Rodina

Iva a Karel: Pro rodiče a kamarády ze severních Čech jsme divní, že mluvíme o Bohu

Ve víře nemusíte být vychováni od dětství, víru můžete najít v kterémkoliv období svého života. Jak dokazuje příběh Ivy a Karla, kteří našli víru až se změnou bydliště. Několik let po svatbě a po narození dvou synů.

Jak se z lidí, vyrůstajících v ateistickém prostředí severních Čech, najednou stanou věřící lidé, kteří touží po křtu a přijetí svátosti manželské před oltářem v kostele? Jak je snadné, nebo obtížné změnit zažitý způsob života a přejít na víru v Boha? Přijímá církev své nové „ovečky“ s otevřenou náručí, nebo je vystavuje tvrdé zkoušce? To vše se dočtete v následujícím rozhovoru.

m
Karel s Ivuškou a mladším synem Vojtou

Co vás přivedlo k víře?
Víra je dar. Dar, který jsme dostali všichni, a je na každém z nás, zda ten dar využijeme, či nikoliv. Když se doma bavíme o prvním setkání s Bohem, tak se shodujeme, že tyto okamžiky jsme prožívali již v období dospívání, kdy si snad každý člověk pokládá otázku, proč žijeme, jestli existuje Bůh a co stane, když člověk umře.

Když jsme se poznali s Ivuškou, tak jsme vždycky cítili, že něco existuje a že nás někdo vede, ale neměli jsme zkušenost s žádnou konkrétní církví. Po přestěhování do Velkého Meziříčí nás povzbudila víra zdejších lidí, které jsme tu potkávali. Začal jsem navštěvovat zdejší kostel, hlavně nedělní mše.

Téměř po roce jsme oslovili zdejšího římskokatolického kněze Pavla Habrovce, zda by nám nevysvětlil některé otázky týkající se víry a Boha. Začali jsme se setkávat častěji a myslím, že se z nás stali přátelé. Naše setkávání se proměnilo v přirozenou přípravu na křest.

Jak jste přišli na myšlenku svatby v kostele? Dívali by se na vás sousedé přes prsty, kdybyste nebyli oddáni v kostele?
Svatba v kostele, respektive svátost manželství je jen jedna ze svátostí, které můžou být člověku dány. Toužíme být sezdáni před Bohem a s tím toužíme přijmout i svátost křtu a dalších. Svátosti člověku pomáhají prožívat víru hlouběji a intenzivněji. K svatbě v kostele nás právě přivedl Otec Pavel při přípravách na křest. Většina lidí ve zdejším kraji jsou věřící, ale mnoho jich víru nepraktikuje. Víra každého jednotlivce je čistě jeho osobní záležitostí. Nemyslíme si, že by se na nás dívali skrz prsty.  

Jak se vaše rozhodnutí přijali vaši rodiče?
Nechápou ho (smích)... ale respektují. Jediný, kdo naši víru skutečně chápe, je Ivuščina maminka. Je velmi zajímavé se při setkáních s rodiči dotýkat témat, na která by se normálně nezeptali. Třeba moje maminka Maruška říká: „Mně stejně nejde do hlavy, jak jste k tomu přišli,“ a tak se jí to snažíme vysvětlit. Pro rodiče a kamarády ze severních Čech jsme divní, že mluvíme o Bohu, že se doma modlíme, že čteme bibli, že se snažíme žít více duchovně. Pro lidi na Vysočině jsme zase divní, že jsme nebyli ve víře vychováni (smích)... Víra na severu je hodně vykořeněná.

Co je třeba podstoupit pro svatbu v kostele, když už jste měli civilní svatbu?
Žadatelé by měli být křtění, měli by být praktikující katolíci, neměli by žít v hříchu. Těch podmínek je mnoho. Za normálních okolností, kdy se civilně sezdají dva lidé, kteří předtím byli svobodní, tak to takový problém není. Problém nastává, když jeden ze žadatelů o svatbu v kostele byl již někdy před svatbou rozveden. To je samozřejmě náš případ. To je pak běh na dlouhou trať a na konci se může stát, že vám nemusí být umožněna svatba před Bohem. My ale pevně věříme, že vše dopadne dobře.

Asi to nebude pouhá formalita...
Rozhodně ne. Církev má své tradice, které je nutné ctít a pečovat o ně. Proto u těch problematičtějších případů je nutné provést šetření, zda žadatel koná ve prospěch víry, zda nežádá z důvodu nějakého osobního prospěchu. Takové řízení (církevní soud) je poměrně složitá záležitost, kde se prověřuje minulost rozvedeného žadatele. Následně takový žadatel žádá o svolení udělení milosti k přijetí svátosti papeže, který buď milost udělí, nebo ne. Na udělení milosti k přijetí svátostí není žádný právní nárok a v případě, že milost udělena není, již o ni žadatel nemůže nikdy žádat.

Co je hlavní překážkou k uzavření vašeho církevního sňatku?
Moje minulost. Byl jsem již jednou civilně oddán a pak rozveden. Církev považuje každý sňatek za nejvyšší svátost, která má být chráněná v jakémkoliv případě. Církevní zákon vylučuje rozvod. A i když jste rozvedeni bez závazků a máte vše vyřešené, je první sňatek stále pro církev platný. Církevní soud může (ale také nemusí) prohlásit vaše první manželství za neplatné. Pak je vám možno udělit výjimku (dispenz) k svatbě v kostele. V tomto řízení se jde do důsledků, zda jste nebyl někdy pokřtěn (člověk může být pokřtěný pouze jednou, v případě, že by již jednou byl pokřtěný, je další křest neplatný), zda byla nebo nebyla pokřtěna první manželka atd. Zde se skutečně jde hodně do hloubky až ke kořenům vašich prarodičů.

Jak se k vašemu případu staví váš duchovní správce?
Otec Pavel je samozřejmě k naší cestě nakloněn. Však nás připravuje na přijetí svátostí téměř dva roky. Domníváme se, že nečekal, že bude náš případ tak složitý, ale celou záležitost vnímá spíš pozitivně. Předpokládá, že celé řízení náš vztah očistí od minulosti a s úsměvem na rtech dodává: „Ivanko, Karle, není mnoho párů, které dostanou požehnání od papeže.“

Papež František nedávno oddal asi 20 párů, které dřív byly pro církev nesezdatelné. Má to vliv i na vaši kauzu?
Sv. Otec František oddáním oněch „dříve nesezdatelných“ párů opět ukázal, že chce, aby církev byla otevřena pro všechny. Pokud věříte, je možné všechno. Média napíšou pro církev nesezdatelný, ale to není pravda. Vždy existuje nějaká cesta, aby se splnily vaše touhy. Ve víře to platí dvojnásob. Papež by jistě nesezdal pár, u kterého by byla zřejmá překážka pro přijetí svátosti manželství. Pak je nutné vzít v potaz touhu oněch snoubenců a také existuje odpuštění. Je velmi důležité, aby se takový člověk snažil být vždy o něco lepší a snažil se, aby neopakoval svoje prohřešky. Nemyslíme si, že by tato svatba  v katedrále Sv. Petra měla vliv na naši kauzu. I když v jedné věci asi ano. Povzbudilo nás, že snoubencům byla udělena milost, a vnitřně si myslíme, že nám bude udělena také.

k

Šťastná rodina na svém „statku“ v Krásněvsi nedaleko Velkého Meziříčí

Počítáte i s možností, že by vám církev sňatek v kostele nepovolila? Co byste dělali po tom?
Moc si tuto myšlenku nepřipouštíme, ale stát se to může. Asi si to vůbec nedokážeme představit. Nenadělali bychom s tím ale nic. Pro nás by se mnoho nezměnilo. My víru prožíváme hodně intenzivně. Nemohli bychom přijímat svátosti, což by nám bylo líto. Naučili jsme se přijímat svátosti duchovně a rozmlouvat s Bohem můžeme i bez udělení milosti. Naše touha po křtu je veliká, a až jednou budeme stát před branou, tak snad „Šéf“ nahoře k tomu přihlédne.

Máte dva syny, které jste pokřtili a vedete je k víře.
Kluci (Karel a Vojtěch) jsou pokřtění a chceme je k víře vést. Nebudeme je nutit, musí si Boha najít sami. My jim můžeme jen ukázat směr. Pak už to bude na nich, zda budou chtít, nebo ne. Teď se asi někdo zeptá, jak to, že máme kluky pokřtěné, když nejsme pokřtění my. Ale víra, kterou jsme nalezli, nám umožnila křest synů před tím než budeme my sami pokřtěni. Jsme přijati v církvi jako katechumené. To znamená něco jako křesťan – čekatel, kdy lidé ve farnosti souhlasí, nebo nesouhlasí s naším přijetím do církve. Po tom, kdy nám spolufarníci při mši svaté dali souhlas, mohli jsme po přípravách za nějaký čas nechat kluky pokřtít.

Držím vám palce, aby vše dopadlo podle vašeho přání.
Ať už to dopadne jakkoliv, a my věříme, že to dopadne dobře, chceme poděkovat Otci Pavlovi Habrovcovi a pastorační asistentce Aničce Janě, kteří nám neuvěřitelně pomáhají na naší cestě k Bohu. Jsou to výjimeční lidé, které máme moc rádi.

m

Ivuška, Karel (v roli kardinála ve Třech mušketýrech) malý Kája a Vojta v kočárku

Čtěte také:

   
30.09.2014 - Rodina - autor: Dana Haklová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [84] lalica [*]

  Sml16 Příjemní lidé, zajímavý rozhovor. Je každého osobní věcí, zda a v co věří nebo nevěří. Slušní lidé se najdou na obou stranách. Jsem také věřící, ale nikdy bych ostatní nepředělávala k " obrazu svému". Co jsem nesnášela, bylo podbízení Svědků Jehovových na ulicích. Teď se drží trochu spátky, mají své pultíky s tiskovinami a spíše čekají, jestli se někdo zastaví. Člověk by se měl svobodně rozhodnout k čemu se přikloní.

  superkarma: 0 08.10.2014, 12:55:44
 2. [83] Dana Haklová [*]

  Eva_Fl — #78Nedá mi, abych na to dodatečně nereagovala. Tento rozhovor byl o víře, ale to neznamená, že se o Bohu baví stále. Jen pokud se jich zeptáte.

  Nejsou to žádní fanatici a kdybyste je poznali, pochopili byste, že jsou to moc fajn lidé, kteří se nijak neliší od ostatních. Jen je v nich možná víc pokory, víc slušnosti a vzájemné úcty. Ale to, myslím, ani s Bohem nesouvisí.

  Moc si vážím toho, že se mnou rozhovor uděli, šli do něj s otevřeným srdcem...O to víc mrzí mě některé zlé výpady vůčim nim.

  superkarma: 2 02.10.2014, 09:13:41
 3. avatar
  [82] paníliška [*]

  Eva_Fl — #79 Pravdu máš. Sml22

  superkarma: 0 01.10.2014, 12:12:45
 4. avatar
  [81] jiti [*]

  peetrax — #71 Nesnáším bohy a náboženství v jakékoliv podobě Sml57

  superkarma: 1 01.10.2014, 09:30:45
 5. avatar
  [80] kareta [*]

  moje kamarádka z VŠ byla katolička , silně věřící, ale pokud jsme vedly debaty o víře, vždy to bylo z mého popudu, ona maximálně podotkla, když jsme zvolala PANE BOŽE, abych nebrala jméno boží nadarmo, inak byla napristo normální...Sml80

  superkarma: 1 30.09.2014, 23:10:26
 6. avatar
  [79] Eva_CZ [*]

  paníliška — #77 no protoze Cesi VI. VI vsechno! Sml31 A protoze je v nas tuze malo pokory.

  1. na komentář reaguje paníliška — #82
  superkarma: 1 30.09.2014, 23:04:21
 7. avatar
  [78] Eva_CZ [*]

  Pro rodiče a kamarády ze severních Čech jsme divní, že mluvíme o Bohu

  Ja myslim, ze pokud o nem hovori hodne a casto, divni jsou. Sml80 Mam takovy posuky pratele - manzele. Ti by me nejradeji neustale obraceli na jejich viru a mne je to uz velmi neprijemne, jinak jsou to bajecni lide, jen toho Boha je tam MOC.

  1. na komentář reaguje Dana Haklová — #83
  superkarma: 1 30.09.2014, 23:02:43
 8. avatar
  [77] paníliška [*]

  peetrax — #69 No, mi je hlavně z podobných debat smutno. Proč ty útoky, výsměch.....nerozumím.

  1. na komentář reaguje Eva_Fl — #79
  superkarma: 0 30.09.2014, 22:22:19
 9. [76] Rikina [*]

  Mickey Mouse — #64 Ovšem - tohle je jednoduchý server, tak sem dávám jednoduché myšlenky. Přímo schematické. Sml57 Nemá to nic společného s tím, v co eventuálně věřím nebo ne, a čím a jak se řídím ve svém pohnutém životě. Ba ani jsem nezmiňovala konkrétně boha křesťanského, ono lidstvo má velice moc nejrůznějších bohů, ale ten princip je všude podobný. Nemá smysl řešit, jestli snad ten křesťanský je lepší než jiní. Sml80 No a nevěřící člověk samozřejmě dodržuje pravidla, protože žije v lidské společnosti a musí se řídit jejími zákony, morálně se chová dobrovolně, aniž by měl nad sebou dozor vyšší spravedlnosti. Sml57 Protože má ten níže zmíněný rozum a svědomí, a dokáže vyhodnotit tu odpovědnost sám za sebe, nemusí čekat, až mu bude "shůry dáno."

  superkarma: 0 30.09.2014, 20:46:43
 10. avatar
  [75] macasev [*]

  Oni tou svojí vírou možná jako praporkem vůbec nemávají. Prostě je redaktorka oslovila, kladla jim otázky a oni odpovídali. Možná kdyby se jich ptala na pěstování mrkve, jejich odpovědi by byly stejně zanícené jako ty o bohuSml80

  superkarma: 2 30.09.2014, 20:38:10
 11. avatar
  [74] kobližka [*]

  peetrax — #73 Tomu rozumím a připadá mi to přirozené Sml16

  superkarma: 0 30.09.2014, 19:48:41
 12. avatar
  [73] peetrax [*]

  kobližka — #72 jo, chápu. Sml30 Ono to taky není tak, že by věřící myslel na Boha nonstop. Kolikrát si nevzpomene jak dlouho. Sml32

  1. na komentář reaguje kobližka — #74
  superkarma: 0 30.09.2014, 19:39:18
 13. avatar
  [72] kobližka [*]

  peetrax — #67 Ale to já přece nepopírám.To byla reakce na Pentličku,která psala,že věřící to mají jednodušší,že mají oporu v Bohu a my atesti nemáme ničí podporu a nemůžeme na nikoho spoléhat.Proto ta rodina a přátele.Chápeš? Sml16

  1. na komentář reaguje peetrax — #73
  superkarma: 0 30.09.2014, 19:26:31
 14. avatar
  [71] peetrax [*]

  jiti — #70 modlit se můžou i při běhu. Stačí špatná životospráva - a to hřích není. Sml24 Je mi jedno, jestli jsou věřící, nebo ne, ale kdo se strefuje do vzhledu ostatních, je malý děcko bez rozumu, nebo pablb.

  1. na komentář reaguje jiti — #81
  superkarma: 1 30.09.2014, 19:24:08
 15. avatar
  [70] jiti [*]

  Sml15Sml23Sml15 kdyby si místo modlení šli raději zaběhat...

  Obžerství je tak hříchSml57Sml57

  1. na komentář reaguje peetrax — #71
  superkarma: 1 30.09.2014, 19:18:39
 16. avatar
  [69] peetrax [*]

  paníliška — #50 jo, taky se vždycky bavím. Sml30 Ale na druhou stranu nevím a nechápu, proč bych někomu vysvětlovala jedny z nejosobnějších věcí. A tak je holt vždycky nechám chytračit, když jim to dělá dobře. Sml57

  1. na komentář reaguje paníliška — #77
  superkarma: 0 30.09.2014, 19:17:23
 17. avatar
  [68] peetrax [*]

  řinka — #32 docela jsem se pobavila. Sml52 Kdes to černobílé zaujaté "desatero" vzala? Omezenost tohoto textu mě mrzí, ještě víc ale to, že mu někdo věří. Ke každému bodu bych měla co říct, ale nějak nevidím smysl v házení perel. Proč jen věřící ty ateisty tak štvou, že se proti nim musejí (ateisté) vyhraňovat? To nebudou věřící, kdo mají nějaký problém. Sml80

  superkarma: 0 30.09.2014, 19:16:07
 18. avatar
  [67] peetrax [*]

  kobližka — #28 ale my věřící taky máme milující rodiny. Sml14 A jinak jsme taky naprosto normální, se všemi chybami, nedostatky a zlozvyky.

  1. na komentář reaguje kobližka — #72
  superkarma: 1 30.09.2014, 19:10:17
 19. avatar
  [66] peetrax [*]

  Pentlička — #18 tak jsem se nad "profilem" jižní Moravy pobavila. Sml30 Podle sčítání lidu se tu určitě hlásí více lidí k církvím, než ve zbytku republiky, ale rozhodně neplatí, že jsou tu téměř všichni věřící. A volba KDU-ČSL už taky není, co bývala. Možná tak před vznikem TOP 09 a za Luxe, ale to už je dávno historie.

  superkarma: 0 30.09.2014, 19:08:07
 20. avatar
  [65] paníliška [*]

  Mickey Mouse — #64Sml67Sml67

  superkarma: 0 30.09.2014, 17:37:01
 21. avatar
  [64] Mickey Mouse [*]

  Rikina — #40 Tak tohle je hooodně jednoduchý pohled na svět. Nemá nic společného s tím, co doopravdy znamená věřit v boha (jakéhokoliv). A už vůbec ne v boha křesťanského.

  Zrovna tak bych mohl tvrdit, že nevěřící člověk má jasně nastavené, že nemusí dodržovat žádná pravidla, protože nad sebou nemá žádného "dozorce" - stačí jen podvést lidi okolo sebe. Anebo, že obzor nevěřícího je omezezen jen na délku jeho života, kdežto věřící má jistotu, že si odpovědnost za své skutky ponese navěky i po smrti. Nevěřící si tedy nejen může, ale dokonce musí, sobecky užívat svého života a hlavně těsně před smrtí (když už na něj světská spravedlnost nemůže). Zatímco věřící se musí chovat morálně i když jej nikdo nevidí a netrpí se mu případné sobectví ani v poslední hodině života.

  1. na komentář reaguje paníliška — #65
  2. na komentář reaguje Rikina — #76
  superkarma: 4 30.09.2014, 15:55:12
 22. avatar
  [63] kobližka [*]

  Rikina — #59 To je samozřejmý Sml22 já jen chtěla říct k tomu komentu panílišky č.52,která říká,že věřící vlastně žádnou odměnu za to,že se chová slušně,nemá.Prostě "i" ten věřící má odměnu v podobě toho čistého svědomí.Tak jako ateista.

  superkarma: 2 30.09.2014, 15:36:51
 23. avatar
  [62] paníliška [*]

  Suzanne — #54 Ano, dobrý pocit jistě. Sml33 Ale o tom řeč nebyla.

  superkarma: 0 30.09.2014, 15:17:29
 24. [61] Rikina [*]

  Lukáš Čejka — #60 no, to je někdy taky vyšší autorita, to je fakt Sml52

  superkarma: 0 30.09.2014, 15:13:55

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [60] Lukáš Čejka [*]

  Rikina — #58delnas prijde dom a tam ma manzelku ... Sml54

  1. na komentář reaguje Rikina — #61
  superkarma: 0 30.09.2014, 15:11:58
 2. [59] Rikina [*]

  kobližka — #56 ... a nevěřící člověk nemůže mít čisté svědomí a pocit, že konal dobře? Sml80

  1. na komentář reaguje kobližka — #63
  superkarma: 1 30.09.2014, 15:07:27
 3. [58] Rikina [*]

  Lukáš Čejka — #48 dělňas ve fabrice jen 8 hodin s přestávkou na oběd, a pak padla, mnich to má na furt, i v noci Sml57

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #60
  superkarma: 0 30.09.2014, 15:06:23
 4. avatar
  [57] Lukáš Čejka [*]

  Suzanne — #53 Sml22 samozrejme Sml54

  superkarma: 0 30.09.2014, 15:02:11
 5. avatar
  [56] kobližka [*]

  paníliška — #52 Já bych řekla,že i věřící člověk má odměnu za své skutky.Přece svoje čisté svědomí a pocit,že konal dobře Sml80 Nebo se pletu?

  1. na komentář reaguje Rikina — #59
  superkarma: 1 30.09.2014, 14:56:49
 6. avatar
  [55] Suzanne [*]

  Rikina — #47 Sml22Sml16

  superkarma: 0 30.09.2014, 14:54:47
 7. avatar
  [54] Suzanne [*]

  paníliška — #52 Já mám Sml16 Dobrý pocit - k nezaplacení Sml22

  1. na komentář reaguje paníliška — #62
  superkarma: 0 30.09.2014, 14:54:11
 8. avatar
  [53] Suzanne [*]

  Lukáš Čejka — #49 Tak tak Sml30 Ale pro použití tohoto principu koneckonců nemusí rozdělovat populaci jen na věřící a nevěřící, lze doplnit, co libo Sml22Sml67

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #57
  superkarma: 0 30.09.2014, 14:53:14
 9. avatar
  [52] paníliška [*]

  Rikina — #40 Tady opravdu není prostor pro podobné diskuze, ale vidíš to velmi, velmi zjednodušeně. věřící člověk je plně odpovědný za své skutky a žádnou odměnu za to, že se chová slušně, nemá.

  1. na komentář reaguje Suzanne — #54
  2. na komentář reaguje kobližka — #56
  superkarma: 0 30.09.2014, 14:45:56
 10. avatar
  [51] paníliška [*]

  gerda — #41 Přesně tak. Sml67

  superkarma: 0 30.09.2014, 14:43:12
 11. avatar
  [50] paníliška [*]

  Já věřící jsem, takže o tom něco vím, proto jsem reagovala tak, jak jsem reagovala. Vždycky mě pobaví, jak ateisté naprosto přesně rozumí, co a jak prožívají věřící. Sml24

  1. na komentář reaguje peetrax — #69
  superkarma: 0 30.09.2014, 14:42:33
 12. avatar
  [49] Lukáš Čejka [*]

  Suzanne — #45 on uz ten prvni bod v podstate popira sam sebe - pokud by ho zajimala pravda jaka je a nechtel by si nic nalhavat, tak nemuze byt ateistou, protoze pravdu mohou mit verici a on tim ze je ateistou si nalhava, ze pravda je takova jaka se mu libi Sml54

  1. na komentář reaguje Suzanne — #53
  superkarma: 1 30.09.2014, 14:24:16
 13. avatar
  [48] Lukáš Čejka [*]

  Rikina — #46tak to delnas ve fabrice taky Sml80Sml16

  1. na komentář reaguje Rikina — #58
  superkarma: 2 30.09.2014, 14:18:09
 14. [47] Rikina [*]

  Suzanne — #45 Inu tak, svět jest mnohobarevný. Sml22 Kupříkladu celkem nedávno jsem dělala pořádek v rodinných dokumentech, a při té příležitosti byl otevřen po mnoho let pečlivě uzamčený trezor. Tam bylo velice moc papírů, některé vskutku věkovité, a mezi jiným jsem se dočetla, že moje babička byla jeptiška. Sml32 Hnedle má pak člověk jiný vztah k víře a církvi...

  1. na komentář reaguje Suzanne — #55
  superkarma: 0 30.09.2014, 14:15:52
 15. [46] Rikina [*]

  Lukáš Čejka — #42 Opisování je spíš nuda, rozhodně se přitom nepředřeli. Sml57 Jinak ano, mnohé řády měly i fyzickou práci zařazenu, ale zase - nemuseli nad tím přemýšlet, někdo vydal pokyny a řadoví mniši šli a splnili. Sml80

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #48
  superkarma: 1 30.09.2014, 14:06:57
 16. avatar
  [45] Suzanne [*]

  To je zase super diskuse Sml30Sml30Sml30

  řinka — #32 Dovolila bych si podotknout, že není třeba brát věřícího a priori jako bigotního katolíka Sml58 Ono se pak to černobílé vidění rozzáří mnohými barvami Sml16

  1. na komentář reaguje Rikina — #47
  2. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #49
  superkarma: 0 30.09.2014, 14:03:05
 17. [44] Rikina [*]

  gerda — #41 Samozřejmě že to zjednodušuju, na složité filozofické disputace tu není čas a prostor. Sml80 Dobře, člověk má rozum a svědomí, tak když oboje bude patřičně využívat, na co ještě vyšší autorita? To si právě snad člověk ohlídá sám, ne? Běžný každodenní provoz.

  superkarma: 0 30.09.2014, 14:02:37
 18. avatar
  [43] řinka [*]

  Lukáš Čejka — #35

  superkarma: 3 30.09.2014, 13:50:28
 19. avatar
  [42] Lukáš Čejka [*]

  Rikina — #40ono se v klasterech v te dobe o ktere pises zacasto dost tvrde makalo - krome toho modleni, a i ty rady, ktere nemely primo v reholi fyzickou praci se venovaly napr. opisovani kodexu atp., coz byla taky slusna facha, kdyz si to delala cele dny ...

  Nic proste neni jednoznacne Sml80Sml16

  1. na komentář reaguje Rikina — #46
  superkarma: 0 30.09.2014, 13:50:14
 20. avatar
  [41] gerda [*]

  Rikina — #40ono to není takhle jednoduché. Co Bůh člověku nadělil, je rozum a spolu s ním svědomí. A ty mu dal na to, aby si sám v ošemetných situacích poradil. Na Boha se tedy svádět nemůže zhola nic, to bychom to měli sakra usnadněnéSml52 Bůh tady není, aby za nás řešil to, na co stačíme sami.Sml58

  1. na komentář reaguje Rikina — #44
  2. na komentář reaguje paníliška — #51
  superkarma: 2 30.09.2014, 13:46:33
 21. [40] Rikina [*]

  Mno, taky to chápu nějak trošku podobně jako Pentlička. Věřící člověk, když se mu něco podaří, neřekne si "prima jsem šikovný, povedlo se", řekne "bůh dopustil, aby se dílo podařilo, asi jsem byl hodný a zasloužil jsem si to, díky, ó bože". Naopak když se něco nepovede, tak neřekne "jsem to ale vosel, zoral jsem, co se dalo", nýbrž "bůh se hněvá a proto se to nepovedlo, asi jsem se nezachoval a nezasluhuji si". Zodpovědnost jako by neležela na něm, ale na někom výš. Člověk může dělat cokoli, ale bez božího požehnání to nebude mít výsledky - no to bych se na to mohla... být závislá na něčích rozmarech a na tom, zda jsem se aktuálně neznelíbila. To by pak bylo lepší nedělat pro jistotu radši nic. Jen se modlit. Což ostatně hodně lidí i v minulosti volilo - kláštery a jiná církevní zařízení byla útočištěm pro lidi, co si z nějakého důvodu nedokázali poradit v běžném světě, a i dnes možná ještě jsou pro někoho takovým úkrytem před zlým světem. Věřící člověk má jasná pravidla - dodržuj a, b, c, a dočkáš se odměny. Porušuj to a trest tě nemine. Červená, zelená, jako na semaforu. Kdežto bez tohoto foršriftu je to sice bez záruky, ale tak nějak dobrodružnější a zajímavější. Víc si člověk užije legrace, protože se nemusí pořád ohlížet, co na to vyšší autorita, jestli si dělá čárky za ty hříchy. To vysvětluju jen velice ve zkratce, to by bylo na dlouhé diskuze, toto. Sml80

  1. na komentář reaguje gerda — #41
  2. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #42
  3. na komentář reaguje paníliška — #52
  4. na komentář reaguje Mickey Mouse — #64
  superkarma: 2 30.09.2014, 13:36:49
 22. avatar
  [39] gerda [*]

  Lukáš Čejka — #19pcheSml24

  superkarma: 0 30.09.2014, 13:31:00
 23. avatar
  [38] kareta [*]

  Jinak teda moje zkušenost s konvertity je taková, že poturčenec horší turka. Furt o tom melou, jsou děsně svatí a mají takový divný svit v očích....každopádně mít 2 děti před svatbou= žít v hříchu, měli to vydržetSml8.

  superkarma: 1 30.09.2014, 13:25:12
 24. avatar
  [37] kareta [*]

  Léthé — #21ty nejsi ovečka, ty jsi mustangSml30Sml67

  superkarma: 0 30.09.2014, 13:19:13
 25. avatar
  [36] Pentlička [*]

  paníliška — #34 Myslím si, že pokud člověk pevně věří v Boha, je přesvědčen, že co Bůh činí, dobře činí, takže má i větší pocit jistoty, že vše, co se mu v životě děje, je pro něho dobré, protože se to shoduje s vůlí Boží. To s tím nebem jsem napsala ve zkratce, prostě podle křesťanů, kteří uvěřili v Ježíše Krista, budou mít po smrti život věčný. Jetli v nebi, ráji, očistci a jánevímkde, to je už celkem fuk, oproti tomu, že my, ateisté jsme přesvědčeni o tom, že smrtí vše pro nás skončí. Pak je dobré ještě věřit v reinkarnaci, tam už je to ovšem poněkud vošajstlich, protože člověku se může stát, že se znovu narodí někde v Africe jako chudobný černoušek. Ale údajně si dušičky samy vybírají svoje rodiče, tak třeba se to stává jen těm, které po tom samy touží.

  superkarma: 3 30.09.2014, 13:18:29
 26. avatar
  [35] Lukáš Čejka [*]

  řinka — #32 Sml54 nezminila si jeste smysl pro humor u ateistu

  1. na komentář reaguje řinka — #43
  superkarma: 0 30.09.2014, 13:08:00
 27. avatar
  [34] paníliška [*]

  Pentlička — #26 A Ty si myslíš, že věřící člověk nemá za svůj život zodpovědnost, že nenese následky svých činů a ví, kde a kdy ho co potká? A že hned po smrti přijde do nebe, na tos přišla kde? Ano, jsou jedinci, kteří tomuhle věří, ale s vírou v Boha to nic společného nemá.

  1. na komentář reaguje Pentlička — #36
  superkarma: 2 30.09.2014, 13:01:02
 28. avatar
  [33] Léthé [*]

  řinka — #32 Sml67

  superkarma: 0 30.09.2014, 12:56:05
 29. avatar
  [32] řinka [*]

  1) ateistu zajímá, jaká pravda skutečně je. Nechce si nalhávat, že pravda je taková, jaká by se mu líbilo, aby byla.2) ateistu zajímají lidé, kteří s ním nesouhlasí. Chce s nimi diskutovat, zkoumá jejich názory, chce je pochopit. U věřících je to naopak.3) ateista není přesvědčen o tom, že má pravdu s velkým P.4) ateista nepovažuje věřící za nemorální a špatné, jen proto, že s ním nesdílejí jeho názor na existenci boha.5) ateista nepovažuje samotnou víru za nic úctyhodného, ani dobrého, ani za dar.6) ateista považuje za nanejvýš vhodné a potřebné být ochoten o svých vírách a názorech pochybovat. Ateista si pochybností cení.7) mnoho ateistů je schopno věcné a korektní diskuze. Žádného takového věřícího jsem zatím nepotkal.8) ateista nepotřebuje, aby mu bůh řekl, že se nemá krást, znásilňovat a vraždit. Věřící k tomu potřebuje Bibli.9) ateista je přesvědčen, že vražda je špatná, i kdyby k ní vyzýval bůh (kdyby existoval). 10) ateistu neuráží, když mu věřící řekne, že bůh existuje, Ježíš nebyl obyčejný člověk, ale bůh, a vstal z mrtvých, a Bible je slovo Boží. Spousta věřících je naproti tomu uražena tím, když jim ateista řekne, že Ježíš byl obyčejný člověk, Bible je obyčejná kniha, ve které je zhusta zapsána dobová mytologie, atd.

  1. na komentář reaguje Léthé — #33
  2. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #35
  3. na komentář reaguje Suzanne — #45
  4. na komentář reaguje peetrax — #68
  superkarma: 3 30.09.2014, 12:52:00
 30. [31] cilani [*]

  Pentlička — #26 hele, neřekla bych. Nejsem věřící a přesto to nevidím tak tragicky.. Zodpovídám se sama sobě a zákonům, své rodině, která je mi oporou, přátelům.. Já se stanu hnojivem dalšího života (byť ve formě popela), takže můj život bude pokračovat v dalších.. je to koloběh, tedy nekončí, ale trvá, byť v jiné formě. Nevěřím na pohodu na obláčku, ale to neznamená, že smrt je tma... je to jen další krok, stanu se součástí přírody, jiných tvorů (až mě zbaští..) a co se stane s energií, které mělo mé tělo, to se pozná.. třeba někde pak zasvítím v žárovce.. Co se stane s vědomím, to netuším.. energie prostě přejde jinam.

  superkarma: 0 30.09.2014, 12:48:33

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme