, laskavá, otevřená, přizpůsobivá, kariéru realizuje do 45. roku života a pak již následuje odpočinek.
Slabiny: odpor vůči autoritám, nerozhodnost, utlumenost, někdy příklon k většinovému názoru, měla by si dávat pozor na rizika ve financích, mívá tendence mrhat časem, nezajímá se o detaily, někdy nepraktičnost, často skrývá své city a měla by si dát pozor na zneužívání a pečlivě si vybírat partnera.
Možná povolání: obchodník, řemeslník, prodavač, průvodce, filmový, televizní a rozhlasový producent, folkový umělec, skladník, textilní výroba, projektant, vedoucí inzertní a realitní kanceláře.

Osoba s číslem 5
Její možnosti: má ráda jasné vyjádření, dbá na vlastní dobrý charakter a pověst, jemnost, ráda se pohybuje v centru obchodování, podnikání a vztahů, rozený vůdce, ráda se obklopuje lidmi, kteří jí imponují, anebo lidmi, kteří jsou závislí na jejím názoru a objektivní nestrannost. Je realistická, ráda studuje nebo nalézá nové poznatky, zajímá se o historii, čtení, zajímavé koníčky a relaxaci, je vitální, potřebuje změny a nové myšlenky, snaží se o přizpůsobení novým okolnostem, snadno získává peníze a majetek, tvoří nové projekty, opravdového poznání a úspěchu dosáhne ve středním věku.
Slabiny: zakládá si na své důležitosti nebo názoru a je těžké ji přesvědčit, egoista, nerada diskutuje o ničem, obtížněji se přizpůsobuje novým situacím a práci v týmu, tvrdohlavost, pozor na stres, sobeckost a lakomost, neboť to může ovlivnit její pozici, malichernost, nerada se podřizuje.
Možná povolání: politik, vládní úředník, učitel, filozof, učenec, kritik, manažer, soudce, voják, herec, lékař, pečovatel, finančník, dražitel.

Osoba s číslem 6
Její možnosti: upřímnost, disciplinovanost, silná a ovládající se, zajímá se o etiku, živost, slušnost, má dobré logické úvahy a analytickou mysl, pevnou vůli, vůdcovské sklony, intelektuální tendence, smysl pro spravedlivost a nezávislost, dobrý organizátor, je zručná a má respekt, čestnost, kreativnost a někdy má mnoho zájmů. Má ráda svá pravidla, je romantická, oblíbená, štěstí se dostaví až v dospělosti.
Slabiny: obtíže ve společenských vztazích, obtížnější přizpůsobení se novým situacím, málo hovorná a těžko sdílí své názory s ostatními. Pozor na pýchu a nejistotu, je konzervativní, projevují se proměnlivé emoce, měla by si dát pozor na zaměstnání, kde se zachází se značnou sumou peněz, bývá workoholik.
Možná povolání: finančník, řečník, herec, politik, soudce, učitel, učenec, obchodník s drahými kovy, investor, sportovec, letecký nebo automobilový mechanik, odhadce, inženýr, průvodčí, hlídač, prodejce potravin

Osoba s číslem 7
Její možnosti: praktičnost, aktivnost, je silná v každodenních záležitostech a organizování, obléká se podle módy a stylově, často usmiřuje lidi v konfliktu, má ráda dobré mezilidské vztahy, často dosáhne úspěchu s lidmi stejného čísla, snaha co nejdříve se osamostatnit, dobře hovoří, obklopuje se luxusními a atraktivními věcmi, v lásce se zaměřuje na lidi své skupiny, je atraktivní, obratně zachází s penězi, vyniká v práci, v mládí je štěstěna střídavá a úspěch obvykle přichází až po 45. roce života
Slabiny: méně nadaná a někdy nápady nedovede realizovat, intelektuální obtíže, chová se „pansky“, pozor na výstřednosti a přílišné řečnění, vyznačuje se značnou náchylností k luxusu a toužívá po úspěchu, měla by si dávat pozor na rozladěnost a přepracovanost, která může vznikat tak, že se přespříliš věnuje nepodstatným detailům, obtíže v organizování, měla by si dávat pozor na materiální ztráty, často nemá dobrý vztah s otcem.
Možná povolání: účetní, obchodník, úředník, lektor, učitel, soudce, sekretářka, umělec, plánovač výstavby, zubař, finančník, hosteska, prodejce, vedoucí restaurace nebo nočního klubu, prodej bižuterie, vojenský poradce.

Osoba s číslem 8
Její možnosti: hluboce přemýšlivá, seriózost, inteligence, spolehlivost, optimista, má pevné názory, dovede tvrdě pracovat, ráda zkouší a riskuje, dobrodružná a často mění místo svého pobytu, mnoho nápadů, celoživotně se projevuje snaha být s jedním partnerem, sama je dobrý partner pro velké podnikání, dovede převzít odpovědnost, dovede vydělat peníze a získat majetek, dobře zachází s penězi, úspěch přichází ve středním věku a pak po 50. roce života často za pomoci starších nebo členů rodiny, vyznačuje se snahou jít ve šlépějích rodičů.
Slabiny: tvrdošíjnost, izolovanost, opatrnost při navazování nových kontaktů, při sledování pouze materiálních cílů se stává neoblíbenou, trpívá obavami, někdy bývá nespolehlivá, je sobecká a konfliktní, tvrdohlavá a malicherná.
Možné povolání: učitel, soudce, vědec, výzkumník, bankéř, finančník, stavitel, policista, průvodce, ředitel, podnikatel

Osoba s číslem 9
Její možnosti: aktivnost, přizpůsobivost, společenskost, šťastná, zasazuje se o realizace cílů stanovených druhými, má jasné názory, dobrou mysl a schopnost poznávání, jde pevně za svou pravdou, dobře se vyjadřuje, má liberální postoj k sexu, je přitažlivá, veselá a citlivá, má ráda luxus, krásné věci a bezstarostný život, ráda pracuje samostatně, dosahuje finančního úspěchu, štěstí přichází kolem 50. až 60. roku života, dovede ovlivnit ostatní a strhnout je.
Slabiny: impulzivnost, jednání bez rozmyslu, kritická vůči opačnému názoru, chybí jí laskavost, ráda kritizuje, ale nesnáší kritiku, obtížně pracuje v týmu nebo na dlouhodobých projektech, egocentrik, pozor na honbu za tzv. výhodnými koupěmi, měla by se věnovat důležitým věcem, nikoli bezvýznamným záležitostem
Možné povolání: politik, učenec, novinář, umělec, fotograf, řemeslník, herec, účetní, právník, módní návrhář, televizní a rozhlasový hlasatel, lékař, učitel.

Zdroje:
wikipedie
Numerologie magických čtverců a devíti hvězd – Milan Walek


 

   
20.02.2008 - Zdraví - autor: Eva Bedrníčková

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [45] Luciiiik [*]

  Jsem taky 3 a dřevo

  superkarma: 0 14.03.2008, 14:05:31
 2. avatar
  [44] barkl2 [*]

  je to s podivem,ale na mě to sedí, ty slabé orgány mě fakt už delší dobu trápí..a profese jsem měla dvě a obě jsou v tom výčtu... i když je mě fakt divný, že všichni narození ve stejným roce by byli jako já

  superkarma: 0 22.02.2008, 08:54:39
 3. avatar
  [42] átéčko [*]

  Já mám trojky a nejsem dřevo

  superkarma: 0 20.02.2008, 17:44:13
 4. avatar
  [41] átéčko [*]

  To je ale slátanina

  superkarma: 0 20.02.2008, 17:40:59
 5. avatar
  [40] Vivian [*]

  Ch.Z. Kochanská: no, na moji hmotnost to náhodou vliv mělo

  superkarma: 0 20.02.2008, 17:04:53
 6. avatar
  [39] Ch.Z. Kochanská [*]

  Vivian: V příštím článku se třeba bude řešit, čím byla paní Iva v minulém životě...a jaký to má vliv na její hmotnost.

  superkarma: 0 20.02.2008, 16:39:24
 7. avatar
  [38] Vivian [*]

  Na mě to celkem sedí, ale i tak si myslím, že hubnout se dá i bez toho.

  superkarma: 0 20.02.2008, 16:37:57
 8. avatar
  [37] Vivian [*]

  shb: a článek tvrdí něco jiného?

  superkarma: 0 20.02.2008, 16:37:14
 9. avatar
  [36] shb [*]

  jsou to vsechno blbosti, jsou to POUZE naznaceny dispozice toho kterého jedince, ale jak každý se svým životem a dispozicemi a předpoklady naloží je na něm.

  superkarma: 0 20.02.2008, 16:30:59
 10. [35] Andrejka82 [*]

  To je teda hovadina . Takže všichni (kromě lednových) narození v roce 1982 budou stejní a spadají pod číslo 9

  superkarma: 0 20.02.2008, 16:22:45
 11. avatar
  [34] lilithheta [*]

  janasev: Podle mě bys měla mít 9. 1+0=1, 10-1=9.

  Na roky nevěřím, kdyby se k výsledku připočítalo ještě datum dne a měsíce narození, tak to by byla jiná. Dokonce by mi to pak i vycházelo.

  superkarma: 0 20.02.2008, 16:06:29
 12. [33] e.b.e. [*]

  na mě pětka taky moc nesedí :(

  superkarma: 0 20.02.2008, 16:02:22
 13. avatar
  [32] wich [*]

  Za nadpis bych je žalovala

  superkarma: 0 20.02.2008, 15:16:12
 14. [31] Lindaa [*]

  Tak nevím, podle tohoto jsem císlo 1, ale to se zrovna neshoduje se strelcem a jeste k tomu s cínskou krysou .

  superkarma: 0 20.02.2008, 14:50:51

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [30] Kelly [*]

  Tý jo, na mne to sedí jako pytel na prdel , jen jsem zvědavá na vysvětlení chutě, protože mám napsanou chuť sladkou - kterou z duše nenávidím

  superkarma: 0 20.02.2008, 13:19:54
 2. avatar
  [29] janasev [*]

  jojo moc děkuju :-)

  superkarma: 0 20.02.2008, 13:04:45
 3. avatar
  [28] Modré z nebe [*]

  Meander: To buď ráda, že jen dneska, já mívám tuto vadu na kráse celý rok

  superkarma: 0 20.02.2008, 13:01:55
 4. avatar
  [27] Modré z nebe [*]

  janasev: Bude to takhle: 10 - (8+2) = 10 - (10) = 10 - (1+0) = 10 - 1 = 9
  Á, teď koukám, že Olafka už poradila

  superkarma: 0 20.02.2008, 13:00:35
 5. avatar
  [26] Meander [*]

  Modré z nebe: Já jsem dneska maličko natvrdlá

  superkarma: 0 20.02.2008, 12:57:13
 6. avatar
  [25] olafka [*]

  janasev: 9

  superkarma: 0 20.02.2008, 12:55:14
 7. avatar
  [24] Modré z nebe [*]

  janasev: No, tak to jsem zvědavá na vysvětlení Chudinko, "janasev", udělali by z tebe nulu.

  superkarma: 0 20.02.2008, 12:53:45
 8. avatar
  [23] janasev [*]

  jsem asi uplně blbá ale co mám za číslo když rok narození mám 1982, to je jako 10- /8+2/,0?? nebo to fakt nechápu?poraďte ženský

  superkarma: 0 20.02.2008, 12:48:46
 9. avatar
  [22] Modré z nebe [*]

  Meander: Jen si dělám psinu, samozřejmě si myslím opak.

  superkarma: 0 20.02.2008, 12:45:58
 10. avatar
  [21] šája [*]

  to je ale kravina - jsem č. 1 - a přitom zrovna ledviny mám na hadry ačkoli možná, že kdyby nebyly mým silným orgánem, už bych čuchala ke kytkám zespodu A ta charakteristiky vidím, že se vůbec neznám

  superkarma: 0 20.02.2008, 12:44:05
 11. avatar
  [20] Meander [*]

  Pianistka: Jo!

  superkarma: 0 20.02.2008, 12:24:53
 12. [19] Pianistka [*]

  V každém novém článku o Ivě si říkám, že nic horšího už na ni vymyslet nemůžou - ale zatím vždycky jsem je podcenila

  superkarma: 0 20.02.2008, 12:11:27
 13. avatar
  [18] Meander [*]

  Modré z nebe: Co prosím?

  superkarma: 0 20.02.2008, 11:16:22
 14. avatar
  [17] jedle [*]

  silny organ: slinivka
  Hmmmm uz jsem s ni byla 2x v nemocnici a mam ji uz chronickou

  superkarma: 0 20.02.2008, 11:13:35
 15. avatar
  [16] Modré z nebe [*]

  Meander: Že ty chodíš často ke kartářkám a jiným věštkyním, což?

  superkarma: 0 20.02.2008, 11:11:03
 16. avatar
  [15] Meander [*]

  Tak tohle je opravdu naprostá blbina. Sorry, ale tyhle srandičky s číslíčky jsou pro děvčátka školou povinná.

  superkarma: 0 20.02.2008, 11:08:10
 17. avatar
  [14] Modré z nebe [*]

  *modra: Můj čurolog nařídil pít všechno (jasně, i pivo) a jíst hodně vývary. V létě musím vypít až 4 l tekutin - docela fuška.

  superkarma: 0 20.02.2008, 10:41:07
 18. avatar
  [13] *modrá [*]

  Modré z nebe: bumbej pivečko, to ti písek zlikviduje

  superkarma: 0 20.02.2008, 10:22:25
 19. [12] miracleee [*]

  To jsou ale hrozné nesmysly

  superkarma: 0 20.02.2008, 09:56:14
 20. avatar
  [11] gerda [*]

  Ti mě to teda v charakteristice natřeli! Měla bych se zahrabat co nejhlouběji pod zem, já - egoista!

  superkarma: 0 20.02.2008, 09:52:27
 21. avatar
  [10] Modré z nebe [*]

  Jsem osma a vážně mám pravou ledvinu plnou písku - tak to sedí

  superkarma: 0 20.02.2008, 09:14:13
 22. avatar
  [9] *modrá [*]

  to je ale krávovina

  superkarma: 0 20.02.2008, 08:37:20
 23. avatar
  [8] Ni-ka [*]

  Prej mám byt manager,hmmm,tak to je paráda.Jinak ani nevím!!!Asi mi to i celkem sedne,až na nějaký heft.

  superkarma: 0 20.02.2008, 08:34:42
 24. avatar
  [7] Aka [*]

  To jsou hrozné hámotiny

  superkarma: 0 20.02.2008, 08:10:57
 25. [6] menhet [*]

  Mě to taky vůbec nesedí :)

  superkarma: 0 20.02.2008, 07:48:32
 26. avatar
  [5] Florencie [*]

  na mě to teda nesedí. Vůbec

  superkarma: 0 20.02.2008, 07:43:17
 27. avatar
  [4] Eva_CZ [*]


  Ach boze. Hele, cpu se zrovna pizzou a je mi fajn.

  superkarma: 0 20.02.2008, 02:59:30
 28. avatar
  [3] trdlo [*]

  A "prevence zdravi" taky nedava smysl. Leda by clovek byl hypochondr.

  superkarma: 0 20.02.2008, 01:46:45
 29. [2] 1Mona [*]

  Ty joo, to je bomba!Celý můj ročník jsme v podstatě stejní!!Nejsme vůdčím typem, ale můžem být vedoucím kavárny!To jsem pořebovala vědět, díííky!

  superkarma: 0 20.02.2008, 00:51:49
 30. avatar
  [1] trdlo [*]

  Popisy jednotlivych cisel nepostradaji jistou zajimavost, ale metoda, jak se sveho cisla dobereme, dela z cele veci naprostou pitomost. Rok narozeni o nas toho tolik nevypovida. Myslim, ze tady se i stari Cinane utli.

  superkarma: 0 20.02.2008, 00:46:13

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme