Když vidím kreace tohoto japonského návrháře, nepřestávám žasnout, kolik fantazie a tvůrčí potence v sobě má.
Kolik odvahy a zároveň pokory vycházející z asijských kořenů dokáže dohromady vytvořit dílo, které nemá hranice. Ani sochy, ani šaty.
Miyake je všestranným umělcem, pro něhož je technika rovnocenná s řemeslem a uměním. Nenechává se omezit žádnou hierarchií materiálů.
Ať už používá umělou hmotu nebo přírodní hedvábí, vše se pod jeho rukama stává ušlechtilým a předsudků prostým objektem.
Označení móda odmítá.
Jeho volné ztvárňování oděvů nevychází ze střihu, jak tomu bývá u „západního“pojetí, ale z materiálu, z látek, kterým věnuje největší pozornost a nechává si je vyrábět výhradně v Japonsku.
Spojení tradice a moderní technologie se stalo jeho značkou.
Jeho návrhy někdy zapírají tělo, ale ponechávají mu veškerou volnost.
Nepřizpůsobují se, ani neodhalují, a jejich krása se projevuje teprve v pohybu.

Nezvyklé pro naše evropské vnímání, že?
Ale nechtějme si tohoto svérázného umělce za každou cenu zaškatulkovat, neboť, jak jsem naznačila v úvodu, hranice mezi módou a uměním u něj neexistují.

Reklama